/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/09/#ubuntu-dk.txt

=== Vach0n is now known as Vach0n_OFF
Vach0n?spørgsmål Hejsa, jeg har lige installeret Ubuntu 12.04 LTS, men jeg kan ikke få den til at køre dobbeltskærm, kan i hjælpe?12:43
pixiarvai?spørgsmål: sudo chmod 444 "sti til fil" giver KUN læserettigheder til alle grupper ? (det er jeg vil frem til)20:42
jarlen_pixiarvai: ja til filer. Du skal have 5 (read+execute) for at kunne liste filer i et dir20:48
=== jarlen_ is now known as jarlen
pixiarvaidet skal bare blokkeres for alt nyt indhold20:49
pixiarvaijeg ved så ikke med læseretten, for unity vil helt sikkert forsøge at læse mappen20:49
pixiarvai~/.local/share/zeitgeist20:49
jarlenaltså 5 giver read/execute, men du kan ikke ændre i noget20:52
pixiarvaiok, jeg prøver med 55520:52
pixiarvaimkdir ~/.backup_seneste_filer && cp ~/.local/share/zeitgeist ~/.backup_seneste_filer && rm ~/.local/share/zeitgeist/* && sudo chmod 555 ~/.local/share/zeitgeist20:53
pixiarvaisådan, og man kan endda komme retur20:54
pixiarvai777 må det være20:54
pixiarvaiRETUR:20:56
pixiarvaisudo chmod 777 ~/.local/share/zeitgeist && cp ~/.backup_seneste_filer/zeitgeist/* ~/.local/share/zeitgeist20:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!