/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/26/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

Oerintressant, edubuntu 2 uur uitproberen in een VM > Probeer Edubuntu met je browser http://edubuntu.org/vmmanager (#Ubuntu voor het #onderwijs). Vereist wel Java en even registreren00:05
=== SWAT__ is now known as SWAT
StefandeVriesThomas_de_Graaff, ping?12:40
StefandeVriesThomas_de_Graaff, ik heb je via het forum een pm gestuurd.12:52
timo^spannend heur12:53
StefandeVriesNounou.13:05
StefandeVriesHmm. Thomas_de_Graaff?13:36
Thomas_de_GraaffHoi StefandeVries15:12
Thomas_de_GraaffIk kan zelf niet op de rekening van de stichting kijken of je bijdrage binnen is gekomen. Ik zal eens vragen of onze penningmeester (TonH) er naar wil kijken.15:12
Thomas_de_GraaffHij kan er dan ook voor zorgen dat de weergave op de site actueel is. (bestandje met bankmutaties uploaden)15:13
=== timo^ is now known as Guest96531
=== timo^laptop is now known as timo^
=== StefandeVries2 is now known as StefandeVries

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!