/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/23/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

StefandeVriesGoedemorgen, Thomas_de_Graaff08:25
Thomas_de_Graaffmorgen08:25
StefandeVriesHallo leoquant.08:28
Idroyey oh10:11
StefandeVriesHé Idroy :010:14
Ronniehet Idroy12:24
Idroyhey Ronnie12:24
Ronnieik heb je merge net even bekeken..12:24
Ronnieen ik vond de quicklist buttons toch geen verbetering12:25
Ronnieook viel het me op dat de header en footer ineens verdwenen12:25
Idroyhmmm, dat is raar, daar heb ik verder niets mee gedaan12:26
Ronnieik denk dat we de quickbuttons gewoon kunnen laten zoals ze zijn12:26
Idroyhmmm, okay12:28
Ronnieik ben nu met veel css wijzigingen bezig, ik kan vanmiddag wel wat committen12:29
Ronnieheb jij vanmiddag tijd om deze te reviewen?12:30
Idroyik had ook nog een aantal andere dingen gewijzigd he, heb je die ook al gezien?12:30
IdroyJa, hoor12:30
RonnieIdroy: ik had het grote oranje icoon gezien, waar orangje de verkeerde kleur had12:30
Ronnieen de statistiek, welke een fklink verbetering is12:31
Idroyok, mooi :)12:31
Idroywaren nog een paar kleine dingetjes volgens mij, zoals die im_switch12:32
Idroymaar ik zal die quick buttons wel weer terug veranderen, en dan even commiten en pushen12:33
Idroymaargoed, als ik jouw merge wil reviewen he, dan moet ik dus jouw persoonlijke branch pakken. Kijken of het allemaal goed is, en dan ergens op launchpad accept drukken?12:36
Ronnieik weet niet zeker of jij upload rechten hebt, maar zo ja. dan gaat het als volgt12:37
Ronnieje maakt een branch aan, die hetzelfde is als die op launchpad (dus niet je eigen branch met eigen wijzigingen gebruiken)12:37
Ronnieje doet dan een merge (dat commando staat op LP op de merge page)12:38
Ronniedan ga je testen12:38
Ronnieis het goed is, dan doe je een commit en een push naar de main branch12:38
Idroyah okay12:38
Idroyik ga zo even die quick buttons terug zetten12:43
Ronniejohanvd: hoe ver is het beheer team met testen van SMF 2?12:57
Idroyzo, ga even rebooten, en dan fix ik die quick buttons13:05
StefandeVriesHé Idroy13:09
Idroyhey StefandeVries13:10
StefandeVriesJe (aangepaste) conkyrc doet het prima :D13:10
Idroymooi :D13:10
StefandeVriesDat screenshot.. :)13:11
IdroyRonnie, heb de quickbuttons weer teruggezet13:11
RonnieIdroy: https://code.launchpad.net/~ronnie.vd.c/ubuntu-nl-artwork/css-improvements/+merge/9436613:12
StefandeVrieshttp://bazaar.launchpad.net/~stefandevries/+junk/installscripts/files  M'n configs allemaal bij elkaar gezet, met script. Xubuntu <313:13
Idroy:)13:13
IdroyRonnie, dus ik moet nu bij mij een nieuwe branch aanmaken? (nog nooit gedaan dat reviewen :P)13:13
Idroyof kan ik jouw branch gewoon met bzr branch binnenhalen? Natuurlijk in een andere map13:14
Ronnieeens moet de eerste keer zijn13:14
Idroyyep :)13:14
RonnieIdroy: dat kan ook, meestal is dat wel hetzelfde13:14
Idroyokay, dan doe ik dat13:14
Ronniein sommige gevallen niet13:14
Idroyen in dit geval? :P13:14
Idroywat is het beste?13:15
Ronniebij de code van loco.ubuntu.com niet. daar download je eerst de main en dan maakt je alles draaiend en dan pas de merge. zo weet je zeker dat op de server hetzelde gebeurt. dit is vooral nodig als er database migraties in de nieuwe merge staan13:15
Ronniedan moet de migratie ook getest worden, en dat gebeurt niet als je alleen de merge binnen haalt13:16
Ronniein dit geval is het alleen een css wijziging, dus kan geen kwaad. toch raad ik je aan om een trunk aan te maken13:16
Ronnieik heb altijd minimaal 1 eigen branch en altijd een trunk13:16
Ronniedie trunk hergebruik ik elke keer13:16
Idroyokay, en hoe doe ik dat?13:17
Ronniebzr branch lp:ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme trunk13:17
Ronniedie maakt dan een map trunk aan met de trunk code13:17
Idroyokay, dat heb ik nu gedaan13:17
Ronniedat ga je in SMF liggen frotselen, zodat je dat thema te zien krijgt13:17
Ronniezodra je dat klaar is voer je hebt commando:13:18
