/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/09/#ubuntu-nl.txt

OerHeks:-)00:07
Guido1goedemorgen. als ik ubuntu opstaat worden fouten op de harde schrijf gevonden, maar ik kan de mogelijke commandos niet zien. Wat zijn de mogelijke commandos?05:10
tobias_goeiemorgen, ik wil graag het thema 'new wave' hebben op ubuntu 12.04, is dit mogelijk? ^08:12
StefandeVriesHallo tobias_, afgaande op wat Google zegt is dat mogelijk08:26
tobias_alleen is de vraag: hoe?08:38
StefandeVriesDat weet ik dan weer niet. :)08:40
tobias_dan ga ik nog even verder zoeken, als iemand het antwoord weet dmv een commando dan hoor ik het graag ^^08:47
MSXGames|Werkiemand ook problemen met versie 12.04, met apt-get update ?08:58
StefandeVriesNee, hier niet.08:59
StefandeVriesWaar loop je tegenaan?08:59
MSXGames|WerkW: Ophalen van http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/precise/InRelease is mislukt09:03
MSXGames|Werkdit probleem09:03
MSXGames|Werkik ben van v11 naar v12 gegaan, schone installatie09:03
MSXGames|Werkheeft eerst wel gewerkt09:03
MSXGames|Werkmaar sinds gisteren kreeg ik dit probleem09:04
MSXGames|Werkheb al geprobeerd om te schonen, maar blijft de melding houden09:04
MSXGames|Werkik kan niets updaten of installeren09:04
StefandeVriesHmm, dat is een serverfout, je kunt de server niet bereiken.09:05
StefandeVriesOfwel is er een fout met je connectie, ofwel de server ligt eruit.09:05
MSXGames|Werkklopt, internet werkt wel.09:05
StefandeVriesOh, je typt dit vanaf die machine?09:05
MSXGames|Werkvreemde is, dat ik wel met putty kan inloggen09:05
MSXGames|Werknee, het is een ubuntu server, ben nu ingelogd met putty vanuit me werk09:06
ruluswellicht eens een andere mirror proberen?09:06
StefandeVriesLijkt me ook goed.09:06
MSXGames|Werkenig idee welke ?09:06
StefandeVriesEen andere.09:06
StefandeVriesTUDelft, of een Duitse.09:07
StefandeVriesAlleen maar even om te zien of het dan wel werkt.09:07
MSXGames|Werkik ga even kijken09:07
MSXGames|Werkhhmmm lijkt dat het probleem niet is opgelost.09:15
MSXGames|Werkiemand enig idee09:15
MSXGames|WerkFout ftp://ftpserv.tudelft.nl precise InRelease09:18
MSXGames|WerkFout ftp://ftpserv.tudelft.nl precise Release.gpg09:18
MSXGames|Werk  Tijdelijke fout bij het opzoeken van 'ftpserv.tudelft.nl'09:18
MSXGames|WerkPakketlijsten worden ingelezen... Klaar09:18
MSXGames|WerkW: Ophalen van ftp://ftpserv.tudelft.nl/pub/Linux/archive.ubuntu.com/dists/precise/InRelease is mislukt09:18
MSXGames|WerkW: Ophalen van ftp://ftpserv.tudelft.nl/pub/Linux/archive.ubuntu.com/dists/precise/Release.gpg is mislukt  Tijdelijke fout bij het opzoeken van 'ftpserv.tudelft.nl'09:18
MSXGames|WerkW: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.09:18
rulusen als je een http mirror neemt?09:19
rulusnvm, je vorige was blijkbaar http..09:20
rulusfyi, die eerste file geeft hier ook een error09:22
MSXGames|Werkik zal kijken voor een http mirror09:23
MSXGames|Werkzelfde probleem09:24
MSXGames|Werkvreemde is dat ik er niets aan veranderd hebt09:24
MSXGames|Werkik zal ook nog even kijken op de server op me werk09:24
MSXGames|Werkook op die server zelfde probleem09:25
MSXGames|Werkik heb dit pas sinds ik overgegaan bent naar 12.0409:25
ruluswat gebeurt er als je die file opent met firefox: ftp://ftpserv.tudelft.nl/pub/Linux/archive.ubuntu.com/dists/precise/Release.gpg09:28
MSXGames|Werk-----BEGIN PGP SIGNATURE-----09:28
