/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/16/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

commandolinehoi, heeft iemand hier al het 'Ubuntu Accomplishments'-systeem van Jono Bacon gezien? Het is misschien wel wat voor mwanzo om er Nederlandse 'accomplishments' aan toe te voegen...16:59
Idroycommandoline, de meeting vindt plaats in #ubuntu-nl-meeting, om half 8, toch?17:26
commandolineklopt17:26
Idroyok, heb 'm al gejoined :)17:27
commandoline!startmeeting17:27
commandolinehmm, dan maar even de docs opzoeken :P17:27
* commandoline moet voor vanavond wel even weten hoe die bot nou ook alweer werkt :P17:28
Idroyghehe17:31
IdroyHey Ronnie18:00
Ronniehey Idroy18:00
IdroyZag net dat ik per ongeluk die hosting logo's was vergeten toe te voegen aan me branch, en dat heb ik net gedaan :).18:01
IdroyBlijkbaar moet je dan nog even bzr add uitvoeren als je files toevoegd.18:04
=== Cees is now known as showcees

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!