/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/20/#ubuntu-vn.txt

=== favadi|away is now known as favadi
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor334co ai cho hoi sao minh ko save file hosts dc04:09
C4NoCsudo04:10
vubuntor334no bao04:10
vubuntor334Could not find the file /ect/hosts.04:10
vubuntor334Please check that you typed the location correctly and try again.04:11
n0bawkhmm04:11
n0bawkvubuntor334: etc chứ ko phải ect04:11
vubuntor334minh thay doi file host de vao face04:12
vubuntor334nhung ko the save dc04:12
vubuntor334thnaks moi nguoi nha04:16
n0bawknhiều người vào hỏi cách vào facebook vậy ta ;304:18
C4NoCvì bị chặn04:39
C4NoChê hê04:39
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor731các bạn cho mình hỏi chút, là khi mình cài đặt pidgin thì lúc đầu mình chạy nó thì nó xuất hiện ra màn hình để mình chat, về sau kích nó chạy nó cứ nằm trong thanh taskbar bên tay trái mà không xuất hiện màn hình chat ngoài màn hình, mình không hiể tại sao nữa, mong các bạn giúp đỡ05:40
kid__unity à?05:42
vubuntor731vâng05:42
vubuntor731mình dùng bản ubuntu 11.1005:42
kid__để mình  quay ra unity test thử xem:)05:43
vubuntor731nhưng lúc đầu thì được về sau lại không được bạn ạ05:43
oantalavanho`05:46
vubuntor731bạn kid__ đâu rùi05:46
oantalavanday05:46
oantalavan:D05:46
oantalavanchac la khong nen tat no di:)05:46
oantalavancu de no o tren desktop05:46
vubuntor731vậy thì online suốt hả bạn05:46
oantalavanneu muon thoat ra thi tat di05:46
oantalavancon neu dong cua so vao thi mac dinh no thoat luon hay sao y05:46
vubuntor731như thế thì rất vướng05:46
oantalavanthi minh dung nhieu ban lam viec.05:47
vubuntor731:d05:47
oantalavanan ctrl+alt+ mui ten dieu huong05:47
vubuntor731vẫn không thấy thoải mái05:47
* oantalavan dung 7 table05:47
vubuntor731vậy bạn nào giúp mình remove nó thì dùng lệnh nào vậy05:48
vubuntor731mình chạy lệnh sudo apt-get autoremove pidgin mà không được05:48
kid__nó báo sao05:53
=== favadi is now known as favadi|away
=== favadi|away is now known as favadi
vubuntor291cho minh hoi ubuntu lap trinh .net duoc ko vay07:28
n0bawkđc07:30
vubuntor291lam sao thế bạn07:32
n0bawkvubuntor291: cài vô rồi làm thế nào thfi làm07:38
n0bawkvubuntor291: google .net + ubuntu07:38
vubuntor644co ai hem07:53
vubuntor644cho minh hoi ty07:53
n0bawkwut?07:53
vubuntor644sao nhung thiet lap cua minh deu bi reset khi log on vay07:53
n0bawkhmmm07:54
n0bawkcái này lạ nha07:54
vubuntor644vd: chinh screen07:54
n0bawkvubuntor644: bạn cài mới à?07:54
vubuntor644minh moi cai ubuntu hom kia07:54
vubuntor644nen chua hieu lam :(07:54
vubuntor644minh chinh screen, nhug moi lan log on no lai reset07:55
n0bawkcái này lạ à nha07:56
vubuntor644=.=07:56
n0bawkvubuntor644: cài mới hay là upgrade từ hệ thống cũ07:56
vubuntor644minh cai moi lun07:56
n0bawkbạn coi lại xem phân vùng home có viết đc ko07:56
vubuntor644co viet la sao n007:56
n0bawkhmm07:57
vubuntor644la j thia' @@07:57
n0bawkvubuntor644: ở HN thì vác máy qua cnf để mọi người xem giúp07:57
n0bawkchứ nói ko biết thế nào07:57
vubuntor644minh o tan SG07:57
vubuntor644:((07:57
n0bawkxì gòn thì liên hệ mấy anh em trong xì gòn trên diễn đàn á07:58
vubuntor644n0 biet cau lenh tat network manager hem07:58
n0bawkvubuntor644: sudo service NetworkManager stop08:00
vubuntor644thks nha :D08:01
vubuntor158alo08:05
n0bawkola?08:05
vubuntor158n0bawk cho minh hỏi08:05
vubuntor158tạo user mới thế nào vậy08:05
vubuntor158mình useradd08:05
vubuntor158passwd user08:06
vubuntor158nhưng logon vào không được08:06
