/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/20/#ubuntu-no.txt

* RoyK er lettere overrasket over hvor lite juling spinnende disker tåler ... et lite klask mens den spinner, og b00m. grei måte å "reprodusere feil" på, da :þ07:58
malinjo-erlend: om du har oppgradert i dag eller var det kanskje i går det kom noen oppdateringer. Opplever du at docken ikke dukker opp, selv om jeg drar musepekeren inn mot venstre? Det skjer i alle fall her nå12:01
huayramalin, docken min tok ekstra lang tid å vise seg i dag...12:23
huayraMen den er der nå12:23
malinmåtte du dra musa inn mot venstre lenge?12:26
malinkommer ikke her i alle fall12:26
geirhaForstatt like responsiv her, i 11.1012:28
geirhaKan det være du har en bug i linsa du har holdt på med i det siste?12:29
malingeirha: linsa starter ikke uten at jeg gjør det manuelt, så ttror ikke det er det12:31
malinkjører 12.04 forøvrig12:31
malinskjedde etter reboot12:31
malinså regner med det er pga oppdateringer av pakker12:31
geirhaHah, sånn går det når du kjører alpha! :P12:31
geirhaSjekk om docken fungerer for gjestebrukeren12:33
malingeirha: ja, det er jo derfor :)12:37
malinnei, samme der12:40
jo-erlendmalin, har ikke merket noe til det. La meg sjekke12:52
jo-erlendjeg kjører jo synergy... Det gjør ting mer komplisert. :) Tøyeblikk.12:52
jo-erlendjeg kan i alle fall ikke reprodusere det med oppgraderinger fra i går. Men jeg har ikke installert noen idag.12:54
jo-erlendvirker meget usannsynlig.12:55
jo-erlendmalin, du vet at du nå må skyve musepekeren litt lenger inn i kanten for at launcheren skal vises?12:55
jo-erlendgeirha, jeg vil jo si at Precise, på sitt dårligste har vært omtrent på nivå med 11.10 Beta2 og på sitt beste vært overlegent bedre enn 11.10.12:58
* geirha holder for ørene *lalalalalalala*13:00
jo-erlenddet har ikke vært perfekt. Det var ting som brakk da X ble hentet inn denne gangen også. Små-glitcher. Men det har vært ekstremt mye bedre enn tidligere utviklingsversjoner. :)13:00
jo-erlendhehe13:00
malinjo-erlend: ja, jeg fant ut det, og har gjort det siden jeg fant det ut, men det virket altså ikke å skyve den lengere inn i kanten lengere14:29
malinjo-erlend: men det er noe feil i partner-repoen14:29
jo-erlendmen det er greit igjen nå?14:30
malinnope14:30
jo-erlendah, jeg bruker ikke det.14:30
malinI see14:30
malinnei, den prøver å oppgradere flash-plugin-et eller annet (husker ikke nøyaktig navn i farten) men den finnes faktisk ikke der den leter :) hehe14:30
jo-erlendmalin, prøv å justere sensitiviteten i System Settings > Appearance > Behavior?14:30
malinjeg øøkte senitiviteten litt der, men kan prøve å få den enda bedre og sjekke ja :)14:31
malinble litt lagg her, derav to ø-er :p14:31
malindet er nye oppdateringer igjen nå ser jeg14:31
malinmen om de flash-greiene er rettet i partner, gjenstår å sjekke14:32
RoyKøøøøøøøke14:32
malinnope.. satte sensitiviteten på fullt, men niks14:32
malinøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø14:35
malinøysann14:35
malinoi14:36
jo-erlendmalin, kan du beskrive mer presist hva som skjer?14:36
malinnår jeg drar musen inn til venstre slik du sier jeg skal gjøre, så dukker det ikke opp noe launcher14:37
malineneste måten jeg kan få den frem på er å bruke ubuntu-knappen <super>14:38
jo-erlendalt+f2 også "unity --replace" overlever feilen det?14:46
malinja14:46
malinden overlever også reboot14:46
