/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/16/#ubuntu-cat.txt

giorgiograppabona nit :-D20:53
giorgiograppaací no sopem ni se mor el pare...21:01
giorgiograppaque no teníem reunió avui?21:01
giorgiograppao m'he equivocat de dia?21:01
giorgiograppao se m'ha tallat la connexió?21:01
SiscoGarciabona nit giorgiograppa21:04
rafael_carrerasuf, ara sí que hi sóc21:05
SiscoGarciahola rafael_carreras21:05
rafael_carreras#####################################################21:05
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:05
SiscoGarciabon vespre!21:05
rafael_carrerasel primer punt és la valoració de la ubuntu global jam21:06
giorgiograppahola!21:06
giorgiograppano us havia escoltat, m'ha fallat l'àudio...21:07
rafael_carrerasveig que som poquets que hi vam ser i que siguem ara :)21:07
SiscoGarciadoncs tu diràs, perquè em sembla que els altres no hi vam ser21:07
giorgiograppajo no hi era, estava malaltó :-(21:07
rafael_carrerasbé, va anar molt bé, érem uns 14 o 15 i es va fer prou feina21:07
rafael_carrerasens van fer una visita turística al barri :)21:07
SiscoGarciaaixò sembla pel que he vist a la llista de traduccions21:07
SiscoGarciaem sembla molt bé que per part local es doni a conèixer el territori21:08
SiscoGarciacrec que no tot ha de ser bitaire ;P21:08
SiscoGarcia:P21:08
rafael_carrerassí, vam trobar uns dinamitzadors molt implicats21:09
giorgiograppacultura, i, sobretot, cultura gastronòmica local! :-D21:09
SiscoGarciala qual cosa trobo positiva de cara a la festa 12.1021:09
SiscoGarciaXD21:09
rafael_carrerasi trobo que serà un molt bon lloc per fer la install party de la tardor21:09
SiscoGarciaaixò és el que volia dir abans21:09
rafael_carrerassí, diem el mateix :)21:10
SiscoGarciadiria que darrerament estem trobant bons «equips locals»21:10
rafael_carrerascom ha de ser!21:10
SiscoGarciai tant!21:10
giorgiograppaaixò anima moltíssim :-)21:10
SiscoGarcianomés vull dir que està pujant el nivell21:10
rafael_carrerasvisca!21:11
giorgiograppa:-D21:11
SiscoGarciael 12 de maig ja el tinc anotat a l'agenda, i això que és festa local a Lleida21:11
SiscoGarciaespero no tenir cap contratemps, perquè darrerament tot em coincideix :(21:11
giorgiograppaSiscoGarcia: prohibits els contratemps!21:12
SiscoGarciaja els hi he dit, però no em fan cas...21:12
giorgiograppacatxis...21:12
SiscoGarcia... és el que tenen els contratemps!21:12
giorgiograppacal preveure els imprevistos, home...21:13
SiscoGarciaja ho intento, però tenim molts fronts oberts per casa21:13
giorgiograppaaix...21:13
SiscoGarciarafael_carreras, podem tornar al tema... si vols ;)21:13
rafael_carrerasvinga, segon punt21:13
rafael_carrerasAccessibilitat al web21:14
rafael_carrerasEncara hi ha gent que no troba els fòrums. Estrany, no?21:14
SiscoGarciala veritat és que no són evidents http://www.ubuntu.cat/21:14
rafael_carrerasm'he trobat un senyor que s'ha perdut pel web21:14
rafael_carrerasel senyor cercava algú que l'ajudés i no ho ha trobat21:15
SiscoGarciade fet només cal llegir, però és un costum que darrerament està molt perdut21:15
rafael_carrerasperò jo crec que és fàcil dew veure, no?21:15
rafael_carrerasaixò és el que penso jo21:15
SiscoGarciacrec que no és fàcil de veure, cal llegir; i això darrerament costa molt21:15
rafael_carrerasva acabar contactant amb ubuntu-es-es i ells em van cercar a mi21:15
SiscoGarciapotser caldria ressaltar «Assistència»21:16
giorgiograpparecursos - ajuda / fòrum: està fàcil, la veritat...21:16
SiscoGarciasí, i a sota també hi diu21:16
SiscoGarciaperò nosaltres no som imparcials, perquè ja sabem on són les coses21:17
rafael_carrerasjo diria que està molt bé, fins i tot m'ha sorprés quan ho he volgut comprovar21:17
SiscoGarciajo també crec que està bé, però crec que és important escoltar la gent de fora en aquests aspectes21:17
rafael_carrerassempre podem fer proves d'usabilitat21:17
SiscoGarcianosaltres ja ens el coneice21:17
SiscoGarciaconeixem21:18
rafael_carrerasamb gent que trobem pels puestos21:18
giorgiograppaSiscoGarcia: jo no recordava on estava, he obert, he mirat i he comprés on podia estar21:18
SiscoGarciasí giorgiograppa21:18
rafael_carrerasbé, el senyor del que parlo anava molt perdut de tot plegat21:19
rafael_carrerasaixí que potser no és tan estrany21:19
SiscoGarciaperò si t'ho mires «des de lluny» s'ha de llegir. i insisteixo que la gent no llegeix21:19
SiscoGarciarafael_carreras, també és cert que si el senyor anava tant perdut potser tampoc no és «imparcial»21:19