Ronniebzr merge lp:~ronnie.vd.c/ubuntu-nl-artwork/css-improvements13:18
Idroyen dat commando moet ik invoeren als ik in die map zit of niet?13:18
Ronnieja13:18
Idroyok13:19
Ronniealle bzr commando's behalve branch moeten in de map zelf uitgevoerd worden, anders weet het niet in welke branch het commando uitgevoerde moet worden13:19
Idroyik heb hem gemerged met trunk13:20
Ronnieals je de merge ongedaan wilt maken, dan kan dat met bzr revert13:22
Idroyok, dus als ik hem gereviewed heb, en dan goed bevonden, dan kan ik hem dus pushen naar de main branch?13:24
Idroyheb hier trouwens ook geen header / footer mee13:26
IdroyHij ziet er goed uit Ronnie :)13:28
Ronniehmm zou de trunk verkeerd zijn ?13:29
Idroykan13:29
Ronniehmm zou er toch in moeten zitten: http://bazaar.launchpad.net/~ubuntu-nl-artwork/ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme-new/revision/613:30
Idroyhmmm,  wat is het verschil tussen light-smf-theme-new en light-smf-theme?13:31
Ronnielp:ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme == lp:~ubuntu-nl-artwork/ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme-new != lp:~ubuntu-nl-artwork/ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme13:32
Ronnieik zal de foute eens verwijderen, deze heeft al voor veel verwarring gezocht13:33
Idroyhmmm, heb ik dus de verkeerde branch gepakt? Of zitten die header en footer in de verkeerde?13:34
Ronniehmm, ik kan die net verwijderen, heb hem op    Abandoned             gezet13:34
Ronniede header en footer zitten in de goede13:34
Ronniewat geeft 'bzr info bij jou13:34
IdroyRelated branches:13:34
Idroy  parent branch: bzr+ssh://bazaar.launchpad.net/+branch/ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme/13:34
Idroy  submit branch: bzr+ssh://bazaar.launchpad.net/~ronnie.vd.c/ubuntu-nl-artwork/css-improvements/13:34
Ronniehmm, dat lijkt toch de goede te zijn13:35
Idroyhmm vreemd13:36
Idroymaar wat moet ik nu verder doen? Heb even naar je veranderingen gekeken, maar dat ziet er erg nice uit.13:36
Ronnieik zit even te denken13:37
Ronnieik ga even een eigen nieuwe trunk opzetten13:37
Idroyok13:38
Idroyik ga even weg, ben er zo wel weer13:39
Ronnieik zie wat je bedoeld, de bestanden staan er wel, maar worden nergens geinclude denk ik13:51
Idroyben er weer14:07
IdroyRonnie, wat moet ik nou met jou branch doen? Ik vind hem er wel goed uit zien. Of wil je eerst nog even die header en footer fixen?14:08
StefandeVriesWelkom back, Idroy14:08
RonnieIdroy: er was een hardcoded pad naar de header en footer14:09
Ronniefix is onderweg14:09
RonnieIdroy: bzr pull14:09
IdroyRonnie, ok ga ik nu doen :)14:11
Idroyhmmm, heb hem in trunk staan, doe bzr pull, hij deed wel wat, maar ik zie nog geen footer header.14:13
Ronnienee, ik zie het nu ook, net deed hij het wel, waarschijnlijk had ik zelf het verkeerde file open staan, of de verkeerde theme geselecteerd14:14
Idroyheb jij jouw branch net gemerged?14:15
Idroyhmmm14:15
Idroynvm14:15
RonnieIdroy: bzr pull14:17
Idroyhebbes14:17
Idroyhij doet het nu wel14:17
Idroymooi :)14:17
StefandeVriesHé leoquant14:17
IdroyRonnie, ik heb jouw branch even nagekeken, ziet er goed uit. Hoe kan ik hem nu mergen met trunk?14:19
Ronniede merge heb je gedaan, maar als hij goed is, mag je hem pushen naar lp:ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme\14:20
Ronniezonder die laatste \14:20
Idroydus in de map gaan staan en: bzr push lp:ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme doen14:20
Ronnieja14:21
Idroyok14:21
Ronniedan zou je wat moeten zien over revisie 1014:21
Idroyyordi@yordi-desktop:~/trunk$ bzr push lp:ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme14:21
IdroyNo new revisions or tags to push.14:21
Idroymoet hem zeker eerst nog even commiten?14:21
Ronnieja14:21
Ronniewas ik even vergeten14:21
Idroyok, np :)14:22
Ronnieen dan mag je ook op de LP pagina aangeven dat deze gemerged is, volgens mij doet hij dat niet vanzelf (kan zijn dat dit intussen is aangepast)14:22
