/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/04/30/#ubuntu-dk-moede.txt

Momsemortest16:48
pixiarvaiMomsemor, hey, jeg kan se at du bruger et "rigtigt" chatprogram i dag :)16:49
MomsemorJa, nu tror jeg sgu jeg har fattet, hvordan det funker ;-)16:49
pixiarvaihehe16:50
pixiarvaixchat?16:50
MomsemorVi ses om en times tid....hej så længe...    emphaty16:50
pixiarvaicu16:51
MomsemorEmpathy.... hedder det selvfølgelig ;-)16:51
=== anders__ is now known as AJenbo
sbcHej alle. Er der nogen der har set laoshi i løbet af dagen?18:02
pixiarvai ja, ,men han kommer ikke i aften18:03
sbcok.18:03
sbcEr der en anden som har lyst til at styre løjerne i dag - jeg her helt smadret oppe i hovedet...18:03
AJenbo!18:03
sbcAJenbo: 18:04
pixiarvaihelst ikke mig. jeg er lige kommet til skade på en trampolin (hvad laver jeg egentligt også på den hehe), så jeg skal nok på skadesstuen senere18:04
sbcAJenbo: værsgo18:04
AJenbojeg vil godt være ord styre...18:05
nicky441+1 :)18:05
wangerin+118:05
Momsemor+118:05
buddig+118:06
pixiarvai+118:06
pel+118:06
wangerinEr det ikke a betrangte som vedtaget ;-)18:07
AJenbojo...18:07
AJenbosbc: værsgo :)18:08
AJenboØh skal vi gå videre jeg tror sbc er faldt i søvn eller jeg er røget af nettet?18:10
Momsemor+118:10
AJenboHvem vil lave referat?18:10
wangerinLink til dagsorden?18:11
AJenbohttp://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/397/detail/18:11
wangerinJeg kan godt lavet et sammenkog af loggen ;-)18:11
AJenbo+118:12
pixiarvai+118:12
Momsemor+118:12
nicky441+118:12
pel+118:12
AJenboDet er godkendt :)18:12
AJenboVidere til: Godkendelse af referater18:12
AJenbohttp://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/2012/04/24/referat-af-generalforsamling-15-april-2012/ og http://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/2012/04/21/referat-af-irc-mode-21-april-2012/18:12
Momsemor+118:12
nicky441+118:13
AJenbo+118:13
pixiarvai+118:13
wangerin+118:13
AJenboNæste emne: Nyt fra kassereren18:14
pixiarvaija:18:14
pixiarvaiVedr. den nye foreningskonto:18:15
pixiarvaiSom i måske har set i bestyrelsesforumet http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=41&t=16005 , har jeg haft kontaktet FinansNetbanken, med henblik på at oprette en ny konto der.18:15
pixiarvaiHer er noget om kontoen http://www.finansbanken.dk/produkter/Indlaan/Likviditetskonto/Pages/default.aspx18:15
pixiarvaiOg selve formularen er her http://www.finansbanken.dk/SiteCollectionDocuments/Blanketter_finansbanken/Ans%C3%B8gning%20om%20likviditetskonto%20-%20Foreningen.pdf18:15
pixiarvaiJeg har kontaktet vores formand (sbc), og udvekslet de personlige oplysninger som der er brug for, og har fået dem skrevet ind. Men da det også kræver et godkendt referat fra generalforsamlingen, hvor der jo bla. står at jeg er blevet valgt som kasserer, er jeg ikke kommet ret meget videre med opgaven pt. Jeg skal nok få kigget på det, lige så snart at vi har alle de oplysninger, som de skal have.18:15
Momsemor+118:16
pixiarvai /18:16
wangerin!18:16
nicky441Meget fornemt, tak for info :)18:16
AJenbook18:16
AJenbowangerin:18:16
wangerinEt "problem" kan været vores geografiske fordeling, da jeg godt kan forestille mig at de vil ha et stykke papir med en par underskrifte på,. men det må jo løse sig. - det tager bare tid /18:17
pixiarvai!18:17
AJenbopixiarvai, 18:18
AJenbopixiarvai, hade du noget at tilføje?18:19
pixiarvaide skal bruger underskrift fra den som opretter kontoen (det må jo være mig), samt 2 vitterlighedsvidner ... de skriver jo sådan set kun under på at jeg er "mig", så vi kan evt bruge noget af min famile el. venner18:19
AJenbosorry :)18:19
nicky441!18:19
