/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/18/#ubuntu-il.txt

serfussultan2, דור בשנת שרות, הוא לא מתחבר ממש07:41
sultan2serfus: האם כוונתך היא לשרות חובה?07:41
serfusלא07:41
serfusשנת שירות07:42
serfusשנה לפני הסדיר07:42
serfusהתנדבות07:42
sultan2חדשה מאכזבת. תודה רבה על שטרחת להודיעני, serfus.07:42
serfusמאכזבת? D: למה?07:43
serfusכל הכבוד לו07:43
sultan2אני צריך אותו פעיל בקהילה07:45
sultan2;-)07:45
serfusכולנו07:59
sultan2אני לא מבין למה קיימת שגיאת הכתיב של "על אודות" בכל כך הרבה יישומים?08:23
sultan2מוזילה ישראל לא עושה כזו טעות ושם כותבים "אודות Firefox"08:23
sultan2On about (WTF?)08:24
sultan2זו סתם השחתה של המלל. חבל מאוד.08:24
matanyasultan2: אלו הנחיות האקדמיה08:29
matanyaעל אף שזה לא מקובל08:29
sultan2איפה?08:29
sultan2זה לא עניין של מקובל08:29
Interruptusהממ אני במילא עובד על אנגלית08:29
Interruptusלא אוהב שמתרגמים לי את התוכנות08:29
sultan2המילה About איננה On about08:29
Interruptusלא מסתדר לי יפה בעין08:29
sultan2כנ"ל08:29
sultan2מי זו היענו אקדמיה?08:30
matanyahttp://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=1072&messageid=146593007&r=108:30
sultan2אני מצדד ב"אודות" בלבד. האם אנחנו מתרגמים Dynamic אל משתנה או אל דינמי?08:31
sultan2אני בעד לעברת באופן טהור אבל פה זה לא המקום הראוי, לפי עניות דעתי, מכיוון שממשק משתמש הינו קצר ואינו חוברת.08:32
matanyaלמשל, המילה הינו בתגובתך מיותרת08:33
matanyaאם כי גם אני מעדיף את אודות. על אף שאינה מדויקת08:33
sultan2ברור שהיא לא מדויקת08:34
Interruptusהולישיט כשאני רוצה להעביר למשתמש תרגום08:34
Interruptusאני אשתמש בדרך הכי קצרה08:34
Interruptusומינימליסטית08:34
Interruptusאין לי שפע של מקום שם08:34
sultan2התרגומים מאוד עילגים, לצערי הרב.08:34
Interruptusזה גם צריך להיות מובן וגם קצר08:34
sultan2גם אני08:34
sultan2בדיוק!08:34
matanyaאתם מוזמנים לפנות לירון08:35
Interruptusשמע תרגומי העברית הכי מזעזעים שראיתי08:35
Interruptusנמצאים בווינדוס08:35
Interruptusאתה רואה הודעה ומנסה לנחש מה זה אומר08:35
matanyasultan2: http://wiki.hamakor.org.il/index.php/Gezer08:37
sultan2matanya: המיישמים של גזר ועשים עבודה רעה ומוציאים שם רע לכאילו קהילה הישראלית08:40
matanyasultan2: איני יודע מי אתה, אבל אני והאנשים במיזם הזה משקיעים שעות רבות בתרגום, לבוא ולבטל כך את העבודה ולזלזל בה הוא מעשה לא ראוי08:40
sultan2הם מתייחסים אל אחרים כאל ילדים קטנים, זו הבעיה שלי עמם.08:41
matanyaיש לך דעה שונה, בבקשה. תביע אותה בצורה ראויה ותפעל לשנות. לבוא ולהטיח דברים זה לא יפה, לא ראוי ולא מקובל08:42
sultan2למשל המילה Script ראויה להתפרש כ-תסריט ולא כ-סקריפט08:42
matanyaכך אתה סבור08:42
matanyaמסתבר שיש החולקים עליך08:42
sultan2אינני מכיר אותך ולכן אינני יכול להביע דעה כלפיך, עד כה יחסך מכובד, matanya.08:42
sultan2לא במוזילה, לפחות.08:42
sultan2Script = תסריט08:43
Interruptusאיך תתרגם נוסקריפט08:43
Interruptusאלתסריט08:43
sultan2אין צורך לבלבל ילדים ואנשים08:43
sultan2אולי08:43
matanyaתרגמתי לא מעט מחרוזות גם במוצרי מוזילה, ואני מכיר את הגישה שם08:43
sultan2Password = מילת מפתח08:44
sultan2Ppassphrase = משפט מפתח08:44
sultan2אבל, למצער, המילה תורגמה אל סיסמא (מה?)08:44
sultan2Passphrase08:44
sultan2אינני מטיח דבר08:45
sultan2סה"כ הבעתי את עמדתי08:45
