/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/03/#ubuntu-se.txt

phnomMorrn05:25
=== Hoxx_ is now known as Hoxx
itmannenSå var det dags igen.06:20
itmannenTänk vad skönt det är att få vakna i sin egen säng06:21
ameliamorrn!06:48
antiiM0RRN06:48
MarkkMoin06:48
kodeinguten morgen06:48
phnomNågon som har lite fiber att låna ut? Börjar tröttna lite lätt på 3/4G...07:02
* Markk köper ett paket Special K till phnom 07:05
phnom:D07:07
Barremorrn morrn07:08
BarreHar ditt företag lagringsprojekt som kommer att ske inom:07:08
Barre6 månader07:08
Barre12 månader07:08
Barre18 månader07:08
BarreVilket av följande är projektets fokus?07:08
BarreProjekt kring långtidshantering av data07:08
BarreProjekt kring konsolidering av befintliga lagringssystem07:08
BarreInförande av lagringsvirtualisering07:08
BarreAnnat:¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________________________________07:08
Barre______________________________________________07:09
Barreooooooooops...... jag är ledsen!07:09
kodeindet borde du vara!07:09
Markk:D07:09
* Barre tycker högerknappen är lämsk07:09
Barres/ä/ö/07:09
kodeinhämsk07:09
Barrelömsk07:10
kodeinhömsk!?07:10
flaskormåäö ?07:10
flaskorm*stön*07:11
kodein*fnizz*07:11
andolBarre: Vilka var det egentligen som skulle utsättas då? :)07:13
Barreandol: vår marknadsavdelning, de skall ha några frågor på utvärderingsblanketterna för ett seminarium vi skall ha senare i maj... sorry....07:14
coffemorrn07:20
nikihrGah hur får man vänsterpanelen i 12.04 att autodöljas?07:24
coffedet gör man under settings.. minns inte .. men de ska gå ..  fast smartast att byt till gnome307:28
jennyDölja vänsterpanelen - systeminställningar>Ytseende>fliken beteende07:30
nikihrsmart coffe :)07:30
jenny*utseende07:30
coffemåste säga jag blir bara mer å mer kär i gnome307:30
nikihrhehe07:31
coffeTestade det ett tag , men då jag ville ha panelen på högra skärmen så varje gång man gick mellan skrämarna så fastande den till där .-.07:32
dubnern??r jag ssh:ar till en host och trycker p?? knappen till h??ger om l st??r det C607:36
dubnervilka gudar har jag f??rargat?07:36
coffeutf-8 guden07:36
dubnerjojo, men locale ??r satt p?? en_US.UTF-8 uber alles07:37
dubnerklient och "server"07:37
coffe<dubner> jojo, men locale ??r satt p??07:38
coffegår knappt läsa vad du skriver07:38
dubnervilket ??r problemet jag f??rs??ker l??sa :P07:38
dubnerjag f??r tv?? ?? f??r varje ??????.07:38
coffejag har ingen aning .  men du saknar å ä ö här ..07:38
dubnerah, n??r ni skriver f??r jag bara ett ?, kul.07:39
MarkkMm07:40
MarkkDu far tva ?? for varje aao07:40
coffeså du anv något konstigt charset..  någon som ser vad han skriver rätt07:40
MarkkInte jag07:40
MarkkJag kan ändå koda av både ISO-8859-1 och UTF-8.07:40
dubnersudo dpkg-reconfigure locales ger mig en orgie i felmeddelanden, bara att starta.07:41
coffejag kör oxå IRC som jag tror är de bägge07:41
dubnervad aer era output av locale ?07:44
dubneren rad av det hela racker07:44
coffeLANG=sv_SE.utf807:44
dubner.UTF-8 ar alltsa helt fel?07:45
coffeja07:46
coffehttp://pastebin.com/EBjFcRYu07:46
dubnerden lokala datorn har en mix av bade sv_SE.utf8 och sv_SE.UTF-8...07:47
phnomJag kör en_US.UTF-8 rakt igenom07:52
coffejag kör så mycket jag kan på svenska07:53
phnomSuck, det hade ju gått snabbare att joddla fram bitarna än att sitta på den här uppkopplingen...07:58
coffe:)07:59
MarkkJag tankade precis ner en uppdatering i telefonen i cirka 3-5MB/s.07:59
