/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/12/#ubuntu-se.txt

realubotDet står ju att den går på filerna i cache.00:00
realubotMenar dom /var/cache/apt/archives00:00
itmannenrealubot <<  Konstigt. För om jag installerat om datorn så är det tom. Eller hu. Och jag kan då återställa00:00
realubot"    By default, all packages saved in /var/cache/apt/archives/ directory are listed and checked. You can choose what packages won't be saved in the APTonCD media just unchecking it on the list. When you remove a package the total file size is automatically updated."00:01
realubotSå står det i APTonCD FAQ.00:01
itmannenrealubot <<  Ok. Men jag får dom iaf till en ISO00:02
realubotSå om man har kört apt-get clean så fungerar inte APTonCD för paket som har installerats innan man körde apt-get clean?00:02
itmannenrealubot <<  Och hur ofta gör du det ?00:02
itmannenrealubot <<  Men jag ska tömma och testa00:03
realubotDetta är väl framförallt bra om man saknar Internet eller om man har en trafigräns?00:03
realubotAnnars kan man väl lika gärna använda en annan metod?00:03
realubotitmannen: Det händer att jag gör det och det räcker för att APTonCD ska faila.00:03
itmannenrealubot <<  Ja det är möjligt. men man slipper ju leta00:03
itmannenrealubot <<  Ja nu är det tomt i listan00:06
itmannenMen å andra sidan spelar det inte så stor roll. Då är det sen bara att köra en ny efterdet att man installerat mer.00:07
itmannenSen kan man i APTonCD välja vilka avbilder som ska användas00:08
itmannenFör återställning alltså00:08
realubotdpkg --get-selections00:08
realubotvisar ju alla paket som är installerade...00:08
itmannenrealubot <<  Vad är det00:08
realubotFrågan är hur man skiljer på standardpaket och manuellt installerade paket.00:09
itmannenVad har jag för nytta av detta då00:09
realubotJo, för om man vet vilka paket som är installerade så kan man ju låta apt-get installera alla som inte redan är installerade i systemet.00:10
realubotGenom att köra apt-get i en loop bara med dpkg --get-selections som input.00:10
realubotTyp.00:10
itmannenMen då måste man manuellt ange alla paket00:11
realubotNej.00:11
realubotMan gör typ: dpkg --get-selections > packages.txt00:12
realubotEn fil med som innehållet alla paket. Därefter så flyttar man filen till det andra systemet och kör typ:00:12
itmannenTyp ?00:13
realubotwhile read package; do sudo apt-get install $package; done < packages.txt00:13
realubotEller något åt det hållet.00:13
realubotDock så får man lägga till några option så apt-get skippar paket som redan finns.00:13
itmannenOm det funkar kan det vara väldigt smidigt00:13
itmannenOch dom options är ?00:14
realubotHur är det med APTonCD om det finns ett nyare paket installerat redan? Vad gör APTonCD då? Ersätter det det nya med ett gammalt från CD:n eller vad gör APTonCD?00:14
itmannenIngen aning00:14
realubotJag menar om du har en nyare version av t.ex. Firefox på systemet som du installerar paket på och APTonCD-skivan innehåller en äldre version av Firefox?00:15
itmannenVad du är bråkig ikväll :)00:15
itmannenrealubot <<  Jo jag förstod att du menade så00:15
realubotapt-get -y <package>, typ.00:17
realubotDå kör apt-get bara på i.a.f. Om man inte vill uppgradera befintliga paket så kan man köra med: apt-get --yes --no-upgrade <package>00:18
realubotitmannen: Jag bråkar inte. Jag är bara intresserad av om det går att göra smidigt utan APTonCD och en CD.00:19
realubotAPTonCD bygger ju på att man inte har en internetuppkoppling på den andra datorn.00:19
realubotMen om man har det så känns det ju smidigare att köra med en enkel textfil som innehåller en lista på alla paket man har installerade på det andra systemet.00:20
itmannenrealubot <<  Jo du har rätt om detta med textfilen. Verkar vara väldigt smidigt. Har du provat  så du vet att det funkar00:20
realubotwhile read package; do sudo apt-get install --yes --no-upgrade $package; done < packages.txt00:20
realubotitmannen: Nej. Jag har aldrig provat det. Jag bara gissar att det går att göra så.00:21
itmannenHm00:21
realubotOm man har Internet på datorn så är det överflödigt att ha massa paket på en CD. Och kanske risk för läsfel på skivan m.m. också?00:21
itmannenTur jag logga så jag kommer ihåg alla dina kommandon :)00:22
itmannenDet räcker med att du har ISO-filen00:22
realubotitmannen: Det är inte så många...00:22
realubotitmannen: Jo, men iso-filen kan vara på många MB=00:22
realubot?00:22
itmannenJo för mig att komma ihåg är det tillräckligt många00:23
realubotMen visst, läsfelen slipper man om man bara använder iso-filen.00:23
realubotitmannen: Det är bara två kommandon.00:23
itmannenrealubot <<  Visst. Hos mig på den senaste är det på 1.2 Gb00:23
realubotdpkg --get-selections > packages.txt00:23
realubotför att skapa en fil som innehåller en lista på alla paket man har installerade. Och sedan lägger man över filen i Hemkatalogen på den andra datorn och kör:00:24
itmannenOch det ryms lätt på en sticka00:24
realubotwhile read package; do sudo apt-get install --yes --no-upgrade $package; done < packages.txt00:24
realubotDet kanske fungerar...00:24
itmannenrealubot <<  Jo du skrev det tidigare00:24
realubotJa, men du är gammal.00:25
realubotSå jag repeterar. ;)00:25
itmannenrealubot <<  Tack för din vänlighet. Du är en heder för din späda ålder00:25
realubot1,2GB. Då räcker inte ens en CD ju om man skulle vilja flytta manuellt.00:25
itmannenrealubot <<  Finns något som kallas DVD. Har du missat det00:26
realubotJag ska testa detta på mitt system. --simulate simulerar ju bara allt så.00:26
itmannenAha00:27
itmannenÄnnu ett kommando :)00:27
itmannenHur fariken kommer du ihåg allt ?00:28
realubotshit00:28
realubotitmannen: Jag kollar i man apt-get.00:28
itmannenjaha00:28
itmannenBlev det tok00:29
realubotMen kör det inte än... Det blev knas.00:29
itmannenrealubot <<  På vilket vis då ?00:30
itmannenJisses vad segt det är att installera Kubuntu i vitualbox00:32
itmannenHm. r-knappen försvann00:32
realubotdpkg --list | grep -o "ii  [^\ ]*[\ ]" | sed 's/ii  //' > packages.txt00:40
realubotDen raden skapar en snygg fil över alla installerade paket.00:41
realubotitmannen: Det hade ju varit snyggt att synca tåv Ubuntu system så man alltid har samma paket installerade..00:42
itmannenJa verkligen00:43
realubotDet verkar fungera med mina kommandon men det hade varit bra att sortera ut paket som följer med Ubuntu från manuellt installerade, men men...00:44
realubotOm man bara låter datorn stå och gå så spelar det ju ingen roll att apt-get får kolla mängder av redan installerade paket.00:44
itmannenrealubot <<  Precis00:45
realubotitmannen: Det är ju bara att synca filen med Dropbox och sedan köra kommandot så kommer man alltid ha samma paket installerade.00:45
realubotOm man har samma Ubuntu-versioner.00:45
realubotDock en viss säkerhetsrisk kanske att köra apt-get på en fil som bollas mellan två datorer och en tredjepartssajt.00:46
realubotAja. Det är inte så svårt att göra det manuellt lite då och då.00:46
itmannenrealubot <<  Eller om man har ett yttre media eller USB. Men både dropbox och ubuntuone är ju bra00:47
itmannenrealubot <<  Men om jag nu vill lägga tillbaka det från denna textfil ?00:48
realubotJösses vad apt-get jobbade, men det verkar fungera i.a.f.00:48
realubotitmannen: Mm, det känns ju lite säkrare med ett USB.00:48
realubotitmannen: Vad menar du med att lägga tillbaka det?00:49
maxjezynice00:49
maxjezylyckats med mitt livs första camera tracking00:49
itmannenrealubot <<  Att installera det som finns i textfilen. Hur gör man då00:49
realubotSå här fick jag på alla paket eftersom paketen i mitt system redan är installeradE:00:50
realubot"Reading package lists... Done00:50
realubotBuilding dependency tree00:50
realubotReading state information... Done00:50
realubotSkipping zlib1g-dev, it is already installed and upgrade is not set.00:50
realubotzlib1g-dev set to manually installed.00:50
realubot0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.00:50
realubot"00:50
realubotIntressant att det står set to manually installed.00:50
itmannenrealubot <<  Jo men vad skriver du för kommando för att lägga tillbaka00:50
realubotDet innebär ju att det måste gå att få fram den infon för det står det bara på vissa paket.00:51
realubotitmannen: Vad menar du med lägga tillbaka? Jag förstår inte.00:51
itmannenrealubot <<  :) men att installera det som finns upptaget i textfilen00:52
realubotJa. Det gör jag ju med det här kommandot:00:52
realubotwhile read package; do sudo apt-get install --yes --no-upgrade $package; done < packages.txt00:52
realubotDet installerar alla paket som finns på dator A på dator B.00:52
realubotdpkg --list | grep -o "ii  [^\ ]*[\ ]" | sed 's/ii  //' > packages.txt00:53
itmannenrealubot << Ska while read package; och var med00:53
realubotOch det kommandot skapar en packages.txt med en lista på paket som är installerade på dator A.00:53
realubotJapp.00:53
itmannenOk00:53
realubotDet ska vara med för det är det som loopar paketen ett och ett från textfilen packages.txt.00:53
realubotwhile read package läser rad efter rad en i taget från filen packages.txt.00:54
realubotOch sedan körs sudo apt-get --yes --simulate --no-upgrade på variablen $package som innehåller raden som just har lästs in från packages.txt.00:54
itmannenDetta var ett bra tips00:54
realubotDock saknar jag att bara få med manuellt installerade paket och inte ALLA paket som är installerade på dator A.00:55
* itmannen samlar kommanon i en textfil00:55
realubotDet innebär att det kommer loopas massa paket på dator B som redan ingår i systemet. Det är onödigt.00:55
itmannen*kommandon00:55
realubotsudo apt-get install $package --yes --simulate --no-upgrade00:56
