/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/29/#ubuntu-vn.txt

vubuntor854cho minh hoi lam sao chinh sua file he thong trong ubuntu00:09
vubuntor615minh không bấm được phím số ở phầm phím số mở rộng của01:07
=== GeekComp is now known as Guest72589
=== Guest72589 is now known as Dynamo
=== Dynamo is now known as Guest2672
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== vubuntor000 is now known as Dynamo
Dynamovubuntor615: onl từ tối hum qua đến giờ á?02:55
vubuntor110hello08:21
Dynamo!hi08:21
ubot2`Chào bạn!08:21
khanh_coltech!hi08:21
vubuntor110co bay bay cho minh lam hieu ung lua chay voi08:22
Dynamovubuntor110: lửa cháy thì bạn đang đọc hướng dẫn nào thì làm theo hướng dẫn đó thôi08:22
vubuntor110cu nhu moi nguoi xoa het bai huong dan roi na08:22
Dynamo.g linux hiệu ứng vn-zoom08:23
vubuntor110cha thay bai nao day du ca08:23
vubuntor110ban nao co link huong dan ko cho minh voi08:23
Dynamohttp://www.vn-zoom.com/f316/linux-toan-tap-voi-101-hieu-ung-clip-dep-quyen-ru-560332.html08:23
Dynamođây08:23
=== Dynamo is now known as GeekComp
vubuntor110de minh thu xem cam on cac ban nhju nha08:25
vubuntor110goog luck08:25
=== Dynamo is now known as Guest92071
=== Guest92071 is now known as Dynamo
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor647hi, co ai hok cho minh hoi ty12:45
vubuntor647minh cai trac eroute = sudo apt-get install traceroute12:46
vubuntor647nhung no bao loi the nay`12:47
vubuntor647E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable) E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?12:47
vubuntor647co' ai xem giup minh voi' :D12:47
vubuntor647co' ai ko12:58
vubuntor647jup minh voi12:58
vubuntor647:((12:58
=== vubuntor917 is now known as v0ld3m0rt248
vubuntor664Xin chao, minh muon xoa het cac file ten la .DS_Store trong cac thu muc, minh thu dung lenh: "find ./ | grep DS_Store |rm -rf" ma ko dc14:49
vubuntor664ai giup minh voi :)14:50
_Tux_vubuntor664: lol14:52
_Tux_find ./ -iname DS_Store -exec rm {}14:52
_Tux_find ./ -iname DS_Store -exec rm {} \;14:52
_Tux_nếu nhiều quá14:52
_Tux_thì xài xargs14:52
vubuntor664copy nguyen roi chay ha ban? co can that the can j ko? :D14:53
_Tux_vubuntor664: ?14:53
_Tux_vubuntor664: chạy cái thứ 214:54
_Tux_xong ngồi đợi thôi14:54
_Tux_nếu thư mục có dấu space thì có thể nó không work14:54
_Tux_cho cái {} vào ""14:54
vubuntor664tuans-Mac-Pro:override nguyenvantuanrs$ find ./ -iname DS_Store -exec rm {}; find: -exec: no terminating ";" or "+"14:56
vubuntor664:D14:56
vubuntor664hok biet sao nua nhi14:56
_Tux_...14:57
_Tux_find ./ -iname .DS_Store -exec rm {} \;14:58
vubuntor664dc rui14:58
vubuntor664:D14:58
vubuntor664thanks nhiu` nhe'14:58
vubuntor664^^!14:58
=== Dynamo is now known as GeekComp
vubuntor961Cho mình hỏi là mình down Ubuntu 11.10 về rồi, mount rồi clcik vào wubi để cài thì k có gì xảy ra hết vậy?15:29
n0bawkclick vào wubi15:30
n0bawknó sẽ hiện lên chương trình để cài đặt đó15:31
vubuntor961mình click rồi15:31
n0bawkchạy chương trình đó rồi reboot15:31
vubuntor961nhưng ko xảy ra gì cả15:31
v0ld3m0rt248bạn google cài đặt ubuntu bằng wubi15:31
n0bawkvubuntor961: bạn dùng windows gì?15:31
v0ld3m0rt248mà tốt nhất không nên dùng wubi15:31
vubuntor961WinXP15:31
n0bawkvubuntor961: thế thì phải cài/chạy bình thường chứ15:31
n0bawkvubuntor961: coi lại thử xem15:32
n0bawkđĩa có vấn đề hay máy bạn có vấn đề rồi :315:32
vubuntor961ừ đấy mình down, mount rồi chạy wubi thì chả có gì xảy ra cả15:32
vubuntor961máy của mình thì chắc k sao :))15:32
n0bawkthế hơi lạ đó15:32
* n0bawk chạy phe phé15:32
vubuntor431minh tai cai' eclepse ide c/c++ tren web ve roi` extract ra chay luon. minh muon cai no' vao thi lam nhu the nao?16:28
kid___đuôi của package đó là gì?16:34
_Tux_Eclipse thì chỉ giải nén ra rồi chạy chứ có phải làm gì đâu17:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!