/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/20/#ubuntu-nl.txt

K-4UEen goedenmorgen. Ik heb een probleem met de internetverbinding van een van mijn linux machines.. Ik heb wel internet in een browser, maar kan niets vanuit CLI..08:28
JapyDoogegebruik je een proxy server?08:29
K-4Unop08:29
JapyDoogeraar08:30
JapyDoogeheb je helemaal geen IP verkeer? of bijv. alleen geen DNS?08:30
K-4UDNS doet het wel08:31
K-4Umaar om dat uit te sluiten heb ik gepingt naar mijn eigen ip adres thuis(zit nu op werk)08:31
JapyDoogeahh08:31
JapyDoogehmm je zou een traceroute naar buiten kunnen doen en kijken waar 'ie stuk loopt08:31
JapyDoogemaar dan moet je bij die machine zitten :p08:31
K-4Udaar zit ik08:32
K-4Umaar het rare is dus dat ik wel in een browser naar google kan gaan, maar niet kan pingen..08:32
JapyDoogehmm08:33
JapyDoogeen als je een traceroute naar google.nl bijv doet?08:33
K-4Uhomectrl@homectrl:~$ traceroute6 www.google.nl08:34
K-4Utraceroute: unknown host www.google.nl08:34
JapyDoogehm08:34
JapyDoogecan you run 'nslookup'08:34
JapyDoogeand type 'www.google.nl' there?08:34
JapyDoogeerr sorry08:34
JapyDoogeik zit in 4 chats tegelijk :+08:35
K-4Umaakt niet :P08:35
K-4Uhttp://paste.pocoo.org/show/553826/08:35
JapyDoogehmmm08:36
JapyDoogegebruik je dhcp?08:36
K-4Uuhmm.. nee08:36
JapyDoogeah08:36
JapyDoogeda's raar lol08:37
JapyDoogeen als je traceroute gebruikt ipv traceroute6?08:37
K-4Umaar dat is omdat dit een server is.. en, geloof het of niet, zijn mac adres veranderd somehow, waardoor de DHCP server hem een nieuw ip geeft08:37
K-4Udie.. staat niet geinstalleerd op dit ding08:37
JapyDoogehmmm want traceroute6 is alleen voor IPv608:37
JapyDoogeeven zien welk command je dan moet hebben :p08:37
K-4Ukan niet echt installeren.. zonder internet :P08:38
JapyDoogeals je wel een browser hebt is er wel een omweg lol08:38
K-4Uauw, ja :P08:38
JapyDoogehaha08:38
K-4Ubeen there :P08:39
JapyDoogehmm raar dat je geen traceroute hebt maar wel traceroute6 :P08:39
K-4Udas... waar ja :P08:39
JapyDoogewelke Ubuntu versie is het?08:39
K-4Uuhm, nieuwste, 11.1008:40
JapyDoogeah08:40
JapyDoogehttp://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/t/traceroute/traceroute_2.0.15-1_i386.deb08:41
JapyDooge:-)08:41
K-4Uaha... fu.. **begint met overtypen** :P08:41
JapyDoogexD08:41
JapyDoogeik kan wel een tinyurl maken :+08:41
K-4Uhoeft niet :P08:42
K-4Umaar ik moet ff een andere zoeken, dit is nl een omap :P08:42
K-4Uoke08:45
K-4Udehell08:45
K-4Uik doe een wget op google08:45
K-4Uen dat.. werkt08:45
JapyDoogelol08:45
JapyDoogewtf :P08:45
K-4Udit is... raar :S08:46
K-4Ukan nog altijd niets installeren though08:46
K-4Uoh wait, dat neem ik terug :|08:47
K-4Uben nu een traceroute aan het doen08:48
JapyDoogeah08:50
JapyDoogeik ben benieuwd lol08:50
K-4Uhttp://paste.pocoo.org/show/553829/08:50
JapyDoogehm08:50
K-4U(tbh, ik heb geen idee wat ik daar moet zien)08:51
JapyDoogehoe zit je netwerk in elkaar? twee routers achter elkaar oid?08:51
JapyDoogeheh08:51
K-4Uja :P08:51
JapyDoogeah08:51
JapyDoogeik vermoed dat het een probleem is dat beide 192.168.0.0/24 als range hebben, je zou er een op 192.168.1.0/24 moeten zetten eigenlijk08:52
JapyDoogeje hebt twee netwerken met de zelfde ranges die naar elkaar moeten routeren08:52
