/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/29/#ubuntu-tr.txt

s0u][ightslm kanal10:54
Kartagisselam ruhisigi11:05
cufafsa14:53
varaderoas14:58
=== yalin is now known as yalin|away
commandselam cicişler18:53
yalin|awaya.s18:55
commandarifin mençestere attığı gölü arıyrum18:59
commanddepo adresini bilen varmıdır18:59
yalin|awayppa:arif/uefa19:00
commandyalin|away: onu ekledim ama songül karlı sütyensiz çıktı19:00
commandne iş19:00
yalin|awayupdate etmen lazim19:01
commandetmiyo neyse ya kaldırayım gitsin19:02
=== yalin|away is now known as yalin
totimkopfselamlar herşey21:36
aykut_yamaniyi geceler herkese22:38
aykut_yamanhayirdir keyifsiz23:20
aykut_yamanne oldu?23:20
keyifsizkeyifli olmak için bir neden yok :)23:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!