malinjo-erlend: Det er visst ikke bar meg http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=11702513  Skal jeg tro det som sies der, kan det tenkes at det kan være etter oppgradering av nvidia-driverene, som jeg mener ble oppdatert i den oppdateringa jeg kjørte i går14:56
malinaltså det kom oppdateringer i går til nvidia14:56
* RoyK lurer på hva .net-utviklerne her driver med14:56
maliner det .net-utviklere her inne?14:56
jo-erlendmalin, hehe, på internet finnes det til enhver tid minst tre forskjellige "her" :)15:04
geirhaJeg kan litt qbasic. Hjelper det?15:07
jo-erlendqb45! :)15:09
malinjo-erlend: ja.. i denne sammenheng var "her" i ubuntu-no-kanalen. Hvilken "her" RoyK tenkte på veit jeg ikke :)15:15
RoyKmalin: nei... tenkte på "her på jobb"15:18
Sakariastil og med jeg forsto at "her" var der RoyK jobber :P15:18
malinRoyK: aha :)15:18
RoyKsamtidig er jeg littegranne fornøyd med at det ikke er mitt ansvar, hva som skjer på de mikkesoftmaskinene :p15:18
malinSakarias: hm.. ja, og jeg skjønte det ikke...15:19
malinså jeg må være enda dummere enn Sakarias eller noe sånt15:19
RoyKmalin: vesentlig15:19
malinRoyK:  :) :p15:59
huayrajo-erlend, legger du jamet på loco.ubuntu.com ?19:24
jo-erlendhuayra, ja, når det finnes en konkret plan.19:24
huayravi burde konkretisere det kanskje snarest?19:25
huayraJeg kan dessverre ikke bli med :(19:25
GtHoomalin, kunne du hjelpe meg igjen? :)19:38
malinGtHoo: ja :) jeg skal forøvrig hjem først. ER på skolen enda, men må nesten gi meg, sulten og sånt.19:39
malinmen kan jo ta noe raskt nå19:39
GtHooneida, haster ikke :=)19:39
GtHooDu kan komme deg hjem først :)19:39
malin:) oki19:40
malinmen kommer vel til å være på en stund utover i kveld19:40
GtHoogood19:40
malin:)19:44
GtHootror jeg har minst 5  graders forskjell fra gulvet, og midt i rommet19:45
jo-erlendhuayra, kan ikke? :(19:49
huayranei, par tall uker kan jeg aldri19:49
huayraeller vent19:49
huayrapar tall uker kan jeg, ikke-par tall uker kan jeg ikke19:49
huayra(det der forandrer seg av og til og jeg blir forvirret selv...)19:49
huayraMen jeg anbefaller uansett alle å teste Precise under jammet19:51
jo-erlendhuayra, jeg jobber med det. Mangelen på respons har vært temmelig voldsom foreløpig, men jeg skal prøve å skrive litt mer om mål og plan.19:51
huayraog spesielt å gjennomføre "Unity Testing"19:51
huayraav erfaring foreslår jeg at du ikke må vente på tilbakemelding for å få ting i gang: Make it happen and they will come ;-)19:51
huayraDe fleste er med når det først skjer, å få dettil å skje er en helt annen kunst. Sjekket du med OHS?19:52
jo-erlendOHS?19:53
jo-erlendah19:53
jo-erlendjeg har ikke kommet så langt enda. Det har vært endel andre ting å forholde seg til :)19:54
jo-erlendkan forvåvidt sende en melding med en gang, mens jeg husker det.19:55
huayraja, kontakt comotion (Kacper) som er han som holder ting i stand20:13
huayraevt kan vi s epå alternativer20:14
jo-erlendmhm. Ja, jeg sendte ham en melding nå.20:14
huayraom det flyttes kan jeg 9-11 og førstkommende helg20:14
huayraok20:14
jo-erlendmhm. Vi skulle jo helst hatt et møte om release party og sånt. Noe av poenget med Ubuntu Global Jam, er jo at det helst skal skje omtrent samtidig overalt. Men det går jo fint an å møtes utenom. Sjelden at jeg ikke er interessert i å prate om Ubuntu, egentlig. :)20:15
huayraJa, men du vet hvordan det er ...20:16
huayraFolk tar det når de kan og når det passer20:16
jo-erlendja, det er fordelen og ulempen.20:24