MarkkHelt godkänt.07:59
MarkkDock!07:59
HaffeDuck?07:59
MarkkJag fuskade genom att leecha på företagets WLAN.07:59
nikihrÅhhhh irriterande08:01
nikihroj lite fle :P08:02
nikihrfel08:02
zmalexhej08:03
zmalexSkulle behöva lite hjälp med att städa upp en jetty installation som lagt av08:04
zmalexapt-get remove säger att jetty inte är installerat medan apt-get install säger att den är det.08:04
zmalexmoment 2208:04
kodeintvinga igenom en installation08:07
Squarsimmzmalex: Du kan alltid tanka ner rena java releasen, packa upp o köra igå¨ng08:07
kodeineller säg åt den att reinstall08:08
Squarsimmzmalex: Den kräver ju inte massa sökvägar o dylikt08:09
zmalextror det är apt-get som bråkar08:10
zmalexhur tvingar jag en ominstallation?08:10
coffeapt-get install --reinstall08:10
zmalexapt-get install jetty --reinstall?08:10
zmalexeller utan jetty?08:10
coffemm med jety08:11
coffejetty08:11
kodeinapt-get install --reinstall jetty08:11
Squarsimmkan man inte få verbose output från apt-get ?08:20
SquarsimmDet brukar alltid finns loggar över dedär make/configure stegen08:20
zmalexvet inte om det körs en make/configure när man kör apt-get?!?08:20
Squarsimmzmalex: hmm kanske inte... de har du rätt i...08:21
Squarsimmzmalex: men.. det finns loggar ngn statns iafl08:21
Squarsimmfrågan är vars08:21
Squarsimmzmalex: Vad säger /var/log/dpkg.log08:22
zmalexDen ser ganska ren ut.08:23
Squarsimmvilken ubunt version kör du?08:23
zmalex2012-05-03 09:56:16 status half-configured jetty 6.1.24-6ubuntu0.11.10.108:23
zmalex2012-05-03 09:56:17 remove jetty 6.1.24-6ubuntu0.11.10.1 <none>08:23
zmalex2012-05-03 09:56:17 status half-configured jetty 6.1.24-6ubuntu0.11.10.108:23
zmalex2012-05-03 09:56:54 startup packages configure08:23
zmalex2012-05-03 09:56:54 configure jetty 6.1.24-6ubuntu0.11.10.1 <none>08:23
zmalex2012-05-03 09:56:54 status half-configured jetty 6.1.24-6ubuntu0.11.10.108:23
zmalex2012-05-03 10:11:16 startup packages configure08:23
zmalex2012-05-03 10:11:16 configure jetty 6.1.24-6ubuntu0.11.10.1 <none>08:23
zmalex2012-05-03 10:11:16 status half-configured jetty 6.1.24-6ubuntu0.11.10.108:23
zmalex2012-05-03 10:11:53 startup packages purge08:23
zmalex2012-05-03 10:11:53 status half-configured jetty 6.1.24-6ubuntu0.11.10.108:23
zmalex2012-05-03 10:11:53 remove jetty 6.1.24-6ubuntu0.11.10.1 <none>08:23
zmalex2012-05-03 10:11:53 status half-configured jetty 6.1.24-6ubuntu0.11.10.108:23
zmalex2012-05-03 10:12:20 startup packages configure08:23
zmalex2012-05-03 10:12:20 configure jetty 6.1.24-6ubuntu0.11.10.1 <none>08:23
zmalexLinux zmalex 3.0.0-12-generic #20-Ubuntu SMP08:24
kodeinanvänd en pastakorg i fortsättningen, snälla08:27
zmalexok08:29
Squarsimmzmalex: google verkar inte drypa av info om felet.08:29
zmalexSquarsimm: Nope. Har letat runt.08:29
Squarsimmjag skulle försöka hitta ett sätt att få bättre loggning på apt-get o dedär post install scriptet08:30
SquarsimmVad säger syslog?08:31
Squarsimmaja... msåte dra... men some sagt.. försök dubgga apt-get/dpkg på ngt sätt08:32
zmalexSquarsimm: Den är ganska clean. Inga entries av intresse08:32
Squarsimmjo.. men den säger ju tydligen inte allt. Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte sker loggining av alla delar av en installation08:33
zmalexSäkert. Ska leta vidare.08:33
Squarsimmgoogle "debugging dpkg" typ =)D08:34
zmalexSquarsimm: Yup08:34
realubotDet är seriöst någon bugg i Ubuntu som gör att workplaces byter plats ibland. Wordpspaces kastas om så att arbetsytorna hamnar i oordning. :(10:38
