/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/24/#ubuntu-se.txt

cedric_Tjenare, kan man ställa frågor om ubuntu här? har precis installerat det och får inte rätt på nätverket...00:00
KrawleztTystnaden i kanalen när klockan har rullat över tolvslaget00:20
=== Umeaboy is now known as New_name
=== New_name is now known as Umeaboy
phnomMorrn07:27
Barretjenis07:59
ameliamorrn08:00
ameliajaha, vad ska man göra idag då..08:00
larsemilladda ladda ladda08:00
larsemilimorrn blire ju fiske!08:00
Barresjälv skall jag hålla en presentation om vad vad datalagring är för vår HR, Finance och Legal avdelning :/08:07
andolBarre: Lite annorlunda utmaning? :)08:08
Barreandol: jupps, många liknelser och rolig fakta får det bli08:09
kodein"This, Jen, is the internet"08:21
whomeemörrn08:23
cheeshaj09:34
cheesvad föreslår ni att man kör på en notebook asus 1215b eepc typ :P09:35
kodeinarchlinux+awesome09:35
cheesjassö :P09:36
cheesär den inte som chakra09:37
kodeinvad är det för nåt?09:42
kodeinjaha, nu har jag googlat det.09:42
kodeinnej, det är nog inte som chakra, eftersom folk faktiskt använder arch.09:42
kodeinverkar som om charka baserades på arch från början, dock09:43
phnom\o/ s/awesome/i3wm/ ;D09:44
cheeshur lätt är arch köra09:56
haffeHmmmm.09:56
haffeINnan jag gör något dumt.09:56
larsemilchees: det beror på hur skillad man är09:57
haffeVisst går det att installera ubuntu på ett usbminne, precis som på en extern hårddisk?09:57
larsemilchees: du får knappt ens en terminal att börja med09:57
larsemilhaffe: ja09:57
larsemilchees: sen får du själv konfa och sätta upp allt09:57
larsemilchees: gör man det rätt - då blir det lätt att köra sen09:57
larsemilchees: gör man det inte rätt - då blir det inte så lätt att köra sen09:57
larsemilchees: det är ett väldigt "simpelt" system. Det gör inget åt dig, du får göra själv.09:57
larsemiloch det kan bli väldigt bra09:58
larsemileller så kan det bli inte så bra09:58
larsemilubuntu gör ju mycket av sig själv istället.09:58
larsemiloch det gör att det oftast funkar ganska bra09:58
cheesoki :)09:59
cheesvill bar aha nått som funka ok på skrutt eepc09:59
larsemildet här är faktiskt häftigt: http://www.swedroid.se/video-som-visar-ubuntu-for-android-verkar-lovande-notis/10:06
einandhttp://www.idg.se/2.1085/1.434084/adobe-dumpar-flash-for-linux-datorer11:36
fr33r1d3einand: inget nytt där. ganska väntat.11:43
fr33r1d3Målet är väl att lägga ner flash helt om nåt år när HTML5 är igång till 100%11:43
kodeinadobe har knappast något sådant mål11:48
larsemilkodein: de har ju sjävla tagit fram en flash > html5 konverterare12:19
kodeinlarsemil: dvs, de vill att man ska fortsätta utveckla mot flash.12:20
einanddom vill att man skall använda deras verktyg12:53
einandsedan skiter dom i om det är flash or html512:53
nikihr_goddagens13:02
einandgod kväll13:02
nikihr_:)13:03
=== nikihr_ is now known as nikihr
CasperNhur skriver jag ett kommando för att starta terminator med två program och slittad vy?13:15
CasperNgår det?13:15
einandscreen är väl lättast för att splitta med13:15
einandaha13:15
einandterminator13:15
einandläste terminal ;)13:15
einandsorry13:15
CasperNnp13:15
CasperNfett, löste det13:25
CasperNskapade en ny layout i terminator och kallade på den med terminator -l layoutnamn13:27
CasperNriktigt smidigt13:27
einandhttps://secure.avaaz.org/en/eu_save_the_internet_spread/?rc=fb&pv=28413:28
