/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/04/16/#ubuntu-cat.txt

=== marcoil` is now known as marcoil
sergimateobona nit!19:03
giorgiograppa1bona nit, si no plou19:52
josepgallartbona nit a tots19:53
sergimateoProu que plou però plou poc; però per lo poc que plou, plou prou19:54
sergimateobona nit!19:54
giorgiograppa1bona nit, sergimateo! portes paraigua? ;-)19:54
sergimateogiorgiograppa1, no perquè no plou prou :P19:56
SiscoGarciananit a tots!19:58
SiscoGarciaper aquí no plou... ni poc ni molt!19:58
wagafobona nit19:59
giorgiograppa1bona!19:59
giorgiograppa1al meu país, la pluja no sap ploure...20:00
wagafono em facis sortir a fora a veure si plou, siscogarcia20:00
rafael_carreras#####################################################20:00
SiscoGarciaOT: enhorabona a Pirata.cat per aconseguir ser membre de PPI20:00
rafael_carrerasBon vespre a tothom20:00
giorgiograppa1gràcies, SiscoGarcia!20:00
giorgiograppa1bon vespre, rafael_carreras20:01
SiscoGarciabon vespre20:01
wagafoquina puntualitat!20:01
SiscoGarciawagafo, no cal filar tan prim :)20:01
josepgallartbon vespre a tots20:01
SiscoGarciagiorgiograppa1, de res20:01
giorgiograppa1hola, josepgallart20:01
giorgiograppa1SiscoGarcia: :-D20:01
rafael_carrerasAvui hem de parlar de la festa pangolina20:02
rafael_carrerasja tenim la raella definida20:02
rafael_carrerasgraella20:02
rafael_carrerashttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin20:03
rafael_carrerasi ens faltarà definir el dinar i els espais20:03
rafael_carrerasa veure si pot ser aquesta setmana20:03
giorgiograppa1rafael_carreras: falta el més important! el dinar! :-o20:04
wagafojo faré El formulari d'inscripció i el comentem a la llista20:04
rafael_carrerastornaré a parlar amb ells20:04
rafael_carreraswagafo: molt bé20:04
SiscoGarciaJosep Ferrer Tura és el pare del Crazy, oi?20:04
rafael_carreras20:04
SiscoGarciasuposant que a última hora s'hi afegissin més sessions no crec que tinguin problemes d'espai, oi?20:06
SiscoGarciaHo dic perquè l'altre cop hi va haver 3 sessions a la vegada20:06
rafael_carrerasSiscoGarcia: no crec que hi hagi problema, em parlat que tenen aules de sobra20:06
SiscoGarciaok20:06
rafael_carrerasjo no tinc res més a comentar, així que parleu vosaltres :)20:07
wagafosi el dinar no requereix panameny20:08
alexmtenim previsió d'assistència?20:08
alexmho dic per saber si serà com l'altre cop o més modest20:08
alexmperquè si ve molta gent potser caldrà força voluntaris per la install20:09
wagafoperdó, l'Android juga males passades20:09
SiscoGarciaalexm, espero que l'equip local també sigui nombrós i ens pugui donar un cop de mà amb la install20:10
wagafovolia dir que si El dinar no requereix pagament és més fàcil20:10
rafael_carrerasalexm: ho preguntaré20:10
SiscoGarciawagafo, l'altre cop no en va caler, ja que el vam fer a la cafeteria de l'institut20:10
josepgallartsi es torna a fer al gimnas jo puc tornar a les instals20:11
wagafoi pot encabir tothom?20:11
alexmjo també tinc previst ser a la install, tret potser de la xerrada d'en carles20:11
wagafojo no hi seré, estic de viatge20:12
giorgiograppa(se m'ha tallat...)20:12
alexmgiorgiograppa: hauries de moure la wiki de la teva xerrada a sota del CatalanTeam20:12
alexmgiorgiograppa: ara és https://wiki.ubuntu.com/Enlightenment%2017%2C%20un%20escriptori%20lleuger%20i%20brillant20:12
giorgiograppaa veure...20:12
giorgiograppaalexm: vols dir que està directament en la general?20:13
giorgiograppaups!20:13
alexmestà directament a / i fa lleig20:13
SiscoGarciaa part de la d'en Carles, a mi també m'interessa la xerrada del GPS... i la del Giorgio!20:14
giorgiograppauix...20:14
sergimateosi em permeteu, la única objecció a la graella és la xerrada de l'amic Pepe Méndez. Si tractarà sobre Android, potser es més adient el titol "Android, més enllà de l'iPad"20:14
