/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/21/#ubuntu-se.txt

ePax /join #debian00:14
ePaxups00:14
realubot    data = open("test.html").read()00:46
realubotÄsch.00:46
realubothttps://www.flashback.org/t180160700:46
realubotGnome, KDE, LXDE och Xfce är Skrivbordsmiljöer och inte distar!00:46
realubotAh, han har ju sktivit det ser jag nu.00:47
realubotFungerar #Ubuntu-se lika bra som #ubuntu-se?00:48
realubotAnnars har han skrivit fel på kanalnamnet. IRC kanske inte gör skillnad på stora och små bokstäver?00:48
mewminja00:49
mewminfunkar00:49
realubotmewmin: Ok.00:52
whomeephnom: sluta byta host bara sådär05:57
whomeeblir ju stressad05:57
phnomDen loggar ut och in igen med masken?05:58
whomeemhm05:59
phnomBah, hur fixar man det?05:59
whomeeäh inge o fixa :P06:00
whomeehmm, måste ta tag i mitt lilla projekt, göra om min sambos schema till ett sökbart schema på nätet :)06:01
phnomwhomee: Tvinga henne att använda gcal, sen delar du den med dig själv.06:03
phnomDu borde förresten komm till LTH och hjälpa mig med mitt projekt, att bygga en http-server från scratch på en av Axis gamla CD-servrar.06:03
whomeephnom: hon har den bara på papper, ett 6 veckors rullande schema .. vill få de som en websida där man kan söka framåt o bakåt bara :)06:04
whomeephnom: haha vafan, va gör du med en sån? :P06:04
phnomwhomee: Jag sa ju det, bygger en http-server ;D Det är ett projekt i skolan.06:05
phnomVår TCP-implementation är knasig :(06:05
whomeephnom: jadu, jag har aldrig meckat med våra gamla cd-servrar :) jag e bara drift här :) inte utvecklare!06:10
whomeesåna smarta saker har vi annat folk till :)06:10
phnomMen, du jobbar ju där, du borde ju kunna ALLT.06:13
whomeephnom: ja jo de e klart jag kan, men de säger ja inte till folk .. .. 8-)06:13
phnomNä, det är klart, då måste du ju jobba både med drift och utveckling. Och kanske cafeterian.06:19
whomeecafeterian e bäst, tyvärr hämtar man cola där för ofta redan nu06:20
andolJomenttitta, inte bara jag som är morgonpigg.06:29
whomeejomensåere06:37
phnomNä, om man skulle ta och bege sig till malmö...06:40
phnom*poff*06:41
ameliamorrn!06:59
whomeemörrn06:59
whomeeusch usch, ska man mecka mysql lite kanske då07:01
whomeenågon här som är duktig/grym/har stor koll på mysql som jag kanske kan få prata med i query?07:19
ameliawhomee: kanske, beror lite på vad du vill veta, jag är sysadmin, inte utvecklare... men jag har möte nu... tillbaka vid 9.07:20
whomeeamelia: jag skriver i query så svarar du när du kan :)07:22
phnomwhomee: Vad ska du trolla fram?07:32
Barremörrn mörrn08:01
Coffetja Barre08:07
propushelan går och halvan åker motorbåt..08:53
ameliahej propus!08:57
ameliausch, en timme till lunch och jag är redan jättehungrig.. :(08:57
propusamelia, hej.. illa att du redan är hungrig... har du inte ätit frukost? =)08:59
ameliapropus: jo..08:59
propusamelia, har du en bulle i ugnen?09:01
ameliapropus: usch nej, verkligen inte.09:01
phnommmmm, bullar...09:02
propushehe..09:02
propusphnom, mmm bullar är gott :)09:02
phnomnomnomnom09:04
propusjag älskar windows :)09:49
propus*not*09:49
realubotHur gör jag för att gör upprepade ändringar i en fil med Python: write( re.sub(string1,string2,text) ) utan att varje gång skriva över den förra ändringen?09:51
propus_j***a skit router!!09:54
realubotMm.09:54
