/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/24/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquantmorgen10:20
StefandeVriesGoede morgen leoquant :_)10:22
leoquant:P10:22
StefandeVriesWaarom die :P?10:22
leoquantgoed humeur?10:23
leoquantStefandeVries, hoe vind je het nieuwe forum?10:23
StefandeVriesAls niet-graphicus: prachig :D10:23
leoquantgroots vind ik het10:24
* leoquant buigt diep voor alle medewerkers10:24
leoquantwel wat "wittig", zou een dieper grijs fraaier zijn?10:26
StefandeVriesNee, denk ik niet.10:27
leoquant(das een kwestie van smaak)10:27
StefandeVriesIk hou van wit, misschien ligt het daaraan.10:27
StefandeVriesJa, precies.10:27
leoquantover smaak kun je zo lang zeuren enzo...dus: geweldige vormgeving/opzet10:28
* StefandeVries wacht op de commentaren van Femke.10:28
Oerwit geeft wel rust aan je ogen :-) toppie10:28
leoquantik ga zo eens registreren ik kijken of er malle dingen in zitten10:28
leoquantik=en10:29
leoquantoer houdt ook van tabula rasa?10:29
Oerals dat zo heet, ja prachtig.10:31
leoquanteen schone lei is niet bepaald wit, foute bewoording10:32
Oerhet is prettig schaalbaar, dat viel me wel op.10:32
StefandeVriesTabula rasa, mooie term.10:32
Oer( ctrl + muiswheel )10:32
leoquanthet is zo veel mooier en oer idd10:32
StefandeVries'Intelligente' css erachter. Laat dat maar aan Ronnie over. :)10:33
StefandeVriesSchitterend werk, imo10:33
leoquant10:33
StefandeVriesEn een mooi praktijkvoorbeeld van Mwanzo, met Idroy10:34
leoquantja!10:34
leoquantal zit er in het mwanzo een selfstarving tendency...helaas10:34
leoquant-het10:35
StefandeVriesJa, we raken mensen kwijt aan teams.10:35
StefandeVriesDa's wel jammer.10:35
leoquantindeed StefandeVries10:35
leoquantik ga binnenkort weer aan de weg timmeren en gas geven10:36
StefandeVriesAan de ene kant ligt dat ook aan de beperkte toestroom. maar we krijgen mensen wel daar waar ze van pas komen, en dat was het doel :)10:36
StefandeVriesleoquant, wat ga je doen?10:36
leoquantmeer publiciteit geven aan het initiatief10:36
leoquantde vergaderingen weer leven inblazen10:36
leoquantmensen houden aan hun afspraken10:36
StefandeVries:)10:37
leoquanten toezeggingen10:37
StefandeVriesMwanzoBot :\10:37
leoquantmwanzobot is toch ok en zeer goed?10:37
leoquantwat is er?10:37
StefandeVriesdoe moet ik dan weer online krijgen10:38
leoquanto, impl. van utility gedeelte?10:38
leoquanto zo...10:38
StefandeVriesEn de netbook was net wer nuttig geworden.10:38
leoquantkan dat toch niet via de comm. server StefandeVries ?10:38
StefandeVriesAls al het geneuzel achterwege kan blijven.10:38
StefandeVriesbbl10:38
leoquantja dat kan10:39
leoquantbeloof ik10:39
leoquantmwanzobot is te goed om stil te liggen10:39
leoquantimho10:39
StefandeVriesIk kan zo een benodigdheden lijstje maken, dat is geen probleem.10:49
StefandeVriesDe code is door commandoline en JanC nagekeen10:49
StefandeVriesWat ik nodig heb van het beheerteam is medewerking en natuurijk ook hun vereisten.10:50
leoquantok StefandeVries11:12
leoquantduidelijk11:12
StefandeVriesDat ga ik nog wel eens overleggen.11:14
StefandeVries(En aan die toezegging mag je me houden ;))11:15
leoquanthehe, ik vind dat we eruit moeten komen met z'n allen11:15
leoquantbot==>server===>terug in de channels11:16
StefandeVriesOok wil ik evenw eten hoe eht met de uptime zit.11:16
leoquantuiteraard11:16
StefandeVriesAls jij een grote rode schroevendraaier was, waar zou je dan zijn?11:18