pixiarvaiellers skal jeg sende det til sbc, og så kan vi se om der er nogle som bor tæt på ham18:20
pixiarvai /18:20
AJenbonicky441, 18:20
nicky441Kan postvæsnet ikke bruges ellers? /18:20
pixiarvaijo da18:20
pixiarvaiUnderskrifter skal bekræftes af to vitterlighedsvidner, der skal skrive deres navn, stilling, postnr.18:21
pixiarvaiog by med letlæselig skrift, ligesom de skal skrive under.18:21
pixiarvaiVitterlighedsvidner er personer, der med deres underskrift bekræfter at datoen er rigtig, at18:21
pixiarvaiunderskriften er ægte og at underskriverne er myndige. Vitterlighedsvidner kan f.eks være18:21
pixiarvaikollegaer, venner, naboer eller andre i bekendtskabskredsen – men må ikke bestå af18:21
pixiarvaifamiliemedlemmer eller andre personer med økonomisk interesse.18:21
nicky441ok. bare nysgerrig :)18:21
wangerin!18:21
AJenboSøren og jeg bor ikke så langt fra sbc, Søren er dog ikke en del af bestyrelsen.18:21
pixiarvaidet med "at underskriften er ægte" kan måske blive et problem, hvis vi bruger posten18:22
pixiarvaiskal jeg ringe og spørge dem om det punkt ?18:22
AJenbopixiarvai, det ville nok være til hjælp18:22
pixiarvaidet gør jeg så18:23
AJenboAndet til dette punkt?18:23
wangerinJeg tænkte mere på vedtægter og/eller referat. Men det kan selvfølgelig klares. Det tager bare lidt længere tid qua vores virtuelle struktur. Bare så det er på det rene 18:23
pixiarvaiikke fra min side ... nogle SP fra jer andre18:23
nicky441nope, det var vist det18:23
AJenboNæste emne: Reklamer - Målrettede reklamer hos google og facebook18:24
AJenboDet er laoshi's men er der andre der har noget at nævne?18:24
AJenboOk så køre jeg lige kort18:24
AJenboSom i måske har set så har vi lagt en reklame op på facebook.18:24
AJenboDen køre 1 måned for 500,-18:24
AJenbode forslår vi laver lidt variation så hvis der er nogen der kan finde på nogle alternative tekster/billeder er det meget velkomment.18:25
wangerin!18:25
AJenbowangerin, 18:25
wangerinVar det ikke en ide (også) at lave noget målrettet (rent geografisk) op til arrangemeneterne i Randers / Faverskov / Odense / Aabenraa?18:26
wangerin /18:27
AJenboJo det har også været overvejet men der har ikke været en egentlig planlægning af det18:27
AJenbo /18:27
wangerin!18:27
pel!18:27
AJenbowangerin, 18:27
wangerinFLUG i odense har jo skrevet i forum at de holder installfest (eller var det i lørdags?), Randers / Favrskov mangler i kalenderen, og Alslugs er i google-kalenderen og på hjemmesiden kunne jeg se18:28
wangerin / 18:28
AJenboJeg kan se aalbenraa har noget  d 1218:30
AJenbopel, 18:30
AJenboDet kan være vi skal snakke med dem om det er noget de vil have kørt noget reklame på.18:30
pelVi er ved forberede noget i Aabenraa.18:31
pixiarvai!18:31
pel /18:31
AJenbopel, og det må i meget gerne vende tilbage om i ønsker reklame for så kan vi prøve at sætte noget op. Både google og Facebook undersøtter regioner når man køre reklamer.18:32
AJenbopixiarvai, 18:32
pixiarvailige en indskydelse. vi glemte "hej og navnerunden", så der er intet til vores referat18:32
pixiarvai /18:32
AJenboOk, det gør vi så lige hvis vi er færdig med reklame?18:32
AJenboJeg udgiver nogle statestikker når facebook reklamen har løbet sin tid.18:33
pel!18:33
wangerin!18:33
AJenbopel, 18:33
pelFår i alle klik de som der kommer  i en md for 500 kr?18:34
pel /18:35
AJenbowangerin18:35
wangerinVi vil meget gerne ha nogle reklame for aabenraa i næste uge. ;-) /18:35
AJenbopel, nej vi betaler pr. klik men det er beregnet til at skulle kunne løbe til den dato.18:36
AJenbo /18:36
AJenboNæste punkt: Hej og navnerunde18:38
pixiarvaiChristian Arvai, 37 år, Holeby-Lolland, Redaktør i forum18:38
MomsemorMomsemor = Jannie Udengaard, Medlem af bestyrelsen, Hadsten18:38