malin3gtnå er jeg hjemme forøvrig :)20:45
malin* GtHoo20:46
GtHoo2 sek20:57
GtHoosånn21:05
GtHoomalin, tror vi drev å endra på en config fil?21:07
malinGtHoo: det gjorde vi ja :)21:26
malinmen jeg tror vi endra feil fil :)21:26
GtHooD:21:26
malinmen det ligger en settings.json-fil i ~/.config/transmisson-daemon/  også21:26
malinkan det tenkes at det er noe i den fila fra før?21:27
malinvisst ikke, så kan du jo kopiere inn innholdet til den, fra den forrige vi herja med21:27
Sakariasholder dere enda på med torrent klienten? rtorrent hadde vært plass for flere dager siden21:27
GtHooja, vi holder fortsatt på :)21:27
GtHooMen da er det bare å skrive "cd ~/.config/transmisson-daemon/" ?21:28
malinmhm21:29
malinSakarias: okey. nå er det sånn at vi ikke har holdt på på flere dager + at jeg tror jeg ba GtHoo å konfiguere feil config-fil da :)21:29
GtHoo"No such file or directory21:29
GtHoo"21:29
GtHoohmm21:29
malinhm.. prøv bare: cd .config/transmisson-daemon21:30
GtHooNo such file or directory21:30
Sakariascd .config && ls -la21:30
GtHootror ikke jeg ser den21:31
malinhm..21:32
malinog transmisson-daemon var installert?21:32
GtHoodet var det sist vi holdt på, så tror det enda skal være det21:32
malinSakarias: om rtorrent er mye lettere å sette opp, så forklar gjerne det i stedet :)21:32
malinoki21:32
Sakariasmalin: det gjorde jeg for flere dager siden, inkl hvordan sette opp config-fila :P21:33
malinokey :) didn't know21:33
malinkunne laga en guide å lagt på ubuntu-norge-forumet?21:33
GtHooda burde kanskje jeg ha hvert her21:33
GtHoo:P21:33
Sakariasmalin: hater forum21:34
GtHoo^men det hadde vært en god ide :)21:34
malinSakarias: ja, kanskje det er på tide med en ubuntu-no-wiki? eller har vi det?21:34
Sakarias"cd $HOME && sudo apt-get install rtorrent && curl http://libtorrent.rakshasa.no/export/1303/trunk/rtorrent/doc/rtorrent.rc -o .rtorrent.rc && screen rtorrent"21:36
GtHooSakarias, hvordan får jeg den til å fungere, slik at jeg kan styre den fra en web browser?21:39
GtHoomed rutorrent?21:39
Sakariasrtgui bruker jeg21:40
Sakariasrtgui - A web based front-end for rTorrent21:41
malinom det er så lett å sette opp, så er det sikkert like greit å bruke det GtHoo. jeg knota fælt  for å få transmission-daemon til å virke husker jeg21:42
GtHooda regner jeg med jeg bare kan (prøve) å innstalere det som det står her?21:42
SakariasGtHoo: du må legge til "scgi_port = 127.0.0.1:5000" i .rtorrent.rc fila21:42
Sakariasog seff starte rtorrent på nytt21:42
GtHoohmm, da skal jeg se om jeg skjønner noe av det nå, så kommer jeg tilbake med masse nye spørsmål om litt :)21:44
Sakariaskjør på... svarer jeg ikke i kveld, så svarer jeg i morgen (snart lalletid)21:44
GtHooGlemte at bare jeg har ferie :/21:44
Sakariashehe, noen av oss må faktisk jobbe for å få strøm til maskinene våre :P21:45
GtHooGår på elektro, så snart gjør jeg det du sa ganske så bokstavlig :p21:45
Sakariasvk1 Elektro, eller GK elektrofag?21:46
GtHoovg121:46
Sakariasvg heter det nå ja :P21:46
Sakarias<--- old21:46
GtHooMen er usikker på om jeg skal gå svak eller sterkstrøm21:46
Sakariasjeg gikk svak21:47
GtHoodet jeg vurdere mest21:47
malinjeg får høre jeg er gammel jeg også.., men tja21:48
GtHoo^?21:48
SakariasGtHoo: tror fremdeles det er mer penger og lettere å få jobb i sterkstrøm... spes i oljebransjen21:48
GtHootviler ikke, men vil jobbe som noe jeg syns er gøy. Er redd jeg blir lei av det, etterso jeg svakstrøm faget bedre21:50