KrawleztFyfan vad irc på Windows är värdelöst14:46
arandcygwin+irssi anyone?14:47
kodeinerc14:47
einandKrawlezt: nja mIRC är väl ändå rätt ok, eller xchat15:11
einandeller ssh+irssi15:11
Krawlezteinand, Använder orginal xchat, är hemskt.15:12
Krawleztirssi i windows var helt värdelöst.15:12
ameliabitchx i kommandotolken!15:12
KrawleztVad är det amelia?15:12
ameliaKrawlezt: en irc-klient15:12
KrawleztSka kika15:12
orznågon som ligger inne med en bra vsftpd-guide?15:13
KrawleztAha, en klient skriven i C:15:13
orzvill veta hur man lägger till användare och låser den till en mapp15:13
ameliaäsch, bitchx var ju också cygwin.15:14
einandKrawlezt: irssi i putty eller console2 är helt ok15:16
KrawleztJa, men då måste man ha en server att ssha igenom einand15:16
einandKrawlezt: nej15:17
einandinte med console215:17
einandoch du kan dra igång ssh lokalt15:17
KrawleztAha15:17
realuboteinand: "Datainspektionen reagerar mot den alltmer omfattande bakgrundskontrollen av arbetssökande. I flera fall strider den mot personuppgiftslagen och därmed inte tillåten, enligt inspektionen. Flera företag som säljer sådana tjänster har uppmanats att upphöra med verksamheten, eller ändra den så att den blir laglig. Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten. "15:42
realubot"Datainspektionen krävde också att företagen inte bara informerar, utan även tar in samtycke från den arbetssökande, innan de registrerar andra uppgifter om privatekonomin än vanlig inkomst."15:43
realuboteinand: Du får lägga ner din spionbyrå.15:43
realubotÖverlåta spionaget till säkerhetspolisen istället.15:43
einandrealubot: varför då?15:43
realubothttp://www.svd.se/naringsliv/bakgrundskontroll-av-arbetssokande-inte-ok_6879227.svd15:43
einandrealubot: jag gör inget olagligt15:43
realuboteinand: Vad då varför då?15:43
realuboteinand: Det är möjligt att du inte gör.15:44
einand16:43:15 < realubot> einand: Du får lägga ner din spionbyrå.15:44
einand16:43:34 < einand> realubot: varför då?15:44
realuboteinand: Du får ju inte regga något vettigt utan att informera personen o.s.v.15:44
einandklart jag får15:44
einandenklaste sättet att kringå pul är att registera informationen utomlands. Tex Nederländerna15:45
kodeintja, att säpo ska kontrollera mig vid arbetssökande har jag ju varit med och samtyckt till, så...15:45
einandkodein: sökt jobb på flygplatsen ;)15:45
kodeindet är ju i sin ordning att samtycke ska finnas.15:45
einandnja, att en arbetsgivare gör en bakgrundskoll ser jag som en självklarhet och inget man behöver sammtycka till15:46
einandom jag skall anställa någon vill jag veta att personen inte sitter och äter bäbisar på arbetstid15:46
einandeller stulit från gamla arbetsplatsen15:46
realuboteinand: Tror jag inte räcker.15:47
realuboteinand: Att regga företaget utomlands.15:47
einandrealubot: räcker utmärkt, om informationen lagras där med15:48
realubotOm verskamheten bedrivs i Sverige och kontrollen görs på sv. medborgare åt företag med verksamhet i Sverige.15:48
einandmen verksamheten bedrivs utomlands15:48
realuboteinand: Så är det inte i många andra fall. Svensk lag gäller så länge verksamheten riktar sig mot den svenska marknaden.15:48
realubotJämför med Facebook.15:48
einandrealubot: nej15:49
einandrealubot: det beror på vart informationen lagras i detta fallet15:49