MSXGames|WerkVersion: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)09:28
MSXGames|WerkiEYEABECAAYFAk+Yf4YACgkQQJdur0N9BbVHsgCfR7AVn0dpd488Ge5cYlOCv5GA09:28
MSXGames|Werkg8wAmwaLRc0PwlYfNr3MbsgQ5T+RBbbd09:28
MSXGames|Werk=J4xr09:28
MSXGames|Werk-----END PGP SIGNATURE-----09:28
rulusah09:28
rulusdan gok ik op een proxy server? die wel is ingesteld voor firefox en niet voor apt, of omgekeerd.09:29
ruluskan dat?09:29
MSXGames|Werkik heb thuis geen proxy server09:29
MSXGames|Werkzit gewoon een modem en router09:29
MSXGames|Werkwat dan kan zijn is dat de instelling voor static ip niet goed is ?09:30
MSXGames|Werkzoals ik begrijp ?09:30
rulusah nee, want je kan toch surfen?09:30
MSXGames|Werknee, kan er niet op surfen, is namelijk een ubuntu server09:30
MSXGames|Werken ik werk op afstand met putty09:30
MSXGames|Werkde site, webmin enzo werken wel09:31
rulusah, dus het probleem doet zich enkel voor op de server?09:31
MSXGames|Werkja enkel op de server zelf09:31
rulusright, kan je dan die gpg file eens proberen te wgetten?09:31
MSXGames|Werkwelke ? heb je command voor me ?09:33
ruluswget ftp://ftpserv.tudelft.nl/pub/Linux/archive.ubuntu.com/dists/precise/Release.gpg09:33
MSXGames|Werk--2012-05-09 11:35:23--  ftp://ftpserv.tudelft.nl/pub/Linux/archive.ubuntu.com/dists/precise/Release.gpg09:35
MSXGames|Werk           => âRelease.gpgâ09:35
MSXGames|WerkHerleiden van ftpserv.tudelft.nl (ftpserv.tudelft.nl)... mislukt: Tijdelijk probleem in naamsherleiding.09:35
MSXGames|Werkwget: kan host-adres 'âftpserv.tudelft.nlâ' niet herleiden09:35
MSXGames|Werknee werkt ook niet09:35
rulusprecies DNS09:35
rulusmoet een keer in /etc/resolv.conf kijken of je DNS servers goed staan09:36
MSXGames|Werkhhmmmm, das vreemd09:37
MSXGames|Werkdie had ik wel goed gezet, maar is nu ineens leeg09:37
rulusik weet niet zeker of dat blijft staan na een reboot09:38
MSXGames|Werkik ga het uitproberen09:38
MSXGames|Werkeven de server rebooten09:38
MSXGames|Werknee, hij blijft er niet instaan09:39
MSXGames|Werkzal dus door de static ip komen >09:40
rulusMSXGames|Werk: dit is misschien handig: http://wiki.debian.org/NetworkConfiguration#The_resolv.conf_configuration_file09:43
MSXGames|Werkik ga het doornemen09:45
MSXGames|Werkik heb nu de server van statis naar dhcp gezet, nu werkt het wel09:47
MSXGames|Werkwaarschijnlijk is er dus iets fouts gegaan09:47
MSXGames|Werkdenk dat je gelijk hebt met die dns09:47
MSXGames|Werkmijn dank daarvoor, ik zal dat even doornemen09:47
rulusmet DHCP krijgt hij zijn DNS informatie via DHCP, vandaar dat dat wel lukt09:48
rulusals je een statisch IP instelt moet je ook je DNS servers zelf instellen09:48
rulusmaar hij zou die wel op één of andere manier moeten onthouden best :)09:48
rulusdesnoods in /etc/rc.local toevoegen, maar dat is een vrij lelijke hack09:50
MSXGames|Werk@rulus, sorry, ben net weer terug10:48
MSXGames|WerkHij zou de dns wel moeten bewaren, want is al een hele tijd goed gegaan.10:49
MSXGames|WerkNog bednakt voor de info en hulp, ik zal me even daarin spitten10:49
exaltwat is ubuquity11:11
exaltubiquity11:12
Chat4134hee11:16
Chat4134::nick joostxxx11:16
=== Chat4134 is now known as joostxxx
rulushmm, nieuwe videokaart maar nog steeds geen 3D unity :'(11:30