IdroyCommitting to: /home/yordi/trunk/14:23
Idroybzr: ERROR: No changes to commit. Please 'bzr add' the files you want to commit, or use --unchanged to force an empty commit.14:23
Ronniebzr status14:24
Idroyen dan nog een keer proberen?14:25
Ronnienee, ik ben benieuwd wat die voor info geeft14:25
Idroydie doet niets14:25
Ronnieoke en bzr info14:25
IdroyStandalone tree (format: 2a)14:25
IdroyLocation:14:25
Idroy  branch root: .14:25
IdroyRelated branches:14:25
Idroy    push branch: bzr+ssh://bazaar.launchpad.net/+branch/ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme/14:25
Idroy  parent branch: bzr+ssh://bazaar.launchpad.net/+branch/ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme/14:25
Idroy  submit branch: bzr+ssh://bazaar.launchpad.net/~ronnie.vd.c/ubuntu-nl-artwork/css-improvements/14:25
Ronniehmm, even denken14:27
Ronnieik denk dat ik een grote fout heb gemaakt, en de header + footer wijzigingen samen met mijn andere wijzigingen gecommit heb :(14:28
Ronnie                          9.     By                     Ronnie                         7 minutes ago           Used theme_dir instead of theme_url for the header and footer                                                                  8.     By                     Ronnie                         15 minutes ago           Updated Theme Info                                                                  7.     By                     Ronnie  14:28
Idroyoh oh14:28
Ronnieyup, commit #7 ben ik de fout in gegaan14:28
Ronniegeeft opzich nu niets, maar is best harry van mij14:28
Idroyah ja, jij hebt hem dus gepushed naar light-smf-themes i.p.v. je eigen branch?14:29
Ronnienee, ik heb perongelijk mijn css branch even gemerged om te testen hoe de header en footer daar zaten. toen kwam ik er achter dat het pad hardcoded was. daarna zou ik het gerevert moeten hebben, maar dat ben ik vergeten14:30
Idroyah okay14:30
Idroyshit happens14:30
Idroydus nu hoef ik hem niet meer te pushen?14:31
Ronnienee, is niet meer nodig14:32
Ronniede wijziging staat nu ook online14:32
Idroyop launchpad heb ik hem nu approved14:33
Idroyals het goed is14:33
RobinJMag ik m'n naam al bij een pakket zetten op de statuspagina en beginnen?14:34
IdroyRonnie, moet ik hem nu ook weer reverten?14:34
Ronnienee, ook niet meer nodig. bzr revert zet alles terug wat het commando bzr status weergeeft14:35
Idroyok14:35
RonnieRobinJ: wat bedoel je?14:35
RobinJhallo? :p14:35
RobinJhttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/Vertaalteam/Status14:35
Ronnieniet zo ongeduldig hè ;)14:36
RobinJmag je je naam al bij een pakket zetten als vertaler en beginnen? of is het te vroeg? :p14:36
RobinJgeduld is niet echt een gave van mij, hehe :p14:36
RonnieRobinJ: ik ben niet van het vertaal team, dit kun je beter aan trijntje vragen (ping trijntje)14:36
RobinJtrijntje? :)14:36
StefandeVriesJa, vooral allemaal trijntje gaan pingen. :P14:37
StefandeVriesKomt om in bliepjes nu. xD14:37
Idroytrijntje? :P14:37
Idroyghehe14:37
RobinJbliepjes?14:38
RobinJ* Ping-antwoord van trijntje: 0.85 second(en) << op deze manier pingen? of wat bedoelen jullie? :p14:39
StefandeVriesHighlight alerts.14:39
RobinJok :p14:39
IdroyRonnie, heb die quickbuttons ook terug gezet en heb het naar mijn branch gepushed. Dus dan weet je het ;)14:40
Ronnieok, dan kijk ik er eens naar14:40
Idroy:)14:40
RobinJping pong trijntje14:42
RobinJ:(14:42
RonnieIdroy: als je nog het inline modify icoontje terug zet, dan is hij klaar om gevommit te worden14:50
StefandeVriesGhehe14:50
StefandeVriesUitgespuugd. :P14:51
RonnieRobinJ: geduld hebben is een schone zaak, extra pingen zorgt er niet voor dat iemand sneller reageert, maar juist geirriteerd raakt14:51
leoquanthallo erkan^15:26
leoquantRonnie, misschien al gevraagd, maar maak je gebruik van de SFTP service dat bij het ubuntu membership "komt".?15:36
leoquanthttps://wiki.ubuntu.com/PeopleUbuntuCom15:36
