/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/25/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger8?sprøgsmål:  Jeg prøver at installere min Laserprinter Canon 7200C som netwerksprinter. Driveren er installeret, Jeg kan finde printeren i opsætningen og tilføje, men der sker intet. nogen som kan hjælpe mig?14:49
Ubuntubruger8Jeg er ny på linux14:50
lars_t_hUbuntubruger8, du har installeret CUPS, Common UNIX Printing System?, og gået til hhtp://localhost:631/ ?15:02
lars_t_hpå den side kan du snakke med CUPS servicen på din Ubuntu, og konfigurere printeren15:03
lars_t_hGNOME har oget et værktøj til CUPS der måske er mere brugervenligt15:04
Ubuntubruger8den der l har jeg ikkeovalhost15:04
Ubuntubruger8localhost:631. hvor skal det stå?15:05
lars_t_hUbuntubruger8, du har altid localhost = 127.0.0.1 der betyder IP adressen til mig selv på en maskine15:05
lars_t_hUbuntubruger8, i en browser15:06
lars_t_hhvor ville du ellers putte en URL ind15:06
lars_t_hEn browser er f.eks, Firefox, Chrome, Chromium, Miredo etc15:07
Ubuntubruger8hmm ok15:07
Ubuntubruger8hmm vil du mit til at skrive hhtp://localhost:631/ i browser linien? Det får mig kun linket til google...15:09
Ubuntubruger8CUPS og Common er definitiv installeret15:10
SLayeRDKder er en fejl i linket15:10
lars_t_hUbuntubruger8, er du sikker på at CUPS er startet15:10
Ubuntubruger8mugen@mugen-P6618:~$ sudo /etc/init.d/ccpd status           /usr/sbin/ccpd: 344015:11
lars_t_hSLayeRDK, det er rigt , det skal være http15:11
lars_t_h*rigtigt15:11
lars_t_hUbuntubruger8, så det er http://localhost:631/15:12
Ubuntubruger8ok er på15:12
lars_t_hi fanevladet printers kan du se dem du har installeret15:13
lars_t_h*fanebladet15:13
lars_t_hog i Administration kan du tilføje en ny15:13
lars_t_hdu skal bruge dit brugerenavn og tilhørende kodeord, brugeren skal være med i Admin gruppen (skal kunne lave en sudo, hvis kode er korrekt)15:14
Ubuntubruger8Jeg kan se min15:14
Ubuntubruger8og den viser også alle printforsøg som udført. Min printer står bare alligevel helt stille.15:14
lars_t_hUbuntubruger8, fint så kan CUPS snakke med den, prøv at tilføje den i dit system så15:15
lars_t_hUbuntubruger8, de kan være at din printer er miskonfigureret15:15
lars_t_her den klar til at modtage prints?15:16
Ubuntubruger8ja15:16
lars_t_hhar du testet at du kan printe direkte til den med en computere tilkoblet?15:16
lars_t_huden netværk forstås15:16
Ubuntubruger8nej15:17
Ubuntubruger8Men havde før haft helt med at få den til at køre.15:17
lars_t_hok gør det først, for det viser om det er et netværksproblem, eller printeren der ikke vil15:17
Ubuntubruger8Ved at følge en beskrivelse fra nettet.15:18
Ubuntubruger8Men efter restart virkede det ikke.15:18
lars_t_hhvonår før?15:18
lars_t_hDet skal nøjagtig samme miljø, elelrs kan du ikke bruge det test-resultat15:19
Ubuntubruger8jeg havde installeret mit system på ny af anden grundt og nu forsøgt at få det hele til at glide automatisk15:19
Ubuntubruger8:)15:19
lars_t_h*ellers15:19
Ubuntubruger8Der er jo den grafiske løsning i Unity15:19
lars_t_hnå sådan15:19
Ubuntubruger8Printer bliver fundet udenproblemer og tilført.15:19
Ubuntubruger8URI er: socket://192.168.0.100:910015:19
Ubuntubruger8Det virkede heller ikke før.15:20