sultan2*** שלום matanya, אנא צור עימי קשר ב IRC בהקדם. אני מעוניין לשוחח עימך בעניין. תודה.08:47
sultan2Interruptus: מה זה נוסקריפט? NoScript?08:47
sultan2אם כן, יש לשמור על הסימן המסחרי כפי שנהגו לתקן אותי מספר פעמים בעניין או לחלופין לרשום בתוך קופסאת האודות: נוסקריפט (NoScript)08:48
sultan2http://wiki.hamakor.org.il/index.php/Gezer/דגשים/GNOME Unknown - לא ידוע08:50
sultan2מה עם: לא מוכר?08:50
sultan2Not recognized08:50
sultan2מצד שני, לא ידועהולם יותר באם נעשה שימוש במילה recognized בהקשרים קרובים08:51
sultan2matanya, אומנם הבעתי זילות אבל לא רמזתי שהעבודה של גזר הינה פסולה לחלוטין08:58
sultan2matanya, שים לב: אני כתבתי "המיישמים של גזר ועשים עבודה רעה"08:59
sultan2וזו בעיקר מבחינת טקט (נימוס בהתנהגות) ובגישה פטרונית שהינה לא ראויה.09:00
sultan2וכוונתי לא היתה אל כל המשתתפים מכיוון שאיני מכיר את כולם.09:00
sultan2ושוב, מי זו האקדמיה? ולמה בצרפתית התרגום של About הוא פשוט אודות?09:19
sultan2התרגום הצרפתי של אודות הוא: "באודות"09:59
sultan2ב (À) ...09:59
Avihaytranslating software is really hard because they use a minimal amount of words to express an idea. and there often isn't another word in the target language that fits the idea. I used to think it was easy until I tried it myself12:50
AvihayI was surprised by the amount of computer terms in Hebrew that I didn't know, the amount of computer terms in Hebrew that make my stomach convulse because they just sound so wrong, and how easy it is for me to express myself in English when talking about technical stuff12:54
Avihaycompared to Hebrew12:55
Avihayas for practical translation, if there are terms that don't fit, I'd prefer to leave both the English and the Hebrew translation. especially in obscure error messages where reading a translated message deprives you of the little information you might have been able to glean from it12:59
AvihayI find it hard to decide if "NoScript" should be translated to "(NoScript) נוסקריפט" or "(NoScript) אלתסריט" ...13:02
sultan2להשאיר את סימן המסחר NoScript13:17
sultan2הבעיה הנוכחית, לפי דעתי, היא שקיימים אנשים שקשורים ל"גזר" והםמתנהגים באופן יהיר והאם הכי חכמים כשמה שהם עושים למעשה זה איך לפרוס את שמם בכל מקום שרק ניתן במינימום מאמץ, כלומר שמם והמוניטין האנוכי שלהם חשוב, ולא איכות שולחן העבודה וזה גורם להרבה זעם א13:20
Avihayהבעיה ×”× ×•×›×—×™×ª, לפי דעתי, היא שקיימים ×× ×©×™× שקשורים ל"גזר" ×•×”××ž×ª× ×”×’×™× באופן יהיר והאם הכי חכמים כשמה שהם עושים למעשה זה איך לפרוס את שמם13:20
Avihayבכל מקום שרק × ×™×ª×Ÿ ×‘×ž×™× ×™×ž×•× מאמץ, כלומר שמם ×•×”×ž×•× ×™×˜×™×Ÿ ×”×× ×•×›×™ שלהם חשוב, ולא איכות שולחן העבודה וזה גורם להרבה זעם א×?13:20
sultan2Avihay: הבעיה ×”× ×•13:21
Avihay Avihay: הבעיה ×”× ×•13:21
Avihay:-<13:21
sultan2הכיתוב לא ברור, נא השתמש ב pastebin13:21
sultan2http://dpaste.de/13:21
Avihaylet's try this again. your message from 16:20 was unreadable, can you resend it?13:22
sultan2בכל אופן, אתה צפוי לראות המון מקרים בהם פלוני תרגם מעל ל-80% ואיזה דביל מגזר בא, משכתב את שעשית עם שגיאות כתיב (לא פחות!) ולבסוף רושם את שמו ברשימת התודות כשהוא בכלל התערב ב-5% מהתרגום אם בכלל.13:23