IdroyRonnie, oh ja inderdaad, dat icoontje was ik nog vergeten, zal het nog even snel doen16:30
IdroyRonnie, ik heb hem net gepushed. Ik ga nu eten16:32
Idroycya later16:32
Idroyhey StefandeVries17:47
RonnieIdroy: iconen zijn gepushed17:49
IdroyRonnie, zag het :D17:49
Ronnieleoquant: ik heb een people.u.c account. Pas al aan trijntje toegezegd om daar localized images te hosten17:50
leoquantRonnie, welke additionele software moet je installeren vanuit een kale desktop omgeving om dit werkend te krijgen? En veilig te krijgen? of is dat niet nodig?17:52
Ronnieleoquant: volgens mij gewoon ssh en je private key waar je de public van op lp hebt geupload17:52
leoquantjuistum en bedankt!17:53
IdroyRonnie, ik zag dat je gister, of vandaag aan iemand hier vroeg hoe het staat met het testen van smf2 door het beheer team? En, hoe staat het ervoor? :P18:01
StefandeVriesHeej Idroy :)18:01
RonnieIdroy: dat vroeg ik vandaag, maar nog geen antwoord gekregen18:01
IdroyRonnie, ah okay18:02
Idroylord4163, jij was toch nog wel geïnterresseerd in Elementary OS luna, of niet? Als je deze branch branched (ghehe), dan kan je een daily live .iso maken. https://code.launchpad.net/~elementary-os/elementaryos/congrego18:16
lord4163Aah ja :)18:18
Idroyhet is niet gegarandeerd dat je het ook daadwerkelijk ermee kan installeren, maar het is in ieder geval wel een live .iso18:19
Idroyvolgens mij :)18:19
lord4163oké zal eens kijken18:20
lord4163bedankt :)18:20
Idroygeen dank, zag het toevallig in #elementary-dev langskomen18:20
Idroyhet scriptje draait op dit moment ook bij mij. Ga hem zo proberen als ie klaar is, ook al draai ik het meeste van elementary-os al.18:23
Idroyga even die .iso proberen, cya19:06
StefandeVrieswb, Idroy :)19:19
Idroy:)19:19
RonnieIdroy: zal ik een bericht op het forum plaatsen om feedback te vragen op het nieuwe forum thema20:21
IdroyRonnie, ja doe maar20:21
IdroyRonnie,  het thema is al behoorlijk ver, al zeg ik het zelf. Enige punt wat nog echt verandert moet worden, is dat icoon voor: "author" als je een topic open hebt staan.20:23
IdroyDie balk, wordt dat alleen maar daar gebruikt? Of als je hem korter maakt, gaan er dan nog meer van dat soort balken mee?20:23
Idroyof dfat icoontje daar weg halen20:24
RonnieIdroy: dat is een van de dingen dat nog moet gebeuren. ik heb nog wel wat andere dingen gespot: http://communityserver.ubuntu-nl.org/forum/index.php?topic=8.0 (het blok met vraag)20:24
Idroyik weet niet echt hoe nuttig die is.20:24
Ronnieik ook niet, hetzelfde geld voor het icoon voor de poll20:25
Idroyoh ja, daar zit nog een achtergrond achter.20:25
IdroyInderdaad, vrij nutteloos imho20:25
Idroyje ziet eigenlijk sowieso al dat het een poll is, of een gesloten/sticky topic is, als je in de boards kijkt20:26
Ronniede marge boven de tekst "vraag" is wat klein20:26
Ronniede lijntjes eronder lopen niet tot het eind door20:26
Idroyik zie ook dat de 2nd menu in het forum, niet de zelfde hoogte heeft als in de rest van de site20:28
Idroyoh, dat komt denk ik door de zoekbalk20:32
Idroynaja20:32
Idroyook niet echt interressant, en valt eigenlijk niet op20:33
Idroylijkt mij opzich wel een goed idee om die icoontjes voor "author" en "poll" weg te halen, als dat kan. Lijkt me een simpele oplossing, en ze zijn toch niet echt nuttig.21:00
RonnieIdroy: doen we, hoe wil je het aanpakken, hiden met HTML of CSS?]21:00
Idroyuhm,  waar krijg je het minst problemen met shitty browsers mee?21:02
Ronniemaakt beide niet uit.'21:02
Ronnienormaal zou ik zeggen HTML, maar omdat we de template nog niet hebben aangepast (en dus ook niet betaat in ons thema) zou ik gaan voor CSS21:03
Idroywat is het makkelijkst?21:03
Idroyok21:03
Idroycss it is21:03
Ronnie:D21:03
Idroyik zag ook dat je het thema naam hebt verandert van Ubuntu Theme naar Ubuntu Theme Netherlands? :D21:05
Ronnieja, was wel nodig vanwege de nederlandse header21:06
Idroyah ja21:07
Idroyik ga maar eens21:33
Idroycya later21:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!