kodeindet där råkar jag också ut för ibland10:39
kodeindet är satans fel.10:39
HaffeHur ska man göra något åt det?10:40
kodeinjag ringer max von sydow10:40
realubotGör så.10:40
Haffe10.000 år av smärta.10:41
kodeinförstör 10 000 års kultur10:41
kodein2000 år *10:42
kodeindet är en död värld / och det är dags att rensa upp här / en generation följer en annan / men något i mitt huvud säger / fortsätt! ge inte upp!10:42
* realubot ringer Ranelid och frågar om arbetsytorna.10:43
kodeinkallsvett rinner nerför min rygg / jag räds ej kaoset / en anledning att slåss gör inte en man starkare / för de förstår inte! / jag lugnar mig inte! jag lugnar mig inte! / vad ska jag göra? / det är svårt att fatta att tiden rinner ut / pang! vi rör oss! gör internationellt motstånd10:44
realubotRanelids svar: Linux handlar om att simma från stranden DU till OSS över havet VI.10:45
kodeinosv10:45
realubotJag vet inte om Ranelids svar hjälper oss något.10:45
kodeinATR kanske funkar bättre på tyska och engelska istället för svenska10:45
realubotATR?10:46
kodeinAtari Teenage Riot10:46
kodeinhttp://www.youtube.com/watch?v=bivsP_h6l0s10:46
realubotJaha.10:46
HaffeOkultet, fakultet.10:47
HaffeDet mörka imperiet.10:47
realubotitmannen: Styr upp kanalen nu. Den har spårat ur. Helt offtopic.10:48
itmannenrealubot:  Jo jag märker det. Dom har nog fuskat med sina bromsmediciner10:50
HaffeDe som dör, rättfärdigar vi, de som dör, rättfärdigar vi.10:50
kodeinradera dig själv, du har ingen chans att vinna10:51
Haffekodein: http://www.youtube.com/watch?v=Dhg_QIyMxZw Det här är annars en fin en.10:51
itmannenrealubot:  Men du vet hur det är. Överheten gnäller bara när jag skrivet något10:51
kodeinHaffe: haha, jag fick ju hem ett par docs igår :)10:52
Haffekodein: Vi diskuterade en vadslagning.11:00
HaffeVems fel är det nu att saker inte fungerar?11:00
kodeindet är sossarnas fel från början, det är sossarnas fel11:00
kodeindet är lätt att vara efterklok när andras pengar står på spel11:00
kodeinnå, men vilka alternativ finns det då?11:00
kodeinär det ens nödvändigt att köra ett blame game, eg.?11:01
HaffeNej.11:02
HaffeJag tänkte dricka te och börja skriva mer rapport.11:02
kodeinfin idé. jag ska nog jobba lite11:03
realubotDet tycker jag ni ska göra. Så det blir någon ordning på er ungdomar.11:27
phibxrVad har vi nu gjort?11:41
=== larsemil_ is now known as larsemil
amelia*suck*11:46
Barreamelia!11:50
larsemil*gäsp*11:52
Barretrötta idag?11:53
ameliaBarre: jajemen!12:00
hplcgod morgon12:08
lag^Morrn12:08
realubotOm jag säger Django, vad säger ni då?12:27
realubotBra eller anus?12:27
larsemil0/12:27
larsemilbra!12:27
larsemilfast jag säger också att man kan titta på pylons eller http://werkzeug.pocoo.org/ också för mindre projekt.12:28
lag^Jag säger, ingen aning!12:29
realubotlag^: Ok, uppfattat!12:38
realubotlag^: Äsch. Tabb-buggen slog till igen.12:38
realubotlarsemil: Uppfattat!12:38
lag^:(12:38
blippeusch, python!12:43
MarkkPython <312:43
Barremin bror har fyra trädpyton, de är ganska fräna12:44
madbearpython e så slöa bara12:44
madbearman kan ju se skarpt snabbare12:44
spacebug-usch, ormar :(12:45
Barreblä... hatar stora diskar i stora raidgrupper....12:46
andol_blä... jag hatar diskar12:47
=== andol_ is now known as andol
blippeBarre: ja fy för hårddiskutrymme!12:47
blippemin mac har 10meg hårddisk och inget förbannat jävla raid, och den fungerar fortfarande lika bra!12:48
