/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/04/15/#ubuntu-dk-moede.txt

wangerinHej folkens13:57
laoshihejsa13:57
pixiarvaihej13:58
wangerinÅhhh. Jeg er ikke den eneste? ;-)13:58
o-k-moseHej13:58
nicky441Jeg er her vist også :)13:58
sbcHejsa13:59
o-k-moseEr der kaffe?13:59
buddigja, har lige skænket en kop14:00
laoshio-k-mose, kommer an på om du har sat den over14:00
o-k-moseJeg kigger lige...14:00
o-k-moseJo, minsandten. Fornemt!14:00
sbcNå, klokken er ved at være 16, skal vi komme i gang lige så stille...14:02
ajenboSå er jeg også mødt :)14:02
sbcVi har en dagsorden, som kan findes her:14:02
sbchttp://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/378/detail/14:02
sbcValg af dirigent14:02
sbcValg af referent14:02
sbcValg af stemmetællere14:02
sbcFormandens beretning14:02
sbcRegnskabsaflæggelse14:02
sbcBehandling af indkomne forslag14:02
sbcGodkendelse af budget14:02
sbcValg af bestyrelse14:02
sbcValg af formand14:02
sbcValg af kasserer14:02
sbcValg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter14:02
sbcValg af revisor14:02
sbcValg af LoCo kontakt14:02
sbcEventuelt14:02
sbcFørste punkt er:14:02
sbc * Valg af dirigent14:02
* sbc vil gerne styre os igennem i dag, men vil også gerne give plads til andre, hvis nogen har lyst...?14:03
nicky441+1 -> sbc14:03
laoshi+114:03
ajenbo+114:03
buddig+114:03
wangerin+114:03
o-k-mose+114:03
pixiarvai+114:03
sbcSå tror jeg det er mig :)14:04
pixiarvai!14:04
sbcpixiarvai: ja14:04
pixiarvaiskal vi tage en navnerunde med det samme ?14:04
sbchelt sikkert.14:04
pixiarvaiChristian Arvai, 37 år, Holeby-Lolland, Redaktør i Forum.14:05
laoshiflemming christensen, 64 år, Vejle, redaktør i forum14:05
sbcSøren Caspersen, 31 år, København, Formand for foreningen14:05
nicky441Nicky Thomassen, 29 år fra Helsingør og teknisk administrator i forum.14:05
ajenboAnders Jenbo, 28 år, Vanløse, admin i forum + bestyrelses medlem14:06
o-k-moseOle Mose, Hadsten, OSnørd (Det er den eneste titel, jeg lige kan komme på i den her sammenhæng)14:06
o-k-mose52 år14:06
wangerinHenning Wangerin, 43, Sønderborg, formand i alslug, linux/bsd-bruger siden 1996, ubuntubruger siden 7.0414:06
buddigHenning Buddig, 61 år Linux- og webdesign_nørd14:07
sbcEr der andre der vil præsentere sig? Så er det nu...14:07
sbcLige så alle ved det, så har vi nogle 'ordensregler', som bl.a. skal sikre at alle kan komme til orde.14:08
sbcFor at bede om ordet skriver man "!" i kanalen. Dirigenten tildeler så ordet når det bliver ens tur.14:08
sbcDet er vigtigt at man skriver "færdig" eller lignende når man er færdig, så den næste i rækken kan komme til.14:08
sbc * Valg af referent14:08
sbcSå skal vi have valgt en referent. Nogen frivillige?14:08
sbcHvis ingen andre vil, så skal jeg gerne :)14:09
laoshi+114:09
pixiarvai+114:09
wangerin+114:09
o-k-mose+114:09
sbcsuper :)14:09
sbcSå når vi til:14:10
ajenbo+114:10
sbc * Valg af stemmetællere14:10
sbcVi skal vel bruge to - og det skulle ikke være et svært job :)14:10
wangerinJeg fandt da ud af det sidste år ;-)14:10
pixiarvaijeg tager chancen ;)14:10
sbcNogen indvendinger mod wangerin og pixiarvai som stemmetællere?14:11
sbcsuper!14:11
laoshi!14:11
ajenbo+114:11
sbclaoshi: ja14:11
laoshistemmetællerne skal checke om stemmafgiverne står på listen https://launchpad.net/~ubuntu-dk14:11
laoshifærdig14:11
sbcGod pointe. wangerin pixiarvai: Hvis der er nogen I ikke kan finde på liste, så må I jo lige give lyd!14:12
wangerinsbc: Jeg har lige åbnet den ;-)14:12
pixiarvaio-k-mose, wangerin buddig  :  jeg kender resten, så skriv lige om i er på launchpad :)14:13
wangerinJeg er, og  budddig er på listen14:14
sbcImens vi får afklaret medlemsskab af Launchpadgruppen, vil jeg lige henlede opmærksomheden på vores vædtægter §4 Stk 6. hvor der står... "Hvis ikke der er opstillet nok til kampvalg, kan skriftlig nominering ske på selve generalforsamlingen hvis mindst 5 fremmødte ønsker dette."14:14
sbcHvis nogen har planer om nominering til de poster hvor der ikke er stillet nok op til kampvalg, så sig gerne til så hurtigt om muligt.14:14
laoshi!14:15
