/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/06/#ubuntu-no.txt

pheldEr det mulig å starte installasjon av 12.04 slik at man hopper over partisjonering/formattering? Bruker swraid, skal reinstallere/oppgradere og samtidig bytte fra 32 til 64-bit. Boot fra DVD, manuell aktivering av RAID, reformatering av systempartisjoner som kan slettes og montering av hele hierarkiet for installasjon under /target er greit, men jeg finner altså ingen måte å starte installasjonen på slik at det hopper rett til valg av hva so08:28
jo-erlendpheld, jepp. Du får tilbud om å oppgradere tidligere installert Ubuntu. Da sletter den rota, men ikke hjemmeområdet.10:36
RoyKden sletter vel ingenting11:01
RoyKdvs det spørs jo hva du velger11:01
RoyKlitt mer ryddig å lage nytt filsystem for rota enn å bruke det som er der11:02
pheldMen hvorfor ikke la meg gjøre det selv uten å håpe at ting går bra. Installasjonen er jo ussel til  å finne ut av og montere SWRAID-filsystemer korrekt.11:12
pheldjo-erlend: når man samtidig skal gå fra 32-64bit er ikke oppgradering et mulig valg. Man kan velge custom installasjon, men den har tynt med støtte for swraid selv om man installerer mdadm før installeren startes.11:14
pheldforøvrig var det en positiv overraskelse at man fikk oppgraderingsmulighet (en slags re-install light) i 12.04 og kunne hoppe over flere releaser.11:15
RoyKhva mener du med ussel?11:19
RoyKden finner jo swraid11:19
RoyKoppgradering fra LTS til LTS har vært der lenge11:20
RoyK8.04 oppgraderes normalt til 10.04, gitt prompt=lts11:20
pheldinstalleren stokker gjerne om på filsystemene. /var kan bri brukt som /usr osv11:21
RoyKinstallerern veit jo ikke hvor ting var montert før11:21
pheldnettopp. derfor vil jeg helst organisere filsystemene og reformatere de som skal renskes helt selv11:22
RoyKja, så gjør det ;)11:22
RoyKog om du synes installeren skal parse fstab for deg for å se hvor ting lå før, så registrer en bug på det :)11:22
pheldmen hvordan starter jeg installeren da. Tidligere var det en kommandolinje opsjon for å hoppe over partision/format/mount11:23
RoyKhøh? du booter på cd-en eller minnepinnen eller noe11:25
RoyKså finner den raid-oppsettet automatisk11:26
pheldeller er det slik at jeg bare må godta å la installasjonsprogrammet formatere / for å komme videre.11:26
pheldbooter fra DVD og det imaget skal vel dekke de fleste muligheter11:26
RoyKnei, du bare velger manuell partisjonering11:27
pheldswraid oppdages ikke automatisk fordi mdadm ikke er med (apt-get install mdadm)11:28
pheldhvis man velger manuell partisjonering og ikke lar installasjonsprogrammet formattere noe filsystem (fordi det allerede er ferdig) nekter den å fortsette.11:29
RoyKeh11:30
RoyKinstalleren finner det11:30
pheldI såfall er mitt spørsmål om det er tilstrekkelig å la installeren formattere / siden en formatering fra eller til ikke spiller noen rolle11:30
RoyKer rota di på et speil?11:32
pheldja.11:32
RoyKeller er det bare dataene som er på swraid?11:32
RoyKok11:32
pheldalle filsystemer er på raid111:32
RoyKmen - installasjonsprogrammet finner det du vil ha11:32
RoyKdu trenger ikke gjøre noe manuelt11:32
pheldinstalleren finner bare md0 automatisk hos meg. Sannsynligvis forutsetter den å finne mdadm.conf og fstab der, og det gjør den ikke hos meg ;)11:34
RoyKmerkelig...11:35
phelduten tilgang til gammel mdadm.conf og fstab er det ikke så lett å rekonstruere filsystemet automatisk11:36
RoyKdet ligger jo info i partisjonene11:36
RoyKfstabben sier jo bare hvor ting skal monteres11:37