WobboWeet iemand hoe ik de optie die gnome "mij help"? Het gaat om "zonder mij te vragen" of "zonder mijn opdracht" toepassingen te verplaatsen op het scherm. Bijvoorbeeld op iets waar ik mee bezig ben op het 2e scherm en dan spontaan verplaatst op het 1e scherm. Of een toepassing die ik expres in het klein geopend heb, spontaan het vergroot.11:34
WobboOok het is er een probleem met LibroOffice. Ik heb drie schermen, links werk, rechts werk maar in het midden niet meer (11.04 prima). Wat er gebeurd in het middelste scherm (alleen bij LibroOffice): De Hoofdwerkbalkopties (Bestan, Bewerken, Beeld, ...) laat de opties om het rechter scherm zien i.p.v. de middelste.11:41
WobboWaar moet ik dit soort problemen nu eigenlijk vertellen?11:42
WobboWant volgens mij worden de problemen die heer verteld worden niet door Ubuntu gebruikt om de problemen en fouten op te lossen of verwerkt.11:44
rulusWobbo: als je een bug vindt kan je die melden (als dat nog niet gebeurd is)11:45
rulusdan wordt er idd normaal gezien wel iets mee gedaan11:45
rulusmaar dat gaat niet vanzelf, of door het hier te vertellen ;)11:47
WobboSommige dingen lossen ze niet op, een jaar is erg lang. Alle Gnome Classic  problemen worden volgens mij express niet opgelost.11:50
rulusmja, wat is Gnome classic zelfs? en zoveel mensen zullen dat ook niet gebruiken he11:52
WobboEn Ubuntu One... Tja, als ze dit een susses willen worden moeten ze zo snel mogelijk Android problemen oplossen. Maar dat gebeurd niet.11:52
OerHekshoe kan ubuntu android problemen oplossen?11:53
rulusissues met de Android app vermoed ik OerHeks11:54
WobboNou zei bieden een Android Ubuntu One App. aan.11:54
WobboDus als hun App. niet werkt of vastloopt dan is dat niet een Android probleem maar moeten de aanbieders dit oplossen.11:55
OerHeksow ik dacht dat het dan aan 2 partijen kon liggen, maar goed.11:56
WobboJa en nee. Mijn mobiel kreeg een grote update, van Android 2 naar 4. Ubuntu kreeg geen enkel probleem. Ubuntu kreeg een Update, 1.1.2 naar 1.1.3, nu werkt het product niet meer.11:58
OerHeksEhh ik wist niet dat android 2 naar 4 kon, 2 heeft niet de hardware van 4.11:59
WobboAndroid is software?12:00
WobboIk was indd wel verbaast dat mijn mobiel zelf dit aanbod geeft.12:01
WobboNiet elk mobiel kan dit, de nieuwe software is iets zwaarder...12:02
OerHeksIk ben ook verbaasd, je moet wat toeren uithalen om 4 erop te krijgen.12:03
OerHekseffin, lijkt me eerder een android dan een ubuntu-one issue12:03
WobboBijvoorbeeld de "Samsung Galaxy S" kan niet de Android 4 aanbieden: http://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_Galaxy_S#Android_4.012:07
OerHekso wat erg.12:07
WobboMaar "Samsung Galaxy SII" wel, maar wordt verkocht met Android 2.12:08
WobboIs dat een sarcastische opmerking?12:08
WobboWaar kan ik het beste Ubuntu software problemen posten? Voornamelijk problemen die Ubuntu zelf niet herkend als error.12:10
OerHekslaunchpad account aanmaken, en in terminal "ubuntu-bug <package name> "12:13
OerHekshttps://help.ubuntu.com/community/ReportingBugs12:14
OerHeksmaar eerst googlen of er al een gelijke bug is. zo ja, die confirmen/aanvullen12:14
WobboKijk zeuren is me hobby... Maar als niemand luistert, zoek naar oplossingen of überhaupt reageert, lol, dan is me hobby ook niet zo leuk meer.12:15
OerHeksiedere zeur heeft het recht gehoord te worden.12:16
OerHeksstaat ergens in die universe regels :p12:16
Wobbolol12:17
