/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/07/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquanthallo Herwin14:41
leoquantHerwin, kunnen we iets voor je doen?14:42
Rachelleblijkbaar niet15:11
Idroyhij werd volgens mij al geholpen in #ubuntu-nl15:11
leoquantmooi ツ15:32
hannie_Wie weet of er vanavond mwanzovergadering is?15:37
CasWDie is er; staat in het topic ;)15:37
hannie_dank, CasW , ik dacht dat het nog niet zeker was15:37
CasWNee, het was niet zeker of het erná nog door zou gaan, aangezien er de vorige keer zo weinig mensen waren, ik dacht dat we dat punt vandaag gingen bediscussiëren.15:38
hannie_ok, ik zal aanwezig zijn15:38
CasWIk hopelijk ook dit keer.15:39
hannie_zie je daar, en hopelijk iedereen15:39
Rachellehoi hannie_15:51
hannie_hey, Rachelle hoe-is-ie?15:51
Rachellewel goed behalve dat ik een rot-probleem @afstuderen heb15:53
Rachellejij15:53
=== Timo_ is now known as Guest14590
=== Guest14590 is now known as timo^
hannie_Rachelle, ik was druk bezig met reviewen van de Ubuntu Server Guide16:40
Rachelleok16:41
hannie_alles goed hier. Wel druk, maar ik klaag niet ;)16:41
Rachelle:)16:41
Rachellebij afstuderen heb ik echt het gevoel van waar ben ik aan begonnen16:41
hannie_wat studeer je?16:41
Rachellehbo informatica16:41
hannie_het is kennelijk zwaar ik de eindfase16:42
Rachellemoet de test-straat maken voor een software bedrijf. Maar zit met een irritant probleem met de EnityManagerFactory16:42
Rachellekrijg die niet aan de praat waardoor 25% van de tests falen16:42
hannie_hier zitten wel jongens die je kunnen helpen, toch?16:42
Rachelleniet echt helaas :( teminste niet in off-topic16:43
Rachelleheb het maar op een webmaster-forum gegooit16:44
hannie_Nou, ik weet helemaal niets van Enity nog wat16:44
Rachellein hun geval regelt het de DB-connecties16:45
* Rachelle zucht diep16:46
Rachellehoi timo^16:47
timo^ha Rachelle16:48
Idroyeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyy ooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhh17:03
IdroyThomas_de_Graaff, ik las dat de sponsoring voor die flyers geregeld is?17:03
trijntjehey 'Idroy of the jugle' ;)17:03
Idroy:)17:06
commandolinehoi Idroy. Heb je het mailtje op de artworkmailinglist gezien?17:17
Idroycommandoline, nee :S.17:17
commandolinemisschien moet m'n mailadres nog geaccepteerd worden17:18
* commandoline heeft het geloof ik met m'n nieuwe @ubuntu.com adres gestuurd, nl.17:18
Idroykreeg daar ook geen mail van, zal ook wel even kijken bij launchpad, of ie daar in blijft hangen17:18
commandolinezou goed kunnen, aangezien ik geen foutmelding teruggekregen heb.17:19
Idroyhmmm, vreemd17:20
commandolinedit was het mailtje: http://lists.ubuntu-nl.org/pipermail/prikbord/2012-March/000048.html17:20
commandolineubuntu-nl-artwork <at> lists.launchpad.net is het juiste adres, toch?17:21
Idroyubuntu-nl-artwork<at>lists.launchpad.net17:22
commandolineja, ok, zonder spaties.17:22
commandolinehet was wel een CC adres, misschien dat launchpad daarom moeilijk doet.17:22
Idroyhmmm vreemd, het mailtje is nergens te vinden, als iemand mailt die nog nooit eerder heeft gemaild krijg je altijd zo´n mailtje dat je dat bericht moet accepteren als het ware. Die heb ik ook niet gekregen17:23
Idroyen hij staat ook niet in de mailing list moderation17:24
commandolinedan werken CC'tjes dus waarschijnlijk niet i.c.m. launchpad17:24
Idroyik denk het17:24
commandolineik stuur het mailtje nog wel een keer, met nu het adres in het TO-field (en niet naar de andere lists)17:24
Idroyis goed17:25