sbcoh, vi må ikke håbe han ikke følte sig velkommen... :(14:15
sbclaoshi: værsgo14:15
laoshiforeslår at vi åbner for nominering14:16
laoshifærdig14:16
o-k-mose!14:16
wangerino-k-mose: Er du på launchpad ?14:16
sbco-k-mose: værsgo14:16
ajenbovelkommen tilbage :)14:16
pixiarvaivb14:16
sbc!14:16
o-k-moseDet tror jeg ikke. Kan man deltage som observatør, eller skal jeg tilmelde mig nu?14:16
laoshi!14:17
sbco-k-mose: Du må hjertens gerne blive :)14:17
sbclaoshi: værsgo14:17
sbc!14:17
laoshio-k-mose, er meget velkommen til at deltage i alt - men du kan ikke stemme, hvis ikke du har været på launchpad i en måned14:17
laoshifærdig14:18
o-k-moseOK. Færdig. :)14:18
sbclaoshi: Hvem vil du gerne nominere til hvilke poster?14:18
sbcfærdig14:18
laoshiforeslår at nicky441 stiller op som bestyrelsesmedlem14:18
laoshifærdig14:19
pixiarvai+114:19
laoshi+114:19
sbcEr der 4 andre som støtter op om denne nominering?14:19
ajenbo+114:19
wangerin+114:19
sbcFutte: Velkommen til14:20
sbc+114:20
Futtejo tak sbc14:20
sbcAndre nomineringer til tillidsposter?14:21
sbcOk, så går vi videre i dagsordenen:14:21
sbc * Formandens beretning14:21
sbcJeg vil dele min beretning op i tre dele, med fokus på vores forum, de ting som gik knapt så godt det sidste års tid og til sidst de 'nye' Ubuntu lokalgrupper.14:22
sbcForumet (og hjemmesiden) er fra mit synspunkt vores største aktiv. Her kan brugere få hjælp og support til installation og brug af Ubuntu.14:22
sbcDer har i årets løb været en mindre ændring i redaktørteamets sammensætning, men fra brugernes synspunkt tror jeg dette er sket ganske ubemærket og fra mit synspunkt kører forumet fantastisk.14:22
sbcDet sidste års tid har vi haft opstart af både Ubuntu Aarhus og Ubuntu København. Desværre er begge afdelinger holdt op med at afholde møder igen. Forhåbentlig får begge afdelinger vind i sejlene på et senere tidspunkt.14:22
sbcYderligere har vi for første gang i mange år ikke haft en stand på Open Source Days. Det fortæller måske lidt om vores aftagende aktivitetsniveau.14:22
sbcEndelig vil jeg nævne det arbejde med Ubuntu som foregår i forskellige LUGs og lokalgrupper, som f.eks. Ubuntu Randers. Hvor vi tidligere har lavet relativt store arrangementer, f.eks. i forbindelse med nye udgivelser, kan det være at vi er på vej mod en situation, hvor det er mindre (men oftere) møder i lokale afdelinger/LUGs hvor vores aktiviteter ligger.14:22
sbcfærdig14:22
sbcVi kan lige vente et par minutter, til alle har læst den og så se om nogen har lyst til at kommenterer på den.14:22
sbcFutte: Hvis du vil have lov til at stemme når vi når dertil, så skal du lige fortælle dit navn og din launchpad-id14:23
Futtesbc: jeg er bare med på en lytter. 14:24
sbcFutte: helt i orden.14:24
sbcEr der kommentarer til formandens beretning?14:25
wangerin!14:26
sbcwangerin: værsgo14:26
ajenbo!14:26
wangerinJeg tror også vi kommer til at gå mod mindre arrangementer rundt omkring, men det kræver altid nogle frivillige, som desværre kan være svære at skaffe ;-) Færdig14:27
sbcajenbo: værsgo14:27
Ubuntubruger8Undskyld forsinkelsen, 14:27
sbcUbuntubruger8: Velkommen til. Hvis du vil have stemmeret senere, når vi når dertil, så skal du lige fortælle dit navn og dit launchpad id :)14:27
Ubuntubruger8 Jannie her14:28
ajenboFor forummets vedkommende skal vi have arbejdet på at opdatere det da vi efterhånden køre med lidt ældre verision, og der er problemer med at hente nyt kode ord for bruger der glemmer det.14:28
sbcajenbo: andet?14:29
ajenboJeg arbejder i øje blikket på at få opgradertet det men det er et lidt tidskrævende for mig.14:29
ajenboAlle der har lydt til at hjælpe skal være meget velkommen til at se på koden som ligger på github14:29
ajenbofærdig14:29
sbc(sorry for 'afbrydelse')14:29
sbcAndre som ønsker ordet?14:30
sbcSå går vi videre til:14:30
sbc * Regnskabsaflæggelse14:30
sbcVi har et regnskab som kan findes her:14:30
sbchttps://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20120406/dbde8a62/attachment-0003.pdf14:30
sbcKommentarer til det?14:31
pixiarvaiUbuntubruger8 , skriv "/nick  momsemor" , så skifter du navn14:31