HelenIk zit in Spanje met slechts mijn netbook waarop ik als mailprogramma evolution gebruik. Hiervoor heb ik jaren thunderbird gebruikt, maar deze werd steeds slomer en opende soms helemaal niet meer. Nu heb ik het probleem dat ik in 1 van de prullebakken ruim 18000 berichten zie staan, die ik er met geen mogelijkheid uitkrijg! Iemand advies hoe of wat ik kan proberen?12:42
OerHeksHelen, welke error krijg je dan ? deze ?  ‘Error While expunging folder‘12:47
OerHekshttp://taufanlubis.wordpress.com/2010/11/13/cant-empty-evolution-trash-bin-%E2%80%93-error-while-expunging-folder/12:49
Helenik krijg helemaal geen error, ze blijven er in zitten, of het lijkt of ze eruit zijn en als mijn netbook opnieuw opstart staan ze er weer!12:49
OerHeksdie 2 soorten files  ‘.cmeta‘ and ‘.index‘ wissen en evolution herstarten12:50
OerHeksdan kan je de boel wel wissen12:51
Helenwaar vind ik die 2 soorten files? Moet ik eerst op de link klikken die je zond?12:51
OerHekszie de link12:51
Helenok12:52
OerHeksze staan verborgen ( ctrl + h )  in /home/$USER/.evolution/mail/local12:52
Helenoh ok dus als iuk klik op /home/$USER/.evolution/mail/local dan zie ik ze en kan ik ze totaal wissen?12:53
idefixHelen je kan je berichten misschien expungen toch?12:54
OerHeksnee, dat stukje goed lezen, alleen die 2 soorten files wissen12:54
idefixHelen, ik heb in mijn File Menu een empty trash commando staan12:54
idefixvan Evolution Mail, dat is12:55
Helenok Oerheks, ga dat even lezen.12:55
idefixHelen, welke versie Evolution Mail gebruik je dan?12:56
idefixvreemt12:58
Helenidefix ik gebruik versie 2.32.213:09
HelenOerheks, moet er even uit, als het me niet lukt, meld ik me weer, thanks!13:10
HelenEm,pty trash commando werkt ook niet Idefix. Ik ga proberen of ik met de link van Oerheks verder kom.13:11
idefixbij versie 2.28.2 werkte het wel13:16
janneshallo14:21
timo^dag jannes14:21
janneskzit met 'n vervelend probleem14:21
Luckiboyvertel14:21
janneswaar ik ooit de oplossing al voor gevonden heb14:21
jannes:D14:21
jannesstraffe kost dat14:22
janneswel ik heb een laptop die bij het opstarten vaak boot in blackscreen nu dacht ik 't zal de vista wel zijn, ik zet er even ubuntu op14:22
jannesmaar met te updaten14:22
jannesboot hij in ubuntu ook in blackscreen14:22
jannes't is 11.0414:23
jannesen het probleem van booten en zwart scherm geven is nog niet opgelost dus 't lag niet aan de vista14:23
LuckiboyTen eerste, ik zou er een recentere versie opzetten, de support voor 11.04 is bijna voorbij14:23
OerHekswelke videokaart gebruik je ?14:23
janneseuh wat zit daar in14:24
jannesff google14:24
janneswacht14:24
janneseen hp pavillion dv900014:25
jannesGraphics: NVIDIA GeForce Go 760014:26
janneshad beter eerst geupgraded ipv te updaten :D14:27
jannesho maar ik zit dus via de live cd in de pc14:28
janneskan ik van daar uit terug naar vorige instellingen ofzo?14:28
janneszodat die updates ongedaan gemaakt worden?14:28
Luckiboyniet zover ik weet14:28
jannesdan moet ik denkik de xorg config van de live cd over die van de pc zetten?14:29
janneskan dat?14:29
corewillemje kan wel updaten vanuit cd (bv naar 12.0414:29
corewillem(als je 12.04 cd hebt-14:29
corewillem)14:29
jannesik ben nu aan het upgraden :)14:29
janneskzal dat eerst doen14:29
jannesdan gaat het mss inorde komen14:29
janneshet is toch tussenoplossing om er vista weder op te zetten14:29
jannes't is die van mijn ma14:30
corewillem;k14:30
OerHeksjannes, probeer 'nomodeset' aan de grub2 regel toe te voegen, zie >> http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=161313214:31