commandolineverstuurd17:25
commandolineoh, wacht. Ik geloof dat ik m'n @ubuntu.com mailadres niet bij launchpad geregistreerd heb. dat zal 't zijn...17:26
Idroydat zou kunnen.17:26
Idroykrijg hem nu ook niet binnen17:27
commandolineok, dan nu maar even via een andere mail...17:28
Idroyghehe17:28
* commandoline gaat nu, doei!17:29
=== CasW1 is now known as CasW
leoquantzo...18:28
Oer:-)18:28
timo^ha leoquant!18:29
Ronnieo/18:29
leoquantallo18:29
leoquantlol18:29
Oerwie o wie gaat johanvd aanwijzen als Ubuntero van maart?18:29
leoquanttja...18:29
leoquanthij heeft geen tijd18:30
leoquantah...18:30
leoquantok18:30
leoquant;startmeeting18:30
MwanzoBotVergadering gestart. De voorzitter is leoquant. Het kengetal is 804642124264418:30
leoquantwie is er aanwezig?18:30
leoquanto/18:30
Ronnieo/18:30
timo^o/18:31
CasWo/18:31
Idroyo/18:31
MichaelTelo/18:31
leoquanthannie o/?18:31
leoquantgraagtel?18:31
leoquantf18:31
leoquantgoed18:31
StefandeVrieso/18:31
leoquant;topic Vaststellen notulist18:31
timo^trijntje: ping?18:31
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Vaststellen notulist
leoquantDat ben ik? Of wil stefan dat deze maal doen ivm nieuwe notulen-wiki-server opzet?18:32
leoquanthoi hannie18:32
leoquantstefan?18:32
trijntjehey timo^18:32
hannie_ha die leoquant18:32
hannie_dag timo^  en trijntje18:32
timo^ha(nnie)18:32
StefandeVriesleoquant, aan jou de eer.18:33
leoquant;topic Bespreken notulen vorige keer18:33
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Bespreken notulen vorige keer
hannie_trijntje, ben je al ubuntu-lid geworden?18:33
timo^jap18:33
leoquantGeen notulen, geen opkomst van leden. Vergadering was afgeblazen.18:33
hannie_hoi StefandeVries18:33
trijntjeja idd, nog bedankt voor de testimonial18:33
timo^http://irclogs.ubuntu.com/2012/03/06/%23ubuntu-meeting.html18:33
leoquant;topic Wat denken de andere teams over Mwanzo?18:33
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Wat denken de andere teams over Mwanzo?
StefandeVrieshoi hannie_18:33
leoquanttimo^, ?18:33
timo^was voor hannie_ ;)18:33
hannie_trijntje, prachtig.Gefeliciteerd18:33
timo^sorry, had beter via /msg gekund18:33
hannie_dank, timo^18:34
leoquanttimo^, kan dit topic toegelicht?18:34
leoquantof gaan we verder?18:34
timo^dit topic kan toegelicht18:34
leoquantanderen hierover?18:34
leoquantok :P18:34
timo^ik vroeg me af wat men denkt over de doorgestroomde mensen18:34
timo^uit mwanzo --> andere teams18:35
Ronnienaar welke teams zijn er allemaal leden doorgestroomd?18:35
leoquantmij zijn geen nare berichten ten ore gekomen over doorstromers...:)18:35
timo^VT, artwork, forum, irc(?)18:35
leoquantwebteam/forumteam/irc team18:35
hannie_ik geloof niet dat het Vt nieuwe aanmeldingen via mwanzo heeft gekregen18:36
leoquantartwork is Ronnie bekend18:36
leoquanthannie_, nee18:36
leoquantiedereen doet het ok imo18:36
timo^mooi18:37
leoquantschoolvoorbeelden zogezegd18:37
leoquantzal ik doorgaan?18:37
timo^oke18:37
leoquant;topic MwanzoBot in #ubuntu-nl18:37
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: MwanzoBot in #ubuntu-nl
leoquantverdient ook toelichting18:38
leoquantmarten/stefan?18:38
StefandeVriesIk denk door mij?18:38
timo^was van Commandoline, dat punt18:38
StefandeVriesMja, want ik heb er verder niets over te zeggen.18:38
StefandeVriesHet loopt :)18:38
leoquantoutstanding18:39
leoquant;topic Voortgang Mwanzo, zijn er veranderingen benodigd?18:39
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Voortgang Mwanzo, zijn er veranderingen benodigd?
