/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/12/#ubuntu-no.txt

jo-erlendTidlig påskekrim for nerder: https://www.securelist.com/en/blog/667/The_Mystery_of_the_Duqu_Framework13:20
jo-erlender det rett og slett mulig å være så dum? http://www.muktware.com/news/3390/us-soldiers-should-avoid-geotagging-facebook15:39
maliner nok en grunn til at jeg aldri geotagger noe, uten atj eg tror jeg blir nedrent av en eller annen fiende men16:45
blaamannSmå gleder i hverdagen: Var på treningssenter tidligere i dag og ville prøve 'stepmaskina' (eller hva det nå heter) og måtte sette i strømledningen og vips står det ' Loading GRUB' på skjermen.18:28
KageeO.o18:29
malinblaamann: nice :D så stepmaskina har grub... :D Hvilken distro kjører den a?19:41
GtHooheisann19:51
GtHootrenger hjelp med rtorrent19:51
GtHoo"rtorrent: Error in option file: ~/.rtorrent.rc:22: Command "on_finished" does not exist.19:51
GtHooDet fungerte før...19:52
GtHoofikk det til19:59
GtHooviste seg at komandoen var utdatert etter en oppdatering20:00
fyksenFinnes det en side som har informasjon om de forskjellige release partyene for Ubuntu 12.04? Hvis det finnes noen?21:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!