/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/10/#ubuntu-tr.txt

mozakcaMerhaba OpenSuse 12.1 gnome kullanıyorum windows makinalardaki paylaşımı görebilmek için ne yapmalıyım?08:39
Kartagismozakca: Nautilus > File > Connect to server...08:58
mozakcaSUNUCU ismi08:59
Kartagisnereye bağlanacaksan oranın adı09:07
Kartagisonu ben bilemem09:07
Kartagisama windows share olacak09:07
mozakcaKartagis: win share seçiyorum altta kullanıcı ismi şifresi vs bilgiler var09:16
mozakcaburaya o bilgileri giriyorum09:16
mozakcafakat hata veriyor09:17
varaderoslm12:17
brozacslm20:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!