hannie_ik ga even de agenda ophalen18:39
leoquanttja daarover graag van een ieder iets/inbreng18:39
timo^ik heb het idee dat er zo goed als geen nieuwe leden komen18:39
StefandeVriesVergaderingen zijn alleen benodigd als er via de mailinglist vraag naar is imo18:39
timo^althans, ze komen even kijken, en gaan dan weer weg18:40
StefandeVriesVoor de rest is er IRC18:40
timo^is leden werven niet een idee?18:40
leoquanttimo^, dat komt zo18:40
leoquanteerst de noodzaak van vergaderen18:40
Ronnieik denk dat vergaderingen zeker nuttig kunnen zijn. het hoeft niet vaak en lang te duren18:40
MichaelTelIk ben nieuw met ubuntu, maar ben wel van plan een blijvertje te zijn/worden18:40
StefandeVriesGraag, MichaelTel :D18:40
leoquantmooi MichaelTel18:40
MrSal_Same here18:40
leoquantwelkom!18:40
hannie_leoquant, ben je al begonnen met de agendapunten?18:41
leoquantook welkom ツ18:41
timo^graag allebei :)18:41
leoquanthannie_, zekur18:41
Ronnieer zijn genoeg actieve leden. Tijdens een vergadering is het net wat gestructureerder dan gewoon IRC en er worden notulen gemaakt18:41
Ronnieals je op IRC een tijdje niet online bent mis je wel eens dingen18:41
leoquantklopt18:41
leoquantzal ik minder frequent plannen?18:42
Ronniewe hoeven ook geen mega opkomst, maar een aantal actieve leden is genoeg18:42
leoquanten via doodle poilsen/mail polsen of het gewenst is?18:42
Ronnieik denk dat 2 tot 4 keer per jaar wel genoeg is18:42
StefandeVriesleoquant, goed plan.18:42
timo^wat is het voordeel van doodle tov irc?18:42
hannie_ik ben toch wel voor regelmatig vergaderen. Mag ook 1x per 2 maanden zijn18:42
hannie_of 1x per kwartaal18:43
leoquantdoodle inventariseert timo^18:43
StefandeVries1 keer per kwartaal is 3 keer per jaar, wat Ronnie voorstelt ;)18:43
StefandeVries4 keer*18:43
leoquantik ben voor 4 maal18:43
StefandeVriesIk ook.18:43
Idroyik ook18:43
leoquant;vote 4 maal per jaar18:44
MwanzoBotBreng alstublieft uw stem uit voor: 4 maal per jaar18:44
MwanzoBotU kunt stemmen door +1, -1 of 0 naar dit kanaal te sturen.18:44
leoquant+118:44
StefandeVries+118:44
MwanzoBotStefandeVries!~StefandeV@unaffiliated/stefandevries heeft gestemd.18:44
MwanzoBotleoquant!~leoquant@ubuntu/member/pdpc.supporter.active.leoquant heeft gestemd.18:44
Ronnie+118:44
MwanzoBotRonnie!~Ronnie@ubuntu/member/ronnie heeft gestemd.18:44
Idroy+118:44
MwanzoBotIdroy!~Idroy@unaffiliated/idroy-/x-7192513 heeft gestemd.18:44
timo^+118:44
MwanzoBottimo^!~timo@unaffiliated/tiempjuuh heeft gestemd.18:44
MichaelTel+118:44
MwanzoBotMichaelTel!~MichaelTe@a83-163-66-214.adsl.xs4all.nl heeft gestemd.18:44
leoquant;endvote18:45
MwanzoBotResultaten voor stemming aangaande: 4 maal per jaar.18:45
MwanzoBotVoor: 6.     Tegen: 0.     Onthouding: 0.18:45
leoquant;actie 4 maalper jaar18:45
StefandeVries';action'18:45
leoquanttopic Doorstromen naar teams, nieuwe leden?18:45
leoquant;topic Doorstromen naar teams, nieuwe leden?18:45
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Doorstromen naar teams, nieuwe leden?
