/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/16/#ubuntu-cz.txt

FrostyXZOMBitch: hoj (jestli pisu po druhe tak sry, jsem v buse a neni tu nejstabilnejsi net :))08:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!