RoyKog mdadm.conf var nødvendig for å få opp md sånn for kanskje 10 år siden11:37
pheldmdadm --assemble --scan finner alle partisjoner så mdadm.conf er strengt tatt ikke nødvendig11:38
pheldmen installeren finner tydeligvis ikke fstab som ligger i / på md3 hos meg11:39
RoyKmdadm.conf er veldig kjekk for å få kosistent navngivning av enhetene11:39
RoyKjeg tror ikke installeren ser etter fstab overhodet11:39
pheld"install -skipdriveconf" el.l hadde vært så mye enklere for meg ;)11:40
RoyKkan du ikke bare be den bruke md3 til rota, da?11:41
pheldDa er vi inne på tilordning av filsystemer i installasjonsprogrammet, og det stoler jeg ikke helt på siden oppførselen ikke er dokumenter skikkelig.11:42
pheldÅ peke på md3 til rot bringer ikke automatisk frem rett tilordning av de andre filsystemene heller11:42
jo-erlendpheld, 32 til 64bit oppgradering blir sannsynligvis mulig mellom 12.04 og 14.04. Det er jo en liten stund å vente da. :)13:50
jo-erlendmen jeg tror at oppgraderingen som gjøres vha live-sesjon til funke.13:50
jo-erlendser ikke noe stort poeng i å reformatere, egentlig. Nyere filsystemer fragmenteres ikke så mye under normal bruk uansett.13:51
malinhm... ba om å få dette pakket på launchpad: http://bazaar.launchpad.net/~malinkb/unity-buss/unity-buss-experimental/files men får denne feilen: https://launchpadlibrarian.net/104353734/buildlog_ubuntu-precise-i386.unity-lens-buss_0.9.2-0~37~precise1_FAILEDTOBUILD.txt.gz13:51
hjdmalin: har du sett på den loggen? :)13:53
hjdmalin: Det som ser ut som er grunnen er "Writing /unity_lens_buss-0.9.2.egg-info13:55
hjderror: /unity_lens_buss-0.9.2.egg-info: Permission denied".13:55
RoyKjo-erlend: det var ikke fragmentering jeg tenkte på, bare ryddigere å begynne fra scratch, så slipper du at det kanskje blir liggende igjen noe 32bit-greier13:55
hjdJeg vet ikke helt hvorfor dog. Har du forsøkt å pakke den lokalt?13:55
blaamann Har problemer med å logge på Google Talk med Empathy i dag.13:55
jo-erlendRoyK, det ville jo i såfall være en massiv bug.13:56
RoyKjo-erlend: stort sett alle filsystemer blir fragmenterte om de er fulle, men bare FAT og NTFS klarer å bli fragmenterte uten å fylles opp ;)13:56
RoyKjo-erlend: nei - ikke massiv - men dpkg rydder ikke alltid like godt etter seg13:56
jo-erlendRoyK, mhm. Og med normal bruk, regner jeg at du alltid har minst 20% ledig plass.13:56
RoyKja, 20% bør være safe13:56
jo-erlendRoyK, vet ikke om ubiquity bruker dpkg til det der?13:57
RoyKdpkg ligger vel i bunn av det meste?13:57
jo-erlendikke nødvendigvis. Jeg vet ikke så mye om hva ubiquity gjør der. Det finnes mange gode alternativer.13:58
RoyKuansett er det veldig greit å reinstallere fra scratch13:58
xtRoyK: zfs lager jo også fragmenterte filer, feks ved database skrive-oeprasjoner :)13:59
jo-erlendaltså; dpkg ligger helt klart i bunnen av å installere de nye pakkene, men hva som skjer med de gamle tingene, aner jeg ikke.13:59
RoyKxt: zfs fragmenterer masse13:59
RoyKfragmentering er ikke noe problem så lenge fragmentene er store...13:59
RoyKog copy-on-write-filsystemer må jo fragmentere13:59
jo-erlendhehe, vanskelig å unngå det. :)14:00
xtRoyK: åja, så det du sa tidlegare var bare tull det da :)14:00
RoyKhva da?14:00
jo-erlendxt, det var vel stort sett jeg som sa at moderne filsystemer ikke fragmenterer. Det var i grunnen tull, men poenget var at det ikke er så nødvendig å formatere bare for å installere et nytt system, siden moderne filsystemer ikke har store _problemer_ med fragmentering.14:01
jo-erlendhvis målet er å installere et nytt windows-system over et gammelt, så er det jo tullete å ikke formatere.14:02