leoquantwe hadden net aanmeldingen!18:46
leoquantdat geeft moed18:46
timo^dat dacht ik18:46
PvandeWyngaerdegoeienavond18:46
timo^(hebben die leden al een idee waaraan ze gaan meewerken?)18:46
MrSal_Ik niet18:46
leoquantwe zijn opgestart, zij moeten nog opgestart ツ18:46
timo^daar gaat dit punt nl. ook over, was mijn bedoeling :P18:46
MichaelTelIk zou graag bij het vertaalteam willen18:46
timo^kijk18:47
MrSal_:)18:47
StefandeVriesNa de meeting, na de meeting.. ;)18:47
leoquant18:47
leoquantyep18:47
RonnieMrSal_: dan gaan we dat binnenkort uitzoeken ;)18:47
leoquantna de meeting18:47
MrSal_Oke Ronnie18:47
leoquantnieuwkomers gewoon "rondhangen" orienteren18:47
leoquant;topic Plannen workshops18:47
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Plannen workshops
leoquanttja hannie?18:48
leoquantwil jij wat kwijt hierover?18:48
hannie_er zitten 4 kwartalen in een jaar, hoor18:48
hannie_+118:48
leoquantworkshops hannie_18:48
leoquantga je/jullie nog wat opzetten?18:49
hannie_Het lijkt wel alsof Xcat regelmatig op slot zit. Hebben andere verbindingsproblemen?18:49
leoquantnee18:49
Ronnienope18:49
hannie_*anderen18:49
timo^nope18:49
leoquantVoor het komend seizoen zijn er nog geen workshops gepland. Er is echter wél een hele lijst te vinden met allerlei ideeën. Welke gaan we uitvoeren? En wanneer? Daarnaast Workshops bespreken: vertalen, HTML, CSS en werken met de terminal.18:49
MichaelTelgeen problemen met XChat18:49
timo^ik zou graag een workshop bureaublad op afstand don18:50
timo^doen zelfs18:50
leoquantvandaar mijn vraag hannie_18:50
leoquantgreat timo^18:50
timo^of DE's18:50
leoquantgewoon inplannen ik doe de reclame18:50
leoquantroeptoeter overal18:50
leoquant18:51
MichaelTelff vraagje tussendoor.. Wat betekent DE ?18:51
leoquantchris zou de terminal doen18:51
leoquant<timo^> of DE's18:51
timo^leoquant: en wellicht dus ook iets als bureaublad op afstand18:52
PvandeWyngaerdeDE= desktop environment ?18:52
leoquantok timo^18:52
hanniesorry, maar ik lag er even uit18:52
leoquant<leoquant> Voor het komend seizoen zijn er nog geen workshops gepland. Er is echter wél een hele lijst te vinden met allerlei ideeën. Welke gaan we uitvoeren? En wanneer? Daarnaast Workshops bespreken: vertalen, HTML, CSS en werken met de terminal.18:52
timo^dat dacht ik al ;)18:52
leoquant(voor hannie18:52
hanniety18:52
leoquantCursus vertalen?18:53
timo^hannie en trijntje misschien?18:53
hannieja, laten we die maar eens oppikken18:53
leoquantlijkt me zeer leerzaam18:53
hannieDe hoeveelheid vertali18:54
hanniengen is wel teruggelopen18:54
timo^hmhm18:54
leoquantjammer18:54
trijntjeer is altijd meer werk ;)18:54
timo^true, ik moet weer eens wat oppikken18:54
Ronnieik heb zelf geen tijd om een workshop te geven, maar ik wil best als vraagbak dienen voor de mentors die deze workshop willen geven18:54
leoquantdank Ron18:54
leoquantnie18:54
hanniezullen we eerst kijken of er belangstelling is voor cursus Vertalen?18:55
leoquantvertaalteam, ik zou er voor gaan18:55
MichaelTelIk heb belangstelling18:55
timo^ik wil wel even polsen op het forum18:55
leoquantgewoon doen, MichaelTel heeft dit soort basiskennis nodig18:55
hannieleoquant, willen we nu al een datum prikken?18:56
leoquanthet is vrij complex18:56
leoquantdat mogen jullie doen18:56
hannieIk stel voor ergens na de release van Pricise18:56
leoquanthoeft niet in deze meeting18:56
hannie*Precise18:56
leoquantlogisch18:56
hannieleoquant, ok, eerst polsen dan18:56
leoquantik doe de reclame etc18:56
leoquanthet p[olsen doe ik ook wel18:57
leoquantof doen jullie dat zelf?18:57