itmannenrealubot <<  Förvisso. men spela roll00:56
realubotSka det vara och inte bara sudo apt-get --yes o.s.v.00:56
realubotitmannen: Nej. Det tar bara mycket längre tid men om man tar en kaffe under tiden så gör det inget.00:56
itmannenrealubot <<  Eller åker och handlar00:57
itmannenPerfekt00:57
itmannenÄntligen så är Kubuntu-install klart00:58
realubotFungerar grafiken bra i Kubuntu i VirtualBox?00:59
itmannenrealubot <<  Har inte kommit så långt ännu. Den startar just om efter install01:00
realubotOk, för Unity har ju inte fungerat i vbox.01:01
realubotNär jag har testat.01:01
realubotDet finns ju någon funktion för att låta vbox använda det riktiga grafikkortet istället för vbox fejk.01:01
realubotJag har inte fått det att fungera.01:01
itmannenrealubot <<  Hos mig har då unity funkat perfekt i Virtualbox01:02
itmannenrealubot <<  det har jag också letat efter01:02
itmannenrealubot <<  Jag har för mig att datorn måste kunna köra maskinvaru vitalisserin01:03
realubotitmannen: Ja, jag tror det också.01:04
itmannenrealubot <<  Men grafiken i VB verkar helt ok01:05
realubotOk.01:09
realubotitmannen: Det är inte livat i holken i natt.01:19
realubotUbuntusarna sover.01:19
itmannenrealubot <<  Nä det är ett gäng slöfockar till användare. Dom skyller säker på att dom ska jobba :)01:20
realubotJa. :D01:22
realubot"Den som vill använda Apples tjänst Itunes måste först godkänna företagets användarvillkor, ett avtal på 29 A4-sidor. Men företaget är långt ifrån ensamt. Alla jättar på nätet som Microsoft och Google har liknande avtal."01:30
itmannenNu ska gubben fega och uppsöka sovplatsen01:31
realubotFegis.01:32
realubotNä, jag ska själv krypa till kojs snart.01:33
realubotSov gott itmannen!01:33
itmannenHa de01:36
phnomMorrn05:51
andolmorgens05:52
ameliamorrn05:58
Barrelarsemil: pong (något sent kanske)07:16
dirchtexit07:24
larsemilBarre: haha. dålig latency på den där.07:31
Barrelarsemil: har haft lite annat att stå i :)07:33
larsemilhelg och sånt! dåliga ursäkter!07:34
Barrenu skall duinte vara sån... :P07:36
larsemilBarre: har glömt vad jag skulle fråga. var helgen trevlig?07:43
Barrelarsemil: jovars07:44
Barrelarsemil: själv då? Har våren kommit till er?07:49
larsemilBarre: mjae. det är ett isigt inferno här, kan knappt gå eller köra bil07:54
Barrelarsemil: här är det skön vår :)07:56
larsemilBarre: idag var det väldigt skönt ute, skulle gissa vi har samma väder bara att vi har mer snö kvar.07:57
larsemilBarre: lyckades du twittra ditt svar nu?07:59
Barrelarsemil: hahahahah... p.g.a. av en feltabbning i irssi så råkade jag twittra ett syrligt svar larsemil :)07:59
Barreibland går det fort och fel :)07:59
Barres/ibland/ofta/g08:00
larsemilidag får jag min nya server. från hemans jobb!08:03
andollarsemil: Vad ska du göra för kul med dem då?08:05
amelialarsemil: du vill inte köpa ett litet san och en fc-switch?08:06
larsemilamelia: modell och hur mycket? :)08:08
larsemilandol: den ska agera lite backend åt våra andra tjänster08:09
amelialarsemil: HP MSA 1500 CS och Cisco MDS9020 DS-C9020-20K908:10
amelialarsemil: pris kan vi diskutera08:10
itmannenHög tid för en åktur på samhället08:12
kodeinhmm, just ja, jag snubblade ju över en MSA1000 för ett tag sen08:14
larsemilamelia: med diskar?08:15
amelialarsemil: utan diskar08:15
larsemilamelia: har egentligen inget jättebehov justnu08:15
ameliaok. synd.08:16
larsemilamelia: men skicka ett mail med info till olle@dalnix.se får han bestämma.08:16
amelialarsemil: sure.08:17
amelialarsemil: skickat! :D08:23
phnomKan man få vim att sluta försöka rätta till indenteringen av html i en php-fil? Just nu så tabbar den in raden man står på när man trycker retur för att skriva på nästa rad :/08:25
bamsefar:set noautoindent08:26
phnombamsefar: Jo, men då slår man ju av all autoindent, det borde ju gå att få den att vara smart tänkte jag.09:05
drmegahertzen annan lösning är ju att separera presentationen från applikationen så mycket som möjligt, så du slipper blanda två olika uppgifter09:08
phnomdrmegahertz: Det är ju en feg lösning på mitt indenteringsproblem :P09:36
phnomKommer ju inte lösa nåt heller.09:37
larsemilnågon som kan rewriterules? behöver sätta så att om man bara skriver domain.se kommer man till en statisk html och annars om man skrivit domain.se/något så kommer man till den vanliga dynamiska sidan?09:40
phnomlarsemil: Sätt ett rewritecond på att det bara ska vara /, skriv om till den statiska, och låt allt annat passera.09:41
drmegahertzrätt lösning om du frågar mig ^:)09:42
larsemilphnom: hur ser det ut då?09:42
phnomdrmegahertz: Det löser ju bara min dåliga separering, inte att vim sköter indentering av html fult :P09:42
phnomlarsemil: Nåt sånt här kanske: http://pastebin.ubuntu.com/880094/09:44
larsemilload på servern låg på upp mot 20... :/09:56
andollarsemil: Antar att servern inte är en dual hexacore, med hyper threading? :)09:57
larsemilandol: ne: http://pastebin.com/sTgsrvd810:03
larsemiltill nästa biljettsläp sätter vi nog upp en varnish innan.10:06
arand!mainline10:06
ubot2`Factoid 'mainline' not found10:06
kodeinså en kollega fick iväg och hämta sina barn på dagis pga att de har löss. tro fan att det börjar klia i håret.10:07
arandwth?10:07
kodeinpsykosomatiska huvudlöss10:07
jol^a^rennågon som använt wordpress mycket? försöker hitta något bra plugin för att länka till nyhetsartiklar10:07
jol^a^renmen hittade de nada10:07
kodeinbehövs det ett speciellt plugin för sånt?10:09
jol^a^rennä, kanske inte.. men snyggar ofast till det!10:12
arand!inteunity10:12
ubot2`Factoid 'inteunity' not found10:12
jol^a^renvarför bashar du ÃpÃ¥ unity? =)10:13
arand!kaka10:14
ubot2`Du är så duktig på att hjälpa till, ta en kaka!10:14
larsemiljol^a^ren: rss plugin alltsÅ?10:19
jol^a^renlarsemil: nja, kan ge exempel på vad som ska in10:20
arandubot2`: !test is <reply> test10:20
arand!inteunity is <reply> Ubuntu 11.10 använder normalt sett GNOME 3 med skalet !unity. För att använda GNOME Shell istället, installera paketet "gnome-shell" och möjligtvis även "gnome-tweak-tool". För GNOME  Fallback mode, som liknar GNOME 2, installera "gnome-panel". Båda paketen placerar alternativ i sessionsmenyn vid login.10:22
arand!mainline is <reply> Ubuntus kernel-team tillhandahåller kontinuerliga byggen av den senaste Linuxkärnan, som kan vara änvändbara för att isolera fel eller att testa de senaste ändringarna. Mer information finns via https://wiki.ubuntu.com/Kernel/MainlineBuilds10:23
arandHmm, hoppas det når fram, verkar som #ubuntu-se-ops är invite-only :(10:24
* X-Sleepy-X hittar en gammal Ubuntu skiva10:26
larsemilhttps://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/420655_10150858798554046_612599045_12750395_1051298874_n.jpg10:34
itmannenJag seedar via rtorrent. Undrar om det är något mer som borde seedas ? http://i.imgur.com/ekx7F.png10:38
phnomitmannen: Du borde börja seeda världsfred också, det behöver folk.11:11
itmannenphnom<<  Förvisso. Men det finns knappast som en torrent11:12
itmannenHär gäller det att verkligen vara övertydlig när man skriver något11:13
arandDebian? Det bästa näst världsfred och slut på fattigdom?11:16
haffeHmmmm.11:24
haffeVi får nog ta och sparka igång vår reciprokatör.11:24
haffeSkulle det vara uppskattat med en reciprokatör i Sverige på 1 Gb/S?11:25
itmannenhaffe<<  Vad är det för något ?11:31
phnomNågon annan som brukar One här och har problem med MySQL?11:32
itmannenphnom<<  Jag har 3 domen hos one. Inga som helst problem.11:32
haffeitmannen: Någon som faktiskt har filerna i fråga, men inte driver en egen tracker.11:32
itmannen*domäner11:32
larsemil12.04 server, någon som provat? är det några stora poblem?11:32
larsemilproblem11:32
phnomitmannen: Du kommer in på PMA och allt funkar?11:32
itmannenphnom<<  PMA ?11:33
larsemilska kicka igång ny server idag som ska gå i produktion om några veckor, så jag tänkte kanske 12.04 var stabil nog nu. vad säger HeMan andol Barre bamsefar ?11:33
larsemilamelia: ?11:33
phnomitmannen: PHPMyAdmin11:33
itmannenphnom<<  Jodå11:33
itmannenlarsemil<<  Är det en produktionsserver skulle då jag vänta11:34
phnomJag får bara #2006 - MySQL server has gone away11:34
larsemilitmannen: men när den ska gå i produktion så är ju 12.04 släppt.11:34
itmannenlarsemil<<  Ok11:35
larsemildå borde det ju fungera kan man tycka11:35
itmannenlarsemil<<  Jag kör 12.04 desktop. och det funkar då utan problem11:35
larsemilgodis11:36
larsemildå kör vi på det11:36
itmannenLycka till11:36
larsemil11mb/s på isonedladdning är ganska okej. ;)11:37
itmannenFår väl duga i brist på bättre11:37
larsemilprecis så jag tänker11:38
itmannenlarsemil<<  Du ska tacka mig. För jag seedar 12.04 i rtorrent :)11:38
larsemiljag körde nog inte torrent11:39
itmannenNog ?11:39
larsemiljag körde inte torrent11:40
itmannen:) Genast bättre11:40
madbeari en rosa torreeeent ska jag köra hem till dig11:41
itmannenÄr det någon fler än jag här som testar Tribler torrentklient ?11:41
itmannenJag seedar alla varianter av ubuntu from 11.10. Samt Kubuntu alla varianter11:42
larsemilskulle ta för mycket bandbredd av mig, så det kan jag inte göra11:44
itmannenJo det tar lite grand11:44
itmannenMen ingen katastrof hos mig11:44
itmannenOch som tur är så har jag inga begränsningar på mitt internet11:45
phnomitmannen: Oändlig bandbredd? vem har du som leverantör?11:46
itmannenphnom<<  Nja. jag mear upp och bed11:46
itmannen*ned11:46
phnomDet är på de två hållen man brukar mäta bandbredd, ja.11:47
itmannenMen det förstod du säkert egentligen11:47
larsemilmen du lär ju ha en maxhastighet upp och ner. :)11:48
itmannenOm vi säger så här. Jag kan ladda upp och ladda ned hur mycket som helst. Normalt här så stryps det när man överstiger det som gäller11:49