realuboteinand: Hur vet du det?15:49
realubotKälla?15:49
einandrealubot: eftersom jag jobbar med det, så är det sådan information man samlar på sig15:50
realubotDen är en gränsfråga säger jag då. Det beror på om man anser att företag är verksamt i Sverige eller inte.15:52
realubot*företaget15:52
einanddet är jag inte, så inget att oroa mig mot15:52
realuboteinand: Vad säger Nederländernas PUL då? :) Har du koll på den också?15:56
einandjapp15:57
einandrealubot: oroa dig inte för min verksamhet. Jag klarar mig alltid15:58
realuboteinand: Jag vill ju inte att du ska åka in i finkan för att ha slarvat med personuppgifter.16:00
einandnädå16:00
realubotHehe16:00
einandenda som är tveksamt är att det är olagligt att föra ut personuppgifter om svenskar i utlandet16:01
einandmen det finns inga predjukat om det innom eu, så jag förutsätter att det är ok16:01
realubotAha.16:01
Philip5HELG!!! :P16:04
phnomYAY16:05
Philip5så är det16:05
phnomHmm, får man boota två maskiner samtidigt på linode?16:05
spacebug-+116:09
Philip5Vi är på gång16:17
Philip5Vi är laddade, vi är tända16:17
Philip5Vi är på gång16:17
Philip5Ikväll kan allting hända16:17
Philip5Read more: http://artists.letssingit.com/tomas-ledin-lyrics-vi-ar-pa-gang-7zlsm58#ixzz1nJhKYRlH16:17
Philip5LetsSingIt - Your favorite Music Community16:17
Philip5äh16:17
Philip5där kom det ju med en länk som jag inte tänkt mig. vad fräckt16:17
R2D21Inga problem med xserver på myare nvidiakort likt GT 430-440-460?16:23
Philip5R2D21: jag har bara ett gt250 men maxjezy har något nyare så han kanske vet om han vaknar16:24
R2D21Philip5, Okej. Funderar även på att låna med ett GT240 från jobbet och testa. (har 9600GT nu)16:27
Philip5aha, det ska funka om man har lite moderna drivisar16:27
R2D21Philip5, Det kort jag har är ok men jag vill ha ett strömsnålare och något snabbare.16:29
Philip5vem vill inte det?!? :)16:29
UmeaboyHar Kurdistan synts till något här inne?16:54
swecarphej alla glada17:56
Ezimhej swecarp :).17:57
swecarphejs17:57
Ezimswecarp, vad görs?17:58
Ezimblivit mästare nu i kubuntu/kde?17:58
swecarpnej då men lite har man tweakat det med lite widgets17:59
Ezim:) märker att du hittat till #kubuntu och #kubuntu-devel (som philip5 ej vågar besöka :=) ).17:59
Ezimwidget är roligt.17:59
swecarpEzim:  stämmer det att beta 1 på 12,04 är släpt eller läste jag nyheten fel18:00
orzvad är nytt i 12.04 då?18:01
Ezimswecarp, tror ej.18:02
Ezimska nog komma ut i mars18:02
swecarpEzim:  då läste jag fel fick en rss nyhet om det18:02
Ezimorz, vad kör du för DE?18:02
Ezimswecarp, :) jag brukar aldrig köra testing iso.18:03
Ezimgjorde det bara en gång med lubuntu och det var stabilt18:03
Ezim:)18:03
orzEzim: DE?18:03
orzinte så hemme i acrymerna18:03
Ezimorz, skrivbordsmiljö.18:03
orzingen, kör server18:04
orzhåller fast vid Win 7 då jag spelar för mkt =/18:04
Ezimorz, ingen aning vad som är nytt med server.18:04
orzmen vad är nytt på desktop då ?18:04
orzingen smart inbyggd crossoverlösning ? =)18:04
orzfår se när ubuntu kommer till android, kanske blir en övergång då :D18:05
Ezimja snart lär väl man med samtliga distar kunna köra android appl. utan problem18:06
Ezimdå androids linux kärna och vanilla kommer vara helt samma18:06
orzjo det vet jag18:07
orzstrukturen är väldigt lik18:07
Ezimorz, :) då vet du mkt.18:07
orzär väl redan linuxkärna?18:07