phibxrblippe, http://www.youtube.com/watch?v=tmRJ649ICPU (1984 mac vs 2007 pc) :)12:50
Barreblippe!!!!! lång tajm noo cee12:50
blippeTjena!12:50
Barreandol: sitter med en kund som vill köra raid6 16+2 med 3TB NL-SAS diskar... *eeew*12:51
blippejag har lite problem med min .bash_history som jag löst med "sudo chattr +a .bash_history", det känns lite fånigt, hur fixar man det egentligen?12:51
Barredu beskrev din lösning men lät bli att beskriva problemet :P12:51
blippetar man och unset:ar HISTFILESIZE så sneakar bash in och tvingar den till HISTSIZE, och slänger hela min fina bashhistorik.12:52
madbearphibxr: mac minin jag har startar på typ ett år12:53
madbearså dom e la inte bättre nu heller :P12:53
blippemadbear: hela twitter är helt säkra på att du ljuger12:53
blippeså hur ser man till att bash inte klipper .bash_history vid "exit" ?12:54
madbearblippe: hela twitter kan schlänga sig i väggen12:54
blippe"man bash" ljuger dessutom om "unset HISTFILESIZE"12:54
andolBarre: Bättre än motsvarande RAID5:a i alla fall? :) Fast med den mängden diskar, är det inte då nästan så man vill dela upp det i två raid6-set?12:59
* Barre är uppenbart inte 1337 på history files12:59
Barreandol: helt korrekt... för att bygga om en trasig disk i ett 16+2 så måste ju systemet flytta 54TB data varav 51TB är läsning... inte bara att det kommer ta VÄLDIGT lång tid så är det lite läskigt med URE, även om den kommer upptäckas med dubbel paritet...13:03
blippeMan sätter HISTFILESIZE till något negativt.13:13
blippechattr +a är ett så fult sätta att lösa det på, som dessutom ställer till det om/när man flyttar undan .bash_history för arkivering (man glömmer sätta det på den nya...)13:16
blippeatt sätta HISTFILESIZE out of bounds är bara nästan lika fullkomligt dåligt.13:16
andolBarre: Kan du inte lösa det problemet då genom att använda dig utav diskar som inte går sönder? :P13:17
blippeNu gäller det bara att få alla andra att oxå göra det och helst få dem att rätta mansidorna och skriva in något om att sätta det till -1 så att det blir för evigt bestämt13:17
Barreandol: ahhh.,.. smart... det gör jag, då behöver jag inte ens RAID! ;P13:24
hplcvikingarna visste hur man lagrar information på säkert sätt, deras runor finns kvar att läsa en idag, DET är pålitlig lagringsmedia13:26
hplcknacka in skiten i sten, done13:26
MarkkJävligt hög skrivtid bara.13:26
hplctja någon byte / dag var väl skrivtiden13:27
Markkhm13:27
andolhplc: Bortsett då från att du inte vet hur många runor det är som inte finns kvar?13:27
Markkandol: Men det är ju borttappat.13:27
Barrehplc: väldigt långsam write, för att inte tala om latancy samt väldigt låg densitet på data.. men annar ja :P13:28
blippehplc: du kan ju skriva i benbitar som en snabbasre buffer!13:28
hplcbenpipor, dåtidens SSD?13:29
blippehar du inte ätit kyckling på länge så går det nog bra med en kvist oxå. Akta dig dock, de förmultnar fort!13:29
spacebug-när jag ska skapa min ssh-nyckel med ssh-keygen ska jag använda nån passwordphrase då?13:42
andolspacebug-: Såtillvida inte nyckeln ska användas icke-interactivt, ja.13:43
andolspacebug-: Rimligen kommer du ändå nyttja ssh-agent eller motsvarande, så det är inte så att du kommer behöva mata in lösenordet för varje uppkoppling.13:44
spacebug-den va tänkt att användas icke-interactivt13:46
spacebug-jag har ett backupscript jag vill köra på min server utan att mata in password varje gång13:46
