/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/18/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

MichaelTel47Test (via Lernid)05:58
MichaelTel47QUESTION: ​ d05:58
MichaelTelWord Lernid voor het volgen van de workshops nog steeds aangeraden? (http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/IRCKlas/MeerInfo)06:52
timo^inmiddels JFL06:53
timo^MichaelTel: graaf tel moet toch eens leren tellen, na 19 komt niet 84 ;)06:53
MichaelTelLOL, dat was spelen met Lernid. De beschrijving op de bovengenoemde pagina heb ik nagelopen. Vandaar mijn vraag06:54
MichaelTelhet bestand wat je moet laden geeft een foutmelding, plus er staat een verkeerd kanaal in vermeldt06:55
MichaelTelOh en Lernid is gewoon via het softwarecentrum te downloaden. Dus de PPA hoeft niet meer :)06:56
timo^MichaelTel: aangepast, JFL wordt nu als voorkeur aangeraden07:06
MichaelTeloke..07:07
MichaelTelOh het wordt zelfs afgeraden om Lernid te gebruiken.. Snel verwijderen dan maar :P07:07
timo^ghehe07:07
timo^omdat de howto voor geen reet meer klopt en ik het niet aan ga poassen07:07
timo^passen zelfs07:07
timo^ze gebruiken maar JFL07:08
MichaelTelgroot gelijk :)07:08
StefandeVriesLernid is ook buggy en instabiel.07:24
MichaelTelHeb het ook alweer verwijderd07:26
StefandeVriesGelukkig.07:27
MichaelTelNou, dat doet me goed.. Dat ik je nu al gelukkig hebt gemaakt. :P07:27
StefandeVriescommandoline heeft hard gewerkt aan JFL. :P07:27
StefandeVriesEven kijken of de communityserver screen heeft geïnstalleerd.07:27
MichaelTelIk heb net even ingelogd daar. Het ziet er profi uit07:28
MichaelTelGeef gelijk maar weer een slinger aan Mwanzobot07:28
StefandeVriesJa, slachtoffer van een netsplit.07:35
timo^wat is dat eigenlijk? Want gisteren partten er heel veel mensen met als tekst *net*split oid07:36
StefandeVriesDan raken de verbindingen tussen de servers van het IRC-netwerk fout.07:36
StefandeVriesAlsof het netwerk splitst.07:37
timo^hm07:39
timo^Hallo leoquant07:39
leoquanttimo^, hoi07:40
leoquanthoi MwanzoBot07:40
timo^leoquant doet zelfs een welkomspraatje voor bots xD07:41
leoquantalleen heel vroeg in de ochtend he07:41
timo^ghehe07:41
leoquanthee er is hoog bezoek07:42
leoquantTopGear, !07:42
timo^idd :D07:42
TopGearNiet overdrijven leoquant07:42
leoquantlol ok.....07:43
MichaelTelNiet? Ik wilde al bijna voor je gaan buigen, TopGear07:43
StefandeVriesNiet doen, niet doen. :P07:43
leoquanthee StefandeVries07:44
leoquanthoe zijn de examens?07:44
StefandeVriesLeuk.07:44
StefandeVriesNederlands wordt gelukkig grondig herzien.07:44
leoquantgoed te doen dus?07:44
leoquanto?07:44
StefandeVriesVier aanvullingen op het correctiemodel, en dat is uitzonderlijk.07:45
TopGearleoquant: zou je na kunnen gaan of ik inderdaad ingeschreven ben bij de install eilanden 2 juni?07:45
StefandeVriesSlordige vraagstellingen en gewoon..moeilijk.07:45
timo^ben je TopGear07:45
leoquantdat ben je TopGear07:45
leoquant:P07:45
leoquantStefandeVries, raar toch hoor07:46
TopGearOké. Dan is dat dus toch goed gegaan. Merci heren.07:46
timo^http://ubuntuparty.nl/?q=vrijwilligersaanmeldingen/evenement/23507:46
timo^kijk maar ;)07:46
TopGearWaarom kan jij dat wel vinden en ik niet? Dit is gênant...07:46
leoquanthoe moeilijk is een fatsoenlijk examen te componeren?07:46
leoquanthet07:46
timo^TopGear: dat vat ik maar op als een belediging xD07:47
TopGearleoquant: VWO'ers zeuren overal op.07:47
timo^Help, niet goed geleerd!07:47
leoquantTopGear, juist niet is mijn ervaring07:47
* timo^ klacht indienen gaat07:47