OerHeksissue verdwijnt niet in 12.0414:32
corewillemzitten toch altijd nieuwe drivers in ?14:32
corewillemaltijd proberen waard14:32
OerHeks...14:33
jannesik krijg hem niet eens geupgradet14:34
jannesvanaf de cd14:34
corewillemoei14:35
corewillemkrijg je gewoon geen beeld ?14:35
jannesik was net vanaf de live cd in de pc14:35
corewillemkrijg je daar wel beeld ?14:36
jannesjep14:36
jannesmaar even geduld ik ga even alles op een rijtje zetten14:36
corewillemprobeer dab te installeren als live werkt dan zou install ook moeten werken ?14:36
corewillemah :)14:36
OerHekslogisch, met de nouveau driver.14:36
jannesheb even alles zo gelaten14:36
jannespc start nu op14:36
jannesik hoor het geluidje14:36
jannesmaar heb geen beeld14:36
janneszie enkel mijn muis14:37
jannesoh bon14:37
jannesok14:37
jannesnvm14:37
jannesineens beeld14:37
jannesik begrijp er niets van :D14:37
corewillemis goed dan :)14:37
janneszelfs met die mooie grafische touch :p14:37
janneshaha14:37
jannesdamn ik overtref mezelf14:37
corewillem:)14:37
janneseven wine installeren en die vista er terug proberen opknallen14:37
corewilleminderdaad richt je ubuntu in voor je moeder ?14:38
OerHeksna ubuntu vista installeren ?? oef14:38
jannesik zou dat graag willen14:38
janneswel het zit zo even het verhaal uitleggen anders is het raden voor jullie14:38
corewillemweet je wel hoe je grub moet herstellen ?14:38
corewillemah :)14:38
jannesmijn mama haar laptop die gaf de laatste tijd dikwijls een blackscreen bij het opstarten14:38
janneshij draaide maar grafisch niets14:38
janneszelfs geen bios14:39
corewillemouch14:39
jannesik dacht er aan een clean install te doen14:39
jannesmaar dat lukt dus niet in vista14:39
jannesal bootend14:39
jannesen ik was er tegen om eerst een install te doen en dan die windows.old mapjes te verwijderen14:39
jannesdus ging ik eerst even ubuntu proberen, aangezien ik daar persoonlijk nog steeds fan van ben :p14:39
corewillempleur er gewoon ubuntu op en zeg dat vista niet meer kan :)14:40
jannesik zou ze hier op willen laten werken maar dat gaat niet :D14:40
janneshaha14:40
corewillemzal je ma blij zijn :)14:40
jannesgraag14:40
corewillemheeft ze laptop die goed werkt14:40
jannesja maar ze heeft enkele windows gerichte programma's nodig14:40
corewillemouch tjah14:40
corewillemik ook hoor14:40
corewillemheb daarom dualboot :)14:40
jannesondertussen heb ik ook al gevonden dat die zwartscherm opstart voor bios en blablabla ook bij ubuntu voorvalt14:40
jannesdus ligt het volgens mij aan de grafische kaart14:40
jannesja maar een dualboot voor haar is niet het ideale daar is ze niet in mee :D14:41
corewillem(office 2010 + gamen)14:41
jannesdan installeer ik liever wine of parallels ofzo14:41
corewillemprobeer is extern scherm ?14:41
corewillemals het nog niet lukt14:41
corewillemheb ik ook gehad bij laptoptje14:41
jannesmaar ik denk dat dat een algemene fout is bij die pavillion's 900014:41
corewillemkan zijn14:42
jannesongeveer een probleem als deze14:42
janneshttp://www.helpmij.nl/forum/showthread.php/646415-Zwart-Scherm-op-mijn-HP-Pavilion-DV900014:42
OerHekszie de tip nomodeset, jannes14:43
jannesdie snap ik niet helemaal14:43
janneswat wil je daar mee bereiken oerheks?14:43
OerHeksje zwart scherm oplossen?14:43
jannesja maar lees even de thread die ik gepost heb14:46