larsemilfy vilket segt usbminne jag hade11:51
MrMindhej. har gjort en wordpress funktion som ska skicka ett mail varje gång en ett nytt inlägg publicerats. men hur kan jag lägga till själva inläggets title i mailet? har provat med get_the_title($post_id) men den är helt tom11:55
MrMindnågon som vet?11:55
* andol gissar att larsemil vet11:56
larsemilMrMind: du kör get_the_title i ett skript där wordpress är initierat?11:57
larsemilMrMind: får du några errors om du sätter debug till true i config filen?11:57
ameliahumdidum11:57
MrMindär verkligen helt nybörjare på wordpress... så här ser funktionen ut11:58
MrMindhttp://paste.ubuntu.com/880226/11:58
andollarsemil: Jorå, borde vara lugnt. Givet att det fungerar bra när du testar det så torde det med rätt god sannolikhet fortsätta att fungera bra. Precise har ändå kommit såpass långt i utvecklingscyckeln att saker och ting som nu fungerar åtminstone inte borde sluta fungera hursom.11:59
larsemilandol: precis min tanke11:59
larsemilMrMind: vad får du för titel på det där då?12:00
MrMindingenting, helt tom bara12:00
larsemilMrMind: den borde bli Nytt inlägg!12:01
MrMindwops, ah det stämmer. men i vilket fall får jag inget av $title12:01
MrMindi meddelandet heller12:01
larsemilMrMind: i wp-config.php har du en define som definierar DEBUG till false, ändra den till true och prova om du får något felmeddelande12:02
andollarsemil: Sen beror det förstås även lite på vilken roll servern ska spela, etc.12:02
larsemilandol: i princip lagring. iscsi, nfs etc12:03
MrMindlarsemil: okej, vart kommer jag få felmedelandet? när jag lägger ut ett nytt inlägg då?12:03
MrMindeller i någon logfil?12:03
larsemilMrMind: i browsern12:04
andollarsemil: Vad du möjligtvis då vill ha i åtanke är att fram till släpp är det ju inte omöjligt att nya kärnor etc kommer i lite tätar grad än vad de skulle göra annars. Det där låter ju inte som en server du vill starta om hur mycket som helst, så gissningsvis vill du då titta på vad det är för kerneluppdating, ifall det faktiskt är värt att reboota eller ej.12:04
andollarsemil: Hursom så tror jag inte att 12.04 är något problem, mer än att du får hålla ett lite extra öga på maskinen.12:05
larsemilandol: men kommer inte att ha något viktigt på den innan den 12.04 går live ändå12:06
andolJomendåså.12:06
itmannenMrMind<<  Jag har den funktionen aktiverat i mina WP. Och jag har inte editerat några confiler. Det ska funka att få mail ändå12:07
larsemilitmannen: problemet var inte att få mail utan att han inte fick rätt titel12:08
itmannenlarsemil<<  Ok. Samma där12:08
larsemilvadå samma där?12:11
itmannenlarsemil<<  Att det inte är några problem. Och att editera cof-filer i WP är det ytters sällan man måste gör12:12
itmannen*conf12:12
larsemilitmannen: men du, jag jobbar heltid med wordpress och tror jag vet vad jag pratar om här.12:12
larsemilitmannen: det handlar inte om att aktivera något etc etc12:12
larsemilitmannen: det handlar om att få upp debugmeddelanden som är guld värt när man utvecklar själv12:12
itmannenlarsemil<<  Jasså du. och nog måste man klicka i krysset för att få mail. Det kallar då jag för att aktivera.12:13
larsemilklicka i krysset? vad pratar du om? han sitter u och utvecklar ett eget skript.12:14
itmannenlarsemil<<  Jag skriver om funktioner i WP12:14
larsemilitmannen: men gör det senare i så fall för det irriterar väldigt när du gör det mitt i en fråga om man kan göra si eller så12:15
itmannenlarsemil<<  Gääääsp12:15
larsemilidiot12:15
itmannenOjdå12:15
MrMindhehe, funkade det för dig larsemil?12:15
MrMindfick du rätt titel osv?12:16
itmannenTrevlig ton här.12:16
MrMinditmannen: funkade funktionen för dig?12:16
itmannenMrMind<<  Jag förstod inte att du höll på med ett eget script. Jag menade i själva WP. Men å andra sidan så är jag ju en idiot12:17
larsemilitmannen: men du håller ju uppenbarligen på och trollar mig hela tiden.12:17
larsemilMrMind: jag har inte provat12:17
itmannenlarsemil<<  Struntprat12:18
larsemilMrMind: fick du inga errormeddelanden när du aktiverade debug?12:18
* itmannen niger för den store WP-gurun12:18
MrMindlarsemil: har inte hunnit testa en, säger till när jag gjort det :)12:19
larsemilBarre: due12:22
larsemilmed en areca raidkontroller så kör man hw raid väl?12:22
itmannenUndrar hur man kan jobba heltid med något och hänga här mest hela dagarna. Mysko12:23
KrawleztGodmorgon!12:29
Krawleztrealubot: Det löser sig med skärm, min mor ska köpa en 24" skärm så jag får hennes 17" :)12:30
larsemilitmannen: försöker du trolla mig nu igen? med att jag har ett konstigt jobb? lycka till med det. :D12:36
itmannenlarsemil<<  Är det bara du som jobbar heltid med något här ?12:37
larsemilitmannen: tror det.12:38
itmannenLarre|zzzz<<  Ja det kan du inbilla dig.12:39
larsemilfinns det någon bra visuell lvm hanterare i cli?12:39
larsemiltyp ncurses12:39
itmannenDet gäller att välja snälla arbetsgivare12:40
itmannenJag kör kubuntu i Oracle. men trivs inte riktigt med miljö12:42
ameliakubuntu i oracle?12:42
KrawleztVad är Oracle?12:43
itmannenamelia<<  Helt rätt12:43
ameliai databasen eller operativsystemet?12:43
ameliaeller kanske du menar i virtualbox?12:43
itmannenOracle Virtual box12:43
ameliaom man bara säger oracle brukar man mena databasen12:43
itmannenjaja12:43
ameliaKrawlezt: oracle är ett företag. :)12:44
KrawleztAha, okej. amelia: Vill du se mitt datorbygge? :)12:44
ameliaKrawlezt: de är kända för sin databas vid namn Oracle, men sedan de köpte Sun har de även operativsystemet Solaris, databasen MySQL och skrivbordsvirtualiseringsmiljön VirtualBox.12:45
KrawleztAha, då vet jag vad det är :)12:45
ameliaKrawlezt: sure12:45
Krawlezthttp://www.inet.se/kundvagn/visa/1586380/cj12:45
Krawleztrealubot har plockat delarna :)12:45
itmannenSå min session i Kubuntu via ORACLE VIRTUALBOX blir nog inte långvarig12:45
ameliaKrawlezt: funkar väl, förutom att minnena inte finns i lager. :)12:48
ameliaKrawlezt: jag är inte så hemma på sånt. brukar ta hjälp av min lillebror när jag ska köpa ny stationär dator vilket händer kanske var sjunde år. :P12:49
KrawleztHehe, okej :) Såg det nu också, dock ska jag köpa detta till helgen12:50
ameliaurgh, 1,5 timme kvar på jobbet idag. börjar bli trött..12:50
propusKrawlezt! :)12:51
ameliaeller nästan två faktiskt.. känns bättre med 1,512:51
propusamelia :)12:51
Krawleztpropus: !:)12:51
ameliahej propus!12:51
KrawleztDet börjar dra ihop sig, snart blir man äldre..12:51
propusKrawlezt, hörru grabben du har ett tag kvar.. :)12:52
propusamelia, läget? =)12:52
Krawleztpropus: Känns ändå inte bra att fylla år :(12:52
propusKrawlezt, väta till du börjar närma dig 30.. oj vilken ångest ;-D12:53
KrawleztHaha säg inte så :D12:53
Krawleztpropus: Sätt mina delar jag ska köpa? =)12:53
ameliapropus: jodå, jag lever iaf. själv?12:54
propusKrawlezt, nej inte de.. :)12:54
ameliaKrawlezt: du har ju de bästa åren framför dig.12:54
propusamelia, aha.. de lät tugnt ;-(12:54
ameliaKrawlezt: fram tills dess är det bara bra att fylla år, sen vänder det.12:54
Krawleztpropus: http://www.inet.se/kundvagn/visa/1586380/cj12:54
Krawleztamelia: Pft, 16år känns meningslöst, samma med 17!12:55
propusKrawlezt, http://ubuntuone.com/46Nef5Pykq7t2KEUOhcejJ nice med 3 skärmar :)12:55
ameliaKrawlezt: ja, jo. men det blir bättre. du är ett steg närmre de bra åren ju12:55
Krawleztpropus: Så du har fått dom? =)12:56
propusKrawlezt, fått och fått.. betalar för dom har jag.. men äntligen fått dom levererade :D12:57
KrawleztDet var det jag menade, ska kika =)12:57
Krawleztpropus: Fyfan vad mäktigt!12:57
propusKrawlezt, nice setup.. dock hade jag vart dig så hade jag valt mer minne :P12:58
Krawleztpropus: 8GB räcker ;)12:58
propusKrawlezt, de är jävla nice att sitta vid dator nu :D12:58
KrawleztFörstår det ;)12:58
propusKrawlezt, 16 is the shit :D12:58
Krawleztpropus: Kan ju uppgradera senare, kommer troligen uppgradera med ett grafikkort, 1TB HDD och mer ram ;)12:58
Krawlezt+ 22" skärm :)13:00
KrawleztSen är jag nöjd!13:00
KrawleztBörjar så här :)13:00
propusKrawlezt, btw.. Intel Core i5 2500K har den inbyggd grafikkrets? de moderkort du valt kräver de om du inte ska ha ett externt grafikkort..13:01
Krawleztpropus: Ja, i 5an får jag Intel Graphic 3000 :)13:01
KrawleztDet räcker till det jag ska använda datorn till.13:01
propusKrawlezt, okej :)13:01
Krawleztpropus: Jag kommer ha 2ST VGA skärmar, tror du det kommer gå i det chassit?13:01
propusKrawlezt, ska du ha 2 grafikkort?13:02
KrawleztNej13:02
KrawleztMen vill ha 2st skärmar, om det år.13:02
Krawleztgår*13:02
propusklart de går.. inte spelar de någon roll vad du har för chassi.. de är grafikkortet som sätter gränsen..13:03
propusKrawlezt, har också detta chassi.. dock ett minitower :)13:03
Krawleztpropus: Jag menar, behöver 2st VGA uttag på chassit?13:04
Krawleztpropus: är du nöjd med D3?13:04
propusKrawlezt, de är 1 vga och en dvi utgång på  moderkortet så de ska nog gå bra :)13:05
propusKrawlezt, jag är jätte nöjd med mitt chassi.. :) tyst och fint chassi :)13:05
KrawleztAha, men vadå fungerar det att stoppa en VGI kontakt i dvi?13:09
propusJoo.13:09
propusKrawlezt, eller så köper du till detta kort http://www.inet.se/produkt/5409314/gigabyte-geforce-gts-450-1024mb13:11
Krawleztpropus: inga pengar till det, blir väl nästa gång :)13:13
propusKrawlezt, okej.. jag tror jag har ett nvidia 9800gtx liggande med dual dvi utgångar som jag kan donera till dig... måste dock kolla om de fungerar..13:14
KrawleztNej, det är lugnt propus :) Klarar mig med det jag har just nu så kommer köpa ett grafikkort inom kort ändå! Tack ändå :)13:15
KrawleztDu kan använda det själv?13:15