sergimateonomés els meus cinc cèntims20:14
SiscoGarciasergimateo, podries estirar-te una mica més20:14
SiscoGarciamés de 5 ¢ vull dir :P20:15
sergimateoSiscoGarcia, no tinc prou informació.20:15
wagafopotser així com està genera més expectatives,sergimateo20:15
sergimateoSiscoGarcia, és sobre el que he pogut llegir a la wiki20:15
SiscoGarciasergimateo, només era una broma20:15
sergimateoSiscoGarcia, :P20:16
SiscoGarciapel que fa a la presentació de moment estic embolicat però espero fer alguna petita modificació20:16
SiscoGarciabàsicament serà com la que hi ha enllaçada hores d'ara20:17
alexmsi em permeteu un OT, vaig provar el pinpoint de GNOME per fer presentacions i mola força20:19
alexmja ve amb la precise20:19
SiscoGarciamiraré de provar-lo abans de la festa i si de cas faré la presentació amb ell20:20
alexmrafael_carreras: en pau hi serà o m'espavilo per muntar el sorteig jo sol?20:20
rafael_carrerasalexm: no ho sé si hi serà, però sempre hi és, oi? :-)20:21
alexmSiscoGarcia: si ja la tens feta potser no et val la pena, però sinó pots provar-lo, sobretot si vols posar moltes fotos i fer animacions i transicions20:22
alexmrafael_carreras: a lloret no va venir, però ja li preguntaré demà20:22
rafael_carrerasmolt bé20:22
SiscoGarciaalexm, doncs la idea era no tocar gaire l'actual, que no té fotos ni animacions però de tota manera el provaré a veure què20:23
alexmSiscoGarcia: no t'hi matis, només era per donar-lo a conèixer20:23
alexmrafael_carreras: del tema miralls per la install en sabeu res?20:24
alexmcrec que l'altre cop ja els tenien ells, oi?20:24
rafael_carrerasdoncs no, m'ho apunto per preguntar20:24
SiscoGarciaalexm, sí que els tenien20:24
rafael_carrerasperò ara ja no hi és el profe que ara viu a les terres de l'ebre20:25
rafael_carrerasacacha20:25
alexmho dic perquè el meu portàtil no sé si donarà per gaires usuaris concurrents20:25
rafael_carreraspreguntaré juntament amb el volum de gent20:25
SiscoGarciarafael_carreras, vols dir que no hi haurà algú altre que ho mantingui?20:25
rafael_carrerasl'efecte que em fa de moment és que no20:26
alexmmiraré d'actualitzar els meus miralls per si de cas, però almenys ens haurien de deixar un switch i cables per la gent de la install20:27
alexmvull dir que sent una escola, espero que no calgui que porti jo el material20:28
SiscoGarciano crec que calgui20:28
rafael_carrerasbé nois, ho deixem aquí?20:31
SiscoGarciapotser sí20:31
alexmd'acord, demà persegueixo en pau20:32
SiscoGarciala propera reunió ja serà l'última abans de la festa20:32
rafael_carrerasi jo el pare :)20:32
alexm:)20:32
giorgiograppasembla que aneu de cacera... ;-)20:32
SiscoGarciadoncs jo el gendre :P20:32
rafael_carreras:-D20:33
sergimateojo persegueixo al sogre20:33
rafael_carrerasvinga va, bona nit20:33
josepgallartjo la jove :P20:33
SiscoGarciasergimateo, el sogre del gendre no és el pare?20:33
giorgiograppaau20:33
rafael_carreras###################################################################20:33
giorgiograppabona nit20:33
SiscoGarciavinga, bona nit20:33
alexmbona nit equip20:33
josepgallartbona nit20:34
sergimateoSiscoGarcia, no ho se pero ho havia de dir20:34
sergimateobona nit!20:34
SiscoGarciaés clar!20:34
sergimateoSiscoGarcia, total si al sobre li treus la s es queda en...20:34
sergimateomerda, m'ha quedat malament el joc de paraules...20:35
SiscoGarciasabieu que un nen de 13 anys, fill de toxicòman i disminuïda psíquica, s'ha disparat un tret al peu amb arma de foc?20:35
sergimateosi al sogre li treus la s es queda en ogre :P20:35
SiscoGarciaara pillo :)20:35
sergimateoapa, bona nit!!!20:36
SiscoGarciaau nois, fins una altra20:36
giorgiograppaau, bona nit a tothom!20:36
=== tsdgeos_ is now known as tsdgeos

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!