spacebug-vet inte riktigt hur jag ska få till det13:46
spacebug-jag skapade en nyckel med ssh-keygen på maskinen som ska bli uppkopplad emot13:47
andolspacebug-: Ok, är det för ett backupscript så får det bli utan passphrase.13:52
andolspacebug-: Fast är det inte lite bakvänt att genera nyckelparet på den sida utav uppkopplingen där du enbart kommer vilja ha den publika halvan?13:53
spacebug-ah ok13:53
spacebug-hur ska jag göra då? ;)13:53
andolspacebug-: Har du redan ett befintlig nyckelpar för vanligt bruk, eller blir det här första nyckelparet för aktuell användare på maskinen som ska initiera backupjobbet? Det vill säga, kommer du vilja ange separat filnamn, eller blir default funkis?13:55
spacebug-öhm.. ja du bra fråga. Jag ansluter ju nu med password på vanligtvis och då sparar den väl nån nyckel i known_hosts eller?13:57
spacebug-känns som jag har dålig koll på det här13:57
andolspacebug-: Nej, det som sparas i known_hosts är något helt annat. Det är den publik halvan utav den nyckel som tillhör ssh-demonen på den server du ansluter till, som sen verifiera att du faktiskt ansluter till den maskin du tror att du ansluter.13:58
andolspacebug-: Hursom är det bara att köra ssh-keygen, och acceptera defaltvärden, som den användare som sen ska initiera backup-uppkopplingen.13:59
andolspacebug-: Därefter ska den generade ~/.ssh/id_rsa.pub placeras som ~/.ssh/authorized_keys på remote-servern, som den användas du kopplar upp dig som. Alternativt så låter du ssh-copy-id fixa det åt dig.14:00
spacebug-ah14:01
spacebug-jag försökte med ssh-copy-id men den vill ju ansluta mot default port 22 och där ligger inte min ssh14:01
hplchar centos något webgui att ansluta mot?14:02
andolspacebug-: Ifall du har rätt port angiven i ~/.ssh/config så borde väl ssh-copy-id respektera det? Annars är det som sagt bara att manuellt peta på ~/.ssh/authorized_keys. Formatet är en publik nyckel per rad.14:03
spacebug-andol: ok tack14:04
spacebug-woho det funkade. Tack andol14:07
spacebug-!kaka andol14:07
ubot2Factoid 'kaka andol' not found14:07
spacebug-!kaka | andol14:07
ubot2andol: Du är så duktig på att hjälpa till, ta en kaka!14:07
andolgött mos14:07
* andol tycker förövrigt nästan att även spacebug- är förtjänt utav en kaka, för att han tar tag i sitt säkerhetskopierande14:09
andol!kaka | spacebug-14:09
ubot2spacebug-: Du är så duktig på att hjälpa till, ta en kaka!14:09
andolOk, även om texten kanske inte matchade helt :)14:09
spacebug-hehe14:09
spixxMorrn14:26
=== oe-blink is now known as oeblink
kodeindet tycker du va14:35
spixxkodein: Solen skiner fåglarna kvittrar och träden har hankypanky time så vad kan man klaga på?14:45
Barrespixx: pollenhälvete, solen skiner rakt in i skärmen, fågeldjävlarna kvittrar hela nätterna och mygghelvetet har precis börjat14:51
spixxBarre: Jo försökte gå till jobbet idag, fick astma/allergi anfall :(14:52
spixxmen snart är det vinter igen14:52
Barreså.. finns mycket att gnälla på som den äkta kverulant jag är :P14:52
Barremin enda tröst är att i morgon är det värre....14:53
kodeinspixx: tja, allergimedicin tycks funka på mig, bortsett från de fina biverkningarna muntorrhet och extrem trötthet ;)15:01
spixxkodein: precis ;)15:09
spixxså försenad till jobbet imorse pga det :( sen halvvägs dit slog det till pipig hosta och snor som sprutar ur näsan...15:10
itmannenNu har jag fixat till lite till för internetanslutning till min nästa resa utanför mitt vanliga bredband hemma16:11