sultan2ok13:23
sultan2Avihay: http://dpaste.de/TbQ6S/13:24
Avihayoh, I see13:25
Avihayspelling mistakes are unforgivable! I don't care if he rewrites and adds that 5% and takes all the credit.13:26
sultan2You have no speech because someone who is abusing his "good" reputation is abusing her/his status. Just because they "have" more seniority does not mean that they are the smartest men in the world.13:27
Avihay"you have no speech" = "אין לך מילה" ?13:27
sultan2A new group, that listens to the users, needs to be established.13:27
sultan2Indeed, you have no say, for the most part.13:27
Avihaywell, I do have the freedom not to choose inferior Hebrew translation and stick to the English translation. but unfortunately, it prevents F/OSS from getting a wider acceptance13:30
sultan2EXACTLY! I had almost managed to get a district judge in Tel Aviv District court to try to convince the Justice Ministry (so called justice) known in Hebrew as "Misrad HaMishpatim" to test and give a try to the GNU desktop in court halls and secretary offices but after being upset from the translated UI, she decided not to do so.13:34
sultan2I use English UI because the translators are not really translating, they put their name, write a few entries and drop it and they will start to bark on new contributors that they do a bad job and they ignore their work.13:35
sultan2Let them have their silly "reputation", when GNU will be outlaw in Israel because we had no power against M$ & Co. they will be sorry for their arrogant manner of behavior.13:37
sultan2I love standards and order, but we must listen, join and cooperate with everyone, we can't have a few who claim for seniority and shut everyone else up.13:39
Avihaybtw, in gnome or unity, or whatever you use, can you pick which programs will be translated and which won't on a per program basis?13:46
Interruptusיוניטי זה זוועת עולמים13:46
Interruptusממש כואב לי בענים לראות את זה13:47
Interruptusזה מציק לי13:47
AvihayI never really saw unity in action13:48
Avihayother then a video clip on youtube. I can say the same thing on gnome313:49
sultan2Avihay: Are you referring to the menu entries under the About menu?13:51
serfusהאמת שיוניטי די נוח כאשר לומדים לעבוד איתו13:51
serfusאת גנום 3 לא ניסיתי13:51
Interruptusעברתי ל xfce 4.1013:51
serfusמאוד אינטואטיבי13:51
serfusאני עכשיו על lxde13:52
Interruptusקצת טוויקינג והוא עובד חלקלק13:52
serfusהייתי הרבה זמן עם xfce גם13:52
Avihaysultan2: no. in KDE, I can set the whole system language to Hebrew if I wish, or I can select individual apps to be translated. I can even set language fall-backs,  so that if the program doesn't have a translation in, say, Klingon, then it will display it in Hebrew, and if it doesn't have it in hebrew then it will display the string in english14:06
Avihaywho am I kidding14:06
Avihaythe Klingon translation is way more complete then the Hebrew one ever was14:06
Avihaysultan2: I always wonder why you don't try KDE and use half-baked solutions like window managers that only give you partial solutions14:23
