/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/20/#ubuntu-dk.txt

pixiarvaispørgsmål? er der lige nogle som vil bruge 1-2min på at teste ?, jeg har lavet et link, som burde sende folk direkte ind på "ubuntu-dk-moede", men jeg vil gerne lige vide om det virker for andre end mig15:32
pixiarvaihttp://webchat.freenode.net/?nick=Ubuntubruger.&channels=ubuntu-dk-moede&uio=MT1mYWxzZSYzPWZhbHNlJjk9dHJ1ZSYxMD10cnVl3215:32
MikeDKpixiarvai, virker fint her osse15:37
[dmp]pixiarvai: virker fint15:37
pixiarvaisuper15:37
pixiarvaiså kan vi bruge det, til at "lokke" flere til at deltage i ircmøderne15:38
[dmp](Chromium 17)15:38
[dmp]pixiarvai: problemet er for mit vedkommende, at jeg glemmer møderne. Indimellem har jeg været ved computeren, men glemmer at kigge på -moede15:38
pixiarvaidet er nok mest til "nye på chatten", vi andre har jo installeret programmer til formålet15:39
pixiarvaiproblemet er at der er færre og færre deltagere, så vi (redteamet i forum) vil prøve at se om vi kan få flere med15:40
[dmp]pixiarvai: det er jeg klar over - og det er et skridt i den rigtig retning. Men det ville være rart at det blev annonceret i her og i -snak når mødet starter. Det syntes jeg ikke altid sker15:41
pixiarvainoteret .. og du har helt ret15:41
[dmp]anyway,jeg har ikke noget klogt at sige, så det gør ikke den store forskel for mig -men det kunne være i fik et par ekstra deltagere, rimeligt billigt15:41
pixiarvaija, og vi har også lige ændret det, sådan at tråde i forum om møderne er sat til "Global", sådan at de fast e i top i alle fora15:46
ahfk23:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!