/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/18/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger8halløj06:18
Ubuntubruger8nogen der er vågne?06:18
Ubuntubruger8?spørgsmål Hvordan opdaterer man java i chrome?06:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!