vubuntor644n0 oi, man` hinh ubuntu co 4 khung hinh phai k? lam sao de thay 4 khung hinh do :D08:06
vubuntor158logon vào màn hình lại trở lại trạng thái logon08:06
vubuntor158logon = user cũ thì không thấy thanh application bên trai đâu cả08:07
vubuntor158shutdown, reset cũng k đc08:07
n0bawkvubuntor158: với ubuntu, thì bạn vào system >> administrator rồi vào user & account mà add08:07
n0bawkvubuntor158: bạn phải set thêm 1 số quyền nữa thì mới chạy đc08:08
vubuntor158set những gì vậy08:08
n0bawkvubuntor158: thì đó, set quyền admin, set quyền shutdown v.v...08:09
n0bawkvubuntor158: tóm lại là bạn vào user & account mà add, chỗ đó dễ nhất08:09
vubuntor291có ai chi cách chơi võ lậm trện ubuntu k08:26
n0bawkko có08:26
vubuntor291bùn nhỉ08:26
vubuntor291chắc chỉ có cài máy ảo choi òi08:26
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== favadi is now known as favadi|away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor824Giup mình với mình đang xài con dell inspironN4010 chay unbuntu 11.1 song song win7 nhưng ma ubuntu ko băt đươc song wifi dù win7 vẩn bình thường14:32
vubuntor824Thực ra mình thấy tên wifi và điên pass nhưng logo cứ sáng lên rùi báo you are offline rùi la659 lại14:34
n0bawkhmm14:34
n0bawkvubuntor824: vào terminal gõ14:35
n0bawkvubuntor824: lspci -v14:35
n0bawk!paste | vubuntor82414:35
ubot2`vubuntor824: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.14:35
vubuntor824ok đê mình thử14:35
vubuntor661mình lam xong rồi nè http://paste.ubuntu.com/850037/14:45
n0bawkok14:48
n0bawkđể coi xem sao14:48
n0bawkvubuntor661: cái này ngon mà14:49
n0bawkvubuntor661: bạn check lại xem đã cài gói linux firmware chưa14:49
vubuntor661Vấn đề là ubuntu ko vô dc wifi sao cài14:50
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
n0bawkvubuntor661: cắm mạng có dây vào14:51
n0bawkvubuntor661: bạn đang dùng bản ubuntu nào?14:51
vubuntor66111.114:51
vubuntor661Thự ra lúc ơ nhà mình vẩn vô dc nhưng khi lên nhà trọ thì bị vây ?14:52
n0bawkvubuntor661: cũng có thể cái mạng kia có nhiều người vào quá rồi14:53
vubuntor661Cũng có thể nhưng. hồi trưa sau khi thư tắt mở lại wifi thì vô dc nhưng chiều về mở lên lại ko vô dc14:54
n0bawkvubuntor661: dpkg -l | grep firmware14:54
n0bawkvubuntor661: nó ra cái gì?14:54
n0bawkvubuntor661: tắt wifi di bật lại thử xem14:54
vubuntor661Uhm thì chắc mai sẻ làm vậy nhưng chỉ sợ nó vô lúc đó dc mà tắt máy mở lại thì lại out14:56
n0bawkvubuntor661: check lại xem có phải nhiều người vào quá ko14:58
n0bawkchứ cái brcmsmac này dùng ngon mà14:58
n0bawkko thì chuyển qua dùng driver b4314:58
C4NoC:-/15:01
C4NoCwifi gì?15:01
C4NoCxài dc brcmsmac, thì cứ thế mà xài15:01
C4NoCngon nhắm15:01
CoconutCrabhổng ngon lắm15:01
C4NoC:315:02
C4NoCCoconutCrab, sao hổng ngon15:02
C4NoCdzô ầm ầm mờ15:02
C4NoCchưa làm AP dc thôi15:02
CoconutCrabpower management chưa có15:03
C4NoCthế hở15:04
C4NoCCoconutCrab, tắt nó đi luôn có dc hem15:04
CoconutCrabđược15:04
C4NoCunload cái module đó15:04
C4NoCnó có tắt wifi luôn hem15:04
CoconutCrabtắt luôn qua cái switch ấy15:05
C4NoCswitch nào?15:05
C4NoCmáy này hẻm cóa15:06
n0bawk:315:06
* C4NoC tát n0bawk 15:08
C4NoCcười đểu hả15:08
n0bawk15:14
n0bawkdân thường sao dám cười đểu đại gia :-s15:15
C4NoC:-/15:15
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
notsubduedcác bác cho em hỏi là muốn show biểu tượng icon ra desktop trong ubuntu 11.10 thì dùng lệnh gì nhỉ17:30
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
net9_thp>:D<20:05
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!