sultan2Do you know which WM I'm using? =-o14:24
sultan2Or you assume that it is anything but KDE?14:25
AvihayKDE's wm is called kwin, it's part of a larger solution14:25
sultan2I'm using Xfce, Fluxbox, KDE, IceWM, Openbox and MATE on different machines. Mainly Xfce, Fluxbox and KDE.14:26
Avihayand yes, I assumed you use anything but kwin as a wm14:26
Avihaysorry, I have a hard time to accept that people who use KDE will want to use anything other then14:34
sultan2I like Xfce and KDE but I don't know which I like more.14:44
sultan2I'm using Openbox to test the pipe-menu feature with different command line interfaces14:44
sultan2IceWM for a server computer14:45
sultan2And I'm hunting bugs in Fluxbox14:45
sultan2different command line software*15:00
Interruptusאני רק רוצה ממשק נקי15:01
Interruptusובלי שטויות15:01
Interruptusוהפתעות שצונחות לי מקצה המסך15:01
Interruptusבורר משימות פשוט15:01
Interruptusשעון15:01
Interruptusומקום שבו אראה חיוויים15:02
Interruptusכל שאר השוונצים מיותר מזבל את המחשב ומכעיס15:02
Avihayme too, most of the time. I went and replaced the default theme with one that gives me a few extra pixels15:18
sultan2אכן, יש צורך במערכת הפעלה שתפעיל את המחשב ולא מחשב שיפעיל את מערכת ההפעלה.15:41
Interruptusע"ע KDE16:06
sultan2המערכת KDE3 טובה אבל KDE4 (לפחות על סוזה) רעה.16:08
sultan2אם אני הייתי בן 10 לערך אז KDE3 היא סביבת עבודה מאוד מלהיבה16:09
Interruptusקידיאי 3 היתה מעולה16:10
Interruptusכי היא עבדה פשוט16:10
Interruptusעד תקופה מאוחרת עבדתי עם KDE316:10
Interruptusואז עברתי לגנום216:10
AvihayI prefer KDE4 over KDE3. talking only about the DE and not the SC, it has a few features that I like, even if stuff are still horribly broken, like the default task-man. composting is nice, especially the features that actually help rather then adding just some extra bling. I really like my session being saved automatically, though I'd like better control over that, and then there are activities. activities are a killer feature. they just need to flesh16:58
Avihayit out a little more. gnome3's infi-virtual desktop is also a step in the right direction. and then there are all the new storage and indexing technologies, but that's part of the SC16:58
sultan2What SC is?17:01
AvihaySoftware Compilation17:03
Avihaywho the F translate Result format to תסדיר תוצאה?17:03
sultan2סידור תוצאה או תוצאות17:04
sultan2תסדיר יהיה הולם עבור File format, לפי דעתי17:05
sultan2The words מבנה; סידור; צורת; ארגון will be more proper than תסדיר in: Result format17:06
sultan2Any thoughts?17:06
sultan2/nick sultan2-away17:14
sultan2It's not working here :-P17:15
* sultan2 away...17:15
Avihaywell, in that specific instance (speedcrunch's menubar), the intent is עיצוב הפלט or פורמט הפלט22:40
sultan2לטעמי, יש לתרגם את המליה Format אל מילה אחרת שאינה פורמט וגם Script צריך להיות תסריט. "תרגום" שהוא לועזי מרמז שהאוכלוסיה העברית הינה טיפשה. זו זילות באיטליגנציה וזה אבסורדי, מצד אחד "האקדמיה" האנונימית אומרת "על אודות" כי אנחנו חכמים ופורמט וסקריפט מן הצד הש22:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!