propusKrawlezt, hehe näeh.. har ingen användning för de :)13:16
maxjezypropus, igår satt jag och pilla med datorn och insåg att 16 gb ram är nice13:18
maxjezyanvände 33 %13:19
larsemilslöseri med ram om man bara använder en tredjedel. :D13:19
itmannenHeller för mycket än för lite.13:20
propusmaxjezy, med tanke på hur billigt de är med ram just nu så är de lätt värt de.. jag betalade ca 900:- för mina 16gb.. inte helt fel..13:21
maxjezyKrawlezt, http://www.notebookcheck.net/Review-Intel-HD-Graphics-3000-graphics-solution.43710.0.html13:22
maxjezyhar du kollat där?13:22
propusmaxjezy, min förra dator köpte jag 8gb ram till och jag betalde 2798:- för dessa 8gb..13:22
maxjezyde flesta spel verkar funka skit-kasst med intel graphics 300013:22
maxjezypropus, damn13:23
propusram, ram mera ram mera ram så blir de nice!!13:24
maxjezyför mig är inte ram bara något man äger13:25
maxjezydet inger en trygghet i vardagen13:25
maxjezyganska bra reklam-slogan?13:25
larsemilandol: det gick INTE bra det här.13:25
maxjezylarsemil, out of ram?13:26
larsemilmaxjezy: :D13:26
propus*ASG*13:26
* madbear tror att larsemil har mer än 16GB i ram...13:27
maxjezystartar datorn segare med mer ram?13:29
maxjezyförr räknade ju datorn upp ram-minnet i start13:29
larsemilmaxjezy: om du har att den räknar minnet i början så ja13:29
maxjezydet tog såååån tid13:29
maxjezyok, det är en setting?13:30
larsemilmaxjezy: men det kan du ju ändra13:30
larsemiloftast13:30
maxjezyok13:30
larsemilmadbear: var precis 16gb i den här burken.13:31
madbearlarsemil: jag räknar på din totala13:32
madbearjag sitter ju med 512mb här13:32
madbearmen delar ut arbete till massa servrar, precis som lisbeth13:32
Krawleztpropus: Tillbaka nu, ska kika på din länk13:41
Krawleztpropus: Härligt att det går att gibba med det graffekortet :)13:43
maxjezy"vi har bestämt oss för att skaffa barn och använt av oss utav kalendermetoden utan att lyckas"13:45
maxjezyhörde precis det på reklam och satte katten i halsen13:45
Krawleztkatten i halsen? :o13:46
maxjezyvilka metoder folk använder nuförtiden, appar, kalendrar, stickor osv.13:46
maxjezycat in the throuht13:46
maxjezydeep13:46
maxjezybrb, föda.13:47
itmannenEn grej som jag verkligen tycker är bra och smidigt är OwnCloud. Då har man inga begränsningar av hur mycket man vill ha i sitt eget moln.13:54
* propus like !13:54
itmannenOch går man sen in och editerar php.in till större värden på max_upload samt post_max så blir det bättre13:57
larsemilhar ett problem, min server slår upp med inet6 adresser istället för inet4 på archive.ubuntu.com. varför!? jag har inte ipv613:58
itmannenSjälv så har jag 10 Gb på bägge13:59
itmannenOch så kan man även fixa en WebDAV till Nautilus14:01
derfianlarsemil: jag kan inte se att archive.ubuntu.com har AAAA-poster ens en gång14:03
derfianse.archive.ubuntu.com har ipv6, förvisso.14:05
Krawleztitmannen: Ska du sätta upp apache2 server? =)14:12
CasperN"print to a pipe" och "print destination", kan någon förklara dessa uttryck?14:21
itmannenKrawlezt<<  Det har jag haft flera år14:21
CasperNoch hur sätter jag upp att inkscape skickar ett postscript direkt till ett pythonprogram? för utskrift?14:22
Krawleztitmannen: Jasså, vad använder du det till? =)14:23
itmannenKrawlezt<<  Jadu. vad har man en server till :)14:23
CasperNhosta nakenbilder på hans fru14:23
KrawleztJo, förstår att det är något sånt :)14:24
KrawleztURL? =)))14:24
itmannenLöjligt värre14:24
KrawleztNej men seriöst, vad har du för hemsidor uppe isåntfall?14:24
itmannenKrawlezt<<  Det får räcka med att du nu vet att jag har en server hemma som går14:25
KrawleztOkej :(14:26
itmannenTror det är 7 år sen jag börajde med apache14:26
itmannenTillsammans med Mysql och php såklart14:27
KrawleztOkej :)14:27
itmannenganska roligt att hålla på med14:28
itmannenMen jisses vad mycket man inte kan14:28
CasperNär php roligt att hålla på med???14:28
KrawleztCasperN: Det roligaste :)14:28
itmannenCasperN<<  Ja till viss del.14:28
drmegahertznot sure if serious14:29
KrawleztPHP är skitkul, MySQL med :)14:29
CasperN-<"$$$$$$$$$$$<<>>>>>>>>><><><>{{{{{}}}}}}}}}14:29
CasperNtyp?14:29
KrawleztDet där var något annat.14:29
Krawlezt<?php echo "CasperN är bra pa php"; ?>14:29
CasperNoch fula urler14:29
itmannenNu är jag iof bara en glad amatör gällende detta. Men är roligt ändå14:30
CasperNbrainfuck är vackrare än php14:30
KrawleztDet roligaste är dock HTML/CSS :)14:30
CasperNnå, kan någon hjälpa mig att koppla en skrivare?14:31
CasperNeller robo cutter i mitt fall..14:31
itmannencafrune<<  Nä har inte tid att åka till dig nu14:31
KrawleztHur svårt kan det vara att koppla in en skrivare?14:31
itmannen:D14:32
CasperNdet är ingen skrivare14:32
CasperNutan en cutter14:32
CasperNmen den ska ligga under skriv ut14:32
itmannenVarför skriver du skrivare då ?14:32
Krawleztitmannen, +114:32
CasperNför att det förmodligen är vad de flesta kan14:32
CasperNoch de arbetar på samma sätt14:32
itmannenDu vill mao skriva ut till fil14:33
* CasperN frågar frågor i fel kanal14:33
CasperNnej, jag vill inte skriva ut till fil, aka spara till fil14:33
CasperNdet är vad inkscape gör nu14:34
itmannenVad då aka?14:34
CasperNhmm ska försöka förklara14:34
CasperNnär jag skriver up en ps fil nu14:34
CasperNså sparar den en output.ps14:34
CasperNskriva ut= skriva ut till fil14:35
CasperNdet vill jag inte14:35
CasperNjag vill klicka skriv ut, få upp ett annat program för cuttern14:35
itmannenOk14:35
Barrelarsemil: jaa.. vad är det bubben?14:35
CasperNoch istället för att spara output.ps så öppnas innehållet i programet som ska öppnas14:35
itmannenMen kan du inte öppna i programet efter det att du skrivit ut då ?14:36
CasperNjo14:37
CasperNdet kan jag14:37
CasperNmen det är väldigt omständigt att göra14:37
itmannenOmständigt :D14:37
WhiskeyHur får ajg egrap o bara matcha en digit?14:40
CasperNitmannen: syftar du på stavning så ligger det 1:1 på google14:40
itmannenCasperN<<  Stavning ? Nä på att du tycker det är omständigt :)14:41
CasperNdet är ju betydligt lättare om jag bara kan välja skrivarenhet, klicka på skriva ut och få upp programmet med rätt innehåll14:42
CasperNän att behöva leta upp en terminal och sedan hitta filen för att köra det14:42
CasperNoch spara ned filen först från inkscape14:43
itmannenCasperN<<  Jo visst är det så14:44
itmannenKan du inte acciera ps till det då ?14:45
itmannen*accociera14:45
CasperNskulle inte underlätta något14:45
itmannenHm14:45
itmannenOk14:45
CasperNhelst vill jag att alla vektorprogram ska känna igen scriptet som ett skrivarprogram för postscript14:48
CasperNinte bara inkscape14:48
CasperNmen jag misstänker att lösningen på problemet kommer resultera i det om jag bara får reda på hur14:48
johanbrCasperN, jag gjorde det en gång för länge sen, se https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=370685 för ungefärliga instruktioner14:49
ubot2`Gnome bug 370685 in printing "Custom CUPS queues don't work" [Normal,Resolved: fixed]14:49
johanbrförhoppningsvis funkar den metoden fortfarande14:49
andollarsemil: Vad trasade till sig då?15:05
maxjezyCasperN, du vet ingenstans man kan hitta bra videoklipp i highres15:34
maxjezyför tracking15:34
maxjezymed sensor info osv.15:34
CasperN15:35
phnomWhiskey: grep -r "/[0-9]/" ?15:35
CasperNvfxtalk.com15:35
CasperNkanske15:35
maxjezyiofs, kan ju rendera ut något i blender och tracka det sen15:36
CasperNhttp://www.hollywoodcamerawork.us/greenscreenplates.html15:36
CasperNdär kan du hitta lite hd greenscreens att leka med iaf15:36
maxjezynajs15:37
maxjezybra downloadspeed meed15:38
CasperNmaxjezy: bokmärk denna https://secure.ribbitfilms.com/15:42
maxjezydone done15:49
CasperNhmm, kanske inte var så bra, men om du verkligen behöver något så är det skitbilliga priser15:55
realubotKrawlezt: Meningarna går isär om hdd:n.15:57
KrawleztHuh?15:57
realubotKrawlezt: einand menar att prestandavinsten med en ssd i en stationär dator är så marginell att det är bättre att satsa på en hdd istället för ssd.15:57
realubotKrawlezt: Dessutom hävdar vissa att HoN bara fungerar med low i grafikinställningar på Intel Graphics HD 3000.15:58
realubotKrawlezt: Så du kanske får investera i ett grafikkort i framtiden.15:58
realubotKrawlezt: Men jag tycker du ska kolla upp grafikkort ordenltigt innan du köper så du får ett som fungerar bra för dina ändamål och i Linux. Det är dumt att göra ett impulsköp av grafikkort.15:59
Barreatt säga det utan att ta hänsyn till vilken typ av prestanda man pratar om är dumt.  men generellt så är SSD snabbare på alla typer av IO...15:59
Krawleztrealubot: Exakt, propus verkade ha koll på grafikkort så får prata med honom när jag köper ett.16:00
realubotKrawlezt: Att vissa saker inte finns i lager innebär att leveranstiden blir några dagar längre men det är det nog värt.16:00
realubotKrawlezt: Onödigt att byta delar p.g.a. det, tycker jag.16:01
realubotBarre: http://www.inet.se/kundvagn/visa/1586380/cj16:01
realubotBarre: Där är bygget. Valet står mellan ssd:n eller en Western Digital på 1TB 7200 rpm 64MB cache.16:02
realubotBarre: Kom gärna med synpunkter på bygget!16:02
realubotDet är Krawlezt som planerar datorköp.16:02
Krawleztrealubot: nu blir det SSDn16:03
realubotBarre: Den här eller ssd:n står det mellan: https://www.inet.se/produkt/4303818/1tb-western-digital-caviar-black16:03
realubotWestern Digital har enligt Inet 5 års garanti på diskarna, Samsung, Hitatchi och Seagate har bara 3 års garanti.16:04
realubotNågon som kan bekräfta att Western Digital har 5 års garanti på hårddiskarna?16:04
Krawleztrealubot: Förr var det du som vill ha ssdn och nu när jag vill ha den börjar du prata om HDD'n.16:05