rafael_carreras al final, li he enviat un cd per correu perquè no sabia com gravar-lo21:19
rafael_carrerasefectivament21:20
rafael_carrerasés de la Seu d'Urgell, per cert21:20
rafael_carrerasmolt llunt de tot arreu21:20
giorgiograppauix... sí que estava verd, el pobre...21:20
rafael_carrerasel Marcos, d'ubuntu-es-es em deia que era de Lleida :)21:20
SiscoGarciahem de fer-lo «madurar»21:20
rafael_carrerasja hem fet el primer pas21:21
SiscoGarciasí, és de la «província» de Lleida21:21
giorgiograppade vegades, oblidem que la gent del carrer pot trobar difícil com engegar l'ordinador, cal ser comprensiu...21:21
SiscoGarciapotser estaria bé dir-li que es deixés caure per Terrassa21:21
rafael_carreras21:21
rafael_carrerasja li he dit, però no li va bé21:21
rafael_carrerastambé li he dit que miri la pàgina d'activitats de tant en tant21:22
SiscoGarciadoncs només cal passar-li els enllaços del fòrum, web, wiki, llista,...21:22
rafael_carrerasque ara és ben plena pel maig21:22
SiscoGarciaperò això és cosa del josepgallart21:22
rafael_carrerasmillor no atabalar-lo massa, però li vaig enviar el del fòrum21:22
SiscoGarciaper cert, us funciona l'identi.ca?21:22
rafael_carrerasdoncs que el josepgallart de n'encarregui :)21:23
SiscoGarcia:D21:23
rafael_carrerasSiscoGarcia: fa una estona sí21:23
SiscoGarciajo he fet 2 o 3 piulades avui des de diferents ordinadors i no han sortit21:23
giorgiograppaSiscoGarcia: ara mateix, no21:24
SiscoGarciapotser s'han cansat de les meues dèries21:24
SiscoGarciarebo piulades però no puc piular21:24
SiscoGarcia... amb el gwibber21:24
SiscoGarciaacabo d'actualitzar l'estat21:25
SiscoGarciam'heu rebut?21:25
giorgiograppaem surt aquest error (des del pidgin) «No s'ha pogut connectar a identi.ca: S'ha produït un error en resoldre identi.ca:21:25
giorgiograppaNo hi ha cap adreça associada amb el nom d’estació.»21:25
giorgiograppaespera, ara se m'ha connectat... però no hi rebo res...21:26
SiscoGarciamira-ho ara21:26
SiscoGarciaacabo de veure que tenia «desconfigurat» l'enviament de missatges21:27
giorgiograppacatxis....21:27
SiscoGarciaperò «piulava» i no em deia res21:27
SiscoGarciaja m'he vist21:27
giorgiograppaara estic connectant-m'hi navegador...21:27
SiscoGarciagràcies per escoltar-me21:27
SiscoGarciarafael_carreras, podem continuar... o acabar la reunió21:28
SiscoGarciatu mateix21:28
rafael_carrerasdiria que ja estem21:28
rafael_carrerasaixí que:21:28
giorgiograppaSiscoGarcia: ja et veig per navegador, però no pel pidgin21:28
rafael_carreras###################################################21:28
SiscoGarciagiorgiograppa, doncs canvia el pidgin :P21:28
giorgiograppaSiscoGarcia: home, nooooo! que és la mar de pràctic, ho tinc tot aquí! :-D21:29
giorgiograppaidenti.cat, twiter, xat de G+, xat de FB, irc...21:30
SiscoGarciagiorgiograppa, així et tocarà resoldre el problema que hi tens21:30
SiscoGarciapotser ets a massa llocs!21:30
giorgiograppahahahaha21:30
SiscoGarciagairebé es diria que ets a tot arreu :P21:30
giorgiograppasí, el problema és aquest!21:30
giorgiograppabé, en realitat, SOM a tot arreu jo, el Jordi, el Tuxet... i sort que George Guinness no piula gaire, que si no...21:31
SiscoGarciael George Guinness!21:31
SiscoGarcia quant de temps!21:31
giorgiograppaaixò de la doble personalitat se'm queda curt, a mi...21:31
giorgiograppa:-D21:31
SiscoGarciapotser també tens un problema de personalitat... múltiple!21:32
giorgiograppaara, com que estic estudiant anglès, de tant en tant treu el nas...21:32
giorgiograppai tant...!21:32
SiscoGarcianecessitaràs múltiples eines21:32
giorgiograppajo sol ja sóc família nombrosa :-D21:32
SiscoGarciaXDDDDDDDDDDDDDD21:32
giorgiograppaja ho diu la dita:21:32
giorgiograppauno es multitud...21:32
giorgiograppa:-P21:33
SiscoGarciai dos són pocs!21:33
SiscoGarciaXDDD21:33
giorgiograppaen el meu cas, dos serien massa :-D21:33
SiscoGarciaencara ric ara21:33
giorgiograppa:-)21:33
SiscoGarciaen el teu cas, dos seríeu... país!21:33
SiscoGarciabé, gràcies per aquesta estona21:34
SiscoGarciasi ja estem hauria de deixar-vos, encara tinc feina abans de desconnectar-me del món21:34
giorgiograppael mateix dic, nois21:34
giorgiograppajo també21:34
SiscoGarciananit als dos21:34
giorgiograppaja ens veiem per la xarxa21:35
SiscoGarciananit rafael_carreras21:35
giorgiograppabona nit a tots!21:35
SiscoGarciananit giorgiograppa21:35
rafael_carrerasbona nit21:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!