lars_t_hSå du har ladet CUPS tilføje den?15:20
Ubuntubruger8Men det kørt under en instilling som  localhost://....et eller andet nummer15:20
Ubuntubruger8ikke sikkert.15:20
lars_t_hikke forstået15:21
Ubuntubruger8ja15:21
Ubuntubruger8Trykkede jo bare tilføj15:21
lars_t_hDu går ind på http://localhost:631/admin og der har du trykket på "tilføj Printer" kappen?15:21
Ubuntubruger8Man kan ikke sende screenshots her, vel?15:22
Ubuntubruger8nej15:22
lars_t_hkun som links til en pastebin15:22
lars_t_hok, det skal du gøre15:22
Ubuntubruger8Men jeg kan prøve at slette den tidligere og så gør det over localhost:63115:22
Ubuntubruger8ok15:22
lars_t_hDet er ok også at gøre det via et program der snakker med CUPS15:23
lars_t_hhar du gjort det i stedet15:23
lars_t_h?15:23
lars_t_hUbuntubruger8, ^15:23
Ubuntubruger8Tror jeg.15:23
Ubuntubruger8I Unity når du trykker knappen helt til højre og vælger "Printer"15:24
Ubuntubruger8gør det over localhost nu. Som CAPT driver? der er et udvalg jeg ikke rigtig kan forholde mig til.15:25
lars_t_hJeg har Maverick og ved ikke hvordan man gør i Unity15:25
Ubuntubruger8Vi gør det bare på ny.15:26
lars_t_hHar du prøvet - fra http://localhost:631/admin at trykke på "Find new printers"15:26
Ubuntubruger8hvilket URI skal jeg bruge?15:27
Ubuntubruger8nej...jeg prøver...15:27
Ubuntubruger8haha....det er på tysk hos mig. LOL15:28
lars_t_hhttp://localhost:631/admin15:28
Ubuntubruger8Skal der være flugeben hos øh...fritagelse?15:28
Ubuntubruger8frigøre?15:28
Ubuntubruger8Den er fundet automatisk15:29
lars_t_hlige et øjeblok, skal lige finde cups manual15:29
Ubuntubruger8hvor finder jeg PPD filen?15:30
lars_t_hUbuntubruger8, på openprintingsystem.org - ellers sådan noget15:30
lars_t_hjeg fandt http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/openprinting/database/cupsdocumentation15:31
lars_t_hog den snakker også om en PPD fil, jeg finder lige det rigitge link15:31
lars_t_hUbuntubruger8, kig her: http://www.openprinting.org/printers/manufacturer/Canon15:32
Ubuntubruger8ahhh der er et udvalg i CUPS.... men forskellige versioner. Er det ligemeget med US JP eller UK. Kan ikke se en forskell og der er 2 af hver15:33
lars_t_hUbuntubruger8, fandt et godt link: http://www.benoitvidis.com/2011/11/install-a-canon-lbp7200cdn-printer-on-ubuntu-11-10-64bits/15:34
lars_t_h:)15:34
lars_t_hUbuntubruger8, kør den bunke terminal kommandoer ^15:35
Ubuntubruger8:) ok, hvor skal jeg starte?15:35
lars_t_hfra toppen :)15:36
Ubuntubruger8installeret er den jo. Mon ikke der fra Nr. 2?15:36
lars_t_hstart terminalen15:36
Ubuntubruger8ok15:37
lars_t_hUbuntubruger8, det er vigtigt at du ikke afbryder terminalkommandoer der arbejer i pakkesystemet, ellers kan pakkesystemet blive kvadret15:38
lars_t_hNu kører du sudo add-apt-repository ppa:michael-gruz/canon15:38
Ubuntubruger8ups nu var jeg lidt hurtig og er kørt sudo apt-get update $ sudo apt-get install cndrvcups-common cndrvcups-capt15:39
Ubuntubruger8begge ok.15:40
lars_t_hsudo spørger efter dit kodeord, skriv det, der skrives ikke noget i terminalen imens du skriver , men det modtages,tryk påretur/enter tasten når du er færdig med at skrive koderdet15:40
Ubuntubruger8sudo apt-get update $ sudo apt-get install cndrvcups-common cndrvcups-capt15:40