jannesdat is ongeveer het kwasi exacte probleem met die laptop14:46
OerHeksdus?14:47
jannesdie nomodeset zal dat denkik niet oplossen?14:47
OerHeksnou, dan niet.14:48
OerHeksik heb geen zin om te smeken om die optie te gebruiken. zie maar.14:49
jannesmaar ja dat is het leg het me even uit want ik snap het niet14:49
jannesik wil ze gerust gebruiken maar snap ze niet14:49
idefixoh nee, mijn vriendin is zwanger, ze krijgt een zevenling!15:09
StefandeVriesWrong channel..15:10
=== viezerd- is now known as viezerd
RawChidIk heb nu een ander LCD-scherm aangesloten, en nu zijn de lettertypes een beetje vaag. Weet iemand wat ik hieraan kan doen?17:10
RawChidIk had eerst ook een LCD, maar deze is iets kleiner en een andere reso17:10
RawChidAlles is een beetje wazig eigenlijk, en vroeger kun je ergens iets van "font smoothening" ofzo instellen, speciaal voor LCD17:11
RawChidZit nu in 12.0417:11
RawChidOerHeks misschien?17:20
RawChidBen nu MyUnity aan het proberen - dankzij http://askubuntu.com/questions/19770/how-do-i-change-fonts-and-adjust-their-size17:20
RawChidAh, het is opgelost :)17:25
rozebighallo allemaal17:40
rozebigheb een vraagje17:41
StefandeVriesGa je gang :)17:42
rozebigals ik over mijn launcher ga zonder dat er wat open staat wil hij wel eens vast lopen17:43
rozebignu zie ik wel een tekst er naast en kan ik er zonder problemen over heen17:44
rozebigkan het in de instellingen van myunity zitten17:45
rozebigps ben een ubuntu noob17:45
trijntjerozebig: ik snap het niet, is het probleem nu weg?17:54
rozebighet is er nog17:55
rozebiglinks heb je een launcher balk17:55
rozebigals ik een programma open hebt zoals firefox nu werkt hij perfect17:56
rozebigmaar als ik niets open heb staan wil hij wel eens vast lopen en traag werken, of het programma niet openen17:57
trijntjewelke versie van ubuntu heb je?17:57
rozebigde laatste 12 .0417:58
rozebigwerkt verder lekker hoef ff geen windows meer17:58
rozebigmaar dit is wel irri17:59
trijntjehmm, ik weet niet waar dat door zou kunnen komen.18:01
rozebigjij heb t het niet18:02
rozebigkan ik geen andere laucherbalk maken18:03
rozebigof ff opnieuw instaleren18:04
trijntjewat, heel ubuntu of die balk?18:08
rozebigheel ubbuntu18:15
rozebigmoet wel werken18:15
trijntjezou kunnen, maar ik denk niet dat dat gaat helpen, tenzij je met  allemaal configuraties hebt zitten rommelen18:20
rozebigheb er gnome-tweak-tool en myunity opgezet meer niet18:22
trijntjehebben die geen optie om de standaardinstellinge terug te zetten?18:24
rozebigok die kunne dus een kwaad voor het systeem18:26
trijntjezou kunnen, ik weet het niet. Had je het probleem al voordat je dingen ging aanpassen?18:28
OerHeksmy-unity heeft een default knopske18:29
rozebigprobleem is er nog steeds18:33
trijntjerozebig: heb je opnieuw ingelogd?18:33
rozebigben zo weer terug18:34
=== parsec_ is now known as Parsec300
rozebigzijn we weer18:43
rozebigloopt nog niet lekker loopt vast bij herstarten18:44
rozebigalleen herinstalatie werkt nog denk18:45
trijntjehoewel je natuurlijk niet zeker weet of het dan weg is18:48
rozebigheb je goed maar wat moet het anders zijn18:50
rozebigkan ik een soort rockdock instaleren, ben ik er ook van af18:50
OerHeks   welke videokaart heb je?18:50
rozebiggoede vraag18:51
OerHeksopen terminal: lspci | grep VGA18:51
nick100001mag ik even met een vraag ertussen komen?18:51
OerHeksstel rustig je vraag, nick100001, wellicht weet iemand het antwoord.18:52