wangerin!14:31
sbcwangerin: værsgo14:31
laoshi!14:32
wangerinBurde vi ikke ha brugt nogle af alle vore reklameindtægter på reklame for os selv?14:32
wangerinfærdig14:32
sbc!14:32
sbclaoshi: værsgo14:32
laoshimeget overskueligt, og ser også rigtigt ud for mig. har revisoren været inde over?14:33
laoshifærdig14:33
sbc!14:33
sbcsbc: værsgo14:33
sbcwangerin: Selvfølgelig burde vi det, men det kræver at nogen er aktive og gør det. Det er ikke blevet nået det sidste år...14:33
sbclaoshi: Revisor har ikke set det (så vidt jeg ved)14:33
sbc(Jeg er faktisk ikke sikker på hvem der er revisor eller om vi overhovedet fik fundet en sidste år)14:33
laoshiog hvem var det egentlig?14:33
sbcfærdig14:33
sbc:)14:34
laoshi!14:34
sbclaoshi: værsgo14:34
laoshiuanset, så stemmer jeg for at godkende det. men vi bør nok se at få valgt en revisor denne gang alligevel14:34
laoshifærdig14:34
sbcandre kommentarer?14:34
pixiarvai+114:34
laoshi+114:35
sbcSkal vi for god ordens skyld stemme om vi kan godkende regnskabet?14:35
nicky441+114:35
ajenbo+114:35
sbc... eller, det er måske det vi stemmer om nu? :)14:35
pixiarvai+1 heh14:35
nicky441+1 :)14:35
wangerin+114:35
sbcDet tror jeg vi siger. Altså +1 for at stemme for regnskab, -1 for at stemme imod.14:35
* laoshi er overbevist om at det er det vi har gang i14:35
sbc+114:35
laoshi+114:36
sbcok :)14:36
sbcNæste punkt:14:36
sbc * Behandling af indkomne forslag14:36
sbcDer er et enkelt forslag (stillet af mig), og det lyder:14:36
sbcDet pålægges bestyrelsen at nedbringe foreningens kassebeholdning til kr. 1000 inden udgangen af november 2012. Dette kan f.eks. ske ved donation til Foreningen Fri Software, Free Software Foundation Europe eller lignende. 14:36
sbc!14:36
wangerin!14:36
laoshi!14:36
pixiarvai!14:37
sbcJeg motiverer det ved at vi har en masse penge, og de gør intet godt på vores konto. De skal bruges til noget. Om ikke andet så måske andre 'fornuftige' foreninger kan bruge dem...14:37
sbcfærdig14:37
sbcwangerin: værsgo14:37
wangerinVi bør nok få nedbragt kasse-beholdningen, men jeg mener også vil skal se hvad foreningen selv kan bruge.14:38
wangerinEksemplvis vill noget reklame-materiale ville være rigtigt godt.14:38
wangerinfærdig14:38
sbclaoshi: værsgo14:38
wangerin!14:38
laoshienig med wangerin om at der bør afsættes midler til reklame for os selv og ubuntu14:39
sbc!14:39
laoshiherudover har jeg i gen.fors.tråden foreslået støtte til danskgruppen14:39
laoshisom yder et stort arbejde både for foss og for ubuntu14:39
laoshimen det er måske noget som den kommende bestyrelse kan se nærmere på14:40
laoshifærdig14:40
ajenbo!14:40
sbcpixiarvai: værsgo14:40
pixiarvaiDe penge bør, efter min mening, gå til danskgruppen. jeg har set i forum at de kan bruge lidt økonomisk hjælp, med en server, men jeg har dog ikke lige pt overblik over udgiften dertil.14:40
pixiarvaifærdig14:40
nicky441!14:40
sbcwangerin: værsgo14:41
laoshi!14:41
wangerinFindes der nogle lokaliteter hvor der er folk som gerne vil ha gang i noget, men hvor de ikke nødvendigvis 14:41
wangerinhar nørderne ved hånden? Kunne der evt laves en pulje til betaling af befordiring af os nørder ud til dem?14:41
wangerinFærdig14:41
sbcsbc: værsgo14:41
sbcreklame-materiale, skal det være google / FB reklamer, eller reklamer i aviser?14:41
sbcdanskgruppen, er det en hel server de har brug for, eller kan plads hos andre bruges? (Jeg gætter at DKUUG SSLUG osv. må have adgang til servere?)14:41
sbcfærdig14:41
sbcajenbo: værsgo14:41
buddig!14:41
pixiarvai!14:41
sbc(Jeg prøver at holde talerrækken. Hvis den smutter, så er det altså ikke ond vilje, men der er meget tekst på skærmen i øjeblikket... :)14:42
o-k-mose!14:42
ajenboVi kunne måske se på en "introduktionspakke" som vi sender ud til folk i "magt positioner"?14:42
ajenbofærdig14:42
wangerin!14:42
sbcnicky441: værsgo14:42
nicky441Jeg er også enig i at beholdningen bør bringe ned til 1000kr., men jeg mener at pengene kan bruges bedre end ved at reklamere.14:42
nicky441færdig14:42
sbclaoshi: værsgo14:42
sbc!14:43