orzskriver mitt exjobb på Sony ang. informationsutvinning ur android18:08
Ezimorz, jepp. dock är deras kärna både äldre och anpassad åt smartismobil :).18:08
orzså kan mest om datalagring och säkerhet18:08
orzaha, det visste jag inte18:09
Ezimorz, nice nice.18:09
Ezimorz, jag har ingen smartismobil :).18:09
swecarpezim du ok jag kör dummobil18:09
orzandroid är tråkigt nog dåligt dokumenterat för folk som vill veta om systemet och inte 3e parts utveckling18:09
Ezimom det finns terminal i android så uname -a :) borde ge info.18:10
Ezimswecarp, jepp, vi är för smarta för smartismobil :). dock lär man väl bli dummare med tiden och då lär smartismobil :P passa oss.18:10
orzdet finns det18:10
swecarp:-)18:11
Ezim:) nya prylar måste man vara så försiktig med den här mobilen för 99 kr har man tappat x antal ggr.18:11
Ezim:)18:11
Ezimorz, vad är skoj med spela framför en burk, när konsol finns?:)18:13
orzEzim: League of Legends18:13
Ezimspelar du möjligtvis massa strategi och rollspel?18:13
orzspelar det för tillfället :D18:14
Ezimorz, det spelet måste jag vara med i :).18:14
johanbrGNOME har fått för sig att en av mina skrivare alltid ska skriva ut med två sidor per fysisk sida - hur ändrar man det?18:14
johanbrsystem-config-printer säger "1 sida/sida", så det ligger nån annanstans18:15
arandÄr inte de inställningarna applikations-baserade oftast? Händer det även om du kör "lpr test.txt" ?18:15
orzEzim: free 2 play ;D18:15
Ezimjohanbr, är det när du försöker skriva ut med libreoffice eller allmänt med valfri applikation?18:17
swecarpvarför i helsike skall det vara så krångligt att instalera ny plasmoid applet18:17
johanbrarand, aha det blir så även med lpr, jag trodde det satt i GNOME. "En ledtråd!" som Ture Sventon skulle ha sagt.18:17
johanbrtack!18:18
Ezimorz, :) jag spelar ej spl på burken. bara schack och tux-spel :).18:18
arandjohanbr: Jag vet inte, men jag tror inte lpr går via gnome-specifika saker, så kanske CUPS?18:18
Ezimmärkte arand svara :).18:18
johanbrarand, jo borde sitta i CUPS, men allt där ser normalt ut (via http://localhost:631)18:22
johanbrha! hittade det! det hade smugit in sig konstigheter i ~/.cups/lpoptions18:23
arandsedär18:24
swecarpEzim:  min store lärare  jag har fått to tal översätnings blackout samt är handlings förlamad18:24
johanbrmisstänker att det var efter jag provade gtklp (eftersom gnomes n-up utskrifter inte längre funkar som jag vill)18:25
johanbrtack igen till arand och Ezim!18:26
orznågon som har en bra guide till hur man lägger till användare i vsftpd och sedan begränsar dem till en mapp ?18:27
Ezimswecarp, oj.18:28
Ezimjoakim, np.18:28
Ezim:) ska bara slå en i schack18:28
swecarpezim kan inte ens läsa enkla instruktioner18:28
Ezimfrån att vara lärare till att hamna i en sådan situation18:29
swecarpjapp här äör en paste bin fattar inget men sådan är ju jag ibland http://paste.ubuntu.com/855650/18:30
Markslaprealubot: http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/main.py?qtype=teampage&teamnum=21028918:35
Markslaprealubot: Vinna över tid var det väl?18:35
Ezimswecarp, gillar du inte kalender som kommer med från start?18:41
Ezimswecarp, du behöver inte göra något av det där.18:42
Ezimswecarp, du kan ju installera det utan allt det där.18:46
swecarpEzim:  jag hoppar över den kollade lite mer har allt det i thunderbird18:47