realubotKrawlezt: Du gör som du vill. Som jag har sagt förut så spelar det ingen roll om du börjar med en ssd och uppgraderar till hdd eller om du börjar med en hdd och uppgraderar till en ssd.16:05
KrawleztJag kör SSD'n16:06
HakanSDet är ju en väldig skillnad i lagringkapacitet mellan 120GB och 1TB.16:06
KrawleztMjo, dock hinner jag inte lagra så mycket på 1månad :)16:06
realubotKrawlezt: Nej, det bästa är nog att börja med ssd:n eftersom du då naturligt installerar operativssytemet på den disken. Om du börjar med en hdd så får du ju ominstallera systemet för att få det på ssd:n när/om du köper en sådan. Det är naturligt att börja med at tköpa en systemdisk (ssd) och komplettera med en hårddisk på 1T för lagring.16:07
KrawleztExakt16:07
realubotDet handlar ju mer om hur mycket man vinner i hastighet på systemet av att ha en ssd. Men som jag har förstått saken och som Barre är inne på så är ju ändå ssd:n snabbare på I/O än en traditionell hdd så en ssd är nog inte fel...16:08
maxjezystabiliteten är ju kass på de där väl?16:09
realubotHakanS: Jo. Jag vet inte vad han ska välja. Det är en prioriteringsfråga, tycker jag. Förutsatt att han vinner tillräckligt mycket i prestanda på att välja ssd:n d.v.s.16:09
realubotJag har gjort så gott jag har kunnat när jag har plockat ihop det här bygget. Det är inte säkert att det är optimalt men jag tror ändå att det är ganska bra grejer för pengarna: https://www.inet.se/produkt/4303818/1tb-western-digital-caviar-black16:10
realubotNej, här är länken: http://www.inet.se/kundvagn/visa/1586380/cj16:10
realubotNågon som har någon synpunkt på moderkortet Gigabyte Z68X-UD3H-B3 Rev 1.3 och Linux?16:11
realubothttps://www.inet.se/produkt/1902164/gigabyte-z68x-ud3h-b3-rev-1-316:11
maxjezyrealubot, vad är det för nätverkskort i?16:11
maxjezymisstänker att det är samma som jag har och det funkar skitkass i linux16:12
realubotmaxjezy: Inbyggt i moderkortet.16:14
realubotmaxjezy: Vad har du då?16:14
maxjezyrealtek är det iaf16:15
realubotmaxjezy: Ja, men vilket? Vad har du för moderkort?16:15
realubotPå Gigabyte Z68X-UD3H-B3 Rev 1.3 sitter Realtek RTL8111E.16:15
maxjezyjag har ju D3 kortet16:16
maxjezyinte B316:16
maxjezydå är det samma nätverkskort16:18
maxjezyRealtek RTL8111E16:18
maxjezypå min med16:18
realubotRAM-minnena står inte med i memory support list för moderkortet men jag antar att minnena fungerar med moderkortet i.a.f.16:19
realubotmaxjezy: Jag hittar inte ens D3 på Gigabytes webbsida.16:20
maxjezyhttp://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=638945&cks=ASS&assoc=64FA4CFC-1BDB-4718-98C8-F5F8C214B736&gclid=CJK_rLfh4a4CFedZmAodvUjBYg16:21
realubotmaxjezy: Det stämmer att det finns en bugg med det nätverkskortet.16:22
realubotmaxjezy: Dock så är den "fix released".16:22
maxjezynär/var/hur?16:22
realubot2011-11-07: linux-backports-modules-3.0.016:23
realubotTyp.16:23
HakanSJag har ett Asus P8H67-M B3 som också har Realtek 8111E. Jag har aldrig upplevt några problem.16:25
realubotTror det är r8169 v3.1 som fixades 2012-01-20 eller något.16:25
HakanSrealubot: Har du en länk till buggrapporten?16:25
realubotHakanS: Wait...16:25
maxjezyHakanS, jag hade buggen tills jag stoppa in ett nytt nätverkskort  i datorn16:25
maxjezydå började båda fungera bättre16:26
maxjezyannan det kom jag bara upp i typ 1mb/s16:26
maxjezynu nästan fulla 10016:26
realubotHakanS: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-backports-modules-3.0.0/+bug/83939316:26
ubot2`Launchpad bug 839393 in linux-meta "Network problem with the r8169 driver and RTL8111/8168B" [Medium,Fix released]16:26
realubotDet är ju lite oroande...16:28
KrawleztVad? Jag kom tillbkaa nu.16:29
realubotKrawlezt: En bugg i Ubuntu gör att det är tveksamt om nätverkskortet på moderkortet fungerar i 11.04/11.10.16:32
realubotKrawlezt: Dock fungerar nätverkskortet för HakanS på hans dator.16:32
KrawleztHm, ajdå.16:32
realubotSå jag vet inte. Det står att det ska fungera med den nya drivrutinen som finns i backports.16:32
realubotDet är lite osäkert...16:32
realubot"The problem is that ubuntu loads wrong driver for the network - r8169 instead of r8168. The solution is to download correct driver from realtek website and use it."16:33
realubotKrawlezt: http://penkovvladimir.blogspot.com/2011/08/ubuntu-network-with-p8p67-motherboard.html16:34
realubotJag vet inte men det verkar ju som om det ska gå att få nätverkskortet att fungera i Ubuntu trots allt.16:34
KrawleztOkej okej16:35
realubotDet tål att titta på det där lite mer innan köp...16:38
Krawleztrealubot: Jag orkar inte sitta och greja och pyssla när jag formaterar.16:39
realubotKrawlezt: Det finns en risk att det nätverkskortet som sitter på moderkortet leder till att du måste kompilera en drivrutin från Realteks sajt eller installera packports-drivrutinen för att nätverket ska fungera bra.16:40
KrawleztDet är inga problem16:41
KrawleztHar USB16:41
realubotUSB?16:41
realubotVad har det med saken att görA?16:41
KrawleztUSB minne*16:41
realubotJo, men vad har det med nätverkskortet att göra menar du?16:42
realubotHakanS: Hur kommer det sig att nätverkskotet fungerar för dig då?16:42
realubotHakanS: Kör du med en senare kärna som innehåller den nya drivrutinen eller varför har inte du stött på problemet?16:43
Krawlezt"att du måste kompilera en drivrutin från Realteks sajt eller installera packports-drivrutinen för att nätverket ska fungera bra" = Tanka ner och föra in på USB minnet16:43
HakanSrealubot: Jag vet inte varför det fungerar. Jag har inte gjort något speciellt.16:44
realubotHakanS: Kör du med Ubuntu då eller kör du med Arch och saknar drivrutinen som ev. används av Ubuntu istället för den rätta?16:44
realubotHakanS: Jag läste ju om att Ubuntu använder fel drivrutin som standard.16:45
HakanSJag kör Kubuntu 11.1016:45
realubotHur kommer det sig att samma nätverskort fungerar på vissa moderkort med Ubuntu men inte på andra? :S16:45
realubotSkumt.16:45
realubotKrawlezt: Hur som helst. Om du skulle få för mycket strul så går det alltid att göra som maxjezy och köpa ett nytt nätverkskort och stoppa in i burken. Det kostar inte mer än 100-200 kr.16:47
KrawleztMhm16:47
realubotKrawlezt: Och förr eller senare kommer väl Ubuntu fixa stöd för nätverkskortet på moderkortet out of box.16:47
KrawleztBra :)16:48
realubotOm det inte redan är fixat.16:48
realubotmaxjezy: Kör du Linux nu? Kan du inte testa att få nätverkskortet att fungera? Antingen med linux-backports eller genom att kompilera Realteks drivrutin och sedan blacklista den som är fel som Ubuntu använder.16:49
bittinsenaste sakerna som äntrat mitt hem: http://i44.tinypic.com/289eedz.jpg17:26
* einand älskar eye-fi17:29
phnomHuh, såg ett jobberbjudande för filemaker igår ^^17:29
einandphnom: använder folk det fortfarande17:30
einandjag jobba med det för typ 10 år sedan, som sommarjobb17:30
phnomMja, var någon professor på biologi som ville ha en databas byggd.17:30
einandtror han kan få bättre grejer med mysql+php17:31
einandfaktiskt17:31
einandeller yetti + sqlite17:31
phnomAntagligen17:31
einandså, fixat så när jag fotograferar med min kamera så laddas det automatiskt upp med ftp17:32
arandquit [Read  error: Operation timed out]17:32
arand18:20 -!- LauRoman [~LauRoman@79.118.85.158] has joined #sixgun17:32
arand18:21 < jplatt> http://www.kickstarter.com/projects/chatype/chatype-a-typeface-for-chattanooga-tennessee17:32
arand:( sorry17:32
phnomJAAAAAAAAAAAAAA17:32
phnomMin http server lever :D17:32
phnom /happydance17:34
Krawlezt:17:36
realuboteinand: Hur har du fixat det?17:37
itmannenSådär. Nu är idioten här igen.17:37
realubotitmannen: Vad har du gjort för att förtjäna den titeln?17:38
KrawleztHan drog rm -rf */17:38
itmannenrealubot<<  Ingen aning. Men Larsemil skrev att jag är en sådan. Så dår är jag väl det.17:38
KrawleztSnart är det tid för match17:39
itmannenJobbigt att skriva med tvångströjan på17:40
einandrealubot: japp, köpte det idag17:40
realuboteinand: Köpte vad?17:40
realubotitmannen: Du är en idiot som tror på allt som larsemil skriver.17:41
einandrealubot: eye-fi17:41
realubotitmannen: Hur man än vänder sig så har man Microsoft i röven, som vi säger i linuxbranschen.17:41
itmannenrealubot<<  Han är en stor man inom detta med data. Så då måste jag ju höra efter vad vad gurun säger17:42
bittinphnom: jag har nog inte ens kört Filemaker på riktigt17:42
itmannen:D17:42
bittinhar bara en massa gamla böcker om det, som jag tagit emot då en snubbe har städat17:42
realuboteinand: Det verkar smidigt. Vad kostar en eye-fi?17:42
realuboteinand: Och framförallt, är inte räckvidden ett problem eller skickar du till mobilen som skickar till en server?17:43
itmannenNu har det hänt något mysko. Min övre list är borta17:43
madbearrealubot: taggad på att testa spelet nu? tror det ska funka på alla datorer nu17:43
bittinhar iofs Filemaker installerat17:43
bittinpå alla mina macar17:43
madbearitmannen: du då? :P17:43
realubotmadbear: Nej.17:43
realubotJag äter chips och ska dricka två ök.17:43
realubot*öl17:43
itmannenmadbear<<  Jag vaddå ?17:43
madbearrealubot: nehepp :P17:43
bittinoch dom kanske kan vara bra att ha nån dag17:43
madbearitmannen: om du vill testa igen nu, nu ska det fungera för dig17:43
realubotmadbear: Jag ska testa senare...17:43
madbearoki :P17:43
itmannenmadbear<<  Aha. ja det måste jag göra såklart17:44
realubotJag måste ju helt klart kolla loggarna när larsemil kallade itmannen för en idiot. Det hettar till i kanalen när man är afk.17:44
itmannenrealubot<<  Gör så du17:44
itmannenmadbear<<  Vad var det för kommando jag skulle skiva nu igen ?17:46
madbeardu måste tanka om dreten itmannen17:46
madbearhttp://atlantis.cse.kau.se/~di8norb/linsta/index.html17:46
itmannenmadbear<<  Aha.17:46
