/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/27/#ubuntu-no.txt

KageeKan noen bekrefte eller avkrefte at pacmd og/eller pactl er installert som standard på en *buntu-installasjon?07:17
RoyKThe program 'pacmd' is currently not installed.  You can install it by typing:09:42
RoyKdet er fra en server - vet ikke om pulseaudio er med som standard på klienter, men tror ikke det, i hvert fall ikke eldre ting som lucid09:43
geirhaRoyK: Pakkene finnes ikke i lucid11:24
RoyKgeirha: den feilmeldinga var fra lucid, så lucid tror i det minste at ting ligger latent14:51
geirhaAh, det er kommandoer, ikke pakker15:33
geirhavel ubuntu-desktop er avhengig av pulseaudio, og pulseaudio er avhengig av pulseaudio-utils, som inneholder de kommandoene15:39
geirhaså desktopen vil ha de installert som standard15:39
Kageegoof16:11
Kagee*d16:11
Kageegeirha: takk16:11
hjdSnedig http://thinkonbytes.blogspot.com/2012/02/make-ubuntu-stand-holder.html :) Det er ikke så mye som skal til.19:10
malinhehe :) nice19:30
jo-erlendhehe, ikke helt i samme klasse som Ubuntu for Android-docken, men :)19:42
jo-erlendåh...22:49
jo-erlendSjekk screenshot fra Precise som den fyren her har tatt... https://launchpadlibrarian.net/93192855/HUD%20issue.png22:50
Kageeer det noe veldig spesielt med det?22:51
jo-erlendkameleon-effekten gjør noe med førsteinntrykke.22:51
jo-erlendinntrykket.22:51
jo-erlendKagee, litt pent?22:51
jo-erlenddet der må vel være den beste ubuntu-inspirerte bakgrunnen jeg har sett, tror jeg.22:56
malinhm, det var et flott bakgrunnsbilde, eller mest likte jeg fargene :)23:08
jo-erlendmhm. Jeg er også veldig glad i kobolt-blått. Men du ser Pangolinen? :)23:16
jo-erlenddet bakgrunnsbildet vil jeg ha! :)23:18
malinpangolinen? det lille dyret nederst til høyre? :)23:18
malinjeg er litt lei av lillafargene til Ubuntu, selv om de er langt penere enn det gamle brune temaet som var før i tiden :)23:19
jo-erlendmhm. Maskoten for 12.04s utviklingsversjon; Precise Pangolin.23:21
malin:)23:25
malinartig at det ble en pangolin og ikke en pingvin i alle fall :)23:25
jo-erlendmalin, http://www.flickr.com/photos/momez/6831722745/sizes/l/in/photostream/23:36
Kageemm, cc23:40
malinog vips23:45
malinny bakgrunn23:45
malinkunne vært litt større versjon av bildet23:45
jo-erlendfinnes ikke større, dessverre.23:46
malinah23:47
Kageejo-erlend / malin : jo23:52
Kageehttp://momez.deviantart.com/#/d4ouzbq << klikk download file23:53
jo-erlendKagee, jo?23:53
Kageefinnes større23:54
jo-erlendhvor da?23:54
Kagee....23:54
Kagee[00:53] Kagee: http://momez.deviantart.com/#/d4ouzbq << klikk download file23:54
jo-erlendjeg var jo ikke her. Jeg avsluttet Xchat.23:54
Kageeoh. akkurat også da :-P23:54
Kageejeg skjuler korte join/quits23:55
jo-erlendhehe :)23:55
jo-erlendse der ja!23:59
jo-erlendKagee, takker. :)23:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!