/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/23/#ubuntu-cz.txt

junglist_czzdarec je tu nekdo ? 07:19
DoNtIkEdobrý večer19:54
DoNtIkEpotřeboval bych nějak poradit rychle19:54
DoNtIkEpotřebuji z androida dostat fotky do ntb19:54
DoNtIkEproblem je ze nejde mountnout19:56
DoNtIkEsudo fdisk -l neni vůbec zobrazenej19:56
DoNtIkElsusb taky nic19:57
FrostyXale co se stalo. tady nekdo promluvil ... :-D20:51
fr3axFrostyX: stal se zazrak :D21:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!