Ezimswecarp, du vet att du enkelt kan installera extra widget utan den omvägen?18:48
swecarphur jag har bara haft bekymmer när jag skall läga till widget18:50
Ezimlägg till grafiska komponenter -> hämta nya grafiska komponenter -> ladda ner nya plasma grafiska komponenter18:50
Ezimsedan är det bara söka upp widgeten :)18:51
Ezimsvårare än så är det inte :)18:51
Ezimswecarp, kde är väldigt enkelt efter man lärt sig vart saker och ting ligger18:53
Ezimdå blir kde kraftfull och kul18:53
Ezimegentligen ligger saker och ting logiskt, men är man ej van, så är det väl svårt med allt.18:53
swecarpEzim:  jag hittade en i kde aps men nu kan jag inte hitta den in ladda ner18:58
Ezimswecarp, http://imgur.com/SvBqg19:01
EzimPhilip5, hej guru.19:01
Ezimswecarp, ser du sökfältet?19:01
Ezimom du vet namnet så söker du bara19:01
Ezimannars är det bara skrolla tills du finner programmet du installerade19:01
Ezim:) widget kanske är rättare ord19:02
Ezimswecarp, menar du kanske att du har installerat program utanför förrådet?19:03
swecarpjag hittade widgeten på kde aps men det går inte att hitta den i lägg till grafisk komponent19:04
Ezimswecarp, hmm har du installerat det sättet jag beskrev tidigare lägg till grafiska komponenter -> hämta nya grafiska komponenter -> ladda ner nya plasma grafiska komponenter ?19:04
EzimPhilip5, :) du föredrar alltså tranmission framför ktorrent?19:06
swecarpjag har inte instalerat såg den där men i lägg till komponenter så finns den inte19:06
Philip5det har blivit så19:07
Ezimswecarp, nu hänger jag inte med.19:07
EzimPhilip5, judas :P.19:07
Ezimtransmission är bra grejer.19:08
Philip5ja19:08
swecarpva Philip5  har du övergett den sanna tron19:08
Philip5jag körde ktorrent tidigare men så var det något strul vid någon release och jag körde transmission så länge och bara inte orkat byta tillbaka19:08
Ezimswecarp, haha.19:08
Ezimswecarp, Philip5 är egentligen en gnomare :P.19:09
* Philip5 kör knome19:09
Ezim:) här försöker han vara cool19:09
EzimPhilip5, tss. :P19:09
swecarpezim det är denna jag inte hittar men skall göra ett annan försök tror jag letade på fel ställe19:10
swecarphttp://kde-look.org/content/show.php/Easy+Monitor+?content=6940119:10
swecarpPhilip5:  är knome en bra dist19:15
swecarpjaha nu dog detta rummet19:16
Ezimswecarp, be :) Philip5 fixa paket.19:17
swecarpEzim:  det är ju du som är den stora paketbyggaren nu Philip5  är bara en hängaround :-)19:18
Ezimannars finns det i doc-mappen install.txt där all info finns.19:19
Ezimswecarp, nee, Philip5 är fortfarande kungen.19:19
swecarpja det gör det är rena grekiska19:19
haffeEn fisk.19:20
swecarpwså jag får väl vänta och se om jag enhelg kan sitta ett par timmar och fixa det19:20
Ezimswecarp, högerklicka på mannen du extrahera och sedan välj åtgärder sedan terminal.19:20
Ezimsedan kör du: sh install_easy_monitor.sh19:21
Ezimglömde sudo framför19:21
Ezimswecarp, sudo apt-get install superkaramba lsb acpi lm_sensors sensors hddtemp hdparm nmap kde-systemsettings sane-utils sane-backends19:23
swecarphttp://imgur.com/po3Vy mitt skrivbord19:23
Ezimhaha skrivbordsbilden var snygg19:24
Ezimhar du länk till den?19:24
swecarphöger klicka på skrivbordet välj skrivbordsinställningar sedan lägg till bakgrund gör sökning på linux :-)19:26
Ezimswecarp, :P cooling.19:28
swecarpwow jag insåg att jag just gett mina första instalations instruktioner :-)19:29