einandrealubot: beror på billigaste 4GB kostar 400k, 8GB kostar 550kr17:47
einandmear 400Kr17:47
einandrealubot: http://www.webhallen.com/hardvara/141757-sandisk_secure_digital_eye-fi_wireless_4gb http://www.webhallen.com/hardvara/141758-sandisk_secure_digital_eye-fi_wireless_8gb17:47
realubotwget -qO - http://irclogs.ubuntu.com/2012/03/12/%23ubuntu-se.txt | grep -A 20 -B 20 "idiot"17:47
itmannenmadbear<<  Och kommandot är ?17:48
realuboteinand: Det var ju inte så farligt.17:48
madbearitmannen: ./main17:48
einandrealubot: nix17:48
madbearf2 för att se världen sen itmannen17:48
itmannenmadbear<<  Inget mer17:49
einandrealubot: sedan kan man köra "endless-storage" då laddar en över till mobilen med en gång17:49
realuboteinand: Men vart ftp:ar du då? Mobilen och sedan via 3G till en server?17:49
realuboteinand: Nu återstår bara att spamma alla fotosajter och videosajter då?17:49
realubotStrömma till youtube 24/7.17:50
einandrealubot: jag laddar upp det till min distrubitions server i tyskland, som rsynkar det till usa och sverige17:50
itmannenmadbear<<  Det startar. men stjäl musen. men så ska det kanske vara. Gick att avsluta med ESC17:52
madbearaa itmannen tryck F2 för att se värlen17:52
madbearvärlden, sen kan du går runt med WASD17:52
itmannenmadbear<<  Jo då det funakde17:52
madbear:D17:52
madbearF1 för att koppla upp dig mot min server17:52
madbearså ska vi kunna köra runt varsin kub17:52
realubotitmannen: Det var ju inte så farligt. Lite kärleksgnabb om WP bara.17:53
realuboteinand: Går det tillräckligt fort då eller finns det någon flaskhals? Kan du plåta non-stop utan problem om du kör endless?17:53
itmannenmadbear<<  Jag kunde inte komma tillbaka till main efter det att jag loggade in på servern17:55
einandrealubot: är 8GB buffert, så efter ca 1300 bilder, om jag fottar oavbrutet så är ju minnet fullt17:57
madbearitmannen: har en bugg i servern :P17:57
itmannenmadbear<<  Ok17:57
madbeartesta logga in igen itmannen17:57
madbearska vi se om vi kan se varandra17:57
madbeardu åkte ur direkt?17:58
realuboteinand: Jo, men om det är endless så sströmmar det ju direkt?17:58
realubot*endless-storage"17:58
itmannenmadbear<<  ja Först F2 och sen F1. Då åkte jag ut17:58
madbearitmannen: ok bra.. ska kolla på det. Tackar så mycket ! :D17:59
realubotVad har vi sagt om buggar i servern?17:59
realubotDet tycker vi inte om.17:59
madbearhihi17:59
itmannenmadbear<<  INIT NETOK17:59
itmannenNOT IN LIST17:59
madbearjepp itmannen men det ballar ur för dig när jag är inne18:00
madbearsåg att det gick bra annars18:00
itmannenmadbear<<  Skam den som ger sig18:00
realubotDet innebär att "buggen i servern" måste vara madbear?18:00
madbearexakt18:00
itmannenNågon som har ett förslag på vad som kan ja hänt när min list längst upp försvunnit ?18:01
realubotPanel?18:02
itmannenja du det där klockan och det där finns18:02
realubotJag vet inte. I Gnome 2 gick det ju att starta om panelen men i Gnome Shell?18:02
realubotEller använder du Unity?18:02
itmannenrealubot<<  Nä18:03
itmannenJag har startat om datorn. men ingen skillnad18:03
itmannenOch Compz-config är rätt18:04
itmannenEn pettitess kanske18:04
realubotitmannen: gnome-shell --replace18:05
itmannenFränt Gnome-shell finns inte18:06
itmannenSå jag installerar det nu18:07
WhiskeyFinns det något sätt att stänga av text input i terminalen?18:07
realubotitmannen: Hur försvann det? :S18:07
realubotWhiskey: Vad är text-input i Terminalen?18:08
realubotWhiskey: Du menar så du slipper se meddelanden från programmen i Terminalen?18:08
Whiskeynär di skrever något18:08
itmannenrealubot<<  Ingen aning. men nu är det frid och fröjd igen :)18:08
Whiskeynej18:08
Whiskeyså fort du skrever något18:08
realubotWhiskey: Ja? Varför vill du inte se vad du skriver?18:08
Whiskeyär ett scrpt jag försöker göra bara18:09
realubotitmannen: Läste något om att en update gjorde så panelen försvann.18:09
realubotitmannen: Har du installerat uppdateringar nyss?18:09
realubotWhiskey: Jag förstår fortfarande inte riktigt vad du försöker göra.18:09
itmannenrealubot<<  det gör jag var och varannan timme här  i 12.0418:10
Whiskeyspelar det någon roll :d18:10
realubotWhiskey: Svårt att hjälpa om man inte förstår vad du vill uppnå.18:11
Whiskeyaltså18:11
Whiskeyhur svårt är dett atta förstå18:12
Whiskeyblockera så det itne går skriva något18:12
Whiskeyklart18:12
realubot"Mark Shuttleworth announced on 31 October 2011 that by Ubuntu 14.04, Ubuntu will support smartphones, tablets, TVs and smart screens."18:16
realubotWhiskey: Ska skriptet göra så att det inte går att skriva? Ok, se till att skriptet stänger av tangentbordet då?18:17
Whiskeyja18:18
Whiskeytyp18:18
Whiskeyjag har redan ett fungerande sätt18:19
Whiskeymen, den gör så jag inte kan göra ctrl-c vilket kanske inte är så bra18:19
swecarpPhilip5,  kena18:19
realubotWhiskey: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=99380018:19
realubotWhiskey: Det löser inte problemet med Ctrl+C i.o.f.s.18:20
Whiskey:/18:21
einandrealubot: fungerar över förväntan smidigt, enda nackdelen är väl att mjukvaran är OSX/Win only för att konfa upp det18:21
realuboteinand: Aha.18:22
einandrealubot: eller, har kanske fel, verkar gå att göra på deras websida med18:22
realubotOk.18:22
realubotDet hade ju varit smidigt om det gick på webben.18:23
einandjo18:23
einandgår18:23
einandser jag18:23
realubotFrågan är om du kommer att plåta så mycket att det är användsbart? Principen är ju cool i.o.f.a. Att kunna fotografera och skicka direkt.18:26
realubotEtt vanligt minneskort rymmer ju fler kort än du normalt tar.18:27
einandrealubot: köpte den mest för att snabbt kunna få ut känsligabilder även om jag åker fast18:27
realuboteinand: Ja, jag tänkte på det också. T.ex. i Syrien m.m.18:28
realuboteinand: Samma sak som bambuser, typ. Live-sändningar från mobilen.18:29
einandrealubot: eller när man fotograferar poliser18:29
realubotHar du varit med om att snuten snor din kamera?18:30
realubotDet är ganska allvarligt i.s.f. om polisen konfiskerar en kamera från en privatperson.18:30
einandhar hänt, att dom tvingat en att radera bilder18:31
einandhttp://www.kamerabild.se/nyheter/%C3%B6vrigt/civilpoliser-tvingade-jesper-radera-bilder-1.307416.html18:31
realuboteinand: Jag kommer ihåg nyheten om han som plåtade poliser i tunnelbanan.18:38
phnomWhiskey: Första träffen på google: http://stackoverflow.com/questions/4316730/linux-scripting-hiding-user-input-on-terminal18:38
* Krawlezt funderar på vilket OS han ska köra..18:41
Whiskeydet där är fel18:42
Whiskeyär hiding disable?18:42
Whiskeyphnom: tack ändpå18:42
phnomWhiskey: Ok, du kanske får bättre svar om du säger varför och i vilket sammanhang du vill göra det.18:46
Whiskeyför att hålla terminalen ren när sciptet körs de är allt18:47
einandWhiskey: du vill att output skall nullas?18:49
Whiskeyja18:49
einandcommando > /dev/null18:50
einand18:50
Whiskeyse om det fnukar18:51
Whiskeynope18:51
phnomWhiskey: stty -echo döljer all echoing av det man skriver i terminalen, stty echo för att sätta igång det igen18:52
Whiskeytexten jag skriver finns fortfarande kvar18:52
Whiskeyjo18:52
Whiskeymen de är inte vad jag söker18:52
Whiskeygrejen är18:52
Whiskeyjag har ett script18:52
Whiskeysom kör sleeper 5 eller x, under tiden om jag skriver något i terminalen18:52
Whiskeyså kommer det synas på nästan fråga jag ställer, medans jag vill att de ska vara rent18:53
einandaha18:54
einanddu menar något som ränsar buffert18:54
phnomRensa terminalen mellan varven då. Fast då syns inte den gamla outputen från ditt program heller.18:54
einandaldrig tänkt på faktiskt18:54
phnomVarför kör du sleep öht?18:55
Whiskeyför att man ska hinna läsa noteringarna18:55
Whiskeyså man inte missar något :)18:55
Whiskeyfast det är optional18:55
carlbaTjenare18:56
einandvarför inte pause?18:56
phnomRensa med clear och skriv ut noteringen + nästa fråga då kanske?18:56
einandeller less18:57
Whiskeynja de funkar nog inte18:58
phnomÄr det någon som vet hur Fele2 gör om man beställer en telefon och vill flytta sitt gamla nummer men det failar eftersom jag har bindningstid kvar? Anullerar de ordern eller får man bara ett nytt nummer?18:58
carlbaJag kör Lucid men vill installera senaste versionen av transmission 2.50. Jag har lagt till ppa:n som finns på transmissions sida och det uppgraderade transmission till version 2.30. Kan jag tvinga apt-get att installera 2.50 på något sätt?18:58
Whiskeyread -p ' Enter your menu choice [1-3]:' -e yourch <------------- det är när den kommer tex som jag vill ha clear, tror inte de går använda clear där18:58
einandphnom: man får ett tillfälligt nummer, tills det gamla blir ledigt19:00
phnomeinand: Fo real?19:00
phnomeinand: För jag hittar ingen info om det på hemsidan.19:04
einandphnom: så var det för mig19:05
phnomOk :)19:05
MrMindhej. hur gör man för att få en foreach loop att enbart köra fem gånger i php?19:05
einandphnom: ring och fråga annars, kundtjänst är öppet en timme till19:06
einandMrMind: men då kör du ju inte  foreatch utan bara for ;)19:06
MrMindeinand: aha okey, trodde man va tvungen att köra foreach när man ville outputta från en array ;)19:07
itmannenOm 54 minuter ska jag deltaga i en IRC-kurs att vara OP19:07
MrMindsorry19:07
phnomeinand: Nä, den stängde 200019:07
einanditmannen: vad för kurs?19:07
einandMrMind: nädå19:07
itmanneneinand<<  Det jag skrev19:07
einand20:07:12 < itmannen> Om 54 minuter ska jag deltaga i en IRC-kurs att vara OP19:08
einandoch då undrar jag vad för kurs19:08
phnomOch vart ska du vara OP?19:08
itmanneneinand<<  Precis. och kursen handlar om OP19:08
itmannenphnom<<  Bara för man går en kusr så betyder det inte att man absolut ska bli det19:09
