/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/24/#ubuntu-dk.txt

nikolaj_basherSpørgsmål, hvad er og gør gnome-shell?09:14
nikolaj_basherset iforhold til ubuntu 11.1009:15
OZ8AAZexit13:11
OZ8AAZquit13:11
kasperdEr her nogen som ved om man kan få iptables til at lave DNAT/SNAT uden at samtidigt lave connection tracking? Jeg har prøvet med NOTRACK, men så bliver pakkerne bare sendt igennem helt uden NAT.20:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!