/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/01/#ubuntu-cat.txt

sergimateobona nit!19:50
wagafoBona nit!19:55
SiscoGarciabona nit!20:00
alexmbona nit20:01
rafael_carreras###################################################20:01
rafael_carrerashola a tothom20:01
wagafoHola a tots/totes!20:01
rafael_carrerasavui hem de parlar del repartiment de feines a la festa de Terrassa20:01
SiscoGarciasom-hi!20:02
rafael_carrerasem sembla que serem uns quants a la sala install, segons el que he parlat amb alguns20:03
rafael_carrerassi tot va com l'altra vegada, a la recepció ja hi posen algú els organitzadors20:03
rafael_carrerasi també hi ha els professors ponents donant voltes per allà20:04
rafael_carrerasaixí que no crec que hi hagi d'haver massa problema ni que haguem de fer massa feina20:04
rafael_carrerasla graella va canviant de tant en tant: https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin#Lloc_i_programa_d.27activitats20:05
rafael_carrerasperò ja és ben plena20:05
rafael_carrerasno crec que s'arribi a fer el cinquè track20:06
SiscoGarciam'estava mirant la graella perquè hi ha unes quantes activitats interessants, de manera que l'atenció de la install l'haurem de tenir clara20:06
sergimateoUbuntu TV se solapa amb el sorteig i tancament20:07
SiscoGarciai la instaŀlació «avançada» d'ubuntu també20:07
rafael_carrerassergimateo: sí, m'he colat, el sorteig es fa a les 18 30 h20:08
SiscoGarciapotser podem retardar l'última sessió plenària, com  ho veieu?20:08
sergimateorafael_carreras, ok!20:08
rafael_carrerasSiscoGarcia: sí, ja està fet això, però m'ha faltat posar l'hora bé20:08
SiscoGarciarafael_carreras, ;)20:08
alexmperdoneu, he caigut20:09
SiscoGarciapel que fa a l'assistència a la install a mi m'interessen les sessions del matí a la sala nova i la de ubuntu tv, si es fa; de manera que podria estar a la install de 15:30 a 17:3020:10
rafael_carrerasjo miraré de ser a la install tant com pugui20:12
SiscoGarciaalgú més?20:13
alexmno sé si ha arribat el comentari que he fet abans de caure20:13
SiscoGarciales X de la graella de la install volen dir que s'hi assisteix? https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin/InstallParty20:14
SiscoGarciaalexm, només has dit bona nit20:14
rafael_carrerasalexm: diria que no l'hem vist20:14
alexmdeia que estic negociant amb un company un tutorial de 2-3h sobre tecnologies d'ubuntu server20:14
SiscoGarciadoncs potser m'hi apunto :)20:14
rafael_carrerascarai!20:14
alexmi preguntava si l'equip local ha insistit més sobre el tema de fer més xerrades20:14
rafael_carrerasno, ja no m'han insistit més20:15
alexmbé doncs, jo he quedat amb el company per parlar-ne i muntar-ho aquest dijous20:15
alexmsegons el que parlem ja us aviso via llista i demanem espai al copèrnic20:15
SiscoGarciaok20:15
rafael_carrerasmolt bé20:16
alexmno farem un taller perquè seria massa complicat20:16
rafael_carrerasara mateix hi ha 64 inscrits20:16
wagafo72 inscrits20:16
rafael_carrerasoh20:16
SiscoGarciavol dir que encara queden més de la meitat de motxilles!20:16
wagafoSempre hi ha molta gent que s'apareix sense haver fet la inscripció20:17
rafael_carrerassí, això espero20:17
SiscoGarciade tota manera al copèrnic s'hi apuntaran molts de casa a última hora20:17
sergimateom'agrada la proposta de l'alexm pero... no esta la graella prou atapeïda?20:17
SiscoGarciasergimateo, sí... ens haurem de multiplicar :P20:17
rafael_carrerassergimateo: diria que sí, però si els organitzadors volen més i més...20:18