RoyKxt: fat/ntfs fragmenterer masse med bittesmå fragmenter på en helt fullstendig idiotisk måte14:02
RoyKntfs er bedre, fat er helt på trynet14:02
jo-erlendfat er en nokså stor katastrofe der ja. NTFS er ikke helt godt det heller.14:02
xtRoyK: kan du defragge zfs egentlig?14:02
RoyKxt: nei, det funker ikke sånn14:03
RoyKxt: dvs den ordner det sjøl14:03
RoyKbare sørg for å ikke ha fulle VDEVer14:03
jo-erlendRoyK, du kan vel kjøre noen offline-operasjoner som blant annet defragger?14:03
RoyKgår du over 95% fyll, går zfs over i galemathiasmodus og fragmenterer som en imbisil14:03
RoyKjo-erlend: jeg kjenner ikke til noen sånne14:04
jo-erlendhmm. Ok.14:04
xtbtrfs kan!14:04
jo-erlendfulle filsystemer er jo en uting uansett.14:04
jo-erlendmhm.14:04
RoyKKeep pool space under 80% utilization to maintain pool performance. Currently, pool performance can degrade when a pool is very full and file systems are updated frequently, such as on a busy mail server. Full pools might cause a performance penalty, but no other issues. If the primary workload is immutable files (write once, never remove), then you can keep a pool in the 95-98% utilization range. Keep in mind that even with mostly static content in the 95-9814:05
RoyK(sier zfs best practice)14:05
jo-erlendbtrfs er jo herlig. Temmelig treigt på noen områder i 3.2, men de sier at det vil bli veldig forbedret i løpet av de neste versjonene.14:05
RoyKhva med fsck?14:05
xtRoyK, kva med det?14:05
RoyKxt: btrfs har ikke fsck14:06
RoyK"ennå"14:06
xtjo?14:06
RoyKnei14:06
jo-erlendjoda.14:06
xtjoda.14:06
RoyKnår kom det?14:06
xtbegynte vel i fjor14:06
jo-erlendmen det frarådes på det sterkeste å bruke det, siden det bare er i katastrofer at du vil kunne ha noen form for nytte av det.14:06
xtdet finst ein slik zero-log-tool, som tar dei fleste "vanlege" problem anyway14:07
xtden spoler tilbake loggen til når den _veit_ den var ok14:07
jo-erlendmhm.14:07
RoyKhttp://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTA2MDI <-- det har visst kommet, ja14:07
RoyKmen det var ikke i fjor ;)14:07
xtførste versjonane var nok i arbeid i fjor, om announcen var 23 januar14:08
jo-erlendjeg er litt usikker på hvordan dette med block-level raid fungerer, men det høres jo veldig fint ut. :)14:08
xtjo-erlend: mdadm er block level raid14:08
xtden første raid0 og raid1 i btrfs var/er file level14:09
jo-erlendjeg mente object-level raid.14:09
xtkva er object?14:09
xtfil?14:09
jo-erlendsannsynligvis. :)14:09
jo-erlendjeg er som sagt ikke helt stødig på hvordan det funker. Men veldig entusiastisk, naturligvis. :)14:10
xti den artikkelen RoyK lenka står det vel at raid5/6 i btrfs er block level14:10
xti raid1 er det veldig lett å forstå14:10
jo-erlendok?14:10
xtom du har 10 disker i raid1 btrfs, så ligger alle filene lagra på minst 2 av diskane14:10
xtikkje verre enn det :)14:10
jo-erlendxt, ok, så hele filsystemet er fremdeles stripet eller speilet?14:11
xtneinei14:11
RoyKxt: alle blokkene... på nøyaktig 2 av diskene...14:11
jo-erlenddet var det jeg trodde.14:11
xtRoyK: neinei14:11
RoyKikke?14:11
xtRoyK: nei.14:11
RoyKer det som zfs' copies= ?14:11
xtnå snakker eg om file level raidet i btrfs14:11
jo-erlendmen da skjønner jeg fremdeles ikke helt; altså... Si at du har en database i /var/mysql. Så du speiler den databasen. Så tryner den andre disken. Hvordan forholder du deg til den databasen?14:12
xteg veit ikkje kva zfs copies er14:12
RoyKdet er et flagg som settes på datasettnivå14:12