Ezim:) riktig gullig faktiskt. heja tux. :P19:29
Ezim:) små ler för mig själv när jag ser bilden.19:30
swecarpEzim:  jag av bröt instalationen den ville ändra i sudo filerna då stände jag ner terminalen19:30
Ezimswecarp, brb. ska spöa en vän i xbox.19:30
Ezim:)19:30
swecarpok19:31
Ezimswecarp, kungen av kde. vad gör Philip5?20:20
swecarpinget som vanligt20:21
swecarp:-)20:21
orzEzim: spöade du din polare i xbox ?20:21
Philip5kollar på nyheterna20:21
Ezimswecarp, du måste få fart på Philip5 .20:21
Ezimorz, nee :) blev spöad i straffar.20:21
orzajdå20:21
swecarpEzim:  förlåt för inlägget i fel rum20:21
Ezimborde dock avgjort på fulltid, mitt lag verkade ej vilja träffa målet.20:21
Ezimswecarp, np. inget be om ursäkt.20:22
Ezimswecarp, skillnad från Philip5 så besöker du #kubuntu-devel :).20:22
Philip5swecarp: kommer du ihåg att jag sa att jag laddade upp ny version av luminance-hdr igår? tror du den har byggts på launchpad än???20:22
swecarpswecarp:  instalerar ny widget20:22
swecarpPhilip5:   jag är impad du har fått upp den20:23
Philip5swecarp: hur då? få upp är ju inte så svårt. men att det ska ta nästan 24 timmar för den att byggas på launchpad kan man ju undra varför20:24
swecarpPhilip5:  dom kanske kör med win hemska tanke20:25
EzimPhilip5, oj, varför sådan tid?20:25
Ezimluminance-hdr är ju ingen stor paket.20:26
Philip5Ezim: ingen aning. vet inte om man bygger om en massa inför något för ubuntu 12.0420:26
Philip5nej det är inte byggtiden utan kötiden att få bygga20:26
EzimPhilip5, kan vara det. dom har ju fet. freeze idag.20:26
Ezimså kanske därför så köar det såpass.20:26
Philip5inte omöjligt20:27
* spacebug- upgrade sitt system till 12.04 nu. Spännande :)20:27
Ezimspacebug-, är modig. :)20:27
Ezimjag kör i praktiken kubuntu 12.04 :P.20:27
Philip5swecarp: du kanske ska bli hdr guru och fixa till en massa hundbilder som värsta hdr-konsten!20:27
EzimPhilip5, kde 4.8.1 kommer ut början av mars. spännande :).20:28
andolspacebug-: Välkommen ut på den blödande kanten :)20:28
spacebug-hehe tack20:28
Ezimspacebug-, kör du ubuntu/unity?20:29
swecarpPhilip5:  hundar sitter inte still så länge så man kan få bra hdr bilder det krävs ju endelbilder för att få riktigt bra hder bilder20:29
Philip5swecarp: det här kanske ska bli din nya fotostil: http://www.cruzine.com/2010/09/27/hdr-animal-photograhy/20:29
Philip5swecarp: man kan göra det på en bild i raw-format20:30
spacebug-Ezim: japp20:30
Ezimspacebug-, hur flyter det på?20:30
Philip5swecarp: http://www.caninest.com/hdr-dogs/20:30
spacebug-Ezim: har knappt haft systemet uppe i 10 min än heh emen än så länge flyter det bra. Dock är det ju en uppgradering av mitt 11.10 så det ger väl kanske inte heller inte 100% fair utsaga då det skulle kunna strula med gamla configs å så antar jag20:32
Ezimspacebug-, sant. oftast det som strular finns i /home20:33
spacebug-mm20:33
Ezimom ny/gammal conf ej lirar bra20:33
Ezimspacebug-, strular det så kan du ju ta bort dolda filer om den har gammal/ny.20:34
swecarpPhilip5:  jag instalerade en ny widget men den kommer inte upp i listan20:34
spacebug-mm20:34
Ezimmaxjezy, vad har du för dig kocken?20:34
Ezimspacebug-, har du funderat på köra Kubuntu någon ggr? :)20:35
spacebug-Ezim: jag körde det ett tag ( Philip5 kan va så övertalande ibland hehe) men jag gillar gnome och unity är helt ok ändå. Jag använder mest snabbknappar för att göra saker/starta program så själva underläggande system spelar inte så stor roll20:36