itmannenTur jag har en wifi-router liggandes som jag kan använda för detta ändamål16:12
HaffeBara en?16:13
HaffeJag kastade tre förra veckan.16:13
itmannenOk. kastar du fungerande ?16:13
HaffeJa.16:14
itmannenSlöseri16:14
itmannenOm det vore söndag ändå16:15
HaffeJag orkade inte bråka mer med dem, så varför skulle jag ha kvar skrot som bara tog upp plats?16:17
itmannenHaffe:  Hur kan det vara skrot när du skriver att dom fungerade ?16:17
HaffeDe fungerade ibland, men inte på det sättet jag ville.16:18
HaffeDe storknade på nedladdningar på 2 Mb/sek.16:18
itmannenHaffe:  Taskig kvalitet mao16:18
HaffeJa.16:18
itmannenÄr nog bättre att lägga några kronor extra vid inköp. Och inte välja första bästa billiga16:19
HaffeKöpa?16:20
HaffeTror du jag köper saker?16:21
HaffeVad tror du att jag är för slags människa?16:21
itmannenHaffe:  Ok. Jag brukar köpa mina grejor. Hur gör du, snattar ?16:21
HaffeHitar.16:29
Haffehittar.16:29
einandjag böjar nästan blir irriterad på hur buggigt unity fungerar16:42
Philip5heja kde!16:49
itmanneneinand:  Buggigt ? Det beror nog på användarens okunskap. För unity funkar perfekt16:51
spacebug-unity är stabilt för mig med16:52
itmannenMen därimot så funkar inte kubuntu speciellt bra16:53
Philip5itmannen: då är det nog bara användarens okunskap som gör att inte kde funkar bra ;)16:54
itmannenKnappast troligt i detta fallet.16:54
spacebug-hehe16:54
itmannenMen det är säkert olika i olika datorer16:55
Philip5nä nu ska jag dra en löparrunda.... later boys16:56
einandknappast jag som gör nått, så fort jag startar nått som använder gl, typ minecraft så suger unity 100% och slutar uppdatera skärmen tills jag dödat det16:57
spacebug-later Philip516:58
itmannenUndrar vad det är för fel med dot.BNC17:03
itmannenInte bra alls17:03
=== Nafallo_ is now known as Nafallo
realubotitmannen: I 11.04 är Unity buggigt i.a.f.18:18
realubotLunchern hänger sig bl.a. när man trycker Alt+F1 ibland. Och någon gång när jag startade om så nollställde Unity ikonerna i Launchern så att mina modifieringar försvann och Launchern gick tillbaka till default.18:19
* realubot ler fjäskigt för op.18:21
joel135hej #ubuntu-se18:26
markus__hej joel135-se18:26
joel135om man kopierar en tabell från webbläsaren, kan man då radera alla bilder från urklippet innan man klistrar in det i en annan tabell i t ex libreoffice?18:28
markus__kommer bilderna ens med om man kopierar vanligt?18:28
joel135som det är nu, så tar bilderna för lång tid att kopiera18:28
joel135markus__, ja18:28
markus__kopiera in dom i ett program som inte kan visa bilder18:28
markus__och kopiera igen. använd t.ex. gedit?18:28
markus__eller du vill lixom ha kvar fina tabeller?18:29
joel135precis vad jag gjorde! gedit18:29
joel135du läser mina tankar även vad gäller tabellen18:29
joel135när jag kopierade från gedit hamnade hela strängen i första cellen18:30
markus__hehe... sätt av bilder i webbläsaren?18:32
joel135försökte det också :) rensade tom cachen och allt, men ändå följde bilderna med. verkar som om jag bara stängde av visningen18:33
joel135jag ska nog testa konfigurera nåt adblock-plugin till att ta bort "*.png" eller dylikt18:34
blippemarkus__: joel135 : borde g att ctrl+sshift+v i libre-office18:56
blippemeh, nu ser jag  men inte mina egna av dem...18:57
blippejag ger upp det blir aao for mig18:58
__Trullohttp://www.youtube.com/watch?v=7cdkqJN2rxI&feature=related jisses va jag skrattat :)19:25
maxjesymåste säga att ubuntu 12.04 var ganska nice19:28