hanniefijn, ik wil de cursus wel doen, evt samen met trijntje  als die wil18:57
leoquant(forum)18:57
leoquantok :P18:57
leoquant;topic 8 vervalt18:57
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: 8 vervalt
leoquant;topic wiki bijhouden18:57
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: wiki bijhouden
leoquantkan iemand mij helpen?18:58
leoquantmet de wiki18:58
timo^wie weet ;)18:58
timo^wat voor een werk is het/18:58
leoquanten de notulen op de wiki plaatsen?18:58
timo^*?18:58
trijntjehannie: ik wil eventueel wel helpen idd18:58
leoquantik  maak veel foutjes18:58
leoquanttrijntje, great!18:58
hannietrijntje, ja graag, ik doe het graag samen met jou18:58
leoquantik mis een rechterhand18:59
leoquantik heb geen idee bijv. hoe de notulern op de wiki te plaatsen18:59
leoquantdat soort werk18:59
hannieleoquant, dat is een rotklus. In het Vt hebben we besloten een link naar de log te plaatsen19:00
hannieIedereen kan dan de log nalezen19:00
leoquantdat kan19:00
hannieDat is veel eenvoudiger en werkt ook goed19:00
leoquantgeen vrijwilligers?19:00
leoquantdan zal ik het doen19:00
timo^leoquant: misschien19:01
timo^maar wat moet ik me erbij voorstellen?19:01
hannieleoquant, wat is er nog meer voor werk behalve notulen?19:01
timo^[19:58] <timo^> wie weet ;)19:01
timo^[19:58] <timo^> wat voor een werk is het/19:01
timo^;)19:01
leoquanthannie, ik maak veel foutjes19:01
leoquantsyntax19:01
leoquantetc etc19:01
hannieleoquant, natuurlijk wil ik nakijken wat je schrijft en wil publiceren19:01
leoquant;topic wvvttk19:02
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: wvvttk
leoquantik heb niets, zeer bedankt voor de opkomst!! super dit maal19:02
hannieleoquant, is het voldoende als ik voor je nakijk?19:02
leoquantja hannie19:02
leoquanten bedankt19:02
hannieoki, stuur maar op19:03
leoquantnog iemand punten?19:03
Ronnieleoquant: jij bedankt voor het voorzitten19:03
hanniedank leoquant en overige leden19:03
timo^nope19:03
leoquant;endmeeting19:03
MwanzoBotVergadering beëindigd. Een volledig logbestand is te vinden op:19:03
MwanzoBothttp://communityserver.ubuntu-nl.org/mwanzobot/log8046421242644.txt19:03
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Basis: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo | Eerstvolgende teammeeting: Woensdag 07 maart 2012: 19.30-20.00. te #Ubuntu-nl-mwanzo | Achtergronden en teamdoelstellingen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo | logs op http://irclogs.ubuntu.com | Workshop: nadere info volgt.
hannieGroetjes19:03
leoquantdoeg!19:03
timo^doei hannie19:03
PvandeWyngaerdebedankt19:03
timo^ohja leoquant, toch nog iets19:04
leoquantwat?19:04
timo^wat moet je doen voor 'echt lidmaatschap van Mwanzo'?19:04
StefandeVriesMwanzoBot \o/19:04
leoquantje aanmelden via de wiki19:04
leoquanten dan ben je lid19:04
leoquantover jou gaan we niet stemmen ツ19:05
leoquanthttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/initiatief19:05
leoquantmaw timo^19:05
leoquantzet je naam er bij!19:06
leoquantok timo^ ? ツ19:06
timo^ahzo19:06
timo^jap19:06
leoquantStefandeVries, wat doe ik met die logs?19:07
leoquantgewoon een linkje op de wiki?19:07
timo^ik zou ze op de wiki zetten (dus echt, niet enkel een linkje)19:07
StefandeVriesJe kunt ze ook itprinten en er een dansje mee doen :P19:07
timo^de wiki heeft nl. daar speciale opmaak voor19:07
StefandeVriesDoe wat je qilt :)19:07
timo^typodag vandaag? :P19:07
StefandeVriesIk voicechat met iemand over m'n vertaling Latijn.19:07
StefandeVriesStop bitching.19:07
timo^sorry hoor19:10
timo^was niet zo bedoeld...19:10
leoquant19:11