realubotSå går det när man köper en lågstatusroter.09:54
propus_realubot, fick den till och med.. men den åker ut genom fönstret senare i dag när jag fått hem min gigabit switch :)09:55
=== propus_ is now known as propus
larsemilhttp://pastebin.com/E3ZG0J4s  ubuntu wizards, vad kan jag göra åt det här problemet?09:58
larsemilser ut lite som en Barre fråga.09:58
Coffedet ser ut som du har problem .09:59
larsemilmm10:00
propusadd lba32 till /etc/lilo.conf...10:00
larsemilpropus: vart i filen10:02
Coffejag hade nog börjat med att ta bort den kernel.10:02
larsemilCoffe: går inte. jag kan inte ta bort eller lägga till, har hamnat i ett dödläge10:02
Coffedu bör kunna ta bort med dpkg10:03
propuslarsemil, kan du paste bin:na lilo.conf?10:03
larsemilpropus: det där tog bort varningen om lba32 grejen, men får fortfarande fel10:04
larsemilFatal: device-mapper: mapped boot device cannot be on multiple real devices10:04
propushmm.10:04
kodeinohh, lilo10:06
kodeindet var inte igår10:06
larsemilCoffe: hur gör jag det då?10:07
Coffedpkg -r linux-image-2.6.24-28-server10:07
Coffetror jag annars får du hitta hela namnet på det paketet.10:08
larsemilCoffe: hmm tror inte det var så bra...10:08
larsemilWARN: Proceeding with removing running kernel image.10:08
Coffeok10:09
Coffedå ska du inte göra det10:09
larsemilhur får jag tillbaka den med dpkg då?10:09
Coffeså den fallerar på att uppgradera kernel du redan kör10:09
Coffecd /var/cache/apt/archives/10:09
Coffedpkg -i linux-image-2.6.24-28-server*tab*10:10
larsemilkanske om jag tar bort kerneln så att apt-get fungerar igen, sen kör in grub istället och sen uppgraderar10:14
larsemilverkar som att lilo inte har något stöd för lvm210:16
Coffelilo.. länge sedan man anv.10:20
larsemilproblemet är ju att cat /proc/partitions visar http://pastebin.com/dJJ6mkef10:21
larsemiloch att det inte finns någon dm-010:21
larsemilFatal: device-mapper: mapped boot device cannot be on multiple real devices10:22
larsemildet där är felet10:22
Coffelåter som lvm problem10:23
Coffeå de är inte min starka sida.10:23
larsemilBarre: !10:24
larsemildet är en jävla cirkus alltså.10:34
larsemiljag kan inte installera något nytt - för det kan inte köra färdigt dpkg.10:34
larsemiljag kan itne ta bort vissa paket - för då blir det fel.10:34
larsemilså jag är ganska låst.10:36
larsemilaja lite lunch så kanske det går bättre sen.10:40
speedxXxcoreNågon som vet om google indexerar ens mail för egna ändamål om man kör Google Apps och betalar?10:54
nikihrHalloj11:02
phnommorrn11:03
nikihrmorrn? de va de för 6 timmar sedan :D11:04
phnomnikihr: Nejdå, jag jobbar med UGT :P11:04
nikihrUGT?11:06
nikihrUnión General de Trabajadores11:07
nikihrenda google hittade :P11:08
phnomUniversal Greeting time: http://thinkmoult.com/ugt.html11:08
nikihrjasså :)11:08
phnom"Now, instead of spending time figuring out what time of day is it for every member of the channel, we spend time explaining newcomers benefits of UGT. "11:08
nikihr:)11:09
Coffebehöver hjälp med perl regexp ,, försöker plocka ut det som kommer efter uid=  avslutas med ett ,   ur en string.11:10
phnomKan du inte bara matcha det med .*uid=(.*),.* och sen plocka ut det med ?1 eller $1 eller vad nu perl använder11:12
Coffephnom,  jag vet inte .. kan inte perl :)11:12
phnomInte jag heller :)11:13
nikihrinte jag heller tyvärr :(11:13
