/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/30/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger6?spørgsmål - Hej! Jeg har netop installeret Ubuntu 11.10. Af en eller anden grund kan jeg ikke finde sluk-knappen i dette design. den findes ikke under brugerprofilen, ikke i bjælken. har ledt rundt i systemet udne held. ved I, hvad jeg evt. gør forkert?18:37
nikolaj_basherUbuntubruger6, kan du ikke tilføje ting til panelet ved at højreklikke på bjælken?18:50
nikolaj_basherTilføj til panel som i 10.1018:50
Ubuntubruger6nej, der sker ingenting ved højreklik18:50
Ubuntubruger6jeg kan ikke finde panelet nævnt nogen steder, hvor det burde vøre muligt at ændre designet. kan ikke gøre det som i 10.10, da jeg netop ikke kan ændre direkte i panelet18:52
Ubuntubruger6var jeres sluk--knap der fra starten?19:02
SLayeRDKder er der i 11.0419:04
SLayeRDKhar du et power icon oppe i højre hjørne ?19:06
Ubuntubruger6ja, der er et batteri-ikon19:09
Ubuntubruger6og kuvert, netværk, lyd, tid og brugerprofil. jeg kunne forestille mig, at sluk-knappen måske skulle være under brugerprofilen, men der er ddte kun muligt at skifte profil19:10
SLayeRDKmin sluk knap er under power ikonet19:12
SLayeRDKså det er en bærbar du bruger, hvilken model ?19:13
Ubuntubruger6acer aspire one19:14
Ubuntubruger6er der et sted, man kan ændre bjælken? synes ikke, jeg kan finde det i systemindstillinger.19:25
nikolaj_basherså kan jeg nok ikke give svaret, men google det19:26
Ubuntubruger6ok. og tak :)19:28
Ubuntubruger6du havde ret, det kunne googles. kan løses ved at ændre udseende fra 'ambience19:38
Ubuntubruger6til 'radience'19:38
Ubuntubruger6I må have en rigtig god aften!19:38
nikolaj_basher?spørgsmål nogle der har prøver at tilføje en bruger til courier (smtp-server)?22:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!