lars_t_hdu skal ikke skrive $15:40
lars_t_hdet er kommando promten15:40
Ubuntubruger8ok det er jeg med på.15:41
lars_t_hfik du skrevet første kommando?15:41
Ubuntubruger8Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig cndrvcups-capt ist schon die neueste Version. cndrvcups-common ist schon die neueste Version. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.15:41
Ubuntubruger8Unskyld mit system er tysk. :)15:41
lars_t_hdu bruger tysk ubuntu?15:41
lars_t_hhehe15:42
Ubuntubruger8ja...bare for at holde mig opdateret i mit sprogbrug15:42
lars_t_hkan lidt tysk der rigtigt ud15:42
lars_t_hUbuntubruger8, du skal sådan se bare køre alle punkterne dernedad på den side, og uden den der $15:43
Ubuntubruger8Kan man ikke bruge shortcuts i terminalen?15:43
lars_t_hshortcuts15:43
Ubuntubruger8Ctrl+V?15:43
Ubuntubruger8Copy past15:43
Ubuntubruger8paste15:43
lars_t_hUbuntubruger8, det er shift+insert i stedet15:43
Ubuntubruger8ahhh15:43
lars_t_heller muneu: rediger -> indsæt, men den første er nemmere15:44
Ubuntubruger8sudo /usr/sbin/lpadmin -p LSB7200C -m CNCUPSLBP7200CCAPTK.ppd -v ccpd://localhost:59787 -E lpadmin: Bad device-uri scheme "ccpd".15:46
Ubuntubruger8:(15:46
lars_t_hUbuntubruger8, hmm vi må gå ind til http://localhost:631/admin og trykke på "add printer"15:49
Ubuntubruger8ok15:50
lars_t_hlpadmin kan ikke lude at du skriver ccpd15:50
lars_t_h*lide15:50
Ubuntubruger8Aner ikke hvad det betyder..hehe men det lyder ikke godt.15:51
Ubuntubruger8skal jeg gøre det automatisk?15:52
Ubuntubruger8Printer er i listen...15:52
lars_t_hjeg har mine anelser: det er navnet på etn protokol, og lpadmin ved ikke hvad man mener med ccpd, lpadmin/CUPS er sikkert blevet opdateret så den protokol er deprecated15:53
lars_t_hså skal du bare tilføje den15:53
lars_t_hUbuntubruger8, den står ud for "Discovered Network Printers" ikke sandt?15:55
Ubuntubruger8ok15:55
lars_t_hhvis den gør det, kilikker du bare der og trykker "continue"15:55
Ubuntubruger8ok15:56
Ubuntubruger8ok15:56
Ubuntubruger8ja15:58
lars_t_hHar du Windows eller mac os X fandt jeg lige noget hvordan det gøres der: http://jacksonengineering.net/proj_cups.php15:58
Ubuntubruger8Hvad skal URL være til den?16:00
lars_t_hUbuntubruger8, problemet for mig at jeg ikke har en fysisk printer, kun en PDF printer til CUPS, så du kan måske forsætte med den her: http://www.ist.aau.dk/guides/print/add-printer-in-non-windows-cups/16:01
lars_t_hdet er fra Alborg uni og giver en ide om hvad man sak lave16:01
lars_t_h*/sak/skal16:02
Ubuntubruger8cool. Det ser ud til at være et godt link. Jeg prøver. Tusind tak for din tid!!!!!16:03
Ubuntubruger8Tror jeg fifler lidt rundt i det jeg har fået af det. Det skal nok lykkes på et tidspunkt. :)16:03
lars_t_hmere her: http://newbiedoc.sourceforge.net/peripherals/printer-cups.html.en#AEN26816:04
lars_t_hde ser ud til at den der PPD fil er vigtig16:04
Ubuntubruger8ja...tak igen16:05
lars_t_hUbuntubruger8, der er 3 programmer du kan bruge det er: gtklp, qtcups, og xpp16:06
lars_t_hdu kan prøve at installere de 3 apkker og se om de er en bedre hjælp16:07
lars_t_h*s/apkker/pakker16:07
Ubuntubruger8Jeg mener at jeg har de pakker. Hvor kan jeg tjekke det?16:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!