laoshidetaljerne omk. danskgruppen og evt. server til oversættelsesarb. er ikke afklaret for øjeblikket, men vi kunne f.eks. bevillige et beløb til anvendelse efter gruppens egen bestemmelse14:43
nicky441!14:43
laoshiforeslår at vi beslutter at støtte dem, og så lade bestyrelsen træffe nærmere afgørelser14:43
laoshimen synes også godt om wangerins ideer14:44
laoshifærdig14:44
ajenbo+114:44
sbcbuddig: værsgo14:44
buddigJeg vidste ikke at foreningen ejede denne formue, og jeg er nok ikke den eneste. Derfor støtter jeg forslag om at de gør gavn i foreningen14:44
buddigslut14:44
sbcpixiarvai: værsgo14:45
pixiarvaiHar vi nogle fra Dansk-gruppen til stede i dag ? 14:45
nicky441Mig...14:45
ajenbomig14:45
laoshimig14:45
nicky441:)14:45
pixiarvaikender i en ca pris ?14:45
nicky441!14:45
laoshi!14:45
sbcJeg tror vi bryder taler-rækken hurtigt, hvis det bare er svar til pixiarvai . nicky441 laoshi ca. pris?14:46
nicky441Vi bør vende den med Keld, det er pt. ham der står med driften14:46
pixiarvaiok med mig14:46
laoshifrafalder14:46
pixiarvaifærdig14:46
sbco-k-mose: værsgo14:47
o-k-moseI Aarhus har vi OSAA, hvor der kræves betalt medlemsskab, for at afholde arrangementer - de skal bruge pengene til lokaler. Det kunne man f.eks. godt afsætte midler til.14:47
o-k-mosefærdig14:47
sbcwangerin: værsgo14:47
wangerinDet reklame jeg tænker på er fx plakater, bannerer, foldere etc. Helt lavpraktisk til at gøre opmærksom på os ude14:47
wangerini den virkelige verden. (Alslug arbejder med at få lavet en folder lige nu). Plakater og bannere er lidt dyrere ;-)14:47
wangerinFærdig14:47
sbcsbc: værsgo14:48
sbcKan forslaget evt. modificeres, så det blot lyder "Det pålægges bestyrelsen at nedbringe foreningens kassebeholdning til kr. 1000 inden udgangen af november 2012."14:48
sbcog så må den kommende bestyrelse (med øje for debatten i dag) se at få pengene brugt fornuftigt?14:48
sbcfærdig14:48
sbcnicky441: værsgo14:48
wangerin!14:48
nicky441Jeg er færdig :)14:48
sbcwangerin: værsgo14:48
wangerinJeg synes ikke vi skal gå helt så langt ned. Men ellers enig i at bestyrlesen må håndtere det. Færdig14:49
sbc!14:49
sbcwangerin: hvor langt ned ville du have det?14:49
sbcfærdig14:49
sbc3000?14:49
pixiarvai3000 er ok for mig14:50
o-k-mose!14:50
sbco-k-mose: værsgo14:50
wangerin2-3k måske. Det kan hurtigt blive knapt hvis der er nogen der pludseligt vil til at lave noget PR14:50
o-k-moseJeg har afholdt et arrangement for Drupal Danmark. Et af de største problemer var lokalerne.14:50
o-k-moseJeg ville gerne afholde mødet og stå for tingene, men jeg har ikke lyst til at betale for det.14:51
wangerin!14:51
sbcwangerin: værsgo14:51
o-k-moseDet er for mig at se en begrænsning, at der ikke er adgang til et lokale. OSAA har lokaler, men kræver betalt medlemsskab på ca. 1200 om året. 14:52
sbc!14:52
laoshi!14:52
o-k-moseJeg synes det kunne være en ide, at overveje.14:52
wangerinGratis lokale er et problem mange steder, men kan på den anden side tit løses med gode forbindelse. Men det er desværre ikke altid det hjælper. Færdig14:52
buddig!14:52
sbcfrafalder14:52
sbclaoshi: værsgo14:52
wangerin+114:53
o-k-moseDet er muligt det ikke hjælper ret meget, jeg ved dog det begrænser - helt konkret 14:53
laoshiforeslår at vi vedtager at nedbringe til 3000 og så lade bestyrelsen træffe afgørelse om fordelingen af støtte under hensyntagen til debatten  her. færdig14:53
wangerinHmm. Forkert kanal ;-)14:53
pixiarvai+114:54
o-k-mosefærdig14:54
sbcbuddig: værsgo14:54
ajenbo+114:54
buddigDer er en masse gode ideer igang, når det viser sig, at der er penge til det. 14:54
wangerin+1 til laosis forslag14:55
buddigok-mose, jeg har betalt medlemsskab i osaa, så jeg kan evt. booke lokalet 14:55
buddigfærdig14:55
nicky441+1 -> laoshi14:55
laoshi+114:55
sbc+114:55
sbcDet lader til at det modificerede forslag bliver vedtaget.14:55
sbcNogen der vil stemme imod det, så er det nu!14:56
o-k-mosebuddig - Okay 14:56
sbc... ok, forslaget som laoshi formulerede det er vedtaget.14:56
sbcNæste punkt:14:56
sbc * Godkendelse af budget14:56
sbcVi har et budgetforslag:14:56
sbchttps://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20120406/dbde8a62/attachment-0002.pdf14:57
