/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/30/#kubuntu-se.txt

swecarpitmannen,  hojtans16:36
KrawleztHojhoj16:38
swecarphoj Krawlezt 16:38
Krawlezt:)16:42
KrawleztJag är äntligen klar med mitt datorbygge swecarp16:42
swecarpwow är det n handlatt också16:43
KrawleztNej, måste vänta på mor min som ska ha en skräm.16:43
swecarpok16:44
Krawlezthttp://yeyfiles.net/kattmat/y2LrTm.png16:45
swecarphärligt bygge16:49
KrawleztTackar16:50
itmannenswecarp:  Hojtan. Har dagen flutit bra ?16:51
swecarpen jobbig dag på jobbet kom hem slog på datorn körde alla upopddateringar och sedan så ser jag inte frugans delade filer inte ens hennes dator i samba16:52
itmannenswecarp:  Verkligen mysko16:52
itmannenSjälv så har jag lyckats snoka rätt på en liten HDD till min lapp så jag kan install på riktigt inför nästkommande resa. Man vill ju inte åka naken16:54
itmannenTesta att install kubuntu 12.04 beta2. men det såg inte klokt ut16:56
swecarpdet är sant16:56
swecarpinstalerar om samba16:57
itmannenOk. det går ju att etsta om det blir bättre.16:57
itmannen*testa16:57
itmannenTyväär så fick jag inte in kubuntu 11.10 heller på denna lapp16:59
itmannenMen Ubuntu 12.04 beta2 gick bra ?16:59
swecarpvad bra senaste i lappen17:01
itmannenswecarp:  Har du testat kubuntu beta 2. Det såg helt konstigt ut17:02
swecarpnej har int gjort det17:02
KrawleztHar ni hört att Debian 7 kommer innehålla Gnome3?!17:03
itmannenIngen större förlust heller. För det åkta ut handlöst17:03
swecarpok itmannen  här håller jag på att bli tokig på det haär 17:04
itmannenswecarp:  Menar du med utdelningar ?17:04
swecarpjapp inget funkar får kalla in en expert sen när final är släpt17:05
itmannenswecarp:  Nu har jag iof inte testat dett via kubuntu. men det funkar bra för mig i ubuntu17:06
swecarpdet spelar ingen roll hur jag gör får det inte att funka17:08
swecarpskall boota om nu17:08
swecarpnu fick jag ett litet ärende skall se om det går att fpå igång en laptop17:10
swecarpPhilip5,  kena18:12
=== Philip6 is now known as Philip5
swecarphojtans20:22
swecarpPhilip5, itmannen  hejsan20:33
swecarpPhilip6,  hej 20:39
itmannenswecarp: Är du vaken än :)20:43
itmannenswecarp: Själv så ska jag mobilisera mot slafen20:44
swecarpjapp nu är jag konfunderad när jag nätverks delen i dolphin klickar på samba share så säger den att det är en brandväg som blokerar20:45
swecarpwb Philip6 20:47
=== Philip6 is now known as Philip5

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!