/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/04/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquanthee StefandeVries  Ronnie09:03
Ronniehe leoquant09:04
leoquantgaat het ok met je job?09:04
Ronnieja, heb het erg goed naar mijn zin daar09:06
leoquanttop!09:06
StefandeVriesHé leoquant09:13
Luckiboyhe leoquant09:20
Thomas_de_GraaffDe Ubuntu Flyer actie is voor bijna de helft ingeschreven. Wie doet er nog meer mee en zorgt ervoor dat deze actie helemaal vol raakt?11:37
Thomas_de_Graaffhttp://www.sounl.org/?q=node/9111:37
=== JanC_ is now known as JanC
=== erkan^ is now known as zippo^
=== zippo^ is now known as erkan^
=== erkan^ is now known as zippo^
=== zippo^ is now known as erkan^
CeesRawChid, http://forum.ubuntu-nl.org/programmeren/tvgemist-lens-voor-unity/ --> apt-get update tussen add-apt-repository en install21:18
OerHekscorrect21:19
RawChidOeh, vergeten, bedankt Cees!21:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!