maxjesyinstallerade först windows 8 men då funka inte ljudet, hitta inge drivisar heller19:28
maxjesymen i ubuntu funka det fint19:29
HeMan`larsemil: har du tittat på OpenERP?19:29
HeMan`larsemil: har jag redan frågat det kanske?19:29
K350Hur - 1. tar jag - från terminalen - reda på vilken rad ordet "hej" finns i dokumentet kul.txt och 2. redigerar just den raden direkt från terminalen?19:41
lag^från terminalen? Är det inte smidigare att öppna kul.txt med vi är så?19:43
lag^eller så*19:43
lag^K350:19:43
K350Jo, det fungerar säkert bra. Men jag vill veta hur jag gör det från terminalen :-)19:44
lag^Då får du säkert hålla på med sed-kommando och regexpar och allt vad det är. That's out of my knowledge :(19:45
lag^Jag skulle öppna i vi/vim/gedit/whatever, och leta rätt på ordet, ersätta.. spara.. done! :P19:46
K350Hm, jo förmodligen. Jag har för mig att det ska finnas ett verktyf för det här...19:46
K350Head kanske det hette..inte säker....19:47
lag^ja du kan ju kolla innehållet i olika dokument utan att öppna i textredigerare.. men för att redigera själva texten krävs nog lite mer än så. Tror jag. Google har bättre svar än jag :)19:48
K350Jo, jag får googla på det. Du råkar förrestne inte veta hru man byter plymouht tema. De verkar ha ändrat på det19:50
gusnanK350, grep -n hej kul.txt - och sedan nån form av sed på resultatet. :)19:50
lag^K350: Jag vet inte vad plymouth är :(19:51
K350gusnan: Ah, tusen tack!:-)19:53
gusnanK350, sed-delen är dock värre, den får du klara själv.. :)19:54
K350lag^: De tär, var i alla fall, vad ubntua använder för startup bilden. Alltså dne bild du får innan du kommer till loginskärmen19:54
lag^K350: Jaha19:54
lag^Jag har aldrig funderar på det där ens19:54
lag^Jag bara loggar in19:54
lag^:)19:54
K350Ah, vill ändra på den, se rgräslig ut19:55
lag^Jag funderar på att börja med lubuntu..19:55
lag^någon som kör/kört?19:55
HaffeJa.19:55
HaffeDet är rätt trevligt.19:55
HaffeÄven om jag föredrar xfce.19:55
lag^jag kör xfce nu19:55
lag^jag gillar19:55
lag^men den buggar en del :(19:55
HaffeOk.19:56
lag^som jag upplever det19:56
HaffeJag har inte märkt av det, men om du säger det så.19:56
lag^tänkte testa lubuntu på en av mina bärbara iaf19:56
lag^får se.. den är inte så "kraftig" heller.. och lubuntu ska väl vara lättviktig?19:56
HaffeJa.19:57
K350alrig tetat xfce19:57
HaffeDet sägs vara lättviktigt iallafall.19:57
K350men vad har de gjort med plymouth?19:57
HaffeVarför ska det vara så svårt att få tag på en vettig fot till min 27" skärm, utan att behöva betala en arm och ett ben?19:57
K350lol19:59
K350Funkar det inte med en torso?19:59
antii:D19:59
* Haffe säljer K350 på blocket.20:00
meck0Tjena! Jag har Ubuntu 11.10 installerad på en maskin och har problem videouppspelningar. Samma sak i de program jag testat, även VLC.20:11
meck0Bilden blir blåaktig och mörk, har provat googla på det men inte funnit någon lösning. Misstänkte codec-problem.20:11
meck0lade in ubuntu-restricted-extras men ingen skillnad. eller grafikdrivrutin som spökar? har ett Nvidia 880GT20:12
meck0*8800GT20:12
_Trullovad är maverick för nått?20:14
einand_Trullo: glass20:14
meck0löste sig just ser jag. det installerades några uppdateringar tidigare idag, måste vart något paket där.20:24
DrGrovGokväll20:48
DrGrovNågon som har problem att ansluta till Freenode?20:48
Philip5nope20:48
Philip5alla som är här kan ansluta ;P20:49