K-4Uwerk netwerk zit op 0, ik zit op 108:53
JapyDoogehmm08:53
JapyDoogewacht, ik teken even iets :P08:53
JapyDoogehm08:55
JapyDoogedit is wat weird K-4U :P08:55
K-4Uenne? :P08:56
JapyDoogewant je dns (volgens nslookup) is 192.168.1.108:56
K-4Udat kan ja08:56
JapyDoogeik vraag me af hoe je netwerk in elkaar zit dan thuis :+08:56
JapyDoogewant dan heb je.. 3 routers? :p08:56
K-4Uik ben op mn werk :P08:56
JapyDoogeahh ik dacht dat dit op je pc thuis was08:56
K-4Unee, dit is een beagleboard waarvoor ik software aan het ontwikkelen ben08:57
JapyDoogeah08:57
JapyDoogeik vermoede dat je 'm kon overnemen oid :p08:57
JapyDoogemja dan gaat het lastig worden, dan zou je moeten langskomen als je achter die pc zit :p08:58
K-4Ukan ik, ssh :P08:58
K-4Uen het bordje ligt hier08:58
JapyDoogehm nu volg ik het niet helemaal :+08:58
K-4Umet muis, toetsenbord en monitor :)08:58
JapyDoogedie pastebins, waren van binnen een ssh sessie naar je pc thuis? :p08:58
K-4Uwacht :P08:58
JapyDoogelol08:59
K-4Uik zit nu op mijn werk, die ssh sessie(pastebins) is van het beagleboard dat hier naast me ligt08:59
JapyDoogeen die ssh sessie gaat naar dat beagleboard?08:59
K-4Uja08:59
JapyDoogeen dat beagleboard is ook waar je een probleem mee hebt? :P08:59
K-4Ujep08:59
JapyDoogeaahhhhh09:00
JapyDoogeik zat te denken aan een fysieke pc die thuis stond oid waar je dat probleem mee had :p09:00
K-4Unee :P09:00
JapyDoogehm09:00
JapyDoogemaar op die beagleboard heb je dus helemaal geen connectie?09:00
K-4Ueerst helemaal niets nee09:00
K-4Umaar nu werkt alles weer :S09:00
JapyDoogewtf :P09:00
JapyDoogespontaan? :+09:01
K-4Uja :S09:01
JapyDoogehaha09:01
K-4Uhm, OF.. die pakketten bestaan gewoon totaal niet voor omap.. xD09:01
K-4U(apache)09:01
JapyDoogehm09:01
JapyDoogemaar dat zou ook raar zijn09:01
JapyDoogeapache is er voor omap iig :p09:02
K-4Uja... raar.. een apt-get update fixte het09:02
JapyDoogemss een netwerkpackage met bugs oid09:02
JapyDoogegaat 'homectrl' doen wat ik denk wat het doet? :+09:02
K-4Uwat denk je dat het gaan doen? :P09:03
JapyDoogedomotica :p09:03
K-4Ujep :P09:03
JapyDoogeah nice09:03
JapyDoogehobby van me :+09:03
K-4Uoeh, das leuk om te horen :P09:03
JapyDoogetot aan hardwareontwikkeling toe, nu bezig een protocol te bedenken :P maar mss moet ik me maar aan bestaande standaarden houden, alhoewel ik het graag wil uitbouwen :p09:03
K-4Uik maak ook inderdaad de hardware.. Misschien ben je bekend met de Elektor/Elektuur?09:04
JapyDoogehm ja ik ken het blad, lees het zelf niet actief maar beland wel eens op hun site per ongeluk :P09:04
K-4Udaar ┬┤werk┬┤ ik :P (stage)09:04
JapyDoogeaah nice :)09:04
K-4Udus, nog suggesties? :P09:04
JapyDoogeik moet nog eens iemand vinden om m'n project mee uit te werken, aangezien ik zo nu en dan wat kennis over de haalbaarheid van zaken tekort kom en te weinig tijd heb :+09:05
K-4Uokay :P09:10
K-4Uik moet mn laptop ffkes rebooten09:10
K-4Uals je nog tips hebt voor een domoticasysteem, of als je wat info wilt09:10
K-4Ukan je me mailen-> k.beckers@elektor.com09:11
JapyDoogeok cool :) als ik me wat bedenk doe ik dat09:13
JapyDoogeenjoy en succes :)09:13
K-4Uthnx :)09:14
=== lordzett is now known as HeerSMZett

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!