Sakariaset råd... følg bedre med i norsktimene :P21:50
GtHoojoa :P21:52
GtHooer ikke min sterke side, men regner med de fleste skjønner det.21:52
Sakariashehe, da har du noe å øve på (er selv dysletiker)21:53
GtHoojeg prøve å fikse rtorrent for noen dager siden, så leste jeg at jeg måtte kopierer inn config til .rtorrent.rc, fordi den var tom21:55
GtHooda brukte jeg denne siden http://libtorrent.rakshasa.no/browser/trunk/rtorrent/doc/rtorrent.rc?rev=latest21:55
Sakariasdu så linja jeg ga deg? laster ned .rtorrent.rc fila for deg21:56
GtHooEr det et spessielt sted jeg må lime inn "scgi_port = 127.0.0.1:5000", eller er det bare å gjøre på en ledig linje?21:56
Sakariasjeg har den rett under port range21:56
GtHoohmm, da er det kanskje den jeg har21:56
GtHooja, brukte den også21:57
GtHooglemte den21:57
GtHooMen da er det bare å lime inn "scgi_port = 127.0.0.1:5000" på en egen linje?21:57
Sakariasjupp21:57
GtHootipper "#" i starten av en linje betyr at den linjen ikke blir lest av?21:58
Sakariasjupp21:58
Sakariaser kommentert ut21:58
malinja :D21:59
GtHooSakarias, det var vel alt jeg måtte gjøre?22:03
Sakariasog installere rtgui :P22:03
GtHoodet har jeg gjort :p22:03
Sakariasrestart rtorrent22:04
GtHooswe der ja, det fungerer :D22:04
GtHoohar gjort det også :P22:04
GtHoo*se der ja22:04
Sakariasog besøk http://<ip>/rtgui i en nettleser22:04
GtHooGjort det også22:04
Sakariasgikk ok eller feilmelding?22:04
GtHooGikk ok22:04
Sakarias:)22:05
GtHooser det ut som, ettersom den laster ned :P22:05
GtHooTakker :)22:05
Sakariasbare hyggelig22:05
malinwoho :D22:05
Sakariaser masse mer du burde tweake i .rtorrent.rc22:05
GtHootviler ikke22:05
malinnice, it works :)22:05
GtHooskal se mer på den senere / imorgen :)22:05
GtHoomen en ting til. Vil dette bare fungere lokalt, eller kan jeg fikse dette fra andre steder?22:06
Sakariasbare lokalt22:06
Sakariastror jeg... 2 sek22:06
GtHooHvorfor vil det ikke fungere andre steder?22:06
Sakariasser ut som vil gå greit fra andre steder22:07
Sakariasbare du åpner porten i routeren din22:07
Sakariasmen da anbefaller jeg deg at du passord-beskytter ting22:07
GtHooPorten som den bruker står vel i filen vi endret på?22:07
malinja22:07
Sakariasnei22:07
GtHooAlt dette gjør jeg fra filen?22:08
Sakariasporten du bruker er 80 (apache sin port)22:08
malinmen om routeren blokker for den porten, så må du åpne den :)22:08
Sakariashttp = port 8022:08
GtHooOkay, da får jeg åpne den :)22:08
malinah, så web-interfacet bruker port 80?22:08
maliner det apacheserver i rtorrent eller noe slikt?22:08
Sakariasmalin: webguiet er php skript som kjøres i apache :P22:08
malinaha22:08
malinfor transmission-daemon, kjører jeg via port 9091, tror det var default, også ble det bare den22:09
Sakariasdet er en egen deamon22:09
Sakariasphpskriptet snakker med rtorrent over port 500022:10
malinokey22:10
GtHoomen jeg burde kanskje få statisk IP hvis jeg skal bruke det utafor lokalt netverk?22:10
Sakariasnja... finnes dyndns-tjenester du kan bruke22:11
GtHoosånn som no-ip?22:12
Sakariasjupp22:12
GtHooHar ikke noe peiling på dette heller, så kan være jeg spør dumt22:12
GtHooDette vil si at de gir meg en IP som alltid er det samme?22:12
Sakariasog finnes deamoner i linux som oppdaterer IPen til tjenesten du velger22:12
Sakariasnei... du får et FQDN fra tjenesten du velger, som blir oppdatert av et program på boksen din hver gang IPen forandrer seg22:13