AJenboAnders Jenbo, 28 år, Vanløse, Betyrelsesmedlem18:39
nicky441Nicky Thomassen, 29 år fra Helsingør. Administrator i forum og supplant i bestyrelsen18:39
wangerinHenning Wangerin - sønderborg - 43 - formand i alslug - supplant i ubuntudk18:39
pelPoul Erik Lauridsen fra Alslug, bor i Aabenraa.18:39
DanielspDaniel Stuhr Petersen, 15 år , medlem i Alslug18:40
blfriisBrian friis Randers18:40
AJenbopel, ?18:41
AJenboOk, tror det var alle18:41
AJenboNæste punkt: Danskgruppen - Status og opfølgning18:41
MomsemorMangler buddig18:41
AJenboLaoshi er her stadig ikke så hvis ikke nogen har noget til det springer vi videre.18:41
nicky441!18:41
AJenbonicky441, 18:42
nicky441Ikke andet end at vi stadig ikke har hørt noget fra dem (andet end et forslag om transport) /18:42
AJenboMomsemor, tror ikke buddiger aktiv i det her møde18:42
Momsemorok18:42
AJenboNæste punkt: Danskgruppen - Reservering af midler til fremtidige donationer?18:42
AJenboNogen der har noget at tilføje?18:42
AJenboJeg vil lige nævne at alle de emner vi springer over her vil blive rykket til næste møde.18:43
wangerin+118:43
pel+118:43
pixiarvai+118:43
nicky441+118:43
Momsemor+118:43
AJenboNæste punkt: VPS - Forslag om at bruge http://www.linode.com/18:44
pixiarvai!18:44
AJenbopixiarvai, 18:44
pixiarvaiJeg har haft meget gode erfaringer med i123.dk http://www.i123.dk/sammenlign-webhoteller , da jeg som admin har haft brugt dem i flere år på freedomnotbeer (sammen med thj01). Så hvis deres service/pris er inden for hvad vi skal bruge, vil jeg foreslå at de tages med i vores overvejelser.  Og jo der har også været nedetider på det site, men det er minimalt ift. forum/one.com.18:44
pixiarvai /18:44
AJenbohar lagt mærke til der har været en del ned tid de sidste par dage18:45
AJenbosikkert pga 12.0418:45
AJenboJeg forslår vi laver en liste af d. vps som er blevet fremhævet og så stemmer om det næste gang?18:46
wangerin!18:46
AJenbowangerin, 18:46
pixiarvai!18:47
wangerinJeg har overvejet at lad et script hente en bestem siden løbende for at måde tiden, uden at der skal gøres noget manuelt. Er der stemning for at jeg skal sætte det i værk? /18:47
AJenbopixiarvai, 18:47
wangerin- til lidt statistik ;-)18:47
pixiarvaijeg syntes også at de 2 admins i forum skal tage en snak sammen, og se hvad der bedst passer til vores behov18:47
Momsemor!18:48
nicky441!18:48
AJenbowangerin, det kunne da være meget interasant, men du skal vel så teste på om der er en sql fejl i svaret fra siden så du har styr på om den er hurtig eller nede.18:48
MomsemorHvornår skal der tages en afgørelse?  /18:48
AJenbojeg vil forslå at scriptet køre 1 gang i timen?18:48
AJenboMomsemor: der er ikke noget fast tidspunkt, men jeg vil forslå en måned før 12.1018:49
AJenbojo før jo bedre :)18:49
AJenbonicky441, 18:49
nicky441Helt enig med jo før jo bedre (skulle lige til at skrive det :) ) /18:49
AJenboer der andre der kunde tænke sig at se noget state stik for sidens ydelse hvis wangerin sætter det op?18:50
nicky441Yes18:50
AJenboDet kunne også være godt til at sammen ligne med en ny server.18:50
wangerin!18:50
AJenbowangerin, 18:50
wangerinJeg får lavet noget. Hviklen URL skal jeg suge ned i stor stil? Forsden + forsiden på forum? /18:51
AJenboForside er cachet så den vil ofte være MEGET hurtig og kræver vist ikke nødvendigvis at der er forbindelse til databasen så det skal være til noget inde i forummet18:52
wangerin!18:52
AJenbovæl side 2 på et mellem stort emne og tjek at du får den korrekte title på emnet når du henter siden.18:52
AJenbowangerin, 18:52
wangerinEr der nogen som kan give en url som ikke er cached? Ellers tager jeg bare en eller anden side, og poller løs på den. /18:53