timo^leoquant: done, staat erbij (bij de mensen die lid willen worden :))19:12
timo^ik ga eens douchen19:12
StefandeVries:P19:12
RonnieZo MrSal_, jij bent nieuw hier19:14
Ronnieheb je een beetje een idee wat Mwanzo doet?19:14
MrSal_Mensen wegwijs maken met Ubuntu? Handleidingen vertalen.19:15
MrSal_Nog niet echt dus. Ben de site aan het lezen. :)19:15
Ronnievooral wegwijs maken om mee te helpen aan ubuntu (of dingen daar omheen zoals promotie, website, support etc)19:16
Ronniedus ipv het leren te gebruiken, het leren om het te verbeteren19:16
MrSal_Ah oké19:17
Ronnievoor sommige klussen is veel kennis nodig over ubuntu, en voor sommige weinig tot niets19:17
Ronniebijvoorbeeld vertalen en artwork is weinig kennis nodig. voor support of programmeren is wel veel kennis nodig19:18
MrSal_Ik snap dat je programmeer en Linux kennis moet hebben als je Ubuntu OS wilt verbeteren.19:19
Ronniemaar die kennis kun je ook leren terwijl je meehelpt natuurlijk19:19
JanCvoor vertalen & artwork is wel veel kennis nodig, alleen niet over de interne werking van Ubuntu  ;)19:19
Ronnieje begint eerst met kleine klusjes19:19
RonnieJanC: klopt19:19
JanCMrSal_: is er iets waar je goed in bent?19:19
Ronnieof iets wat je erg leuk vind19:19
JanCvb. door je werk/studies/...19:20
timo^bijv. je studeert informatica? Of...? ;-)19:20
MrSal_Ik werk in de ICT. Ben systeembeheerder. Alleen heb ik alleen Windows kennis.19:20
JanC"leuk vinden" alleen is niet (altijd) genoeg  ;)19:20
JanCMrSal_: ik veronderstel dat je dan wel meer kan leren over Ubuntu door vanalles uit te proberen19:21
timo^wilskracht is de sterkste kracht JanC19:21
leoquantStefandeVries, waar is/staat die logconverter voor de wiki?19:21
leoquantik zag hem ergens...19:21
Ronnieniet altijd, maar als je iets leuk vind, leer je het vaak sneller19:22
MrSal_JanC: Op het moment gebruik ik Ubuntu als een gebruiker en verder niets.19:22
leoquanttimo^, je mag je via launchpad aanmelden19:22
JanCtimo^: ik verwijs (uit vroegere ervaring) naar sommige mensen die graag willen helpen vertalen, maar geen 2 zinnen kunnen schrijven zonder taalfout...19:22
leoquantdan zit je in het team19:22
timo^oké leoquant19:22
MrSal_Ik ben vooral geinteresseert in de server omgeving.19:22
JanCMrSal_: ik zou zeggen: proberen vanalles te doen met Ubuntu wat je ook met Windows doet als systeembeheerder19:23
MrSal_Haha ik heb een taal fout.19:23
RonnieMrSal_: heb je al ervaring met de commandline?19:23
JanCMrSal_: *taalfout* in één woord  :P19:23
JanCmaar goed, je wil dus niet vertalen  ;)19:24
MrSal_Een klein beetje. Vroeger met Suse een en CentOS een Game server opgezet. Maar dat is al weer lang geleden veel ben ik vergeten.19:24
JanCMrSal_: net als bij Windows is het belangrijk dat je de interne werking van het systeem begrijpt19:24
JanCdat is IMO veel belangrijker dan de commandline...  ;)19:25
timo^toevallig, komt er binnenkort ook een cursus commandline aan ;)19:26
JanCal is de commandline iets wat je bijna "moet" kennen om linux te leren begrijpen19:26
MrSal__Uhm19:27
MrSal__Verbinding was even weg en sta er nu 2x in.19:27
MrSal__Maar ik ben slecht in de Nederlandse taal, dus vertalen is niet voor mij.19:28
JanCMrSal__: het is misschien een goed idee om ook het kanaal #ubuntu-server en de ubuntu-server mailing list wat te volgen19:28
JanC(wel in het Engels)19:29
MrSal__Engels is geen probleem19:29
JanCgewoon meekijken wat anderen allemaal doen en zo19:29
MrSal__Ik had al een Ubuntu server geïnstalleerd. Moet alleen weer even uitzoeken hoe het allemaal werkt.19:30
MrSal__Met Samba enzo19:30
JanCer is ook een Server Guide19:30