phnomNähä, man kanske skulle fortsätta jobba lite...11:14
Coffejag tror jag får det att fungera nu.. förutom min regexp är fel.11:17
phnomCoffe vad har du för regex11:21
phnom+11:21
phnom?*11:21
Coffeuid=([^,])*11:21
Coffeuid=([^A-Z,]*) <---- fungerar11:22
phnomMm, du måste ha stjärnan innanför () eftersom de grupperar matchningen till $111:22
Coffe<---- ska köpa sig en regexp bok11:23
nikihrantii: :)12:13
antiinikihr: :P?12:13
nikihringenting :)12:14
phnomBurp, om man bara använder ett lib som är apache v2 licensierat, kommer licensen smitta av sig på resten av koden då?12:32
phnomEller räknas det som derivative work att använda ett lib.12:33
UkuleleSolenGod dag i stugan!12:34
kodeinnej.12:42
CoffeBarre,  höll du inte på med att göra ett eget schema till ldap ?12:50
UkuleleSolenJag har letat utan att finna svaret. Kan man göra så sina "favoritmappar" i utforskaren pekar på andra mappar än de i /home?12:58
UkuleleSolenDe som heter "Musik", "Video" och liknande12:59
kodeinja.13:17
larsemilÄr la bara att dra dit en annan mapp13:17
kodeinta en glutt i ~/.config/user-dirs.dirs13:18
kodeinUkuleleSolen: ^13:18
kodeinUkuleleSolen: ^ ^ ^13:18
UkuleleSolenSå lätt som att dra i släppa hade man hoppats att det var.13:20
UkuleleSolenMotsvarade har varit gjort på 2 minuter i windows i flera år.13:20
UkuleleSolenska kolla upp detta13:20
larsemilUkuleleSolen: det är bara att dra och släppa13:21
UkuleleSolenFör att lägga till ett bokmärke, ja13:22
phnomUkuleleSolen: Det är ju gjort på mindre än två minuter om man vet hur man ska göra, och det finns många sätt att göra det på. Du fick ju flera förslag förra gången och det verkade ju som att du kommit på det själv också. ^^13:22
larsemilUkuleleSolen: vad är det du vill göra då som inte går att dra och släppa?13:22
larsemilUkuleleSolen: i filhanteraren kan du trycka ctrl + b och få upp dina bokmärken13:22
UkuleleSolenJag vill inte lägga till bokmärken. Jag vill att de mappar som är "förutbestämda" som music, video osv ska leda till andra mappar än de i min heme-mapp13:24
UkuleleSolenMen ~/.config/user-dirs.dirs verkar vara det jag sökt efter13:24
UkuleleSolenska prova starta om och se13:32
rechargehej jag behöver hjälp med att installera ett shellscript ifrån min dvd-skiva.. hur gör jag? Det gäller drivrutiner till uppstarten på den här datorn (11.10) och vill helt enkelt kunna surfa direkt på datorn utan att ange något lösen. Skivan är en M2N.. - något.. VM62 tror jag och gäller moderkortet som är ett Asus.. Har ni tips? Det funkar bra nu, men ett litet felmeddelande i uppstarten kommer.. Ta13:44
rechargecksam för hjälp :)13:44
UkuleleSolenNop. Att ändra i ~/.config/user-dirs.dirs verkar inte funka.13:48
UkuleleSolenHar provat att byta ut raden XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Video" till XDG_VIDEOS_DIR="/media/Data 2/Ubuntu-dokument/Video" Men vid varje omstart är raden tillkaka till ursprunget igen. Nästan13:48
rechargejag har alltså ett shellscript på skivan verkar det som. inte för att jag har bra koll på vad det är.. men men.. ge mig gärna tips. jag har backup :)13:48
BarreCoffe: jo, men la ner det när jag fick reda på att FD höll på att implementera det jag är ute efter13:49
UkuleleSolenMed undantaget att mappen "Video" i utforskaren är förändrad och heter "Filsystem" i stället och att detta pekar direkt till $HOME13:49
