/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/09/#ubuntu-vn.txt

vubuntor130Hey00:54
vubuntor130có ai giúp mình với00:54
vubuntor130mình mới nâng cấp Ubuntu lên 12.0400:55
vubuntor130nhưng nó không nhận Wireless h chưa biết phải xử lý sao có ai giúp mìh với00:55
vubuntor130Thanks00:55
n0bawk!network-pm00:59
ubot2Để tắt power management của cạc mạng, xem http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Mạng,_mạng_không_dây,_và_các_thiết_bị_mạng00:59
n0bawkvubuntor130: nếu máy có cài windows thì thử cái này xem00:59
vubuntor130máy mình cài hai HDH song song nhau01:07
n0bawkvubuntor130: làm như cái link ở trên01:08
n0bawkko đc thì tính tiếp01:08
vubuntor130uhm01:08
vubuntor130thanks bạn nha01:08
vubuntor130:D01:08
=== favadi|away is now known as favadi
jin9xalo, mình có vấn đề với hibernate, swap đã mount đầy đủ, nhưng khi khởi động lại thì vẫn vào thẳng ubuntu02:05
CoconutCrabxem kernel param có resume=/...02:07
jin9xxem ntn bạn ?02:08
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor149Tux oi06:38
vubuntor149co ai ko zay06:38
vubuntor149cho minh hoi ty06:38
vubuntor149:D06:38
n0bawkvubuntor149: hỏi cái gì thì hỏi đi06:42
vubuntor149minh danh lenh TOP06:43
vubuntor149thay co cai Compiz06:43
vubuntor149tat no co anh huong j ko ban06:43
n0bawkcó ảnh hưởng chút xíu06:53
n0bawkví dụ như ko còn hiệu ứng hiệu iếc gì nữa06:53
vubuntor149lam sao disble no ban07:04
n0bawkvubuntor149: metacity --replace07:17
n0bawkvubuntor149: hoặc là gỡ nó ra07:17
=== Tux|Away is now known as _Tux_
favadin0bawk, ủa tưởng 12.04 làm gì còn metacity?08:16
n0bawkfavadi: ko biết, chỉ bừa :))08:18
* favadi vặn mỏ n0bawk 08:18
vubuntor332cho em hoi cach cai vmware tool cho ubuntu 11.1008:20
vubuntor800Tux ơi08:31
vubuntor800có đó08:31
vubuntor800hok08:31
vubuntor800có bạn nào hỗ trợ mình tý08:32
n0bawkhmm08:33
n0bawkcài vô là xong?08:33
vubuntor800là sao bạn08:34
vubuntor800nãy mình gỡ compiz ra08:37
vubuntor800màn hình trở về Unity 2D08:37
vubuntor800xong mình cài compiz lại08:37
vubuntor800no mất thanh taskbar lun08:37
vubuntor800có cách nào khắc phục ko bạn08:38
vubuntor590May P4 3.04GHz, RAM DDR1 512MB nen cai ban U nao nhi moi nguoi09:37
n0bawklubuntu09:38
vubuntor590@n0bawk: cam on ban nhe09:39
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor994em là newbie ubuntu, em đã cài và giờ muốn gỡ bỏ gnome-shell thi dùng lệnh gì ạ10:30
C4NoClàm gì có gnome-shell mà gỡ10:30
C4NoCvubuntor994: cài lubuntu, xubuntu, kubuntu10:30
codai2810hiihih10:31
vubuntor994em cài vào rồi10:31
vubuntor994giờ muốn gỡ10:31
vubuntor994em cài bằng lệnh sudo apt-get install gnome-shell, dùng lệnh sudo apt-get remove gnome-shell thì nó gỡ ko hết10:32
vubuntor994giúp em vời10:35
vubuntor484compiz ko tuong thich voi unity tren ubuntu 12.04 ha may ban10:59
vubuntor484sao hieu ung fire ko co vay11:00
vubuntor484:(11:00
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== favadi is now known as favadi|away
=== favadi|away is now known as favadi
zozo_hello14:56
n2iholle14:57
zozo_kênh bên mình có vẻ ít người nhỉ14:57
zozo_lần đầu tham gia mong mọi người giúp đỡ!14:57
zozo_không ai muốn chat à14:58
zozo_chán nhỉ14:58
n0bawkờ chán nhắm14:58
zozo_có ai biết cách tự tạo 1 channel mới không14:58
zozo_1 kênh riêng tư ấy14:59
zozo_clear15:00
vubuntor571alo15:16
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== favadi is now known as favadi|away
=== favadi|away is now known as favadi
=== favadi is now known as favadi|away
vubuntor301Em đã cài gnome-shell bằng lệnh sudo apt-get install gnome-shell, giờ muốn gỡ nó dùng lệnh sudo apt-get remove gnome-shell thì nó gỡ ko hết, vậy phải làm sao?23:01
vubuntor336help me23:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!