xtjo-erlend, alle filer er på minst to disker14:12
xtjo-erlend, så det går fint.14:12
RoyKsetter du copies=2, så blir dataene i det datasettet lagret dobbelt14:12
xterr..ikkje minst, akkurat to disker14:12
xtRoyK, ja, det høyrest likt ut, men dette er på fil-nivå på btrfs, i raid114:13
jo-erlendxt, ja, men da snakker du fremdeles om et speilet filsystem?14:13
RoyKuavhengig av redundansnivået i underliggende zfs14:13
xtjo-erlend: nei, ikkje speila filsystem, speila filer :)14:13
xtmetadata er feks for seg sjølv14:13
jo-erlendxt, ok. Hele hierarkiet er speilet?14:13
xtdu kan ha data i raid1, og metadata i raid014:13
xteller omvendt14:13
xt(som er defaulten på multidisk i btrfs)14:13
RoyKdu vil vel helst ikke ha metadata uten redundans:P14:14
xt(metadata raid1, data raid0)14:14
RoyKtror jeg må sette opp en testboks med btrfs14:14
RoyKhar jo noen disker liggende ;)14:14
jo-erlendbtrfs har noen funksjoner som er relativt fantastiske for oss som er vant til litt mer .. primitive filsystemer i allefall. :)14:15
jo-erlendRoyK, ville kanskje ha testet xfs også. Det ser ut til å ha noen fordeler i visse sammenhenger, sammenliknet med btrfs.14:17
jo-erlendnoe sier meg at du har litt andre databehov enn jeg har. :)14:17
RoyKjo-erlend: jeg har kjørt xfs på ganske store datasett tidligere14:27
RoyKdvs det var stort for 10 år siden, halvannen terabyte14:27
RoyKet lass med 120GB-disker :)14:28
jo-erlend:)14:28
malinhjd: har ikke prøvd lokalt. kan jo prøve det14:28
RoyKjo-erlend: hva du enn gjør, ikke bruk xfs til spooling14:29
malinhjd: får den lokalt også. den feilmeldinga14:30
hjdmalin: ok. Hva var sist fungerende revisjon og hva har du endret siden da?14:30
RoyKprøvd hva lokalt?14:30
malinjeg har endret hele strukturen for å få den godkjent av arb14:30
malinRoyK: pakke prosjektet mitt14:31
hjdhva er arb?14:31
malinapplication review board14:31
malinrevisjon 34 fungerer14:31
hjdmalin: kan du prøve en og en revisjon fremover og se når/hva som brekker?14:32
jo-erlendmalin, hvorfor bruker du ikke ubuntu-app-devel@lists.ubuntu.com?14:32
malinjo-erlend: jeg kunne vel spurt der også. jeg har spurt i ubuntu-unity + ubuntu-arb men ikke fått noe svar enda14:33
jo-erlenddet er vel foreløpig stort sett bare veldig spesielt interesserte som lytter til ubuntu-app-devel@l-u-c, tror jeg. Det er også akkurat de menneskene du ønsker hjelp av. :)14:34
jo-erlendfordelen med email, er at det er hakket mer asynkront enn IRC og at du kan legge ved relevant informasjon som ikke blir borte. Det er søndag. Mange som har fri.14:35
malinjepp14:36
malinda har man meldt seg inn i e-postlista + sendt en e-post også, så får vi se14:44
malinwendar på ubuntu-arb skulle vel sjekke ut prosjektet over helga så kan jo være hun kan sjekke ut hva som er feil også14:45
malinEr visst hun som har laget parrot :)14:45
christofferjo-erlend, Hej hur går det för er?14:50
jo-erlendhei christoffer. Vel. Det er mye å ta tak i på denne siden. Men det er fremgang. Hvordan er det hos dere?15:43
christofferNja, det går segt. Inte så många som vill ta tag i saker och ting...vi famlar lite i mörkret men vi är målmedvetna och siktar framåt16:02
christofferVi ska försöka få liv i hemsidan framöver16:02
christofferoch våran wiki med guider/how-tos16:02
christofferjo-erlend, fick du mitt email från den 8e april?16:11
christoffereller skickade jag till fel adress?16:11
malinchristoffer: jeg tenkte jo å oversette den terminalskolan, som dere har til norsk, men så ble det liksom ikke noe av det. Kanskje noe jeg + noen flere kunne gjort i løpet av en kveld snart16:12