UkuleleSolenKan det ha att göra med versaler/gemener och mellanrum i adressen?13:51
larsemilja. måste escapa mellanrum13:52
larsemilUkuleleSolen: prova /media/Data\ 2/ osv13:52
UkuleleSoleneller bara döpa om Data 2 till Data213:53
UkuleleSolenska prova igen13:55
CoffeBarre, ok. vad var du ute efter ?14:09
rechargehttp://paste.ubuntu.com/851401/  vad betyder detta?14:13
Kimmenscript som installerar version 1.0.16 av alsa?14:25
UkuleleSolenFunkar inge vidare att ändra i user-dirs.dirs. Verkar som att bara mappar under home fungerar14:27
kodeinnej, men hur ser dina ändringar ut?14:31
UkuleleSolenJag hade en förhoppning att ändra raden XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Video" till XDG_VIDEOS_DIR="/media/data2/Video"14:33
UkuleleSolenMen efter omstart ser det ut så här XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/"14:33
UkuleleSolenunderligt14:33
kodeinprova att använda xdg-user-dirs-update --set XDG_VIDEOS_DIR /media/data2/Video14:35
UkuleleSolenatt jag skriver det direkt i terminalen?14:36
kodeinja.......14:36
UkuleleSolenKan ju inte skada14:36
UkuleleSolenborde märkas om jag startar om.14:37
UkuleleSolenBRB14:37
kodeindet borde räcka att logga ut och sen in igen.14:38
rechargeKimmen, jag har scriptet på skiva.. byggde om datorn så den har väl inte de rätta drivrutinerna för skivan nu.. i uppstarten så att säga.14:39
propushej hopp!14:40
rechargealltså.. på skivan finns det drivrutiner som gör att datorn fungerar på ett bättre sätt - utan att logga in eller något.. Vet inte om jag vill pilla med det, men undrar mest om det är möjligt att få det fungera med moderkortet redan från uppstarten?14:41
rechargeskivan heter M2N68-VM14:42
propusrecharge: huhu? har du försökt lägga in windows drivrutiner i linux?14:46
UkuleleSolenNop det funkade inte. Det enda som skedde var att min ena bildskärm fick en annan färgtemperatur... hur nu det hänger ihop. Och så lades en rad till i user-dirs.dirs. Men video-mappen var adresserad dit den alltid varit14:47
rechargepropus, nej15:08
rechargejag har kopierat bin mappen och extraherat filerna till mitt skrivbord och undrar nu vart jag ska lägga dem15:09
rechargepropus, eller vad det nu var för mapp.. - glöm det.. det känns som att jag bara strular till det15:10
propusrecharge, kompilera kanske?15:15
einandUmeaboy: jag unbanna dig från #swedroid nu16:50
UmeaboyNääääääääääääääääääää.16:50
UmeaboyDumma!16:50
Umeaboy;)16:50
UmeaboyVarför DET?16:50
UmeaboyIngen saknar mig ju.16:50
UmeaboyBanna mig igen.16:51
UmeaboyJag ber dig.16:51
phnomWoot! http://www.swedroid.se/teknik-for-att-interagera-med-mobiler-genom-gester-fran-qualcomm-och-svenska-crunchfish/16:51
Barrevilken dag... känns som det redan gått en arbetsvecka, och det är bara tisdag :/17:13
phnomBarre: Ja, och det är väl mysigt? Tänk så mycket mer man får gjort på en 5+3 dagars vecka ;)17:15
UmeaboyBarre: Räknar man veckan från Fredag till Måndag så blir det väl så. ;)17:15
UmeaboyInget illa menat alls.17:15
Umeaboyhöhöhö17:15
cutgahnågon som vet varför mina gedit snippets plötsligt inte vill innehålla åäö i xubuntu? Det som står är: gedit UnicodeWarning: Unicode unequal comparison failed to convert both arguments to Unicode - interpreting them as being unequalif self.can_modify() and self.properties[prop].text != value:17:59