einandjag undrar fortfarande vad för kurs det är19:09
Philip5itmannen: spännande. vad ska du vara op i för kanal då?19:10
MrMindeinand: göttgött, vet du hur jag gör om den till en for loop som kör fem gånger? foreach(array_unique($array) as $key => $value)19:10
itmanneneinand<<  Men herre min skapare. Är du inte läskunnig19:10
itmannenPhilip5<<  Se vad jag skrev till phnom19:10
Philip5aha19:12
einanditmannen: jag har inga problem med att läsa vad du skriver. Dock verkar du ha kraftiga problem med att kunna skriva19:12
itmannenPhilip5<<  En kunskap brukar inte vara tung att bära19:12
itmanneneinand<<  Ok. Stavar jag fel ?19:12
einanditmannen: "Vad för kurs är det?"19:13
itmanneneinand<<  Vad en OP sysslar med och hur19:13
einandVem anordnar det?19:13
einandVart är det?19:13
einandVad handlar det om?19:13
einandVem står bakom det?19:13
einandVad är målet?19:13
einandingår lite mer, men orkar inte staka upp det mera, när du är så djävla korkad19:14
itmanneneinand<<  Uppenbarligen har du stora problem med att läsa. Jag skrev att det att det är en IRC-kurs19:14
einandJag börjar misstänka att du trollar mig, så går och lägger mig i saker i en annan kanal19:15
itmannenHm. Nu är jag inte bara en idiot. " Citat  när du är så djävla korkad" Slut citat. hedervärda omdömen19:15
itmannenOch detta modeuttryck att trolla. Suck Löjligt19:16
realubotVad är en OP?19:16
itmannenrealubot<<  :)19:16
realubotJag är i.o.f.s. också nyfiken på vad det är för kurs. Vem ger kursen, när, var och hur?19:17
einandDagens tips, en civilperson har rätt att belägga en person med handfängsel om brottet ger 2 år eller högre i straffskalan19:18
itmannenrealubot<<  När= om 50 minuter. Var= IRC som jag har skrivit. Vem= Freenode: Hur= Det återstår att se19:19
realubotitmannen: Freenode? Det var lite ospecifikt?19:19
realubotVad heter kanalen där kursen går?19:20
itmannenrel Nog vet du vad freenode är19:20
realubotJo, men det finns ganska många kanaler på freenode?19:20
itmannenEn civilperson har inte rätt att bära handfängsel19:20
itmannenLika lite som att bära abtong19:21
itmannen*batong19:21
einandhur kommer det säg att lagen säger att man får belägga någon med handfängelse, men inte bära det med sig?19:21
itmannenOm du är polis eller ordningsvak är det ok19:22
itmannenÄven skyddsvakter19:22
realuboteinand: Ska du med på OP-kurs?19:22
einandrealubot: jagvet inte vart den är för någonstan19:23
itmannenDen som söker han letar19:23
einandgoogle säger att man får bära handfängelse utan problem19:23
realuboteinand: freenode19:23
itmannenOch det måste anmälas i förväg via mail19:23
itmannenOcgh google=lagen ?19:24
itmannenLäs på19:24
einandjag läser på lagtexten, den säger att envars rätten godkänner att jag handfängslar någon, så länge personen är över 15år19:24
itmannenEller kontaka polise för info19:24
* realubot är nyfiken på itmannens kurs.19:24
einandoch brottet ger mer än 2år19:25
realubotJag tror man får bära handfängsel. Det finns ju folk som har handfängsel hängandes på kläderna ju.19:25
itmannenFör att bära handfänsel så måste du först ha gått en ordningsvaktskurs eller vara skyddsvakt elle polis. Så är det. read my lips19:26
itmannenrealubot<<  Tro gör man i kyrkan19:26
einandverkar inte vara så lagtexten lyder19:26
einandstår klart och tydligt att jag har rätt att göra det som envarsgripande19:27
itmanneneinand<<  Men ring polisen då så får du vetskap19:27
einandpolisen kan tyväar inte alla lagar19:27
einandlitar mer på jurister när det kommer till sånt19:27
itmannenTillräckligt många19:27
einandtyvär kan ovanligt få polisen lagen19:28
einandborde ingå i deras utbildning, iaf grundläggande lagar19:28
itmannenDet gör det19:28
einandännu sämmre är det ibland väktare19:28
einanditmannen: händer mig ett par gånger om året att poliser går över sina befogenheter, eller ljuger mig rakt upp i ansiktet19:29
* itmannen är så idiotisk och korkad att nu har övre liset försvunnit igen. Musko19:31
itmannenVad i fridens dagar19:32
itmannenNu finns det iof värre saker att bekymra sig om19:33
itmannenHuvudsaken är att min Cairo-gonky är där den ska19:33
itmannenFörsökte lägga till en screenlet med en klocka. men inte då19:34
einandså, nu har jag satt min advokat till arbete, hon skall inte ligga och lata sig på en måndagskväll19:39
Whiskeyhttp://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/keyboard-shortcuts-for-bash-command-shell-for-ubuntu-debian-suse-redhat-linux-etc/19:40
Whiskeynågon som får detta att funka?19:40
phnomWhiskey: Ja19:41
Whiskeyhur fan gör du?19:42
madbearphnom: ska du testa beta nudå19:42
madbeardu sa ju !19:42
phnomWhiskey: Trycker kortkommandona som står på sidan.19:42
phnommadbear: Ah, tack för påminnelsen :D19:42
Whiskeyhmm?19:42
Whiskeymissat något?19:42
phnommadbear: Funkar inte :(19:43
madbearvad säg den?19:43
phnommadbear: ImportError: Bad magic number in /home/phnom/downloads/test/controller.pyc19:43
madbearhar du tankat det?19:43
madbearnu eller förut?19:43
phnomförut19:43
phnomgife link19:43
madbearhttp://atlantis.cse.kau.se/~di8norb/linsta/index.html19:43
madbearbehöver mer test av servern19:44
Whiskeyjag fattar inte19:44
Whiskeyser inget19:44
madbearså tryck f1 för att hoppa in19:44
Whiskeynär jag gör det händer ignet.....19:44
itmannenphnom<<  Funkra bar här19:45
itmannen*funkar19:45
Whiskey.vad skriver du då?19:45
phnommadbear: Wat is this?19:46
madbearva händer phnom ?19:46
phnommadbear: En massa kuber och grejer19:47
madbearja men tryck F119:47
madbearfå se om vi kan vara samtidigt på servern nu19:47
phnomWhiskey: Jag skrev "fdewasfes" och testade kortkommandona för att verifiera att det funkade, och det gjorde det.19:47
Whiskeyffs19:48
Whiskeyhur gör du när du skriver in kort kommandorna19:48
Whiskeybara ctrl-t19:48
Whiskeyeller något som säger till at du använder de19:48
Whiskeyeller vadå???19:48
madbearhaha phnom19:48
madbearsåg du mig?19:48
madbearhahahahahaha19:48
madbeardu laggade, men det ska fixas19:49
madbearskickar pos hela tiden nu, ska skicka hastighetsvektor bara19:49
phnommadbear: :D19:49
madbeardär ballade servern oxå19:49
einanditmannen: fått svar, en privatperson får utan problem äga och gå runt med handfängelse.19:49
phnomWhiskey: wtf? Du trycker CTRL och t samtidigt19:49
realuboteinand: Hon? Har du inte Silbersky?19:49
Whiskeyooo19:49
einandbland annat så används det tydligen väldigt ofta i sexlekar19:49
Whiskeyvar inte så jag fattade19:49
Whiskeydet funkar19:49
phnomWhiskey: ...19:49
phnomI don't even...19:50
itmanneneinand<<  Det svaret tvivlar jag på19:50
Whiskeyhan pratar ju om bash, bash är inte terminalen19:50
einanditmannen: är vad brottsbalken säger iaf19:50
phnomWhiskey: bash är skalet du befinner dig i per default19:50
itmannenSka kolla upp detta imorgon19:51
einanditmannen: jag väljer iaf att lita på folk som jobbar dagligen med den typ av juredik19:51
realubotOch folk har ju handfängsel i t.ex. byxorna som en accessoar.19:51
phnomWhiskey: Esc + . är trevligt att kunna också.19:51
realubotJag tror man får ha handfängsel på sig på allmän plats.19:51
itmanneneinand<<  Visst. Jurister är ju alltid på rätt sida lagen i allt. Strunt19:51
einanditmannen: nä, eftersom det inte finns någon rätt sida fören man är dömd19:52
Whiskey:P19:52
itmannenSom sagt. jag återkommer i ärendet.19:52
realubotEller nej. Det får man nog inte...19:53
realubot"Även den som innehar förordnande som ordningsvakt och är behörig att bära handfängsel som ordningsvakt får bära handfängsel som väktare."19:53
einandinte förbjudet i tullen att importera det heller, behövs inte deklareras som tex knivar m.m.19:53
ameliahmm, här tar vi ut svängarna lite ikväll ser jag..19:54
realubot"De som tjänstgör som ordningsvakter har, som huvudregel, rätt att använda handfängsel och batong vid sin tjänstgöring. Utrustningen bekostas av ordningsvakten själv."19:55
realubotJag tror man måste vara ordningsvakt eller mer för att få använda handfängsel. Men att gå runt med får nog vem som helst göra, kanske...19:56
madbearrealubot: "Dock så måste handfängsel och batong inhandlas på den lokala sexshopen."19:56
einandrealubot: står i lagen att man får envars gripa någon med handfängelse om personen begår ett brott som kan ge fängelse, eller om det är på bar gärning19:56
realubotExakt. Det är bara tillåtet om handklovarna har rosa stoppning.19:57
Philip5swecarp: hur går det med ditt projekt? har du haft någon inspiration?19:57
realuboteinand: Ja, ja, det är möjligt. Jag vet inte och bryr mig inte så mycket.19:57
einandvilken ftp server föreslås?20:17
Philip5om det är en server som ska stå och gå så vsftp men om det är en enkel grej man vill bara ha på sin burk som är smidig att använda så proftpd20:19
Philip5fast ftp är väl rätt 90-tal?! ;P20:19
Philip5einand: hur går det med din nya kamera då? är du mästare än??20:22
swecarpPhilip5,  satt lite på lunchen i dag och fixade lite lyckades skriva ut en lista på allt20:22
Philip5swecarp: var det inte ganska mycket att skriva ut om du nu gjorde det??20:24
swecarpPhilip5,  ca 47 a4 sidor20:27
swecarpphilip kan du kolla den bug raport gällande digicam har fått den med den nya för 4,8 kde hadde den i 4,7 men då uppdaterade du några lib filer kommer inte ihåg vilka men då funkade nedladdning från canon 450d igen20:30
Philip5vilken bugg var det?20:33
swecarpPhilip5,  https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=29349220:34
ubot2`KDE bug 293492 in Import "digikam crash on import from canon powershot a2200" [Crash,Resolved: upstream]20:34
Philip5swecarp: hade du det där problemet men löste det med update från min ppa?20:35
einandPhilip5: självklart :)20:36
swecarpja det var en update på din pps då körde jag med 4,720:36
