/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/16/#ubuntu-vn.txt

=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== favadi|away is now known as favadi
vubuntor773test04:57
vubuntor773xin chao04:57
vubuntor773co ai biet lam sao su dung phan mem trong ubuntu 11.10?04:58
vubuntor773Minh down ns2 ve, chay install xong chang biet lam the nao de dung no ca04:58
vubuntor773khong thay shortcut04:59
C4NoC:305:07
favadivubuntor773, bạn xài linux bao giờ chưa, nếu chưa lên ubuntu-vn.org vào wiki đọc chơi một vòng rồi tính tiếp05:12
vubuntor773thanks favadi, chua xai bao gio ca, loay hoay mai chang biet lam sao :D05:18
vubuntor657toi muon hoi mot chut, toi muon chat tren yahoo ma dung webcam thi co phan mem nao ho tro ko a.06:08
_Tux_không06:09
vubuntor657vay la dung ubuntu thi ko the chat voi webcam duoc a.06:09
_Tux_coi như không đi06:14
vubuntor657vay phai lam the nao thi toi moi su dung webcam de chat dc a.06:14
_Tux_gyachi06:21
_Tux_nhưng mà chả giờ giờ còn dùng được không06:21
_Tux_voice/video thì dùng Skype hay G!Talk đi06:21
vubuntor657google takl phai ko06:25
_Tux_yah06:25
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor693alo10:50
vubuntor693co ban nao dang dung cai goldendict ko nhi :(10:51
=== favadi is now known as favadi|away
CoconutCrabHSBC: 'Xăng tăng giá 10% không tác động lớn đến CPI'11:18
vubuntor148Cho biết lệnh in ra màn hình câu thông báo “Xin chao cac ban”.12:22
_Tux_echo "Chào cái gì mà chào!"12:39
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor917thêm path mới vào $PATH thì làm bằng cách nào13:09
vubuntor917ai giup voi13:11
vubuntor917Alo có ai ở đây không vậy?13:12
vubuntor917Aloo loooooo13:13
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor917thêm path mới vào $PATH thì làm bằng cách nào ??????13:28
_Tux_vubuntor917: Google13:28
_Tux_.g how to add PATH13:28
n0bawkvubuntor917: export PATH=$PATH:/abc/xyz13:28
bkphenny_Tux_: http://www.troubleshooters.com/linux/prepostpath.htm13:28
bksupybotTitle: Adding a Directory to the Path (at www.troubleshooters.com)13:28
vubuntor917kiem rôi lam không đươc13:28
_Tux_lol13:29
vubuntor917export chi trong phien lam viec hien tai thoi13:29
vubuntor917thoat terminal thi mat tac dung13:29
vubuntor917add sao cho no' co hoai luon13:29
_Tux_thì cho cái lệnh đó vào ~/.bashrc13:32
vubuntor917no' roi' nhui lam sao day13:36
vubuntor917them nhu the nao ban13:36
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor168sao trong cai thunar cua minh hok co phan network the?15:14
vubuntor168phan network ma share file trong mang clan a'15:16
vubuntor168sao minh khong thay nua15:16
vubuntor168co can cai` phan mem ji` khong?15:16
vubuntor168?15:23
vubuntor444co ai khong?16:20
vubuntor444cho minh hoi16:20
vubuntor444sao trong file manager cua minh khong co phan network16:21
lmq2401?16:23
vubuntor444cai folder network mat tiu roi16:24
vubuntor444de share file a'16:24
vubuntor444co ai chi jup minh khong?16:49
vubuntor444...16:49
n2i:|16:50
n2icâu hỏi bắt đầu từ đâu nhỉ? từ `cái folder network ... ` ấy à?16:50
vubuntor444binh thuong thi trong cai manager co cai folder network16:50
n2imất ở đâu? nautilus?16:50
vubuntor444thunar16:50
n2i:316:50
vubuntor444thunar file manager16:50
vubuntor444hix16:50
n2ixem có cài đặt thiếu thành phần nào của thunar hay xfce về phần network folder kiểu như samba không16:51
vubuntor444binh thuong van co16:51
n2ithunar-share-plugin chẳng hạn16:51
vubuntor444hom nay update restart cai mat luon16:52
n2ivậy xem lại trong config của thunar hay xfce xem có mục nào nhấc đến cái kia không?16:52
n2icheck lại xem cái gói ở trên có bị remove hem?16:52
n2iupdate? update bình thường16:52
vubuntor444uhm16:53
vubuntor444apt-get update roi... ji` ji` do16:53
vubuntor444reboot lai thi hok con cai folder do nua. buc ghe16:53
n2ikiểm tra lại gói đó đã cài chưa?16:54
n2ivà trong preference của thunar thế nào? :316:54
* n2i hiện tại hem xài thunar + ubuntu :316:54
vubuntor444con cach nao lay file share cua may khac trong mang lan khong?16:55
n2ismbclient <-- :316:56
=== Tux|Away is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!