AJenbowangerin, du snupper bare et emne på forummet :)18:54
AJenboNæste emne: VPS - Beretning fra Ajenbo18:54
AJenboDet er også laoshi der har skrevet det på men det er vist lidt rettet mod mig så jeg skal lige prøve at skrive hvad jeg ved.18:54
AJenboVores side er ralativ simpel at flytte til en ny server, det eneste tvivls spørgsmål er opsætning af mail konti som er noget jeg ikke har erfaringer med på en VPS, men det er jo alt sammen noget man kan læse sig til :) Jeg vil dog meget gerne høre fra nadre som har erfaringer med dette. Er der ønsker om at installere yderliger ting på serveren høre jeg også meget gerne om dette.18:54
wangerinBingo. Videre18:54
AJenboAndre der har noget til VPS?18:55
wangerinAJenbo: Jeg har fingeren en del maskiner - også med mail, så det finder vi ud af.18:55
AJenbowangerin, ok super, gider du kontakte mig via mail eller forum efter mødet? Jeg får nok først tid til at svare i morgen.18:56
wangerin+118:56
AJenboSidste emne: Eventuelt18:56
AJenboEr der nogen der har noget til dette punkt?18:56
wangerinJeg ved pel har været igang med en folder :-)18:57
AJenbopel, ?18:58
pelDen egentlig færdig.18:58
wangerinpel: Må url'en postes?18:58
pel105mm x 210mm 3 fløjet18:58
pelJa:)18:59
wangerinhttp://dl.dropbox.com/u/15196980/UBUNTU12-04Folder.pdf18:59
AJenboSuper arbejde :)18:59
pelPris. Under 2 kr pr stk incl moms.19:00
pel /19:00
nicky441Den ser rigtig flot ud19:00
pixiarvairigtigt flot arbejde :)19:00
AJenboAndre der har noget til eventuelt?19:01
buddigFlot19:01
MomsemorOg den må vi andre også bruge ???  Fedte, fedte... ;-)19:01
pelJa :)19:01
AJenboNå så var buddig her stadig det beklager jeg hvis du ikke nåede med på navneruden :)19:02
MomsemorTakker :-)19:02
wangerinMomsemor: Skal I ha den trykket også eller har i en tryk-sponsor?19:02
MomsemorNæh, vi plejer bare, at gøre det selv :-)19:03
AJenboJeg skal til at smutte og det ser vist ud til at den største del af mødet er over?19:03
pixiarvaijeg har ikke mere19:03
nicky441Heller ikke mere her :)19:03
AJenboSå vil jeg gerne sige tak for god ro og orden :)19:04
MomsemorILM19:04
MomsemorNæste møde er ??19:06
nicky441Det må blive mandag d. 28 maj :)19:06
nicky441(sidste mandag i hver måned)19:06
buddigjeg har ikke været så aktiv, da jeg også var til møde i fri software gruppen i osaa.dk 19:06
MomsemorNå, det var det du lavede ;-)19:07
wangerinbuddig: Ja det er jo den samme definition der bruges der på mødedag ;-)19:07
MomsemorJeg kunne godt bruge lidt hjælp til, at få vores mødeaftener i Randers og Favrskov på Google-kalenderen. 19:08
buddigJa, men vi talte også om at flytte fsfe.org mødedagen.19:09
pixiarvaiMomsemor,  skriv en pb til laoshi, han er admin på kalenderen19:11
pixiarvaihov ... er nicky441 ikke også det19:11
nicky441Er jeg det??19:12
pixiarvaianer det ikke ;) , er det ikke den kalender du fik lavet sjov med ?19:12
MomsemorOk, det vil jeg gøre. Kan I alle have en fortsat god aften :-)   Hej, hej....19:13
pixiarvaicu19:13
nicky441Tjoeh, det kan da egentlig godt være :) Jeg kan faktisk ikke huske det ...19:13
blfriisvi har jo også linux randers kalenderen... skriver du ikke også i den Momsemor 19:13
MomsemorJo, men det skal også helst stå på Ubuntu Danmarks hjemmeside og selvom jeg godt kan skrive derinde, kan jeg ikke finde ud af det. Måske kan du Blfriis ??19:15
MomsemorBlfriis, du har jo også admin-rettigheder, ikke?19:15
blfriiskan de ikke bare køre randers kal.. ind i deres ligesom de har gjort på linux dk19:16
MomsemorØh, måske....19:16
blfriisMomsemor, joe det har jeg vist19:16
MomsemorDet må vi se på .......  hejsa...19:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!