/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/26/#ubuntu-vn.txt

=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor107asd04:31
Stanley00fds04:31
vubuntor107Cho mình hỏi là tại sao khi mình cắm dây mạng vào thì máy mình mạng không ổn định nhỉ, bị disconect liên tục. không hiểu tại sao. mà mình thử mạng trong Win thì thấy không sao cả. mà lỗi này mới xuất hiện, không hiểu tại sao nữa :( Mong mọi chười chỉ giúp. Thank!04:31
Stanley00không biết, thường thì nên kiểm tra lại phần cứng.04:35
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
notsubduedmấy bạn cho mình hỏi có phần mềm nào tương thích ubuntu 11.10 để chạy file .swf không nh07:50
notsubdued07:50
notsubdued??07:51
n0bawkcài adobe flash vào07:56
n0bawknotsubdued: à  mà swf thì mở = vlc cũng đc thì phải07:56
notsubduedko được bạn ạ mình mở thử r07:57
notsubduedùi07:57
n0bawknotsubdued: mở bằng firefox?07:57
n0bawkcài flash chưa?07:57
notsubduedcài r07:57
notsubduedcài rùi07:57
n0bawkthế ko rõ07:57
n0bawk:D07:57
notsubdued:07:57
notsubdued:07:57
n0bawkthường mở = ff là đc mà07:58
n0bawkvì swf cũng là flash thôi mà :307:58
notsubdueduh, nhưng nó thiếu mấy chức năng07:58
n0bawkthế mình ko rõ, chưa xài bao h :D07:59
n0bawkchỉ biết mở đc07:59
notsubdueduh, dù sao cũng cám ơn  bạn đã gópý08:00
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== GeekComp is now known as Geek|gear
=== tuanht is now known as silverwiz
=== silverwiz is now known as tuanht
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor961xin cho hoi trong ubuntu 11.10 co tich hop GNOME 3.2 khong12:24
Stanley00vubuntor961: không rành lắm, hình như là 3.0 thì phải12:24
vubuntor961cho hoi lam sao nang cap len 3.2 day12:29
Stanley00vubuntor961: tại sao bạn lại muốn nâng cấp lên?12:29
Stanley00vubuntor961: mà mình cũng không chắc là bản mấy nữa, bạn vô system coi thử lại cho chắc đi12:30
n2i11.10 dùng Gnome3 sao :|12:30
vubuntor961cai Extension12:30
Stanley00vubuntor961: vậy kiếm cái nào hợp với phiên bản gnome đang dùng ấy, chứ update lên nhiều phiền hà lắm12:32
Stanley00n2i: ai biết... .me đang oneiric :D12:32
vubuntor961thoi duoc cam on nha12:32
n2iOO là 11.10 chi nữa :|12:33
Stanley00???12:34
n2iOneiric O... gì đó là 11.10 phải không?12:35
n2ihay 11.04 nhỉ :312:35
n2i11.10 :P12:35
Stanley00n2i: hehe, nhầm, /me đang precise :))12:36
n2iò, hoảng :P12:36
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!