wagafoJo tinc la mateixa por,  perquè hi ha gent que sols ve al matí o sola a la tarda, i per tant sols entre un 50 o 60% dels inscrits és el que hi ha presents a cada moment20:18
SiscoGarciael copèrnic dóna per molt; si l'alexm es veu amb cor de muntar-ho jo no m'hi oposaria20:18
alexmpenseu que el tema d'ubuntu server pot atreure altres tipus de clients poc habituals20:18
SiscoGarciaalexm, +120:19
SiscoGarciatot i que allà hi ha clients per tots els gustos20:19
sergimateojo estava pensant en fer mati sessio de jocs i tarda tutorial d'ubuntu server, pero es veritat: el copernic dóna per molt...20:19
wagafoM'ha  costat posar dues entrades al mapa de festes al mateix lloc, he hagut de desplaçar una localització una mica perquè sinó sols es veia una20:20
SiscoGarciala festa comença a les 10:00, a quina hora quedem? a les 9:00? on?20:20
SiscoGarciapenseu que si no han obert per allà no hi ha res :(20:20
SiscoGarciavull dir no hi ha cap bar20:21
alexmem sembla recordar que n'hi havia algun d'amagat20:21
SiscoGarciaalexm, doncs no el vaig saber trobar20:21
alexmen tot cas, no crec que sigui demanar massa que hi hagi algú de l'equip local a les 920:21
rafael_carrerassí que hi ha bars aprop20:21
SiscoGarciawagafo, merci per apuntar-ho tot20:21
SiscoGarciaquan i on quedem, doncs?20:22
rafael_carrerasdoncs a les 9:15 a la porta?20:23
SiscoGarciaentesos20:23
sergimateod'acord20:24
SiscoGarciaper cert, veig que la presentació està prevista per una hora (55 minuts), però jo no ho ompliré20:25
SiscoGarciavindrà algú de l'ajuntament??20:25
SiscoGarciano és que ho vulgui, no confongueu20:26
alexmpodem deixar que en pare d'en pau parli una estona ;-)20:26
SiscoGarciaalexm, +120:26
SiscoGarciatambé crec que si hi ha una estona «morta» pot anar bé perquè la gent es programi el dia20:26
rafael_carrerasalgú de l'ajuntament vindrà, no patiu20:27
SiscoGarciarafael_carreras, m'ho temia :(20:27
wagafoNo he pogut fer la versió "catalanitzada" de la imatge d'instal·lació, perquè no he trobat una connexió prou ràpida per poder fer la descàrrega i càrrega del fitxer. Es necessita la imatge per fer CD's o pot esperar al 15 de maig que hauré tornat?20:27
rafael_carreraswagafo: me la reclamaven l'altre dia20:29
rafael_carrerasla podria fer algú altre?20:29
JOSEPGALLARTbona nit, disculpeu per arvar tard20:30
SiscoGarciabona nit JOSEPGALLART20:30
JOSEPGALLARTbones SiscoGarcia20:31
rafael_carrerasbé, algú que pugui fer la versió catalanitzada?20:34
JOSEPGALLARTjo ni idea20:34
alexmpotser en wafago podria publicar les instruccions i així seria més fàcil que algú altre ho pugui fer20:35
SiscoGarciaalexm, +120:35
JOSEPGALLARTalexm,+120:35
alexmpenjar-ho al servidor ho puc fer jo si algú ho publica en algun lloc (e.g. u1)20:35
alexmon servidor == servidor de caliu, on pengem habitualment les iso20:36
alexmels enllaços a ubuntu.cat no sé si els puc posar jo20:36
SiscoGarciasuposo que això podria fer-ho el wagafo, igual com ha fet l'enllaç a la visita guiada20:37
rafael_carrerasels enllaços ja els posaria el wagafo :-)20:37
rafael_carrerasbé, doncs j li diré que doni les instruccions que fa una estona que ha caigut20:38
SiscoGarciaapm?20:39
JOSEPGALLARTmantinc la pagina del facebook??20:41
rafael_carrerasJOSEPGALLART: home sí20:41
SiscoGarciaJOSEPGALLART, :)20:41
JOSEPGALLARTok20:42
SiscoGarciaem sembla que la meua era la única veu discordant, per tant tira-ho endavant20:42
SiscoGarciai gràcies per la feina JOSEPGALLART20:42