cutgah(det är en xml-fil som alltså ska uppdateras men då lackar den)17:59
johanbrcutgah, åäö fungerar annars i gedit?18:04
johanbri vanlig textfil t.ex.18:04
cutgahjohanbr, mmm. det har funkat i ett par månader i snippets.. men jag tror att när jag nu bytte till xubuntu.. UTAN att ändra något gick det. men när jag ändrade lite i snippetsarna för första gången på länge (förmodligen första sedan bytet till xubuntu) bröt hela xml-filen ihop18:08
cutgahtrots att det funnits åäö och fungerat i ubuntu hela tiden :P18:09
johanbrkanske nåt i xml-filen som får gedit att bli förvirrat...18:09
johanbrfelmeddelandet ser ut att komma från python-kod18:10
cutgahjohanbr, aa det är nånting med python18:40
cutgahjohanbr,  men jag har ingen aning om vad :/18:40
cutgahjohanbr,  men det är ingen större fara egnetligen jag har redan tagit bort mina åäö.. tänkte bara om någon hade nåt quickfix..18:41
johanbrgissar på att gedits plugin för xml-hantering är skrivet i python18:41
johanbrdu har ingen konstig locale, eller så ?18:42
cutgahjohanbr, vad innebär det?18:42
johanbrlandsspecifika inställningar18:42
johanbr"locale" i en terminal visar det18:43
_Trullohar nått strul med min ubuntuserver, den vill inte stänga av.. får bara den där ubuntuloggan och 5 punkter under som blinkar lite då och då i ordning.. nån som har nån idé där? finns det nån logfil man kan titta i?18:44
johanbr_Trullo, prova om "sudo shutdown -P now" funkar18:46
_Trulloska prova det nästa gång18:53
_Trulloläste nånstans att man skulle uppgradera grub18:54
* realubot slingar sig genom kanalen i en lian.19:10
realubotJeronimo!19:13
andolJomentitta, Apache 2.4 kan leka sed :)19:14
andolhttps://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_sed.html19:14
Barres/J/G/19:14
Barreandol: roligt.. men vad skall det vara bra för?19:15
Barreandol: glöm det, jag läste lite om det :)19:16
bamsefarJävlar, det där är riktigt illa. :P19:24
Barrebamsefar: du e int i op... vaffö då rå?19:25
bamsefarJag har väl ramlat ut.19:25
realubotHur gör man för att inte skriva över en ändring som man har gjort i en fil om man använder .write( re.sub(string1,string2,data) ) i en loop?19:30
realubotAndra gången write körs skriver den över första ändringen, tredje gången write körs skriver den över andra ändringen o.s.v.19:31
cutgahjohanbr, jahaaa. förlåt att jag är så seg. mina locale ser ut såhär: http://pastebin.ubuntu.com/851740/19:36
ChrilleNågon som kan hjälpa mig lite?20:27
UmeaboyChrille: Säg vad du har för problem så kanske någon kan svara.20:28
UmeaboyBerätta så utförligt som möjigt.20:28
Chrillesmart idé ;P20:28
UmeaboyVersion av Ubuntu, kernel etc. etc......20:28
ChrilleGRUB Loading funkar inte. Det står error:  no such partition. grub rescue>20:29
Chrilleoch datorn vill inte boota live usb med 11.04 på20:30
Chrilleär de inte nån vaken ikväll20:36
UmeaboyOoooooookej.20:45
UmeaboyÄr USB-minnet detekterat i BIOS:en då?20:46
Chrillevart kan ja se de?20:51
* x_link gör 00:00-dansen!23:00
Philip5x_link: woohooo!23:03
realubotGoogle firar Hertz födelsedag. :) Snyggt.23:14
einandtrevligt23:19
einandUndra om hans ungar heter Mega, Ultra, Mid och Giga23:20
realubotDet borde dom heta.23:27
realubot:)23:27
realubotMid?23:28
einandfel stavat23:33
nikihrgokväll23:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!