/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/10/#ubuntu-vn.txt

vubuntor885mọi người cho hỏi...mình integrate cas with ldap (ad) mà nó báo lỗi hoài...01:32
vubuntor885lỗi: Error creating bean with name 'scheduler' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/spring-configuration/applicationContext.xml]01:33
vubuntor885...mong ai biết thì chỉ mình với01:34
=== favadi|away is now known as favadi
vubuntor885.01:52
vubuntor885coa ai ko..01:52
vubuntor885hi02:20
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== n0bawk`` is now known as n0bawk
vubuntor885fffff03:33
n2iFFFFF03:36
Tux|UbuntuUUUUU03:36
n2iCCCCC03:38
_Tux_KKKKK03:40
C4NoCUUUUUUUUU03:48
vubuntor885...03:48
vubuntor885cac bac dua` vui nhi :D03:48
* C4NoC ôm hun CoconutCrab 03:53
C4NoClộn chuồng D:03:54
n2i:304:05
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor821cho em hỏi lỗi này là sao ạ (wine)05:21
vubuntor821http://paste.ubuntu.com/979273/05:21
bksupybot`Title: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)05:21
vubuntor821cứ chạy lên là nó báo thế05:22
vubuntor821không dùn được gì cả :((05:22
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor885hic...may bro di dau vang'...08:11
=== Tux|Away is now known as _Tux_
Tux|Ubuntuvubuntor885: toàn bot ấy mà ;)08:19
=== CoconutCrab is now known as FriedBrain
vubuntor499hello chao` moi. nguo*i`09:47
vubuntor499moi nguoi` cho em hoi? em vua` cai` ubuntu 12.04 xong09:48
vubuntor499vao` software center go~ python09:48
vubuntor499no ra ca? do^ng'09:48
vubuntor499em ko biet' install cai nao` ba^y gio*` de? hoc. lap trinh` python09:49
vubuntor499@@09:49
n2ivubuntor499: python được tha theo Ubuntu rồi09:54
n2ikhông nhất thiết phải cài đặt thêm.09:54
vubuntor499va^y. em bat' da^u` chay. no nhu* nao` ha? n2i o*i09:55
vubuntor499:">09:55
n2ibật terminal lên, đánh: python09:56
n2icó thể cài thêm một số cái như bpython, ipython để dễ sử dụng hơn09:57
Tux|Ubuntuvubuntor499: học hả09:57
Tux|Ubuntukiếm một cuốn nào đó như Think Python09:58
Tux|Ubuntuhoặc byte of python09:58
FriedBrainmặc định nó có python sẵn rồi còn gì09:58
Tux|Ubuntulàm theo hướng dẫn trong đó09:58
Tux|Ubuntudone09:58
C4NoClearn python the hardway kìa09:58
* C4NoC chích điện FriedBrain 09:59
vubuntor499vang cam on cac anh a,.09:59
vubuntor499em chay duoc. rui`09:59
vubuntor499hoa ra mo*? terminal roi` go~ python la` chay. @@09:59
C4NoC:310:00
C4NoCchứ mún sao nữa10:00
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
codai28101vubuntor499: :)10:19
Tux|UbuntuC4NoC: nghĩ nó phải hoành như VS cơ10:20
Tux|Ubuntumở lên load độ mươi phút10:21
Tux|Ubunturồi new project các kiểu10:21
Tux|Ubuntunhấn nút cái là chạy10:21
Tux|Ubuntunice :x10:21
C4NoClà seo?10:23
Tux|Ubuntulà thế chứ còn thế nào10:23
Tux|Ubuntungười ta không quen với code ở cli đâu, cái gì cũng phải IDE hết :D10:24
C4NoC ò10:30
=== FriedBrain is now known as HeadCrab
=== HeadCrab is now known as LegCrab
vubuntor209minh vua cai thu ubuntu song song voi windows10:59
vubuntor209h muon chuyen han qua ubuntu lam cach nao10:59
C4NoCxóa windoof đi11:00
vubuntor209xoa bang cach window bang cach nao11:05
vubuntor962Mình muốn cài ubuntu cho dell vostro có sao không11:13
vubuntor962;)11:13
LegCrabkhông sao11:14
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor475anh ơi cho em hỏi tí12:25
vubuntor475em đang dung u10.10 cài cái nautilus elemment ấy12:25
vubuntor475khi cài xong lúc em dùng lệnh kích hoạt thì nó báo thế này12:25
vubuntor475(nautilus:4627): Unique-DBus-WARNING **: Error while sending message: Message did not receive a reply (timeout by message bus)12:26
vubuntor475thế là sao ạ12:26
vubuntor745mình mới cài fedora, grub của nó đè mất grub của ubuntu mất tiêu. làm thế nào để chọn grub của ubuntu là mặc định vậy ?15:17
CoconutCrabgrub 1 cái là đủ15:17
CoconutCrabvấn đề gì đâu15:17
vubuntor745tại mình có cài burg cho ubuntu, giao diện nó đẹp hơn grub mặc định ak15:18
vubuntor745bây giờ grub của fedora xấu quá >.<15:18
CoconutCrabuh huh15:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!