/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/09/#kubuntu-se.txt

nicklas__kan man installera dropbox i kubuntu kde eller xubuntu xfce utan att få med nautilus o så, från pakethanteraren?13:57
nicklas__finns de nån offtopic kanal för svenska kubuntu?14:33
swecarphej alla glada och itmannen 17:47
itmannen:D Jo hej du17:47
swecarphar frugan kommit över blomster chocken17:48
itmannenswecarp:   jo lite smått börjar hon få medvetandet tillbaka17:48
swecarporkiden var riktigt snygg17:49
itmannenswecarp:  Ja väldigt stiligt. Nu är frågan hur länge jag ha den vid liv17:50
swecarpvatna den väldigt lite  det funkar hos oss17:50
itmannenJo dom ska dränkas i vatten var 10 dag. Och specialgödsel 1 ggr/månad17:51
swecarpja det är ungefär så vigör17:54
itmannenDet ska enligt di lärde funka17:55
swecarpitmannen,  jag testar en dist som hetermad på min laptop och den funkar kanon17:58
itmannenMad ?17:58
swecarpyes17:59
itmannenMåste söka och se vad det är18:00
swecarpett bygge på 12,04 18:00
itmannenVad heter den mer än Mad ?18:02
itmannenLaddade du hem den son en zip ?18:05
swecarplänk http://madbox.tuxfamily.org/18:05
itmannenVad är det du tycker är så bra med den då ? Lättviktig +18:08
swecarpitmannen,  min laptop med 128mb ram funkar fint18:09
swecarpdet är väldigt lätviktigt 18:10
itmannenSka testa den sen i Oracle Virtualbox18:11
swecarpgör det du 18:12
itmannenFrågan är hur jag ska orka hasa mig upp ut TV-fotöljen och gå in till kontoret :)18:14
* swecarp sparkar upp itmannen ur foöljen18:15
itmannenAj som.....18:15
itmannenMåste se klart trädgårdsonsdag först18:15
swecarpok18:15
itmannenTack18:16
itmannenDags att lyfta på rumpan och byta plats ett tag18:34
swecarpansträng dig inte nu18:38
itmannenInstallationen har startat i min rätta dator.  PUST OCH STÖN18:54
itmannenUrsäkta CapsLock18:56
swecarpvad instalerar du nu då19:01
itmannenMad OS19:11
itmannenI Oracle VB19:11
nicklas_yo22:47
nicklas_nån som kör senaste kubuntu här? och provat calligra? är det lika bra som libreoffice, har alla funktioner, inklusive fullt ms support? nya kubuntu kommer ju med calligra så...22:48
nicklas_förresten, håller philip5 fortfarande på med sin repos?22:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!