einandPhilip5: helst skulle jag vilja ha en ftp server, som fungerar som sftp som är inbyggt i ssh20:37
einanddvs 0 config, och använda samma rättighet som användare som loggar in20:37
Philip5swecarp: hade det funkat med den kameran tidigare?20:37
swecarpja det har det sista lib upp dateringen som du gjorde för digicam  i 4,7 kde så funkade det skall kolla historiken i synaptiken20:39
Philip5jadu, är inte helt säker på vad det kan vara eller om ditt problem är det samma som hans.20:40
Philip5jag har uppdaterat libgphoto2 2 gånger och den första gången så hade den visst någon bugg med canon-kameror20:41
Philip5så hade du bara första updaten till 2.4.12 så kan det gett krascher medan nu är det 2.4.13 som ska vara fixat med just den saken20:42
Philip5killen dä har ju 2.4.11 och den har inte samma bugg så för han är det något annat20:42
swecarpja det vill jag ha det till men gilles säger att det är samma bug20:43
swecarpPhilip5,  jag har rapporteat mina buggar och dom flyttas till denna bug för dom säger att det är samma20:46
Philip5alltså det kan ju vara libgphoto2 som är boven men ni har väl också olika canon-kameror?20:46
Philip5alla canon-kameror använder inte samma typ av protokoll för överföring ens i libgphoto2 så det kan skilja20:47
swecarpok min andra canon funkar20:48
Philip5funkar det däremot med 2.4.13 för alla med just det problemet så vet man väl20:48
Philip5funkar inte ena kameran nu eller??20:48
swecarpmin system funkar inte altså eos 450d20:49
Philip5inte nu heller med kde 4.8 och libgphoto2 2.4.13?20:50
realubotNågon som känner till något nytt Linux-spel?20:52
swecarpden funkar inte med kde 4,8 och 2 2.4.1320:55
Philip5testa att rulla tillbaka libgphoto2 till 2.4.11 och se om det blir någon skillnad20:56
Philip5swecarp: du kan också testa om du kan komma åt kameran med dolphin20:56
Philip5swecarp: om du har paketet kamera installerat så ska du kunna komma åt din kamera med dolphin20:57
swecarpdolphin hittar inte kameran20:57
swecarpPhilip5,  är det kamera med k20:58
Philip5ja20:58
Philip5det är ju ett kde-program :D20:59
Philip5swecarp: adressen till kameran i dolphin är: camera:/21:00
Philip5swecarp: en dålig grej i kde 4.8 för mig är att när jag pluggar i min kamera så poppar inte enheten upp att den är hittad som det blev i kde 4.721:01
swecarpPhilip5,  instalerade om kamera pluggade in kameran men den finns inte i dolphin21:04
Philip5har du skrivit camera:/ i dolhin som sökväg?21:05
swecarphänder inget21:06
Philip5och du har pluggat i din kamera?21:06
realubotVad håller ni på med för kamerastrul?21:07
* realubot suckar djupt.21:07
swecarpja21:08
Philip5swecarp: installera paketet gphoto221:10
Philip5swecarp: kör sedan kommandot: gphoto2 --auto-detect21:10
Philip5kolla om den säger att den ser din kamera21:10
Philip5om inte så är proplemet med gphoto21:10
swecarphittar kameran21:13
Philip5swecarp: testa om du kan hämta bilder från kameran med programmet gtkam21:15
swecarptestade digicam den krashade vid import försök21:15
swecarpgtkam funkar inte heller21:20
Philip5la du till din kamera i gtkam?21:21
swecarpnej har därimot en app som heter camera som hittar den21:22
Philip5vad är det för app?21:23
swecarpPhilip5,  hela datorn låser sig när jag kör gtkam21:27
Philip5verkar ju vara något med gphoto2 då ändå21:28
swecarpjapp men den hittar ju kameran ändå i terminal fråga21:28
Philip5testa att rulla tillbaka libgphoto2 till version 2.4.1121:29
Philip5jo men den kan ju hitta men att den kraschar när den försöker snacka med kameran21:29
Philip5efter du rullat tillbaka så testar du gtkam igen21:29
Philip5se om det gör skillnad21:29
swecarpskall testa enh sak till21:30
swecarpPhilip5,  darktabel funjkar för att ladda ner21:32
swecarpphilip hur rullar jag till baka libgphoto2 till 2,4,1121:33
Philip5swecarp: sudo apt-get install libgphoto2-2=2.4.11-3 libgphoto2-port0=2.4.11-321:36
Philip5den ska vilja avinstallera libgphoto2-l10n då också21:37
swecarpphilip det gick att tvinga version i synapticen  ned gradera den nu via synapticen21:38
Philip5ok21:38
Philip5gör det någon skillnad då?21:38
Philip5kraschar gtkam?21:39
Philip5eller digikam21:39
swecarpkör den via terminal istället ned graderade inte alla filer21:39
swecarpdigikam krash21:41
swecarpkan det vara så att det är 2,4,12 som funkar21:41
Philip5hänger sig din dator om du kör gtkam nu då?21:42
swecarpklarade mig från att datorn hänger sig men segar något otroligt verkar som om den fick sirap21:43
Philip5kostigt om det funkat tidigare för dig21:43
WhiskeyHur hittar jag filer eller mappar i terminalen med en exact match21:45
Philip5Whiskey: använd kommandot find21:46
Philip5man find för att se parametrar21:46
Whiskeyjo men hur21:47
Whiskeytestat lite men får inte till den där exakt21:47
swecarpPhilip5,  du uppdaterade 2 libfiler för digikam  under 1a weckan i mars måste det varit då funkade min kamera igen21:48
Philip5men båda kamerorna fúnkar inte?21:48
Philip5men båda har funkat?21:48
Philip5det är ju rätt konstigt21:49
swecarpbåda har funkat21:50
swecarphar nu bara kollat systemkameran21:50
Philip5Whiskey: jag tror du får göra två olika sökningar med find. en efter filer och en efter mappar21:51
Whiskeyfiler räcker nog21:52
Philip5find /path/to/files -name 'myfile'21:52
Whiskeyfind / -name 'znc' <-- funkade men jag skulle vilja att den retunerar 1 eller 0 för match / no match21:53
swecarpphilip jag kör till baka lib gphoto till2,4,1321:54
Philip5oki21:54
einandjag är nog storkund,  för ebay bjöd in mig till deras 25.000 största kund grejs event21:59
einandPhilip5: finns det någon ftp server man kan scripta göra speciella grejer med filen som laddas upp22:00
swecarpok nu går jag och lägger mig22:01
einandkanske enklast att göra en helt egen ftp server22:02
einanditmannen: hur gick kursen?22:09
itmannenLite väl komplicerat för en gammal ma. I synnerhet som det var på engelska22:10
einandok22:10
itmannenTur det loggas så jag kan gå tillbaka22:11
itmannenMen dom förordar att man ska använda irssi av någon anledning22:12
itmannenÄr halvjobbigt på något vis22:12
itmannenSå det var mycket irssi där22:13
* itmannen har fått en sprängande huvudvärk22:15
itmannenNågon som vet vad Bouncer innebär i IRC22:16
einanditmannen: det är en tjänst som kör på en dator, som alltid ligger online mot irc, som din klient i sin tur kan ansluta mot22:17
einandså att du upplevs som alltid online på irc22:18
itmannenAha. Som screen då22:18
einand22:18
einandutan ett "mellan-lager" mellan din irc klient och servern22:18
itmannenOk. vad månne vitsen vara med detta22:19
einandså du alltid är online22:19
einandfå loggar m.m.22:19
itmannenMen det är väl att luras lite då jag egentligen inte sitter framför burken22:19
einandberor på, alla kanske inte vill att folk skall logga när och varför dom är vid datorn, eller kanske vill ha loggar ifrån en kanal22:20
itmannenOk. Jag förstår22:21
HakanSMan kan ju även ha igång irc-klienten på sin dator utan att man för den skull sitter vid datorn. Det är ju inget som säger att man måste vara fysiskt närvarande.22:26
einandjag hittar verkligen ingen bra ftp server22:27
itmannenBara för att testa så har jag skickat en begäran om en BNC22:34
realubotitmannen: https://en.wikipedia.org/wiki/Bouncer_%28networking%2922:35
itmannenJodå22:35
itmannenhttp://geekbouncer.co.uk/request/22:36
realubotEn BNC verkar används framförallt för anonymisering?22:37
itmannenrealubot<<  Nja. Det är tydligen för att man ska se ut att vara online 24/7 på IRC22:38
itmannenOch i samma veva så ska llat loggas också utan att man sitter vid en klient. Om jag förstått rätt22:41
itmannen*allt22:41
einandär anonymisering också, eftersom du ansluter dig genom en tredje dator, utan att avslöja din egna ip22:42
itmannenja just det. Den agerar som en proxy22:44
realubot"Den som åt en portion obearbetat rött kött per dag ökade risken med 13 procent. Och när det gäller bearbetat kött, som korv och bacon, var siffran högre — 20 procent.22:45
realubot- Denna studie ger tydliga bevis på att regelbunden konsumtion av rött kött, särskilt processat kött, bidrar väsentligt till för tidig död, säger Frank Hu, huvudansvarig för studien som publicerats i tidskriften Archives of Internal Medicine."22:45
realubothttps://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=501261022:45
realubotitmannen: Jag tycker det låter vettigt med en BNC. Någon som vet en som är gratis?22:46
itmannenhttp://geekbouncer.co.uk/request/22:47
itmannenden har jag anmält mig till22:47
itmannenGratis är gott22:48
itmannenFördelen är att det loggas även om datorn är avstängd22:49
itmannenDå kan man kika sen hur många som pratar bakom ryggen på en22:50
itmannenHm. Fast man ser iof ut att vara online22:50
itmannenMen snabb är dom då inte. Det kan ta upp till 24 timmar för att få en BNC22:51
itmannenMen jag tror att man ganska snabbt blir avslöjad då man inte svarar på tilltal22:53
realubotitmannen: Jag har inga problem med att vänta 24h. Frågan är mer hur bra den är.22:54
realubotVad kostar annars en BNC?22:54
itmannenrealubot<<  Den är gratis som sagt22:54
itmannenHur bra den är har jag inte en susning om22:55
itmannenIkväll är jag så trött så det kommer att bli omoraliskt tidigt sänggående22:57
itmannenSå får det bli. Adjö för nu22:59
einandfinns "bra" bnc för 5kr/mån22:59
realubotDen är gratis ja. Men vad kostar en vettig BNC generellt?23:04
einand5kr/mån23:07
realubotInte mer? Det kan det ju vara värt.23:10
realubotMen innebär det inte en säkerhetsrisk att t.ex. att privata samtal "avlyssnas" av personerna bakom BNC:n?23:12
einandrealubot: självklart23:15
einandrealubot: men du kan ju köra över någon form av kryptering23:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!