JOSEPGALLARTdons anire fent el manteniment en funcio de la evolucio del nostre wuiki20:43
alexmjo crec que hi ha molta diversitat a la comunitat ubuntu i no es tracta de limitar a qui enviem el missatge20:43
rafael_carrerasholoa wagafo20:44
alexmentenc la preocupació d'en SiscoGarcia (jo tampoc tinc facebook) però no podem ignorar la realitat si volem que la gent faci el canvi20:44
wagafoSe m'ha penjat la connexió després de la meva última intervenció.20:44
alexmfins i tot GNU corria només en UNIX al principi ;)20:44
wagafoEm feu cinc-cèntims sobre el CD catalanitzat?20:44
rafael_carreraswagafo: sí, parlàvem que podries posar unes instruccions (per exemple al wiki) de com fer la versió catalana i algú ho farà20:45
SiscoGarciaalexm, però ja estem creixent sense fer servir eines privatives20:45
wagafoD'acord20:45
alexmSiscoGarcia: es tracta de no barrejar les coses20:46
alexmhi ha gent que vol ubuntu independentment de què sigui lliure o no20:47
alexmno podem ignorar aquest col·lectiu, oi?20:47
SiscoGarciaalexm, ja ho sé, però crec que com a equip hem de promoure el pl20:47
alexmaixò és discutible20:47
SiscoGarciaper què?20:47
alexmnosaltres podem decidir què volem fer i què no com a equip, és clar20:48
SiscoGarciaaixò vull dir20:48
alexmperò en principi els locos són per promoure l'ubuntu20:48
SiscoGarciai no és pl?20:48
alexmestàs barrejant temes20:48
alexmubuntu != pl20:48
SiscoGarciaés a dir, impota la fi però no els mitjans?20:48
SiscoGarciaimporta20:49
alexmjo no em veig en cor d'imposar això a l'equip, SiscoGarcia20:49
SiscoGarciaalexm, no entenc què vols dir amb !=pl20:50
wagafoJo crec que qui vulgui pot obrir una pàgina que es digui Ubuntu i posar la informació que vulgui. Ara bé, una altra cosa és dir des de la wiki que això té alguna mena d'oficialitat, cosa que no és el cas.20:50
alexmubuntu no és sinònim de pl20:50
SiscoGarciaalexm, jo tampoc, potser només és una qüestió personal20:50
alexmel que vull dir és que és més fàcil si ens centrem en ubuntu i no hi barregem les opinions personals20:51
alexmbàsicament per 1 motiu: no excloure ningú20:51
JOSEPGALLARTaviam.... si el facebook no es considera el facebook de la comunitat per a mi no te capp interes20:51
alexmperò en tot cas, aquesta discussió l'hauríem de tenir fora de la reunió d'avui, oi rafael_carreras ?20:51
SiscoGarciaalexm, com a loco no hem de barrejar opinions personals, però potser «l'opinió» del loco surt de la suma de les opinions personals dels seus membres20:52
rafael_carrerasdoncs sí20:52
SiscoGarciaalexm, +120:52
alexmen podem parlar a terrassa, si voleu20:52
SiscoGarciao a la llista20:52
alexmo en una altra reunió per irc, cap problema20:53
SiscoGarciatot i que crec que és clar que sóc l'única veu discordant i que per tant el JOSEPGALLART l'ha de tirar endavant20:53
alexmperò jo veig el tema del facebook com fer publicitat en 1 diari20:53
alexmels diaris no són copyleft però bé que permeten arribar a un públic diferent, oi?20:54
SiscoGarciaalexm, sí20:54
rafael_carrerasmolt bé, doncs per avui ja estem20:55
SiscoGarciaperò segur que hi ha qui ja ens fa difusió al feisbuc20:55
SiscoGarciarafael_carreras, entesos. deixem-ho córrer20:55
rafael_carrerasvinga, bona nit, ens veiem aviat20:55
rafael_carreras####################################################20:55
SiscoGarciafins aviat!20:56
sergimateobona nit!20:56
wagafoBona nit20:56
SiscoGarciabona nit20:56
JOSEPGALLARTbona nit20:56
alexmbona nit20:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!