/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/09/#ubuntu-no.txt

proozTøft07:27
RoyK 08:10
RoyKprooz: ¿qué?08:11
proozLinken til jo-erlend08:24
RoyKbare 13 timer mental lag? ;)09:09
=== karlex is now known as carestad
kilonuxhallo i luken13:34
oldereaglehallo sjøl!13:50
RoyK 15:56
RoyKstille her i dag...17:28
briktil og med geekene tar seg en tur ut i finværet17:35
RoyKfinvær?17:47
RoyKhar jo regna i dag og er jo kanskje 12 grader, men fint... kanskje ikke17:48
RoyKmen joda, nerder går vel ut i finvær de òg ;)17:48
brikher har det vært så varmt at jeg nesten vurderer å legge bort vinterjakka!17:51
RoyKher hvor?18:02
jo-erlendhah, på UDS i California, sikkert. :>18:04
briktrondheim18:05
RoyKah - hørte det skulle være finvær der etpar dager ;)18:07
* RoyK kommer til trondheim i morra akkurat tidsnok til å rekke regnet18:08
malinjo-erlend: den som kunne vært der.. sukk. David Calle er der, og Allison Randal er der :)18:17
malinmen er jo langt å dra til California18:17
malinRoyK: blir det regn her i morgen?! :S18:17
malinblæh18:17
RoyKmalin: ser ikke ut som badevær, nei...18:49
malinRoyK: ikke? :( snufs18:58
* malin vil bade18:59
brikbade? vi hadde snø for et par dager siden, tror ikke det frister med det første19:00
malinah, du har vel rett....19:01
* malin vil bade senere19:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!