* StefandeVries zoekt zich een ongeluk11:18
leoquantツ tot later11:23
Idroymooi... heb ook de poll results balk gevonden. Is blijkbaar gewoon een plaatje. Naja even oranje maken :)11:50
RonnieIdroy: oops net te laat gezien. was er ook mee bezig12:16
Idroyah12:16
Ronnieis die van jou al af?12:16
Idroyja, bijna12:16
Idroyzat eerst met gimp te klooien, net inkscape opgestart, en daar gaat het heel gemakkelijk mee, en erg net12:16
Ronnieoh, ik ben benieuwd12:16
Idroywil je hem egaal hebben?12:17
Idroyof met een schaduw, net zoals de vorige?12:17
Ronnieik denk met schaduw12:17
Ronnieansders wordt het wel erg kaal12:17
Idroyhet past zonder schaduw wel goed bij die andere oranje balken opzich12:17
Idroymaar ik zal wel even kijken12:18
Ronnieeven een screen maken en ze naast elkaar vergelijken, moment12:18
Idroyok12:19
Ronnieals ik ze naast elkaar zie, vind ik die met schaduw toch mooier12:20
RonnieIdroy: http://imgur.com/GMzmp12:21
Ronniewat vind jij?12:21
Idroyhmmmm12:23
Idroyzonder12:23
Ronnieoke, dan doen we zonder. het is zeker niet lekijk en wel constent met de rest van het thema12:24
Idroyja, inderdaad, het past wel beter bij die andere balken12:25
IdroyRonnie, ik heb zo'n balk: http://i.imgur.com/gmtnb.png Als je de .png ervan wilt hebben, kan ik je die ook zo wel sturen. Voor 1 klein dingetje te pushen lijkt me wat overbodig12:29
Ronnieoke, stuur maar op, ik heb nog wat andere wijzigingen in het poll blokje12:29
Ronniekijk maar eens naar het layout verschil12:29
RonnieIdroy: vraagje, zie jij goed het verschil tussen wit en lichtgrijs op de website12:30
Ronnieals ik op mijn laptop kijk zie ik duidelijk verschil en ziet de site er erg goed uit12:30
MrChrisDruifRonnie; ik vind met mooier12:30
MrChrisDruifmet schaduw*12:31
Ronniekijk ik op de computer, dan lijkt het grijs ook bijna wit t ezijn en komt de site heel flets over12:31
Ronniehet oranje is op de computer trouwens ook veel minder mooi12:31
IdroyRonnie, ik zie wel verschil12:31
MrChrisDruifBij welk onderdeel je geselecteerd hebt? (In dit geval Forum?)12:31
RonnieMrChrisDruif: zie jij ook verschil tussen tussen het grijs en wit?12:32
MrChrisDruifIk wel, maar anders is het oranje een extra indicatie natuurlijk12:32
IdroyIk vind het er opzich wel goed uit zien, het past ook bij het scherm waar alle topics onder elkaar staan12:33
RonnieIdroy: had je de png al opgestuurd?12:38
Idroyhttp://ubuntuone.com/6Fz20ljH6WRMUjJmLgGzZN12:38
RonnieIdroy: https://code.launchpad.net/~ronnie.vd.c/ubuntu-nl-artwork/poll-widget/+merge/9453412:43
Idroyziet er goed uit,ga hem nu pushen12:46
Idroyzo, volgens mij is het gelukt :)12:47
Ronniezo te zien is het idd gelukt. nice!12:48
Idroy:D12:57
IdroyRonnie, ik zie ook dat, als je een topic sticky maakt en op slot zet, dat er dan nog een ander icoontje er neer gezet wordt (namelijk quick-lock-sticky.gif) die heb ik net ook aangepast. En dat ziet er nu zo uit: http://i.imgur.com/xG8lR.png13:09
IdroyRonnie, https://code.launchpad.net/~yddegraaf/ubuntu-nl-artwork/quick-lock-sticky/+merge/9454113:20
IdroyRonnie, heb ook nog even verder gekeken, kon zo snel geen icoontjes meer vinden die niet bij het thema passen. Ik zal nog wel even op het forum plaatsen, dat ze daar ook even naar moeten kijken. Kan geen kwaad lijkt me :)13:22
RonnieIdroy: ik heb even nog wat andere varianten gemaakt, ben benieuwd wat je er van vind: http://imgur.com/wvoVN13:22
Ronniehet probleem van die rondjes is, dat het icoon zelf kleiner word, en daardoor minder duidelijk vind ik13:24
