/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/10/#ubuntu-no.txt

=== elzapp_ is now known as elzapp
=== malin- is now known as malin
RoyKnetcom er overraskende bra på dekning på dovrebanen...16:42
RoyKikke noe 3G, men dog16:42
RoyKav og til EDGE16:44
jo-erlendhar ikke toget wlan?16:47
RoyKnei16:48
jo-erlenddet er jo litt harry, synes jeg.16:48
RoyKvet ikke om det er harry, men det *er* ganske dårlig16:48
jo-erlendjaja. Det regner ute. Det er også harry.16:49
* RoyK fiker til jo-erlend med ei lita ordbok16:54
* jo-erlend fiker RoyK med en svær ørret fra midten av nittitallet. 16:55
jo-erlendmen: harry a3 (av mannsnavnet Harry) slang: som er preget av dårlig smak; som er preget av mote som er passé å gå i 80-tallsklær er rimelig h- <-- fra bokmålsordboka.16:56
jo-erlendsynes du ikke det er litt av mote å ikke ha wlan på tog? :)16:57
RoyKjo, klart16:57
RoyKmen ikke harry16:57
RoyKdet er noe annet16:57
jo-erlendjeg synes det er både passé (skjønt jeg ville neppe aldri brukt det ordet uprovosert) og dårlig smak å ikke tilby internett på lange togreiser i 2012. Det er jo begge eksemplene fra ordboka. Og den var det jo du som dro frem :>16:59
RoyKjeg er helt enig i at å ikke ha nett på toget i 2012 er ganske ille17:14
RoyK(og derfor har jeg sikra meg med trådlaust breiband som egentlig er akk så smalt)17:14
jo-erlend:)17:15
RoyK64 bytes from 213.236.233.237: icmp_seq=815 ttl=56 time=14851.254 ms17:21
jo-erlendhehe17:25
xtHarry Dresden19:53
xtjo-erlend: det som er dårlig i 2012, er å ikkje tilby lange togreiser imo19:54
xtfår fikse det før ein kan begynne å klage på nettet19:54
xtmå vel reise 2.5 time til næraste tog19:54
jo-erlendde har visst et program på NRK som tar for seg sånne steder. "Der ingen kunne tru at nokon kunne bu", tror jeg det heter. :)20:05
jo-erlendmen det er jo helt klart altfor lite satsing på tog i Norge.20:07
KageeBør det uroe meg at update-manageren til Xubuntu vil oppgradere til Ubuntu 12.04 ?20:15
geirhaxubuntu er ubuntu20:16
KageeVel, ja20:17
geirhaDen skal være smart nok til å ikke bytte ut xfce med gnome20:18
Kagee3 timer gjennstår :-/20:44
RoyKevt gjenstår ;)21:29
Kageeferdig nå. ting ser bra ut hitill21:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!