maliner vel i såfall ment for de som har lyst å ta i bruk terminalen16:13
christoffermalin, Härligt16:13
christofferJag har funderat på att göra en videoguide om det faktiskt16:14
christofferhttps://vimeo.com/groups/videoguider16:15
christoffer6 filmer hittils16:15
malinchristoffer: ja, jeg kan ikke love at den blir oversatt med det første, men jeg kom på et nå, og det burde vært gjort. Jeg pratet med han som laget den orginale i alle fall og for han var det bare greit16:17
malinen videoguide om terminalbruken? Ingen dum ide det16:18
malinchristoffer: fine vidoer. Sjekket ut en bare. Har litt trøbbel med flash nå med 11.2, prøvde en hack som virket litt, men så bare crasher flash, så ble å fjerne hackene for så å ta av hardwareakselerasjon igjen16:49
christoffer"Sjekket ut en bare" ...vad betyder det?16:49
malinat jeg bare har sett en av videoene, da jeg ble heftet med å dekativere nevnte hacks16:51
christofferjaha16:52
christofferjo16:52
christofferhaft problem jag med ...med Flash16:52
malinja :S16:52
malinjeg prøvde å fikse så jeg kunne ha hardware acelerasjonen på16:52
malinvirket vel en gang eller noe, også begynte flash bare å crashe16:52
malinog da får jeg heller gjøre det tilbake som det var16:53
malinpå youtube kjører jeg html5 nå uansett16:53
malinmen syntes dette er dårlig av adobe16:53
jo-erlendder var sommerbrygget satt! :)16:59
jo-erlendjeg er tørst allerede. :)16:59
christoffer:)17:00
RoyKhehe17:00
malinjo-erlend: tihi, du lager øl selv? :)17:01
jo-erlendmhm17:01
malinfinnes jo ubuntu cola17:01
malinkunne du ikke laga ubuntu øl?17:01
malin(a)17:01
jo-erlendjeg er litt bekymret nå, faktisk. Jeg brakk vispen, så jeg måtte ty til nødløsninger. Det behøver ikke alltid gå så bra.17:02
malinså hva du brukte som visp i stedet ?17:02
jo-erlendhehe, noe jeg fant i skuffen. Jeg vet ikke hva det heter. :>17:02
malin:p17:05
malin:)17:05
malingår nok fint skal du se :)17:05
RoyKmalin: http://brainstorm.ubuntu.com/idea/352517:06
hjdSom en av de nevner, FreeBeer finnes jo allerede...17:08
malinRoyK: så det finnes :)17:09
malin:D17:09
malinsyntes jeg ser meg selv ute eller noe. Skal ha en Ubuntu-Øl jeg17:09
jo-erlendja, mener det var noen dansker som lagde et åpen-kildekode-øl i hvertfall.17:09
malinogså får man en sånn lilla øl eller noe17:09
malinkult17:09
hjdjo-erlend: jepp, nevnte FreeBeer. (http://freebeer.org/)17:12
jo-erlendah. De har skiftet navn på det ja.17:19
malinhvor kan man laste ned det øllet? :p men artig at det tenkes slik om andre ting enn data17:21
malinopen source altså17:21
hjdmalin: nei, men du får <del>kildekoden</del> oppskriften :)17:22
hjdså kan du <del>kompilere</del> brygge ditt eget.17:22
malinhjd: som jeg tenkte17:23
malinså ikke noe ferdig pakket?17:23
malinmå installere fra source17:23
malineller faktisk kompilere selv ja17:23
hjdDet blir jo fort litt vanskelig å laste ned. For alt jeg vet kan det være mulig å bestille dog.17:25
malinom det finnes, kan man vel høre med ultra om de finnes enda, eller meny eller noe om de kan ta det inn :)17:27
jo-erlendmalin, åpen kildekode kan heller ikke alltid lastes ned. OpenPGP måtte jo en gang i tiden kjøpes i bokform og skrives inn før du kunne kompilere det. :)17:27
malinsåpass17:27
jo-erlendjepp. Amerikanske myndigheter mente at krypteringen var så sikker at det kvalifiserte som militært våpen. Derfor kunne han ikke eksportere det. Derimot kunne han trykke det i bokform. Da gikk det som ytringsfrihet.17:28
jo-erlendveldig artig historie, det der.17:28
malinlol17:29
malinsier vel en del om kompetansenivået17:29