timo^:P07:47
leoquantbraag stel over het algemeen07:47
leoquantf07:47
leoquantgrrr typo's07:47
timo^vaak hebben VWO'ers reden tot klagen07:47
leoquanto ja?07:48
timo^ja07:48
leoquantvind ik dus niet07:48
timo^tenslotte zijn wij heel erg zielig :P07:48
leoquanthebben een goed stel hersens07:48
leoquantwaarom klagen07:48
timo^met dat stel hersens klagen we dus, ipv te leren07:48
timo^en zo leren we te klagen07:48
timo^of iets in die trend :P07:48
leoquantah....verveling is het dan07:49
StefandeVriesLekker kortzichtig jongens. Heel fijn.07:49
timo^heerlijk vind je niet?07:49
leoquantnou ik kom nog voor de vwo'r op07:49
StefandeVriesMaar je maakt mij niet wijs dat het 'onze' schuld is als meer dan een kwart van alle leerlingen klaagt.07:49
leoquantnee07:49
timo^manman, ik heb mijn Kubuntu met meer dan 1100 pakketten zitten vernaggelen :P07:49
* leoquant kruipt weg...07:49
* timo^ rent achterna07:50
* StefandeVries trekt leoquant aan zijn been weer het kanaal in.07:50
StefandeVriesNiks d'rvan.07:50
* timo^ trekt leoquant aan zijn been het Apeldoorns kanaal in07:50
StefandeVriesStoute kinderen krijgen een nat pak :)07:51
timo^haha07:51
StefandeVriesMaar goed.07:51
leoquantpff vwo08:01
timo^hij is het kanaal weer uitgezwommen hoor :P08:01
leoquantik ben blij dat mijn zoon eraf is08:01
timo^gheh08:01
timo^ook alleen maar geklaag? :P08:02
timo^(eraf als in afgestudeerd of eraf als in naar een ander niveau?)08:02
leoquantnou van ons op hem meer08:02
RawChidEn nu is is aan het doorstuderen voor Master klager?08:02
leoquantRawChid, nee08:03
timo^advocaat dus08:03
leoquanthij is compleet veranderd08:03
leoquantonherkenbaar08:03
timo^in positieve zin?08:03
leoquantja08:03
RawChidHij heeft een paardenstaart08:03
leoquantnee08:03
RawChidSorry, ik zal ophouden met mn flauwe opmerkingen08:03
leoquantwel een bit08:03
timo^bit?08:04
leoquanten zijn hoeven moeten een beurt08:04
leoquantRawChid, heb jij al een baan?08:05
timo^RawChid is toch hoevenonderhouder?08:05
leoquantzo ja vertel!08:06
timo^:P08:06
timo^het is heel uitdagend, elke keer vraag je je weer af of dat paard je niet doodtrapt08:06
leoquantik baal van de mwanzo wiki08:07
RawChidEen beetje leoquant, ben nu aan het freelancen08:07
leoquantontopic08:07
leoquantok RawChid08:07
RawChidMaar ga voor na de zomer op zoek naar een vaste baan in de Java-wereld08:07
leoquantteveel tekst, vormgeving mooi08:07
leoquantok RawChid08:08
leoquanthet integreert niet in de nieuwe stijl08:08
RawChidTeveel tekst!? Wie heeft dat in godsnaam geschreven :P08:08
leoquantniet echt08:08
leoquanthet komt knullig over08:08
leoquanthet is een bijbel08:08
RawChidTeveel tekst op de voorpagina?08:08
leoquantte prekerig ook08:09
timo^leoquant: ik heb btw http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/IRCKlas/MeerInfo een update gegeven08:09
leoquantja08:09
leoquantdank timo^08:09
RawChidleoquant: ik heb wel een idee hoe we het een beetje los kunnen trekken.08:09
leoquantubuntu-beginners hebben een fraaie08:09
leoquantik zoek ff08:09
leoquantRawChid, mooi08:09
RawChidBijv. de pagina "Over mwanzo" bevat een beetje offtopic stukjes die we op een aparte pagina kunnen zetten08:09
RawChidZoals: "Ontwikkelen van software voor Ubuntu NL."08:09
leoquanthttps://wiki.ubuntu.com/BeginnersTeam08:10
leoquantah dingen lostrekken RawChid08:10
RawChidUitleg over workshops kan veeell korter, en dan uitgebreide uitleg op een aparte pagina, of de workshop pagina08:10
leoquanten het op de juiste plek neerzetten08:10
leoquantgoed idee08:10
