/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/20/#ubuntu-vn.txt

=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== GeekComp is now known as Guest3152
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor682ai hướng dẫn em cài bộ gõ tiếng Hàn trên ubuntu 11.10 với03:05
n2ivubuntor682: cài cái bộ gõ tiếng hàn cho ibus rồi xài như bộ gõ tiếng Việt thôi03:06
n2iủa, hem có sao :|03:07
n2icài cái ibus-m17n vào thử xem03:08
vubuntor682chờ chút nghen, để chuyển qua ubuntu cài thử xem sao đã :D03:09
vubuntor994ai huong dan cai bo go tieng Han cho ibus voi03:13
n2i.g korean engine input ibus03:14
bkphennyn2i: http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Input_Bus03:14
bksupybotTitle: Intelligent Input Bus - Wikipedia, the free encyclopedia (at en.wikipedia.org)03:14
CoconutCrabnó có cái hanju hay gì gì đó là engine còn gì03:14
n2ivubuntor994: cài gói ibus-m17n vào xem thử03:14
* n2i cứ nhầm hanju là cho nhập tiếng Hán :303:14
n2i*hangul <-- nó đây ha?03:16
vubuntor994s03:19
vubuntor889sao tren may minh co cai o dia hok sai dc trong do co cai folder lost+03:22
n2ivubuntor889: không xài được? Mới format lại bằng quyền root?03:23
vubuntor274ubuntu 11.10 có sử dụng kiểu go scim ko nhỉ03:24
vubuntor889format bang quyen root la` sao ta, minh moi cai lai moi chia 2 o dia, 1 o? cai ubuntu , o kia thi khong dung duoc03:24
vubuntor274bộ gõ Tiếng Hàn dùng SCIM có kiểu gõ hangul romaja hay hơn kiểu gõ ở ibus03:25
n2ivubuntor274: scim? nghe đâu scim hết support rồi, xài ibus đi03:25
n2ivubuntor889: ổ kia là ổ nào? ok. cái ổ kia chia lúc cài Ubuntu ha?03:26
vubuntor889uhm ext403:26
vubuntor889h phai format the nao no moi xai duoc nhi?03:27
n2ivubuntor889: chmod lại đi xem sao03:28
n2ichown luôn03:28
vubuntor889roi duoc roi`, thanks03:36
vubuntor274ah gõ được rồi thì ra là chỉnh trong ibus , cái này tiện hơn nhiều scim nhỉ03:43
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
stevephan1212làm sao ẩn thanh công cụ phía bên trái màn hình ubuntu?06:21
_Tux_stevephan1212: ẩn ?06:23
stevephan1212ok06:23
stevephan1212làm sao ẩn thanh công cụ phía bên trái màn hình ubuntu?06:23
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor636Hello mọi người, ai rảnh cho mình hỏi tí nha, mình tính cài AntiVirus cho Ubuntu 11.10 server 64bit, nên cài phần mềm AV nào vậy07:08
vubuntor636ai biết cho mình ít thông tin nhé, thanks07:09
n0bawkvubuntor636: tạm thời khỏi cần07:25
n0bawkvubuntor636: dùng thoải mái đi :D07:25
n0bawkthích security thì đi kiếm cái khác mà coi, antivirus làm chi :D07:25
vubuntor636mình làm webserver07:31
vubuntor636hôm nay thằng Web Deverlop nó đưa source + đám virus07:31
vubuntor636mặc dù là Win virus nhưng thấy ko có AV trên Ubuntu cũng ko yên tâm07:31
_5tKroom này ngày càng đìu hiu nhỉ07:44
_5tK :D07:44
vubuntor996sao tui cai app ko dc10:25
vubuntor410Mình muốn cài ubuntu cho con Nokia Booklet 3g của mình mà không cài đc. Khi boot máy báo lỗi không nhận USB boot. Có ai giúp mình với :(10:44
vubuntor082minh cai linux, h minh muon cai cai parted magic boot song song voi ubuntu giong nhu hiren voi window duoc khong?11:08
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor527help :(11:56
vubuntor527help :(11:57
n0bawkhelp?11:58
vubuntor527ubuntu vs iPhone :|11:59
vubuntor527làm sao đồng bộ nhạc từ Ubuntu sang iPhone :|11:59
n0bawkvào nhầm chỗ12:00
* n0bawk chưa dùng iphone bao h lolz12:00
vubuntor527nhận đc iPhone -> xem đc iPhone có gì, nhưng mà iPhone phải đồng bộ nó mới nhận đc nhạc nhẽo này nọ :(12:00
vubuntor527okey có rồi, cũng như iTunes, ko khác gì lắm :-s12:03
n0bawk:312:05
vubuntor527ko đồng bộ đc hình :-s12:05
n0bawkdùng iphone rồi mua thêm cái mac cho nó dồng bọ12:11
vubuntor527thế mua Mac cũng đc cài Ubuntu chứ :|12:14
n0bawkmình ko biết12:15
n0bawkcái đó hỏi apple :D12:15
vubuntor527vấn đề là Win đồng bộ đc chứ ko cần Mac :|12:15
n0bawkvậy cài win :))12:16
vubuntor527dùng U mà có gì khó cài Win thì.. :-s12:16
vubuntor527xa xỉ quá :|12:16
n0bawkdùng iphone tiếc gì con lợn còi :D12:17
vubuntor527tốn quá nhiều thời gian :|12:18
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor527chả nhẽ giờ reboot về Uyn chỉ để sync vài 3 bài nhạc :|12:19
=== favadi is now known as favadi|away
_Tux_Rymthbox12:28
_Tux_cài cái lib gì vô12:28
_Tux_cứ kéo thả music vô là xong mà12:28
n0bawkờ về win đi :))12:32
vubuntor180cho em hỏi13:09
vubuntor180giả sử mình báo cáo lỗi trên ubuntu13:09
vubuntor180có được dùng tiếng việt không13:09
vubuntor180nếu dùng thì có được trả lời không13:09
=== favadi|away is now known as favadi
=== 65MAAEQLA is now known as kid__
uno_2008halo15:27
Tux|Ubuntublo15:28
redlotus}hi15:28
uno_2008nice to meet you15:28
=== favadi is now known as favadi|away
uno_2008hhi15:48
=== favadi|away is now known as favadi
vubuntor239a lo16:40
=== favadi is now known as favadi|away
vubuntor239co ai k16:41
=== _Tux_ is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!