MrSal__Vooral de commando's.19:30
JanChttps://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/index.html19:30
MrSal__Maar waar zijn jullie naar op zoek?19:31
JanCof een nieuwere versie daarvan19:31
MrSal__even bellen. zo terug19:31
timo^MrSal__: naar iedereen die mee wil helpen ;)19:32
JanCmaar als je met iets technisch wil helpen, moet je ook eerst de nodige kennis opbouwen natuurlijk19:32
JanCer zijn ook andere taken waar bijna iedereen mee kan helpen natuurlijk, vb. promotie e.d.19:32
MrSal__Promotie moet al kunnen zonder kennis :D19:37
JanCik heb niet zo veel ervaring met wat er in .nl gebeurt op dat vlak, maar in .be kunnen we alleszins altijd extra mensen gebruiken  ☺19:40
RonnieMrSal__: kom je uit .be of .nl?19:40
MrSal__nl19:41
JanC.nl19:41
JanCalthans, hij zit bij ziggo.nl   ;)19:41
MrSal__Ik had het al eens gevraagd hier. Maar zou Ubuntu een toekomst hebben in het bedrijfs leven? In plaats van Windows.19:41
MrSal__Haha19:41
RonnieMrSal__: heb je hier al eens rond gekeken: http://forum.ubuntu-nl.org/promotie-40/19:41
MrSal__wysiwyg JanC19:41
JanCMrSal__: er zijn al diverse bedrijvne die het gebruiken19:42
MrSal__Ik ben namelijk het hele Windows zat :) vooral nu windows 8 er aan zit te komen.19:42
JanCMrSal__: de Franse nationale politie ("gendarmerie") gebruikt Ubuntu bijvoorbeeld19:43
MrSal__Oké19:44
JanCen de Belgische partij Écolo19:45
JanCen de Nationale Plantentuin in Meise (België)19:45
JanCen diverse bedrijven ook19:46
JanCvb. sommige ingenieurs bij Electrabel (grootste elektriciteitsbedrijf in .be)19:46
JanCen Google19:46
JanCen een hoop mensen in IT-bedrijven19:46
JanCvb. veel web developers en sysadmins  ;)19:47
MrSal_Uhm verbinding weer weg.19:47
JanCMrSal_: gebruik anders een echte IRC client ipv die webinterface19:47
JanCvb. XChat of Empathy19:48
Ronnieja, IRC clients zijn vele malen fijner als je vaker op IRC zit19:48
MrSal_Zal het zo even downloaden.19:48
MrSal_Lang geleden dat ik iets met IRC gedaan heb.19:49
Ronnieempathy is volgens mij standaard geinstalleerd, maar niet zo goed voor IRC. Xchat schijnt fijn te zijn. zelf gebruik ik pidgin met 2 IRC plugins19:49
Ronnieen voor de commandline fan is er de nog niet overtroffen irssi19:50
JanCer zijn op de commandline ook diverse alternatieven voor irssi hoor  ;)19:51
MrSal_Xchat bestaat al lang. gebruikte ik met suse19:51
JanCik gebruik het ook op Windows en zo  ☺19:52
MrSal_Welke virtual box gebruiken jullie? Of gebruiken jullie dat niet?19:53
JanCgewoon de OSE (als ik het gebruik)19:54
JanCmeestal kvm/libvirt/virt-manager19:54
Ronniesinds versie 4 is er toch maar 1 versie (en zijn de plugins closed source)19:54
MrSal_Zit nu op mijn werk pc en om die nou dualboot te maken :)19:54
Ronniemaar gebruikt het erg weinig19:54
MichaelTelgewoon doen ;)19:54
Ronniealleen soms om sites in IE7 8 en 9 te testen19:54
MrSal_Haha en als systeem beheerder tegen iedereen zeggen dat dat niet mag en dan zelf wel doen :s19:55
JanCMrSal_: draai gewoon Windows in Virtualbox dan?   ;)19:55
MrSal_Haha dat zou ook kunnen.19:55
JanCsysteembeheerders mogen altijd dingen draaien die anderen niet mogen uiteraard19:56
MichaelTelals systeembeheerder heb je *juist* een stabiele werkomgeving nodig19:56
MichaelTel:-)19:56
MrSal_En het is om iets te testen natuurlijk19:56
JanC(*als* die je werk ten goede komen, ik bedoel geen games ofzo :P )19:56
MrSal_Heb wel bij iemand Ubuntu geinstalleerd omdat zijn software niet op Win7 draaid :)19:59
MrSal_draait*19:59
MrSal_Even Mirc installeren.20:11
Ron67hallo20:28
StefandeVries:)20:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!