/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/03/30/#ubuntu-no.txt

Hans_Henriketter jeg gjikk fra 10.10->11.04->11.10, så ble pakken "libmysqlclient-dev" borte, jeg trenger den pakken, og når jeg skriver "apt-get install libmysqlclient-dev" så for jeg error: libmysqlclient-dev : Depends: libmysqlclient16 (= 5.1.61-0ubuntu0.11.10.1) but 5.1.61-2~dotdeb.0 is to be installed E: Unable to correct problems, you have held broken packages.14:10
Hans_Henriknoen ide om hvordan jeg kan installere libmysqlclient-dev ?14:10
geirhaHøres ut som du har lagt til en PPA som har andre mysql-pakker14:13
geirhaViser «apt-cache policy libmysqlclient-dev»  noen kilder som ikke er ubuntu.com?14:15
geirhaevt. apt-cache policy libmysqlclient1614:15
Hans_Henriknei, bare securty.ubuntu.com/ubuntu14:17
Hans_Henrikog archive.ubuntu.com *14:17
geirhafor libmysqlclient16 også?14:18
Hans_Henrikja14:18
geirhamerkelig, hvor kommer den dotdeb-versjonen fra da mon tro?14:19
geirhaKan det være du har installert den fra en separat deb-fil?14:20
Hans_Henriknei tviler på det14:20
geirhaJeg ville prøvd å avinstallere libmysqlclient16 og så installere den igjen, men du risikerer at den avinstallerer en haug med andre pakker i samme slengen.14:21
Hans_Henrikapt-get remove mysql-server* mysql-client* mysql* libmysql*;apt-get clean;apt-get autoclean; apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev;14:29
Hans_Henrikden siste komandoen fik denne feilmeldingen: Aborting downgrade from (at least) 5.5 to 5.1. If are sure you want to downgrade to 5.1, remove the file /var/lib/mysql/debian-*.flag and try installing again. dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/mysql-server-5.1_5.1.61-0ubuntu0.11.10.1_amd64.deb (--unpack):     subprocess new pre-installation script returned error exit status 114:30
Hans_Henrikhmm14:30
Hans_Henrikfor den feilmeldingen når jeg: apt-get install mysql-server14:31
jo-erlenddet var en relativt deilig oppgradering gitt! Gikk fra en 1.9MHz tokjerne til en 2.8GHz sekskjerne. Merker forskjell på det. :)14:35
Hans_Henrikdet høres ut som en betydlig oppgradering ja :p14:36
Hans_Henriknå har jeg gjort: apt-get -f remove mysql* libmysql* ; ingen errors så langt14:37
jo-erlendjepp. Nesten så det er morsomt å sitte og se på system monitor. ;)14:37
Hans_Henrikså: apt-get install mysql-server, og får: Unpacking mysql-server-5.1 (from .../mysql-server-5.1_5.1.61-0ubuntu0.11.10.1_amd64.deb) ... Aborting downgrade from (at least) 5.5 to 5.1. If are sure you want to downgrade to 5.1, remove the file /var/lib/mysql/debian-*.flag and try installing again. dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/mysql-server-5.1_5.1.61-0ubuntu0.11.10.1_amd64.deb (--unpack):  subprocess new pre-inst14:37
Hans_Henrikstatus: 1 //error14:38
Hans_Henriknoen ide om hva jeg kan prøve nå?14:39
jo-erlendtja.. Har du prøvd å slette den flag-fila?14:39
Hans_Henriknope14:39
jo-erlenddet er jo tipset du får i feilmeldingen, så jeg ville ha prøvd det først. Eventuelt bare flyttet den til et annet sted.14:40
Sakariasta backup av databasene dine14:40
Sakariastror ikke degradering fra 5.5 til 5.1 er så lurt14:41
Sakariaser en grunn til at det "flagget" er der14:41
Hans_Henrikvell,det var ingen degradering, mysql-serveren var allerede fjernet; og det gjikk greit etter at jeg fjernet flag-filen14:44
Hans_Henriknå trenger jeg php5-mysql pakken, og får error:  php5-mysql : Depends: php5-common (= 5.3.6-13ubuntu3.6) but 5.3.10-1~dotdeb.1 is to be  installed.14:44
Sakariashøres ut som du har fått inn noe tull14:45
Sakariashva har du i /etc/apt/sources.list.d/ ?14:45
Hans_Henrikigjen, disse problemene oppstod når jeg gjik fra 10.10 -> 11.04->11.10  :p14:45
Hans_Henrikumm,14:45
Hans_Henriksakarias: den "mappen" er helt tom14:46
Sakariasdet er fint, og du har ikke noe fancy i /etc/apt/sources.list ?14:47
Hans_Henrikhttp://pastebin.com/2CSfdbj314:48
Hans_Henrikikke som ikke er commented-out14:48
Sakariasdu har hatt dotdeb pakker14:48
Hans_Henrikumm.. lite newlines-problem med ssh og putty og cat, håper jeg14:48
Sakariasprogramet pastebinit er fint :)14:48
Sakariaspastebinit <filnavn>14:48
Hans_Henrikhttp://paste.ubuntu.com/907319/14:49
Sakariasengang i tiden har du dyttet inn pakker fra dotdeb, er det som kuker det til for deg nå14:50
Hans_Henrikumm.. ok, aner ikke hva det betyr14:50
Hans_Henrikumm, jeg installerte x11vnc via en deb-pakke14:51
Sakariasdotdeb har nyere pakker enn det ubuntu har, til LAMP-stuff. så det at repoet er disablet, gjør at du får pakkekonflikter14:51
Hans_Henrikoh, "http://packages.dotdeb.org" den ja14:52
Sakariasmhm14:52
Hans_Henrikwups, det var noe som hosteren hadde lagt in (afaik), og som ble disabled når jeg gjik til ny versjon av ubuntu..14:53
Sakariasenable den igjen vil kanskje løse problemene dine14:53
Hans_Henriker det mulig jeg kan bare enable den igjen og prøve?14:53
Hans_Henrikja skal prøve det14:53
Sakariasfjern # og sudo apt-get update osv osv osv14:53
Hans_Henrikapt-get remove mysql* libmysql*;apt-get update;apt-get install php5 php5-mysql phpmyadmin mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev              ; ingen errors ^^14:56
Sakariaspass godt på den phpmyadmin installasjonen din...14:57
Sakariasde finner høl i den støtt og stadig... så sperr den godt ned14:58
Hans_Henrikhmm ok; må gå nå, takk for hjelpen14:59
Sakariasbare hyggelig14:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!