nick100001klopt het dat svn en netbeans geen vriendjes meer zijn sinds 12.04, ik krijg steeds exceptions18:52
rozebig[Radeon HD 3870]18:52
rozebighet is vreemd heb het alleen als er niets open staat18:53
nick100001ligt natuurlijk aan java: java.lang.ClassNotFoundException: org.tigris.subversion.javahl.SVNClientInterface18:53
OerHeksrozebig, je hebt de restricted driver geinstalleerd?18:57
ichatnavond18:57
OerHeksdag ichat18:59
rozebigniet vrije18:59
OerHeksja, oke18:59
rozebigheb verder geen keuze19:00
OerHeksje zou een bugreport kunnen aanmaken, al vraag ik me af of dat met restricted drivers zin heeft.19:00
rozebigmaar het blijft vreemd dat ik het alleen bij een leeg scherm heb19:02
rozebigmorgen wel weer ff verder ga zo werken19:06
rozebigspreek jullie later19:07
rozebigtoedeloe19:07
koenkoenhallo19:12
koenkoenTijdens "apt-get upgrade" heeft ben ik mijn SSH verbinding verlorern. Hoe kan ik nu kijken of de upgrade is afgerond?19:13
OerHeksopnieuw inloggen ?19:14
OerHekslukt dan niet, zul je on-site moeten gaan prutsen.19:15
ichatOerHeks - dat werkt natuurlijk alleen, als  er iets geregeld is om sshd terug op te starten na de update19:15
ichatalternatief is iets als  kvm-over-ip19:15
OerHekssshd start toch op met een reboot?19:16
OerHeksdan moet de machien wel rebooten, uiteraard.19:17
ichatpcies19:17
ichatdaarom  installeer je ook iets als een watchdog services of een script die  je service opnieuw opstart als ie down gaat19:17
OerHekshmm ja, tenzij je een ssh update hebt, die zag ik langskomen een aantal dagen gelee.19:18
OerHeksik weet zo geen oplossing, ichat.19:18
ichatik durf het eigenlijk niet met zekerheid te zeggen19:20
ichatmaar,  zou het niet zijn dat  ssh-server package geen   post-update script uitvoert om de service weer te starten...19:21
ichat@ - koenkoen - om wat voor machine gaat het ?19:23
=== mike is now known as Guest62720
Guest62720weet iemand hoe ik nvidia 295.49 drivers kan installeren.. ik krijg melding dat ik in x zit en dan kan hij hem niet installeren. of dat iemand een andere link weet die je gewoon direkt kan installeren20:09
OerHeksgebruik de stuurprogramma tool in je menu.20:18
Guest62720die zegt dat ik de laatste gebruik  maar dat is .40 bij software centrum is dat ook de laatste maar bij nvidia is .49 uit en die lost lag problemen op20:21
OerHeksdan verwacht ik die driver wel snel.20:25
Guest62720ok nog ff wachten dan20:26
OerHeksik zie dat x-swat nog niet zover is, https://launchpad.net/~ubuntu-x-swat/+archive/x-updates20:28
OerHeksterwijl unixman er naar verwijst :-D http://www.unixmen.com/201205-nvidea-295-49-has-been-released/20:30
OerHeksje zou de source .run kunnen gebruiken20:30
Guest62720als ik de .run file gebruik komt hij met melding dat ik x gebruik en dan niet kan installeren20:36
OerHeksuhm ja, dan gebruik je ctrl alt F2, log in en cd Downloads, en sh <file>.run20:41
OerHeksof sudo nodig is, weet ik niet zeker20:41
ShagInchi22:26
ShagIncHeeft iemand enig idee hoe ik de "Mijn bureaublad delen" functie kan gebruiken in Empathy?22:27
ShagIncik zit met iemand allebei op een xmpp server (ejabberd)22:28
ShagIncmaar "Mijn bureublad delen" is grijs22:28
ShagIncaudiogesprek en videogesprek zijn wel zichtbaar22:28
ShagIncen we gebruiken beiden Empathy in precise22:29
=== erkan^ is now known as zippo^

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!