sbc!14:57
pixiarvai!14:57
sbcSet i lyset af det just vedtagne forslag, så skal der vel 'tilføjes' udgifter for ca. 5000 kr.?14:57
sbcfærdig14:57
sbcpixiarvai: værsgo14:58
pixiarvaiGodkendt. Men med forbehold for at vi lige har vetaget at nedbringe kapitalen, hvilket vil betyde at slutbeløbet vil være lavere.14:58
sbc!14:59
sbcskal vi bare tilføje en post som hedder diverse reklamer/server til danskgruppen/uddelingsmateriale/andet på 5000, eller skal vi gøre det mere specifikt før vi sætter det til afstemning?14:59
sbcfærdig15:00
wangerin!15:00
nicky441!15:00
sbcwangerin: værsgo15:00
wangerinJeg mener ikke det er nødvendigt at være mere specifik. Færdig15:00
sbcnicky441: værsgo15:00
buddig!15:00
nicky441Den nye bestyrelse kunne evt. lave et forslag, og sende det i "høring"15:00
nicky441færdig15:00
sbcbuddig: værsgo15:00
buddigsuper forslag sbc, at tilføje den post - færdig15:01
sbcandre der ønsker ordet?15:01
pixiarvai!15:01
sbc!15:01
sbcsbc: værsgo15:01
pixiarvai-5000 kr vil give 2789,67 i rest, hvilket er tæt på hvad vi i forvejen havde snakket om. Så skal vi vedtage at sætte 5000 af nu ?15:02
sbcnicky441: for at mindske papir-arbejdet mener jeg vi bør få vedtaget budgettet i dag, i stedet for at skulle komme med flere forskellige forslag.15:02
sbcfærdig15:02
sbcpixiarvai: værsgo15:02
pixiarvaisry .. jeg smed det før15:02
sbcpixiarvai: intet problem :)15:02
nicky441!15:03
sbcnicky441: værsgo15:03
nicky441pixiarvais forslag virker som en god mellemvej15:03
nicky441færdig15:03
sbcPeterEH: Velkommen til. Hvis du vil have ret til at stemme, så skal du lige fortælle dit navn og launchpad-id :)15:03
sbcok, så vi stemmer om det 'modificerede' budget, hvor der tilføjes en udgift på 5000 kr.15:03
sbcHvem kan stemme for?15:03
nicky441+115:03
laoshi+115:03
pixiarvai+115:03
sbc+115:04
buddig+115:04
sbcnogen imod15:04
wangerin+115:04
sbcSå må det være vedtaget.15:05
sbcNæste punkt:15:05
=== Ubuntubruger8 is now known as Momsemor
ajenbo+115:05
sbc * Valg af bestyrelse15:05
sbcFørst er der:15:05
sbc  * Valg af formand15:05
* sbc stiller op15:05
pixiarvai+115:06
laoshi+115:06
Momsemor+115:06
nicky441+115:06
sbc... og der er vist ingen modkandidater.15:06
ajenbo+115:06
wangerin+115:06
buddig+115:06
* sbc takker for valget :)15:06
sbc  * Valg af kasserer15:06
sbcpixiarvai stiller op15:06
sbc+115:06
laoshi+115:06
Momsemor+115:06
nicky441+115:06
buddig+115:06
wangerin+115:06
ajenbo+15:07
sbcpixiarvai: er valgt. Tillykke15:07
pixiarvaitakker for valget :)15:07
ajenbo115:07
sbc  * Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter15:07
sbcNu skal jeg lige se at vi får listen med opstillede rigtigt. hang on...15:07
sbcnicky441: Hvad er det nu dit navn er? (sorry)15:08
nicky441Nicky Thomassen :)15:08
sbcMomsemor: Du er jannie, ikke?15:08
MomsemorJo :-915:08
MomsemorJannie Udengaard15:09
sbcSå vi har 5 kandidater:15:09
sbcAnders Jenbo15:09
sbcHenning Wangerin15:09
sbcHenning Buddig15:09
sbcJannie15:09
sbcNicky Thomassen15:09
sbcHar jeg glemt nogen? (Så er det nu der skal råbes op!)15:09
sbcEllers tænker jeg at hver lige kan skrive 2-4 linjer om dem selv, så kan vi tage en hurtig runde, hvis nogen gerne vil have ordet, og så går vi til afstemning. Lyder det ok?15:10
laoshi!15:10
sbclaoshi: værsgo15:10
laoshilyder ok. hvordan er det med afstemning? har vi hver 2 stemmer?15:10
sbclaoshi: præcis15:10
sbcVedtægterne siger:15:10
sbcVed valg af bestyrelsesmedlemmer har hver stemmeberettiget to stemmer. Man kan vælge at stemme på to forskellige kandidater, stemme på en kandidat (som så kun får en stemme) eller stemme blankt.15:11
sbcMere til proceduren?15:11
laoshinej15:11
sbcSå må I alle fem kandidater gerne skrive et par linjer om jer selv. (Rækkefølgen er underordnet, bare skriv når I er klar). Når alle har skrevet åbner jeg talerrækken, hvis nogen ønsker at stille spørgsmål eller lignende til kandidaterne.15:12
wangerinHenning Wangerin - Formand i ALSlug, og aktiv i mange forskellige opensource-sammenhæng.15:12
wangerinVi ha aktivititer i Sønderborg+Aabenraa 2 gang i måneden, så vi er pænt aktiove hernede i fodenden15:12
