/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/24/#ubuntu-no.txt

jo-erlendhehe, det tok jo fullstendig av i Unity Design idag. Amerikanerne vil forby enhver form for nakenhet i Ubuntu og krever at det blir innsatt filtere som fjerner sånt. Det kunne jo bare gå én vei; religion. Det har tatt en smule av.. Det kan vel tenkes at jeg har bidratt litt også, men morsomt har det vært! :)03:49
jo-erlendde ble sikkert ikke roligere da jeg sammenliknet USA med Nord-Korea, Kina og Iran. :)03:50
KageeNår vi snakker om religion: http://i.imgur.com/lKFYr.jpg03:52
KageePlease install the apropriate translator subroutines.03:52
proozKagee: Hva gjorde du oppe da?07:35
Kageeprooz: hmm?09:02
prooz04:52 i natt09:03
Kageeprooz: skoleoppgave09:05
SakariasRekke en deadline? :P09:05
Kageeja og nei09:09
RoyK 10:21
proozKagee: Ja det var en deadline, nei du rakk den ikke?11:25
Kageenei, rakk den11:26
lnostdalwhut, filtere?14:22
lnostdalnakenhet, hvor? .. i default-wallpaper o.l.?14:22
lnostdalm.p.t. transmission eller bittorrent og det å ta knekken på nettverk; det er ikke bare båndbredde som har noe å si, men også antall samtidige forbindelser en ruter må holde styr på14:26
lnostdalk, nvm ..  ser noen har nevnt det allerede14:27
jo-erlendlnostdal, det er et program i ubuntu software center som heter PornView. Det er et program for håndtering av bilder og video. Men det at programmet heter "PornView" satte i gang en rasende diskusjon.17:18
jo-erlenddet ble for eksempel forlanget at Ubuntu skulle være et hel-kristent operativsystem og at programmer med "porn", "nude" eller "sex" i navnet måtte forbys.17:19
lnostdalmh19:03
RoyKer det noen her som har hatt problemer med terra-nettbank eller i det hele tatt fått den til å funke?22:31
KageeRoyK: jeg jobber nettbanksupport for dem, noe du lurte på?22:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!