malini alle fall for få år siden17:29
jo-erlendtja. Det var teknisk sett kvalifisert som militært våpen.17:29
jo-erlenddet var antakelig første gangen i historien at det oppsto en sånn konflikt. Ikke så rart at lovverket ikke var helt forberedt på det.17:29
hjdVar det ikke en eller annen i USA som  bodde nær grensen og dro over til Canada for å skrive kode. Jeg husker ikke hva det var, men det var et eller annet krypertingrelatert prosjekt, så sålenge det var skrevet utenfor USA ble det ikke eksportert derfra. :p17:30
jo-erlendvet ikke. De kunne godt ha laget en film om det der, synes jeg.17:31
malinhehe :)17:31
jo-erlendmen jeg mener jo det. Den historien der er jo helt hollywood.17:35
hjdJeg klarer ikke huske hvor jeg leste det dog, så det er mulig det er urban legend versjonen av hvorfor OpenBSD er basert i Canada (http://www.openbsd.org/crypto.html#why)...17:38
malinmhm17:38
RoyKhjd: du skal ikke lenger tilbake enn på nittitallet at eksport av krypto over 56bit var regna som våpen17:44
RoyKså det er ikke veldig hollywood, nei ;)17:44
jo-erlendRoyK, jeg mente det ikke på den måten at det er fantasi. Jeg mente det på den måten at historien er så sprø at det like gjerne kunne ha vært det. :)17:44
RoyK...og du skal ikke tilbake lenger enn til 1999 før det var *forbudt* med krypto i frankrike17:45
jo-erlenddet visste jeg ikke.17:45
RoyKnoe de åpna for etter at et universitet fikk masse krøll stælt etter passordsniffing av telnet...17:46
jo-erlendhehe17:46
RoyKsånn historiekunnskap er viktig ;)17:47
jo-erlendenig i det.17:47
malinden som glemmer historien må i verstefall gjennoppleve den17:47
RoyKmhm17:47
RoyKså, om du bruker facebook, så bruk SSL17:47
RoyKf.eks.17:47
malinkan noen prøve å reprodusere? bruke hud for å scanne i simple-scanner18:50
malindukker opp ikonet til hardware-driveres i stedet18:50
malinog ikke scanner den18:50
malinmy bad, det virker, jeg bare valgte feil fra menyen, men ikonet er likevel rart18:52
jo-erlendav og til, når jeg kompilerer programvare, så får jeg en sånn opplevelse: http://www.youtube.com/watch?v=xos2MnVxe-c19:11
jo-erlend"it compiles... It compiles, it compiles!!! Oh, it compiles!"19:12
xtkompilere programvare? bruker du gentoo/archlinux eller? :)19:12
jo-erlendVala! :)19:12
jo-erlendhender at det sniker seg inn litt Python syntax og sånt innimellom, så det er på ingen måte garantert at det kompilerer. :)19:25
RoyKjo-erlend: python er ganske stygge greier19:57
* RoyK har null respekt for et språk som bruker indentering i stedet for klammeparanteser19:58
xtRoyK: du er sær :)19:58
RoyKxt: hah - ikke mer enn nødvendig ;)19:58
xtom du henger deg opp i ei så liten detalj så har det rabla for deg19:59
* RoyK tvinger xt til å kode FORTRAN7719:59
xtdu kan få lov å synes det er rart, eller unødvendig, eller plagsomt, men at det er "stygt"19:59
xtkva er fordel med klammeparanteser liksom, hehe19:59
RoyKxt: det er finere ;)19:59
xter jo verre med språk som krever semikolon…19:59
xtRoyK: _det_ er subjektivt19:59
RoyKxt: og hvilke adjektiver jeg bruker, er vel opp til meg :D20:00
RoyKxt: *alt* er subjektivt20:00
RoyKsånn rent bortsett fra matematiske konstanter og sånt, er alt subjektivt...20:00
jo-erlendåh, jeg er veldig glad i Python.20:00
xtRoyK: nei, alt er ikkje subjektivt. Det er feil.20:01
RoyKså må jeg innrømme at jeg er glad i perl også, da, og perl er ikke alltid like vakkert det heller...20:01
RoyKxt: der ser du - alt ser subjektivt - selv denne diskusjonen ;)20:01
xtRoyK: men meiner du det med "null respekt" ?20:01