wangerinFærdig15:12
sbcajenbo: buddig, Momsemor , nicky441 : Vil I skrive et par linjer om jer selv?15:13
MomsemorJeg har kørt Ubuntu siden 2008, været medlem af OSAA, med til, at åbne Ubuntu Randers og Ubuntu Favrskov15:13
nicky441Jamen oprindeligt meldte jeg mig jo til på forummet, for at hjælpe nye folk i gang med Linux, og på sin vis er det stadig det jeg gerne vil, ved at sikre et godt forum. Jeg oversætter også lidt engang i mellem, men det meste af tiden går her nu. 15:14
Momsemorog selvfølgelig med i Ubuntu Danmark ;-)15:14
nicky441Det bliver nok ikke de store ideer jeg kan bringe ind, men jeg håber at mit arbejde i forummet er nok :)15:15
nicky441færdig15:15
sbcbuddig: ajenbo Vil I skrive lidt, eller skal vi gå til afstemning?15:15
ajenboAnders Jenbo. Jeg har brugt Ubuntu fast siden 9.10. Har været med til arengementer både i OSAA, jeg hjælper brugere i forummet, laver noget teknisk administration. Deltagere i oversættelse af Ubuntu. Har deltaget i Ubuntu Cafee i køben havn af holdet et Global Jam m.m.15:17
sbcbuddig: Så er det sidste chance, hvis du vil skrive lidt om dig selv, før vi stemmer.15:17
buddigJeg er også med på forumet - og har deltaget i møder både i Randers og i Aarhus inden de lukkede det, da jeg holdt sommerferie.15:17
buddigDet var faktisk en overraskelse, at jeg aldrig nåede at komme rigtig igang i Aarhus15:18
sbcOk, går vi til afstemning. Hver person kan max stemme på to kandidater. Vi skriver bare navnene her i kanalen, og så er det stemmetællerne der finder tæller sammen. Afstemningen er åben 1 min :)15:19
wangerinwangerin15:19
wangerinmomsemor15:19
sbcanders og jannie15:19
nicky441Anders Jenbo & Jannie Udengaard15:19
laoshimomsemor og buddig15:19
ajenboMomsemor, + buddig15:19
Momsemorwangerin og henning15:20
buddigAnders og Jannie15:20
sbcSå er tiden gået15:21
pixiarvaianders og buddig15:21
sbc(og jeg glemte vist at give ordet frit efter præsentationerne. Det må i undskylde :( )15:21
sbcstemmetællere, hvad når i frem til? :)15:21
wangerinmomsemor 7, ajenbo 5, buddig 4, wangerin 2 og nicky 015:22
pixiarvai+115:23
sbcSå den nye bestyrelsen består af jannie, anders, henning og som supplenater henning og nicky.15:23
sbcTillykke til alle.15:23
o-k-moseTillykke15:23
laoshitillykke!15:23
pixiarvaitillykke15:23
MomsemorTakker for valget :-)15:24
nicky441Takker :)15:24
sbc(Jeg håber i øvrigt at suppleanterne vil deltage i besytrelsesarbejdet på lige fod med resten :)15:24
nicky441Selvfølgelig15:24
wangerinJa jeg forventer ikke at holde mig rolig af den grund ;-)15:24
sbcSå er vi næste i mål venner :) 3. sidste punkt på dagsordenen:15:24
sbc  * Valg af revisor15:24
* sbc ser sig omkring...15:24
buddigTakker15:24
nicky441!15:25
sbcnicky441: værsgo15:25
ajenbotakker15:25
nicky441Måske et dumt spørgsmål15:25
nicky441men hvad laver en revisor i denne sammenhæng?15:25
nicky441færdig15:25
sbc!15:25
sbcnicky441: Revisor ser regnskabet igennem (sammen med eventuelle billag, faktura osv.) og tjekker at kassereren har gjrot sit arbejde ok.15:26
nicky441Ok, skal det være en tredjemand, eller bare en anden i bestyrelsen / foreningen ?15:26
sbc(Med vores begrænsede regnskab er det ikke en voldsom opgave, men hvis vi pludselig får meget stor udgifter er det rart at der er nogen som kigger efter at regnskabet ikke har fejl)15:26
sbcnicky441: Bare en fra forenignen som ikke er den samme som laver regnskabet.15:27
wangerin!15:27
sbcwangerin: værsgo15:27
wangerinHvor sidder kassereren rent goegrafisk? Det vill være lidt nemmere hvis revisorer ikke sidder i den anden ende af landet.15:27
wangerinFærdig15:27
sbc!15:27
pixiarvailolland15:28
laoshi!15:28
sbclaoshi: værsgo15:28
sbc!15:28
laoshiog revisor er uden for bestyrelsen, så det udelukker en pæn del af de deltagende på mødet! færdig15:28
sbcsbc: værsgo15:29
wangerin!15:29
sbcwangerin: Tidligere har vi bare indscannet faktura og så sende dem m. e-mail. Så længe vi ikke har speceilt mange bilag er det en overkommelig opgave...15:29
sbcfærdig15:29
sbcwangerin: vræsgo15:29
sbc*værsgo15:29
wangerinJeg er lige ved at se om alslug' kasserer vil være revisor, så hang on15:29