GtHoodeamoner er? (kan fint google det)22:13
Sakariasprogramvare som kjører i bakgrunnen (enkelt forklart)22:13
Sakariasapache f.eks er en deamon22:14
Sakariasnoe alla det samme som "servicer" i Windows22:14
GtHoohm, okay22:15
malindu veit. engler og demoner :)22:15
Sakariassom er en bok fra dan brown22:15
GtHoo^skulle ønske jeg kunne si ja der..22:15
malintror de en kriten ubuntu-variant kaller deamons for angels eller noe22:15
malinSakarias: ja :)22:15
malinGtHoo: sorry, jeg som troller litt her22:15
Sakariasfinnes både kristen og satanisk versjon av ubuntu22:16
GtHooskjønte at det ikke hadde noe med dette å gjøre, men vet ikke noe om det heller D:22:16
Sakariasdemons og daemons er ikke helt det samme :P22:16
GtHoohmm, så ikke det var skrevet andrledes før nå..22:17
* GtHoo føler seg ekstremt dum i dag..22:17
Sakariashvis du leser Linux Journal, så ser du at programvaren de bruker har oversatt "ae" til "æ"... så i bladet står det "dæmons" :P22:17
GtHooMen det blir jo feil?22:18
Sakariasikke helt... æ ø å skrives som ae oe aa22:18
GtHoobtw, mens jeg husker det, du sa du hadde gått svakstrøm. Hva jobber du med/som?22:18
SakariasSystem konsulent er tittelen min22:19
Sakarias4 år med Linux drift og nå halvt år med datacenter drift22:19
Sakariasfør det, massive mengder med 1. linjesupport også kjent som glorifisert telefonsvarer22:20
GtHooAngrer du?22:20
Sakariasmed tanke på at jeg aldri har fullført utdanningen? nope :P22:20
GtHooDu hadde da utdanning i svakstøm? eller tenker du på mer?22:21
Sakariashar ikke tatt fagbrevet22:21
GtHoooh22:21
Sakariashadde jeg tatt det, så hadde jeg vel jobbet med å reparere tver og radioer22:21
Sakariasnoe jeg fant utrolig kjedelig22:21
Sakariashadde jeg hatt hode for fysikk og kjemi... så hadde jeg gått videre på skole og fått meg noe bedre utdanning... men liker jobben min :)22:24
GtHoo:P22:25
GtHoovg1 elektro -> vg2 data og elektronikk. Sånn det så ut?22:25
Sakariasgk elektrofag, vk1 elektronikk , vk2 serviceelektroniker fordypning lyd og bilde22:26
* GtHoo mener ikke å spamme med utdanning spørsmål, men har bare 1 uke på seg til å søke for neste år.22:27
Sakariaskjør på22:27
Sakariaser rådgivere på skolen som får betalt for å hjelpe deg dog :P22:27
GtHooVet det, men klarte å glemme dette før ferien... :/22:28
Sakariashehe22:28
Sakariasvelger du feil, så går det ann å bytte22:29
SakariasVet du hva du vil jobbe med da?22:30
GtHoonei, det som er prøblemet :/22:31
Sakariassamme problemet jeg hadde...22:31
GtHooMen regner med det blir noe alla det du gjør (?)22:31
GtHooKan prøve, så heller bytte etterhvert :)22:31
Sakariasalt det jeg gjør er selvlært22:32
Sakariasutdanningen min har ikke betydd en skit :P22:32
GtHoo:P22:32
GtHooEn ting som irriterer meg med skolen jeg går på. Vi ha den slappeste data og elektronikk læreren som finnes22:33
Sakariashehe... hadde tidligere militær som lærer innen radio-teknikk... gudbedre22:33
GtHoohar en tidligere militær i data og elektronikk fordyppning (er vel egentlig samme fag som vanlig data og elektronikk, bere det vi har ca 1 hel dag i strekk med annen lærer)22:34
Sakariashvor går du på skole?22:35
GtHooPå rud vgs, i bærum22:35
Sakariasogså kjent som blærum :P22:36
GtHoo...22:36
GtHooHvor i landet er du fra?22:36
Sakariashar bodd der ute i 6 måneder... trodde jeg kom fra en rånerbygd... gudbedre å mye volvo 240 jeg så der ute :P22:36
Sakariasjeg er fra Lillehammer22:37
GtHooogså kjent som lillyhammer22:37