Idroyhmmm, dat ziet er niet slecht uit, en dan zou ik voor de grijze gaan13:25
IdroyJa, dat is waar13:25
Ronnieja, ik zat te twijfelen tusse nlicht grijs en oranje, maar omdat het geen belangrijk icoon is, maar puur de status aangeeft van een topic is grijs een prima keuze13:26
Ronnieik ben nu op IE7 aan het testen, en moet zeggen dat het er verassend goed uit ziet. dat had ik niet verwacht, meestal kost zijn de verschillen erg groot13:27
Idroyen dan die icoontjes van: Normal topic, hot topic, topic you have posted in. Gewoon zo laten?13:27
IdroyOh, mooi :D13:27
Ronnieik zit te twijfelen, het is veel werk om ze allemaal om te zetten, maar dan zijn we ook wel weer af van de ronde kartelrandjes. dus als je het erg graag doet, graag. maar anders is het zeker prima zoals het nu is13:28
Idroyopzich, van die grijze kartelrandjes zijn we nu bijna van af. Ze moeten nu alleen nog gehide worden in die balk in het topic voor author en poll.13:30
RonnieIdroy: klopt, het is het een of het ander. Wat jij het liefst doet, doen we :)13:30
Idroyhmmmm, ik maak even een mock-up ervan. (als die icoontjes gehide worden)13:33
Idroydat ziet er dan zo uit: http://i.imgur.com/WfHa1.png13:35
Idroydan ben ik wel voorstander voor die sticky en lock icoontjes, die jij hebt gemaakt. Ik heb de .svg nog. Dus ik zal ze dan wel even naar .png en dan naar .gif converteren met dat scriptje13:39
Idroywow13:46
Idroyziet er echt heel nice uit zo13:47
IdroyRonnie, ik heb nu dit: http://i.imgur.com/7HZ70.png13:52
IdroyZe zijn mij iets te groot13:52
Idroywat vind jij?13:53
Ronnietikje te groot ja13:53
Ronniemaar vind het al beter dan de rondjes13:53
Idroyik ook :)13:54
IdroyRonnie, http://i.imgur.com/rCt31.png14:04
Idroy16x16 zijn ze nu14:04
Ronnieziet er erg goed uit, klaar voor de merge request14:04
Idroymooi :)14:05
IdroyIk heb hem net proposed for merge14:05
Ronnieoke, komt zo ook een propose van mij aan met veelal IE7 fixes, en een paar vote widget fixes (meer ruimte tussen items)14:12
Idroyok, cool :D14:12
Ronnienu is het forum ook wat meer toegankelijk voor smartphones14:13
Ronniega eerst de was ophangen, daarna kijk in je request even na14:13
Idroyok, nice, niet eens echt aan gedacht aan die dingen14:13
Idroyok is goed14:13
Idroyzo, heb nog heel snel 1 commit gedaan, zag dat show_sticky.gif nog niet verandert was14:15
RobinJhoe vertaal je dingen als "Menu Discovery"? :/14:26
RobinJklinkt nogal slecht als we het "Menuontdekking" noemen, niet?14:26
RobinJen "Menuontdekkingsanimatieduur" wordt hem al helemaal niet14:27
RonnieIdroy: bij nader inzien, mag het slot icoontje nog een tikje kleiner. de punaise grootte is wel goed14:34
Idroyok, is goed, zal ik zo doen14:34
Ronniemaak hem maar ter grootte van de punaise zonder naald14:36
Ronniedan zien ze er naast elkaar ook goed uit14:36
Idroyye, inderdaad14:36
IdroyRonnie, ik heb het slotje wat kleiner gemaakt, en gepushed14:41
Idroyhij is nu even groot als de punaise zonder naald14:42
Idroyik zag ook dat jij een merge request had gedaan14:42
Idroyzal het nu ff bekijken14:42
RonnieIdroy: die van jou is nu gepushed14:44
Idroyok :)14:44
IdroyRonnie, ziet er goed uit14:48
Idroyen is net gepushed :)14:48
Ronniezo de wijzigignen staan nu ook online14:51
Idroyik zie het :D14:52
RonnieIdroy: als we kijken naar de profile settings is er nog genoeg te doen14:54
Idroyuhm, bij profile info? Of modify profile?14:55
Idroyah15:01
Idroybij, show stats zijn er ook nog dingen die verandert moeten worden15:01