DrGrovJo, märkte det :) Jag hamnade att använda webchat.freenode.net för att kunna ansluta. Klagar på något om SASL anslutning... Ingen aning vad det betyder, någon enkrypteringsform tydligen20:49
swecarpPhilip5,  gokväll20:58
Ezimhttp://www.gimpusers.com/tutorials/gimp-2-8-features-preview-april-201021:22
Ezimhttp://www.gimp.org/release-notes/gimp-2.8.html21:23
=== Zambezi_ is now known as Zambezi
DrGrovNågon som använder Quassel?21:41
EzimDrGrov, nee, man kanske borde göra som kubuntu användare :).21:42
Ezimdock är xchat blivit en vana21:42
EzimDrGrov, gått över till kubuntu? :)21:43
realubotDrGrov: Jag har haft problem med att ansluta till freenode men inte set något om någon kryptering.21:45
realubotEzim: Sitter du här och skryter nu igen?21:46
DrGrovrealubot: Det är rena rama fucking helvete21:46
DrGrovEzim: Nej, kör nog "vanliga" 10.04 men installerat in förstås KDE.21:46
DrGrovrealubot: Jag böt klient till Quassel istället. Orkar inte pilla mera med XChat.21:46
EzimDrGrov, nice. DrGrov xchat har alltid fungerat för mig.21:47
Ezimrealubot, :).21:47
DrGrovrealubot: Dock känns Quassel rätt gay. Inte riktigt vad jag förväntat mig.21:47
DrGrovJa, XChat har fungerat perfekt här tills nu. Dock tar jag itu med det någon dag då nikotinabstinensen lagt sig aningen.21:47
* DrGrov har snusningsproblem21:47
DrGrovEzim: Kör en highlight av mitt namn21:48
DrGrovHar någon förbannelse till färg som irriterar mig, värsta neonorange färg som bränner ögonen av mig :)21:48
DrGrovrealubot: Kör du och highlighta mitt namn, det tar alldeles för länge för Ezi21:50
DrGrov*Ezim21:50
EzimDrGrov,21:50
DrGrovTack Ezim, dock samma igen. Kan du försöka om en liten stund, säger till snart.?21:51
DrGrovTack Ezim för highlighten :)21:54
Ezimdr21:54
EzimDrGrov,21:54
DrGrovEzim: Nu fungerar det som det skall, man ser åtminstone nu vad någon skriver :)21:55
DrGrovVad är det för någon nytt och trevligt med nya KDE i 12.04?21:55
DrGrovHar försökt hitta någon info men tycker mig inte se alltför stor skillnad i 12.04ans KDE och 10.04ans KDE. Rätta mig gärna ifall jag missbedömt situationen :)21:56
EzimDrGrov, kde 4.8.2 kommer förinstallerad21:57
Ezimdet går ej jämföra med vad som kommer med 10.0421:57
DrGrovÄr 4.8.2 något bra att ha då?21:58
EzimDrGrov, jag tycker det.21:58
Ezimallt känns bättre21:58
DrGrovEzim: På vilket sätt bättre?21:58
EzimDrGrov, snabbare och ej lika systemresurshungrig21:58
Ezimbättre kwin21:58
Ezimaktivitet har utvecklats21:59
DrGrovEzim: Hur mycket RAM använder det av dig då du just startat upp? Ungefär då.21:59
Ezimsamt massa saker under huven21:59
DrGrovOkej, det låter mycket bättre.21:59
EzimDrGrov, med eller utan skrivbordseffekter?21:59
DrGrovAllting på, hela köret. Jag kör nu i 10.04ans KDE med very high detail och CPU på max.22:00
DrGrovTar ca. 350MB av RAM i 10.04 då jag startat upp fresht.22:00
Ezimmed skrivbordseffekter samt några virtuella skrivbord samt saker på den ligger den runt 300 mb22:01
Ezimutan skrivbordseffekter, bara med en skrivbord och inget på den bör den vara under 300 mb.22:01
EzimDrGrov, sedan muon pakethanterare bättre än skräpet som förr kom förinstallerad22:05
nikihrHallåj22:07
Ezimtjenis nikihr22:09
Ezimne nu är det säng time22:18
Ezimta hand om realubot nu nikihr22:18
Ezimlycka till DrGrov22:18
dzragonHur ändrar man refreshrate för en Syncmaster 2233 120 hz? Har provat nvidia-settings som sudo men ingen skillnad mot att köra det från program-menyn.22:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!