GtHoo:p22:37
Sakariasnå ja :P22:37
GtHoox)22:37
GtHoohar vært en del i lillehammer :p22:37
Sakariasjeg også :P22:38
GtHoomen bare dagsturer, siden dete r halvveis til hytta :O22:38
Sakariashytte i hafjell eller noe? :P22:38
GtHooLom22:38
GtHoohvis du vet hvor det er :P22:38
Sakariasjupp... har familie i Lom22:39
malinhadde hytta fortsatt vært i Lom, om han ikke hadde visst hvor det var? :)22:39
Sakariasja :P22:39
GtHooeller, den er 1 mil før lom, hvis det var det du mente, malin?22:39
GtHookan hende jeg vet hvem det er da D:22:40
GtHooer ikke så mange som bor der22:40
Sakariashehe, da vet du mer enn meg... har ikke kontakt med den delen av familien22:40
GtHooo.O22:40
GtHootipper du også har stor familie?22:41
Sakariasjau...22:41
Sakariasmutter har vel noe som 11 søsken osv...22:41
Sakariasvet knapt nok hva de heter :P22:41
GtHoowow, det er 2-3 mer enn mamma o.O22:41
malinGtHoo: nei :) man sier gjerne: "Jeg kommer fra Lillehammer, visst du veit hvor det er" Om du ikke veit hvor det er, kommer man da fortsatt fra lillehammer? :)22:41
Sakariasja22:41
malinnever mind22:42
GtHoo:P22:42
GtHooahh, skjønte den nå22:42
SakariasGtHoo: mors familie er spredd oppover gudbrandsdalen, fattes familie er spredd utover vestlandet22:42
Sakariasog jeg stakk sørover og bosatte meg i Oslo :P22:44
GtHoohmm, klarer ikke helt å velge hvor torrentene skal lastes ned..22:48
GtHooeller, jo22:48
GtHooklarte selvfølgelig å glemme å fjerne "#"22:48
Sakariashehe22:48
Sakariasvanlig nybegynnerfeil det22:48
malin:)22:48
Sakariaslærer av sine feil22:48
malinja...22:48
* malin slettet 386-mappa i windows95 for mange år sida.. var jo ingen 386-maskin, så den trenger vi sikkert ikke, tenkte jeg.... :S22:49
Sakariasheh22:49
Sakariashar slettet en del dumme ting selv.... men ikke ting som OSet trenger for å leve :P22:49
malinvar noen som ikke var like blid da... + at det ble reinstall av windows.....22:50
malin+ at jeg lovet å ikke slette sånt22:50
malinutrolig at folk spør meg om hjelp på pc-en etter det men22:50
Sakariassøster klarte å formatere c: disken vet å "bare bruke msn"22:50
Sakariashar enda ikke forstått hvordan hun klarte det22:50
malinhm.. såpass22:51
malindet er jo utrolig godt gjort22:51
Sakariaswindows xp lar deg ikke formatere c:22:51
malinhvordan klarer man egentlig å formater e C:22:51
Sakariasså hva pokker hun gjorde, aner jeg ikke22:51
malinah, kunne man det før?22:51
malinselv om man kjørte fra samme stasjon?22:51
malinkan ikke si jeg har prøvd på det så22:51
Sakariashar gjort det med vilje i dos uten problemer22:52
GtHooKompis av meg avinnstalerte skjermkortdriveren, han sa "Den trenger man ikke, har jo skjermkortet inne i PCen"22:52
malinlol22:52
Sakarias"rm -rf /" var også en dårlig ide... men gjorde det med vilje for å se hva som skjedde... ble skuffet da den sluttet da den slettet "/bin/rm"22:53
malinhm22:53
malinjeg har prøvd i en virituell maskin tror jeg. mener jeg fikk melding om at det ikke gikk22:54
malinmen ja.. den klarer vel ikke å fortsette etter den har seltetet rm...22:54
Sakariasvil kanksje fungere hvis du har nok minne... jeg hadde ikke det22:54
Sakariasboksen skulle reinstalleres med en annen distro, så da gikk jeg litt beserk med ting "man ikke skal gjøres" :P22:55
GtHooSakarias, vet du om jeg kan gjøre sånn at jeg har en mappe hvor filene lastes ned til, og når de er ferdig nedlastet flytted den over til en annen mappe?22:56
Sakariasja22:56
