/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/04/#ubuntu-vn.txt

=== favadi is now known as favadi|away
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== favadi|away is now known as favadi
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
n0bawk!grub204:53
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Grub_204:53
bksupybotTitle: Grub 2 – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)04:53
vubuntor511remove postgresql hoàn toàn làm sao?04:54
C4NoCapt-get remove postgresql04:54
vubuntor511đã làm rồi sau đi cài lại như cái cũ04:55
vubuntor511ko thể thay đổi dc04:55
vubuntor511mình đã remove và cài lại04:57
vubuntor511mọi cấu hình lúc đầu vần vậy04:57
vubuntor511làm sao để cài lại mới hoàn toàn04:57
n0bawksudo apt-get purge postgresql04:57
n0bawkrồi xoá mấy cái thư mục data do nó tạo ra đi04:58
vubuntor511thư mục nào bạn04:59
vubuntor511nói cụ thể dc ko?04:59
vubuntor511hay làm sao biết được thư mục nào do nó tạo ra04:59
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== favadi is now known as favadi|away
=== favadi|away is now known as favadi
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== vubuntor055 is now known as kid__
vubuntor492cho toi hoi tai sao sau khi nang cap ubuntu 11.10 len ban 12.04 thi may tinh khoi dong cham hon11:20
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== favadi is now known as favadi|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor993e can tim hieu ve fie deb12:20
vubuntor993xin giup e, vai goi y12:21
vubuntor993hoac share cho e document12:21
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
Stanley00vubuntor993: bạn bắt đầu từ đây nha http://en.wikipedia.org/wiki/Deb_(file_format)12:27
vubuntor993This page has been deleted. The deletion and move log for the page are provided below for reference.12:27
* Stanley00 vẫn mở bình thường :-ss12:28
vubuntor386Ai xài bản 12.04 có ai biết cách sửa lỗi treo máy không?khi mình bật máy lên thì sau khi xài được một lúc thì bị treo,khi bị treo mình vẫn di chuyển được chuột nhưng không làm gì được.12:35
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== favadi is now known as favadi|away
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
Tux|UbuntuTừ giờ sẽ chuyển sang dùng Empathy thay cho Pidgin22:45
Tux|UbuntuThấy Empathy ngon phết hehe22:45
=== Tux|Away is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!