wangerinHmm. Tager ikke telefonen ;-)15:30
wangerinf15:30
pixiarvaiwangerin,  jeg har lige fået 12 til terminsprøven ;) lokke lokke lokke15:30
wangerinHar ham i røret nu.15:31
sbcDer er ikke andre af de fremmødte vi kan lokke?15:31
sbcwangerin: ohh, vi håber så :)15:31
wangerinHan er villig. Han kommer på online nu. pel15:31
wangerinFærdig15:31
sbc!15:32
sbccool.15:32
sbcSkal vi ikke gå videre, til næste punkt, og så håbe han kan præsenterer sig selv, når han kommer på?15:32
sbcDer er ingen grudn til at side og vente.15:32
Momsemor+115:32
pixiarvai+115:32
sbcSidste valg:15:32
sbc  * Valg af LoCo kontakt15:32
laoshi+115:32
sbclaoshi: stiller op.15:32
pixiarvai+115:32
nicky441+115:32
Momsemor+115:32
sbc(hvis jeg husker rigtigt)15:33
wangerin+115:33
sbc+115:33
sbctillykke til laoshi  :)15:33
buddig+115:33
sbcSå når vi til:15:33
sbc * Eventuelt15:33
laoshitakker for valget!15:33
sbcEr der nogen der gerne vil have ordet til eventuelt?15:33
ajenbovelkommen15:33
o-k-mose!15:33
sbco-k-mose: værsgo15:33
wangerinHej pel: En kort presentation af dig selv?15:33
o-k-moseBlot lidt om Århus. Hvordan kan vi østjyder, samle op på det?15:34
pelKasser i Alslug15:34
o-k-mosekan vi mødes på Ubuntu Dk eller?15:34
Momsemorja, den var kort ;-)15:34
buddig!15:35
pixiarvai!15:35
sbcbuddig: værsgo15:35
buddigo-k-mose, kan vi ikke koordinere på forumet?15:35
sbcJeg bryder lige ind!15:36
pelHar været med i Alslugs i 5 år, det var osse kort ;)15:36
o-k-moseDet synes jeg vi skal15:36
sbcLad os lige tage pel og revisor først, og så vende tilbage til Eventuelt bagefter.15:36
sbcpel: Hvad hedder du? :)15:36
pelPoul Erik Lauridsen15:37
sbcSuper, og du vil gerne være vores revisor?15:37
pelJa, det vil jeg gerne.15:38
sbclad os stemme om det så :)15:38
sbc+115:38
nicky441+115:38
wangerin+115:38
Momsemor+115:38
pixiarvai+1 Som sådan syntes jeg at det er helt ok, hvis vi tager Poul ind som revisor - jeg kender ham ikke i forvejen, så en uvildigt dobbelttjek af regnskabet er helt perfekt for mig :)15:38
laoshi+115:38
buddig+115:38
sbc! VIGTIGT ! Kan jeg ikke lige få alle som er valgt til at sende en e-mail til soeren.b.c@gmail.com med navn, foretrukken e-mail adresse osv., så jeg / vi har 'styr' på hvem folk er og hvor de kan kontaktes.15:38
ajenbo+115:38
Momsemor+115:39
laoshi+115:39
nicky441+115:39
laoshi!15:39
sbcog så tilbage til eventuelt. Jeg tror jeg afbryd buddig ...?15:39
laoshi! til dette her!15:39
buddignej, jeg glemte at skrive færdig15:39
sbcAh, sorry!15:40
sbclaoshi: værsgo15:40
laoshihusk også at sende link til evt. wikiside og launchpadprofil til sbc15:40
pixiarvaito slow he15:40
laoshiog når jeg så får alle oplysningerne af sbc skriver jeg dem ind på http://ubuntudanmark.dk/forening/15:40
laoshifærdig15:40
sbclaoshi: godt du husker når jeg glemmer! :)15:41
sbcpixiarvai: værsgo15:41
sbc(me har måske rodet talerrækken godt rundt nu...?)15:41
pixiarvaisbc, den har jeg taget15:41
sbc... er der andre som ønsker ordet?15:42
wangerin!15:42
sbcwangerin: værsgo15:42
wangerinJeg savner at randers' og favrskovs aktiviteter kommer i google-kalenderen. Pt er det kun aktiviterne herned som er i den. Færdig15:43
Momsemor!15:43
buddig!15:43
ajenbo!15:43
sbcMomsemor: værsgo15:43
MomsemorDet skal jeg se om vi ikke kan få rettet op på 15:43
Momsemorfærdig15:44
sbcbuddig: værsgo15:44
buddigJeg kan forstå, at google kalenderen bruges meget, jeg savner et link til den på ubuntudanmark.dk, da jeg aldrig har været inde på den.15:44
buddigfærdig15:45
sbcajenbo: værsgo15:45
pixiarvai!15:45
wangerin!15:45
ajenboVi mister måske snart vores Google konto15:45
nicky441(det er min skyld, jeg beklager)15:46
ajenboVi skal finde ud af hvad den styre og skifte den til en ny15:46
sbc!15:46
ajenbofærdig15:46
sbcpixiarvai: værsgo15:46
wangerin!15:46
pixiarvaihvor er den kalender. som vi plejer at have på forums forside, blevet af ?15:47
nicky441http://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/category/meetings/15:47
pixiarvaiok15:47
sbcwangerin: værsgo15:47