Idroydie balken bij show stats heb ik verandert15:07
Idroyzijn nu ubuntu oranje15:08
Idroymoest via css15:08
Ronnieja, die pagina's die weinig gebruikt worden hebben we nog geen aandacht aan besteed15:09
Idroyyep15:10
Idroyzo, die balkjes zijn nu oranje, nu ga ik die pie chart die je in de statistieken ziet, ook passend maken :)15:11
RonnieIdroy: kun je even nog naar deze pagina kijken: index.php?action=profile;area=statistics;u=115:24
Ronniebtw ik heb de class="content" nu een padding van 1em gegeven, zodat elke pagina er al een stuk beter uit ziet15:24
Idroydaar ben ik net mee bezig15:24
Idroyheb die balkjes al oranje gemaakt15:24
Idroyok, mooi, ben benieuwd :)15:25
Idroyben nu bezig met die pie chart15:26
Idroywow, die pie charts zijn wel veel werk15:55
Idroyhmmm, heb een tutorial gevonden, voor pie charts in gimp, kijken of het daarmee wil15:56
RonnieIdroy: met kleur vervagen is het best goed te doen16:03
Idroyja, kan maar dan moet je alsnog veel handmatig in kleuren, heb nu een manier om het met paths te doen16:03
Idroyen dan doet ie ook meteen de kleuren goed16:03
Idroywelke kleuren wil jij in de pie chart? In ieder geval ubuntu oranje16:03
Idroyen dat grijs wat ook in die andere iconen zitten?16:04
Ronnie2x oranje, waarvan de 2e lichter16:07
Idroyok is goed16:09
RonnieIdroy: http://imgur.com/rDBZY16:09
Idroyhmmm, hoe doe je dat eigenlijk?16:11
Idroygewoon de bucket tool, en dan similar colors?16:11
Idroyanyway, ik heb hem erin gezet16:14
Idroydie van jou16:14
Idroyhmmm, die iconen in die balken moeten ook nog weg, die zitten ook nog in die statistieken16:16
Idroypagina16:16
Idroyzo, heb jou stats_pie in me commit gedaan16:17
IdroyRonnie, het lijkt mij wel een goed idee om die iconen uit die balken te halen. Heb die mock-up bekeken, en dat ziet er toch wel erg nice uit. En we hebben weer een gekartelde randen issue minder :D16:20
Idroymaargoed, ik ga nu eten16:20
Idroycya later16:20
Ronnieeerst "Alpha to selection", dan de bucket tool met eerst: Mode Hue, en dan Mode Saturation16:22
Ronnieoh, hij is al wrg16:22
Idroyen... daar ben ik weer :)16:44
RonnieIdroy: eerst "Alpha to selection", dan de bucket tool met eerst: Mode Hue, en dan Mode Saturation17:06
Idroyoch ja, nice dankje :)17:10
Idroyzal ik mijn branch weer proposen? Heb die balkes in statistieken oranje gemaakt, en ik heb jouw pie charts erin gezet17:12
Idroyhet enige wat ik bij die profile settings zo zie, is dat die iconen uit die balken moeten, die categorie iconen.17:14
Ronniekun je dat ook meteen in je proposal meenmen?17:28
Idroyja, sure, alleen heb ik geen idee hoe ik die iconen weg moet halen.17:30
Ronniecss -> display: none17:31
Idroyokay, en waar moet ik dat invullen17:33
Idroyoh wacht, misschien heb ik het17:34
Idroynope17:35
Idroyoh toch wel17:36
Idroymooi17:38
IdroyRonnie, ik heb hem proposed17:43
Idroyzo... ga me heel even douchen, ben er straks wel weer17:46
Idroytot zo17:46
Ronniemerged17:52
Ronnietot zo17:52
Idroyzo, ik ben er weer18:17
Idroyah. nice :D18:17
IdroyOh, btw, maakt mij niet echt heel veel uit hoor, maar me naam is: Yordi. ;-). Zag het toevallig verkeerd op het forum en in 2 commits staan. :P18:21
Ronnieoh, oops. de eerste keer had ik het wel goed. zal er voortaan beter op letten18:26
Ronnieik ben nog even alle paginas aan het nalopen18:26
Ronniekom nog wat kleine dingen tegen, maar niets ergs meer18:26
Idroyah, geen probleem hoor.18:27
IdroyOh nice, ik ga ook even alles langs18:27
