/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/20/#ubuntu-dk-moede.txt

Ubuntubruger5_test (pixi)15:31
pixiarvaitest15:31
Ubuntubruger6jamen det virker vist fint :) omend "ubuntubruger#" ikke er så entydigt15:55
pixiarvaiUbuntubruger6 enig, men folk skal jo alligevel sige navne for at deltage ... og mon ikke at de fleste vil hente programmer, hvis de fast deltager16:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!