wangerinAt oprette og dele en kalender er ikke det store problem. Om den ligger hos google eller et andet sted er 15:48
wangerinligegyldigt, så længe den eksporteres via et ical-feed, så kan alle læse den15:48
wangerinfærdig15:48
sbcsbc: værsgo15:48
sbcajenbo: Kan du uddybe præcist hvorfor vi måske mister den (evt. over e-mail, hvis det er meget langt og indviklet)?15:48
sbcfærdig15:48
nicky441!15:48
sbcwangerin: værsgo15:49
ajenbo!15:49
wangerinfrafalder15:49
sbcnicky441: værsgo15:49
wangerin(indtil videre)15:49
nicky441Jeg kom til at angive "vores" alder under 1315:49
nicky441og så bliver kontoen inddraget, og derefter lukket15:50
nicky441færdig15:50
sbcajenbo: værsgo15:50
sbc!15:50
ajenboJeg tror kun det er forum@ubuntudanmark.dk der er påvirket hvilket vist ikke styre særlig mange ting.15:51
ajenbofædig15:51
sbc!15:51
sbcSå det vil måske være godt hvis vi snarest får overblik over hvilke konti og kode vi faktisk har til hvilke services... evt. på først kommende møde?15:51
sbcajenbo: kører mail på ubuntudankarm.dk på google?15:51
sbcfærdig15:51
ajenbonej15:52
wangerin! Jeg har et punkt til efter kalender-diskutionen er klaret15:52
sbcok15:53
wangerin! Med noget til kalenderen15:53
sbcwangerin: værsgo15:53
wangerinJeg er også blevet admin på kalenderen, så selvom ubuntu-kontoen bliver lukket, burde kalenderen forblive aktiv. Det er i hvert fald min arfaring fra andre sammenhænge. Færdig15:54
sbc!15:54
sbcDet tror jeg også jeg er.15:55
sbcfærdig15:55
sbcajenbo: har du mere til kalender / google-konto, eller skal vi gå videre?15:55
ajenbo15:55
sbcwangerin: værsgo til nyt emne :)15:55
wangerinJeg kunne meget godt tænke mig et rss-feed fra forummet, så os der ikke holder øje med websider også kan følge med.15:56
wangerinMin tid er ikke til at holde øje med om der kommer noget nyt på siden, men få jeg det serveret hjælper det15:56
wangeringaranteret på mit aktivitets-niveau på den kant ;-)15:56
wangerinFærdig15:56
sbc!15:56
nicky441http://ubuntudanmark.dk/forum/feed.php15:56
sbcwangerin: det er jeg næste sikker på findes 15:56
sbcoh, det findes! :)15:56
nicky441:)15:56
buddig!15:57
wangerinHvorfor er det så gemt væk, så det ikke kan findes?15:57
sbcbuddig: værsgo15:57
nicky441!15:57
buddigNår jeg skriver eller svarer i andre fora, er jeg automatisk tilmeldt e-mail svar. Hvis vi gør det samme i vores, så tror jeg vi får mere og hurtigere aktivitet15:58
buddigfærdig15:58
sbcnicky441: værsgo15:58
nicky441Der er en lille knap på forsiden, lige ved siden af "Seneste emner fra forum"15:59
nicky441men den er måske ikke nem at finde hvis man ikke ved det?15:59
o-k-mose(Bliver nødt til at smutte - håber vi tales ved en senere lejlighed)15:59
nicky441færdig15:59
sbco-k-mose: tak for i dag.15:59
sbcVar der flere på taler-listen?15:59
sbcJeg tror det ikke.16:00
sbcSidste chance for at få ordet...16:00
sbcSå vil jeg sige tak for god ro og roden!16:00
sbcDer kommer nok lige til at gå lidt tid før referatet kommer ud. Husk at skrive info til mig alle jer valgte :)16:01
sbcFortsat go' aften til alle. Vi ses / snakkes16:01
laoshitak for et konstruktivt møde - cu16:01
pixiarvaicu16:01
wangerinnicky441: Jeg kan ikke finde den tekst.16:01
wangerinlaoshi: ilm16:01
wangerincu guys16:01
MomsemorOk og hejsa16:01
buddigTak også herfra for god aktivitet og super god mødeledelse16:01
sbcwangerin: http://ubuntudanmark.dk/ helt der ude, i højre side.16:01
sbclille orange rss symbol.16:02
sbcHåber vi ses til næste (almindelige) irc møde, som er mandag d. 30. april.16:02
wangerinsbc / nicky441: Ja, men ikke når man først har forvildet sin IND i forummet, så er der intet.16:03
ajenboTak til alle16:03
sbcwangerin: Nej, det har du nok ret i! :(16:03
nicky441wangerin, det tror jeg desværre også16:03
wangerinNår jeg er inden i forummet, ville jeg da forventer også at finde det der ;-)16:03
sbcwangerin: Det kan være hvis vi spørger ajenbo pænt, at han vil kigge på det (men som du kunne høre, så har han en del at gøre med at opdatere forumet ogs...)16:04
nicky441Ses :)16:04
wangerinajenbo: Pænt be be ;-)16:04
ajenboSkal tænke over det...16:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!