IdroyJa, inderdaad het zijn nu nog maar een paar dingetjes18:27
RonnieIdroy: ik zit ook nog te twijfelen of ik de buttons de kleur aea79f moet geven, zoals in de specificatie voor secondary buttons, ipv dd4814 voor primary18:29
Ronnieen dan voor enkele buttons een uitzondering maken'18:29
Idroyok, en welke buttons bedoel je?18:30
Ronniealle oranje submit buttons18:31
Idroyoh ja18:31
Idroyja, wat je kan doen is, de reply, post en dat soort knoppen oranje maken, en dan bijv. preview:  #aea79f18:32
Ronnieja, dat denk ik ook18:32
Ronniezal alleen niet werken in IE8 en kleiner. omdat deze geen input[name=x] ondersteunune18:32
Ronniemaar dat is niet zo'n probleem, dan zien die alleen maar grijze buttons18:33
Ronnieis verder geen groot issue18:33
IdroyOh okay18:33
Idroynee, inderdaad18:33
Ronniewaar ik verder nog niet tevreden over ben is: de dropdown menu's, previous - next knoppen18:34
Idroyoh ja, die dropdown menu's kunnen wel wat meer contrast t.o.v. de achtergrond gebruiken18:35
Idroymisschien een omlijning ofzo?18:36
Ronnieprobeer eens wat, maak een screenshot zodra je wat denkt te hebben18:36
Idroyok is goed, ik maak wel even een mock-up18:37
Ronniehmm, die grijze kleur voor knoppen gaat niet lukken, sommige knoppen hebben geen name tag18:47
Ronnieik kan wel zorgen dat sommige knoppen grijs worden, maar default zijn ze oranje18:48
Ronnieoke, ik ben er doorheen. ik zal mijn wijzigingen committen18:59
Idroyok is goed19:01
Ronniehttps://code.launchpad.net/~ronnie.vd.c/ubuntu-nl-artwork/lots-of-css-changes/+merge/9460719:01
Idroyoh ja, met die grijze knoppen is best wel gaaf :D19:03
Idroyik zie ook dat de tekst in de statistieken pagina wat beter staat (wat naar rechts) :D19:05
Idroyziet er goed uit, en gepushed :)19:10
IdroyRonnie, heb nog wat zit te klooien met die drop-down menu's. Heb nu dit: http://i.imgur.com/T0MaM.png19:26
RonnieIdroy: ik ben nog niet helemaal tevreden19:30
Idroynope, ik ook niet19:30
Idroygeen idee eigenlijk ook, wat daar nog goed aan te doen is19:36
Ronnieik zal in de film pauze eens sleutelen19:40
Idroyheb nu de achtergrond ervan wit gemaakt, ipv f7f7f7: http://i.imgur.com/zE0p9.png19:42
Idroyhet is het allemaal net niet19:43
RonnieIdroy: dit is wat ik tot nu toe heb: http://i.imgur.com/AV8CZ.png20:24
Ronniehet probleem is, wanneer er geen dropdown is, deze ook een grijze achtergrond heeft met de donkere border20:26
IdroyRonnie, heb je daar ook een screenshot van? Hoe dat eruit ziet, zonder drop down20:38
RonnieIdroy: http://imgur.com/RYgqr20:41
Idroyhmmm, ziet er alsnog wel nice uit20:42
Idroyen het geeft wel extra feedback dat je ook daadwerkelijk op die knop zit20:42
Ronniealle items hebben een klasse dus we kunnen voor de items die geen dropdown hebben wat anders verzinnen20:47
Idroyah ja20:50
Ronniealleen deze gaat dan niet goed20:53
Ronniehttp://localhost/forum/index.php?action=moderate;area=reports20:53
Ronniedie hebben geen id of class20:53
Ronnieen deze: http://localhost/forum/index.php?action=admin;area=news20:54
Ronniehmm toch ingewikkeld20:55
Idroyhmmmm, irritant21:03
Idroydaar een class voor aan maken?21:03
Ronniedan moeten we veel templates aanpassen21:03
Ronnieik ga wel wat anders verzinnen21:03
Idroyoh, okay21:04
Ronniemijn baas zegt wel eens: als je voor iets simpels moeilijke fratsen uit moet halen, dan doe je het verkeerd21:05
Idroyghehe21:05
Idroyik ga maar eens21:18
Idroycya later21:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!