Ezimspacebug-, okej, nice. unity är ju bra om jag gillar tangenten.20:36
Ezimkde har ju krunner :).20:36
spacebug-hehe20:36
Ezimvet du vad du söker så behöver du ingen meny :)20:37
spacebug-precis20:37
Ezimspacebug-, ja, Philip5 kan vara bra på manipulera :) andra.20:37
spacebug-hehe och han är rätt bra på att skapa paket det gillas :P20:38
spacebug-nä om jag skulle hämta lite juice och se avsnitt 18 av the big bang theory kanske20:38
Philip5moi??? :D21:12
spacebug-;)21:17
spacebug-finns det nån bra amigaemulator till ubuntu eller en klon av det klassiska "gravity force 2"?21:46
coobraja21:49
spacebug-vad?21:50
spacebug-eller ska jag behöva koppla in min gamla amiga hehe.. kunde ju iofs bli en kul kväll21:50
coobrahttp://www.playdeb.net/welcome/21:50
coobra;D21:50
spacebug-:P21:52
Ezimhmm det behövs tydligen ny "fix" för få skype fungera med 11.1021:59
Philip5Ezim: nä vadå då? verkar funka för mig22:05
EzimPhilip5, ej hos mig.22:07
EzimLD_PRELOAD=/usr/lib/i386-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so skype22:07
Philip5välkommen johanbr23:06
johanbrPhilip5, tack tack :)23:06
Philip5hårt jobb man har men någon måste göra det :)23:06
johanbr:)23:07
EzimPhilip5, sorry var tvungen logga ut.23:16
Ezimjepp så behöver moi göra23:16
EzimPhilip5, find /usr -name 'v4l*so'  <<--- vad får du för svar?23:16
Ezimswecarp, så sent vaken? :)23:29
swecarpjapp men nu kallar sängen har bytt tema och iconer så snart har jag det bra här och när jag är färdig så blir det dax att instalera 12,0423:30
Ezimswecarp, :). ska du redan köra 12.04?23:32
Ezimtuffing23:32
Ezim:P23:32
Ezimswecarp, :) tack för bild infot. tux är så gullig när han riktar vapnet mot :P m$ :).23:33
swecarpezim här är 2 av mina favoriter när det gäller hata win http://imgur.com/WXghj23:36
swecarphttp://imgur.com/egolS23:36
Ezimkabeln hmm23:36
Ezimswecarp, :) det är inte mycket för att hata windows.23:37
Ezimutan tux är så superb gullig med sina nördglasögon23:37
Ezimoch vapen mot försvarslösa windows :)23:37
Ezim:) en bekant till mig som kör äpplet blev kär i bilden23:38
Ezimswecarp, kör du skype?23:39
swecarpnej det gör jag inte har inte någon mic23:40
swecarphar pajat ett par har inte fått skype att funka bra på win23:40
swecarpEzim:  det finns hur många gulliga tux som hälst gör en googel sök på linux wallpaper23:41
Ezimswecarp, :) jag bryr mig ej om dina windows problem. dock linux problem :) får du gärna dela med dig.23:41
Ezimswecarp, :) ju, jag gjort det. tux är gulligaste maskoten.23:42
swecarphan är så gullig23:43
swecarpezim får väl skaffa skype23:43
Ezimswecarp, :) skype fungerar ju i linux. men nu när m$ tagit över så vet jag inte hur det kommer sluta.23:44
swecarpkanske skulle testa igen23:47
swecarpezim skype instalation pågår23:49
Ezimswecarp, find /usr -name 'v4l*so'23:49
Ezimkan du ge mig svaret på den23:49
swecarp?????23:52
Ezimind /usr -name 'v4l*so'  <<--- kommando23:53
Ezimglömde f23:53
Ezimfind /usr -name 'v4l*so'  <<--- kommando23:53
swecarphttp://paste.ubuntu.com/855992/23:56
swecarpEzim:  skype fixat men ingen mic23:56
Ezimswecarp, fungerar webkameran?23:59
Ezimdu kan testa det. om det inte fungerar vet jag vad som kommer fixa det åt dig :).23:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!