xteller er det bare trolling?20:01
RoyKxt: en god porsjon trolling i den uttalelsen der ;)20:02
xtRoyK: kan du slutte med det?20:02
RoyKmen at alt er subjektivt, er noe jeg står for20:02
jo-erlendGenie er jo også et veldig lovende språk. :)20:02
xtRoyK: er så bortkasta tid å prate med folk som bare sitter og troller..20:02
xtog det er jo fint å holde ein kanal mest mogleg sakleg20:02
RoyKxt: litt ironi må du da kunne tåle uten å kalle folk for troll20:02
xtRoyK: det var ikkje ironi20:03
RoyKneivel20:03
RoyKflere subjektiviteter20:03
xthyperbole20:03
jo-erlendhehe, folk er sensitive når det gjelder valg av språk, vet du! :)20:03
RoyKmhm - selv om jeg valgte norsk ;)20:03
RoyKxt: I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å unngå eksessiv anvendelse av idiomer med fremmed opprinnelse. I de fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk...20:04
xtRoyK, ironi er definert, så det er ikkje subjektivt om du tar feil eller ei, er eg redd20:04
RoyKxt: vel, "sannhet" er også definert, men det betyr ikke at det ikke er subjektivt - det er *stor* forskjell på hva folk legger i det20:05
xtopenbart.20:05
jo-erlendxt, nå må du begynne å smile litt, ellers blir vi engstelige her :)20:05
RoyKhehe20:05
xtser lite morsomt..20:05
* RoyK ser også svært lite morsomt i xts uttallelser...20:06
xtdå er me enige :)20:06
jo-erlenddet eneste problemet jeg har hatt med whitespace i Python, er at nbsp ikke tolkes som whitespace og det er en eller annen tastaturgreie som får meg til å skrive det veldig ofte.20:09
xtnbsp?20:10
xthar du tast som lagar det?20:10
RoyK&nbsp;20:11
RoyKi html20:11
jo-erlendja. Jeg vet ikke helt hvilken.20:11
RoyKshift+space, tror jeg20:11
RoyKeller alt+space?20:11
jo-erlendjeg har en følelse av at det skjer i forbindelse med firkantklammer.20:11
RoyKnei, shift, tror jeg20:11
jo-erlenddet kan være det.20:11
jo-erlendhehe, hvordan ser jeg forskjell? :)20:12
xtfå editoren din til å markere20:12
xtblir ingen nbsp ved skift-mellomrom her20:13
geirhaAlt gr+space gir nbsp20:14
xtCompose, space, space20:15
xtforeslår wikipedia20:15
xtgeirha: ikkje hos meg20:15
geirhaDu kan skru det av i "keyboard layout"20:15
xtah, jo.20:15
xtalt-gr space20:15
xtga 0xc2 0xa020:15
jo-erlendargh! Stemmer.20:15
jo-erlendgeirha, takker. Jeg husket det da du sa det.20:16
geirhaHersens irriterende når man programmerer20:16
jo-erlendnoen som har adressen til den som har bestemt at det skal være sånn? :)20:16
xtjo-erlend, vel, du står jo fritt til å skru det av20:17
xteller å slutte å klumse til på tastaturet ditt20:17
jo-erlenddet er forsåvidt greit nok at Python reagerer på det. Men jeg tror at Vala gjør det også.20:19
geirhaDe fleste språk vil nok irritere seg over nbsp20:20
geirhaPleide å treffe det med bash i alle fall, holder inne alt gr, skriver [[ etterfulgt av mellomrom. Av og til var alt gr inne ved mellomrommet, av og til ikke20:21
* xt leser om vala20:21
xtjo-erlend: kvifor ikkje bare bruke c#?20:21
xtdet ligna jo veldig20:21
* xt leser FAQ20:22
xtdet står jo der!20:22
jo-erlendlikner veldig, men Vala kompilerer til C. Det er visse fordeler ved det.20:22
jo-erlendog baserer seg på GObject, noe som jeg virkelig digger.20:22
geirhaslipper å bruke mono.20:23
jo-erlendslipper å bruke VM i det hele tatt.20:23
xtkan vel kompilere c# til C også, om det bare er ein preproc20:23
jo-erlendnja. Kan du det og kjøre koden uten noen VM? Jeg mener... C# er jo GC?20:25
jo-erlendmen jeg er jo veldig glad i GObject uansett. Vala er kjempefint. :)20:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!