GtHoo"# Default directory to save the downloaded torrents." vil det si at den hele tiden er der, eller bare når den er ferdig?22:57
Sakariason_finished = move_complete,"execute=mv,-u,$d.get_base_path=,/Torrents/Complete/ ;d.set_directory=/Torrents/Complete/"¬22:57
Sakariasden vil da legge ting i $HOME/Torrents/Complete22:57
Sakariasfram til det, så ligger mine i $HOME/Torrents/Downloading22:58
GtHooDen du la her, det er vel bare å lime den inn på en egen linje, som den andre vi la inn i stad?22:59
Sakariasjupp22:59
Sakariasdu har ratt en lignende linje der inne23:00
Sakariasbare at den er kommentert ut23:00
GtHoo?23:01
Sakariasse om du har en linje som starter med #on_finished23:02
Sakariasi config filen din23:02
GtHoonope23:03
GtHooingen23:03
Sakariashmm, kanskje jeg bare skal legge ut filen min, så kan du se på den23:04
GtHooGod ide :)23:07
Sakariasvar faktisk lite jeg har gjort i fila23:08
GtHooMen du, den du la ut, der flytter den ferdig nedlastede til " $HOME/Torrents/Complete"23:10
GtHooMen du sa at de lå i " $HOME/Torrents/Downloading" mens de lastes ned, men det har du ikke skrevet der?23:10
Sakariasdet er en annen setting23:10
Sakarias# Default directory to save the downloaded torrents.¬23:10
Sakariasdirectory = /home/johnj/Torrents/Downloading¬23:10
GtHooahh, så det var det den gjorde23:11
GtHooehh23:19
GtHoofikk et problem her23:19
Sakariasda fikser du det :P23:19
GtHoonår jeg limte inn, fikk jeg ett opp ned spørsmålstegn jeg ikke kan fjerne23:19
GtHoodet siste tegne du hadde i den setningen23:20
Sakariasah, slett det23:20
Sakariasdet er noe tull jeg har slått på i vim23:20
GtHoodet som er problemet23:20
GtHooden kan ikke fjernes..23:20
Sakariashehe, jo da23:20
GtHooden "markeringen" man bruker, går bare rett forbi23:21
Sakariasslett hele linja med kommandoer i editoren din, og lim på nytt uten tegnet23:21
GtHooeditoren, mener du putty?23:21
Sakariasnei23:22
Sakariasputty er ssh klienten du bruker23:22
GtHooeller "nano" som jeg opna den med?23:22
Sakariasnano er editoren ja23:22
Sakarias(jeg bruker ikke nano, så jeg kan ikke kommandoene i den)23:22
GtHooMen jeg kan ikke markere med musen23:22
Sakariastastatur23:22
GtHooehh, hva bruker du?23:22
Sakariasjeg bruker vim23:22
Sakariasdet er ikke en editor man slepper nybegynnere inn i :P23:23
GtHoo:P23:23
Sakariashmm, stå på starten av linja og trykk ctrl+k23:24
GtHoosånn ja, den fjernet hele linjen23:25
GtHootrodde først den fjerna litt for mye når jeg gjorde det :p23:25
GtHooDer ser det ut til å fungere :)23:28
Sakarias:)23:29
GtHoofunka bra å prøve det med en torrent uten seeds..23:29
Sakariashehe23:30
GtHooHåper vi ikke mister strømmen igjen i natt, som vi har gjort de siste 3 dagene D:23:32
Sakariasstorm i bærum?23:32
GtHooIkke som jeg vet om?23:32
Sakariassiden strømmen forsvinner23:33
GtHooden var borte i 2 min i går kveld, og i natt23:33
GtHooog natten før det23:33
Sakariasups vil hjelpe på23:33
GtHooder ja, nå fikk jeg prøvd med en torrent med seeds23:37
GtHooog det fungerte også :D23:37
GtHooTakker for en fantastisk hjelp :)23:38
Sakariasbare hyggelig23:38
GtHooMen da går jeg å spiser :)23:39
Sakariasdu kan også sette opp en "watch" katalog, hvor du legger torrent filene dine og rtorrent vil automagisk legge dem til23:39
Sakariaskombinerer du det med f.eks dropbox så kan du legge til filer på den maskina du bruker og de vil automagisk bli lagt til i rtorrent23:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!