/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/22/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger6hej11:58
Ubuntubruger6jeg har en printer jeg ikke kan scanner til at virke i ubuntu 11.10 med gnome 311:59
Ubuntubruger6det er en hp4500011:59
Ubuntubruger6hp450012:00
cromaghar du tilføjet den ?12:04
Ubuntubruger6ja det har jeg12:05
cromaghttp://www.liberiangeek.net/2011/10/first-30-days-with-ubuntu-11-10-oneiric-ocelotday-four/12:05
cromagkan det bruges ?12:05
Ubuntubruger6og kan godt printe ud på den12:05
cromagoh12:05
cromagjeg læste forkert..12:05
cromaghttps://help.ubuntu.com/community/HpAllInOne12:06
cromagdet ?12:06
Ubuntubruger6tak jeg prøver det lige12:10
Ubuntubruger61000 tk det virkede tak for det12:24
nikolaj_basher?spørgsmål er der nogle af jeg der har arbejdet med LVM, har lige lavet min første installation og det er ret overkommeligt når man lige kommer igang, men er det en fordel at opdele dem i små logiske volumer?20:10
Ubuntubruger6test23:21
Ubuntubruger4?spørgsmål næsten ingen erfaring med ubuntu - hvor læser jeg noget om det?23:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!