RawChidMet linkje erbij op de "Over" pagina08:10
leoquantja08:11
RawChidZal ik straks even losgaan/08:11
RawChid(lees: dit soort dingen uitvoeren)08:11
leoquantgraag, je weet hoe knullig ik ben met wiki/gepriegel08:11
RawChidGeen probleem, ik klik dat straks wel in elkaar.08:11
leoquantgoed nieuws dit08:12
RawChidDat is dan een begin, daarna kunnen we misschien de vormgeving nog mooier maken ofzo08:12
leoquantzoals het nu is, is het uh verouderd? ja dan komt ronnie/idroy weer in beeld08:12
leoquantof een sjabloon van die pagina die ik net gaf08:13
leoquantik wil mwanzo integreren in Ubuntu08:13
leoquantik heb contact gehad met cjakowski08:13
leoquantelke loco zou een mwanzo moeten hebben08:14
leoquantmaar op onderdelen kunnen samenwerken08:14
leoquantjfl/ de bots08:14
leoquantlater zou men kunnen doorstromen naar het engelstalige initiatief08:14
leoquantlocospeeltuin==> samenwerken op loco nivo==> internationaal08:15
leoquanteen ideaal/geniaal scenario08:15
leoquantlol08:15
leoquantslaap lekker08:15
leoquantik ben van veel tekst08:16
leoquantvoor het slapen gaan ben ik vroeger veel voorgelezen...08:16
MichaelTelNee hoor, alleen van vele ideeën ;)08:16
leoquantook zou elke loco een mensa moeten hebben08:17
leoquantvoor hoogdbegaafden08:17
leoquantzeg maar headhunting....?08:18
RawChidtl;dr08:19
RawChid:P08:19
RawChidKlinkt goed verder leoquant08:19
RawChidDat mensa snap ik niet helemaal. Maar ik ga nu ook even niet meer zo goed opletten hier08:20
RawChidIntussen heb ik wat wijzigingen aan de wiki gedaan10:31
LuckiboyEven kijken10:34
LuckiboyNetjes10:36
RawChidleoquant: heb nu een aparte pagina gemaakt voor "contact" http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Contact11:00
RawChidIK denk erover om die 2 dikke tabellen met leden op "Over"  ook naar contact te verhuizen. Wat denk jij?11:01
RawChidBen even weg, maar lees je antwoord later wel11:01
leoquanttwee dikke tabellen ook verhuizen +111:16
leoquantback later11:17
MrChrisDruifOw, leoquant net gemist zie ik12:22
MrChrisDruifMe lidmaatschap beëindigt binnenkort weer, maar weet eigenlijk niet of ik um wil verlengen StefandeVries12:24
MichaelTelTuurlijk wel12:25
StefandeVriesWaaromv ertel je dat mij? :P12:27
StefandeVriesMaar jawel, MrChrisDruif ^^12:27
StefandeVriesBlijf erbij. :D12:27
MrChrisDruifGhehe, ik ga ook niet volledig weg dan maar geen zin om elke twee(?) meenden m'n lidmaatschap te verlengen...12:28
MrChrisDruifIk kan gewoon nog steeds dingen blijven doen voor de gemeenschap...12:28
StefandeVriesZeker, zeker.12:28
StefandeVriesEn de voice hier hou je toch wel.12:28
MrChrisDruifDus tsja...wel of niet verlengen...ik neig naar niet12:29
MrChrisDruifEn als ze m'n voice hier weghalen...ook goed ^_^12:29
RawChidGaat het over -mwanzo-team?13:34
RawChidDat heb ik altijd al nutteloos gevonden.13:34
RawChidStefandeVries: MrChrisDruif ^13:35
MrChrisDruifOw, hebben we dat kanaal ook?13:35
RawChidJa, en LP groep13:35
RawChidMaar daar gebeurt weinig mee13:35
OerHekswe zijn nog te klein, of we zijn op de toekomst voorbereid :-)13:35
RawChidDat is het OerHeks13:36
RawChidEn na anderhalf jaar heeft het mijns inziens zijn nut nog steeds niet bewezen.13:36
OerHeksDit kanaal wel, vind ik.13:36
StefandeVriesIk vind de organisatiestructuur van Mwanzo een beetje te..bureaucratisch.13:36
RawChidIk snap je punt, maar in de praktijk is het helemaal niet zo bureaucratisch13:38
StefandeVries-mwanzo-team, trouwens, wordt door JFL gebruikt als basis voor wie gevoiced moet worden in #ubuntu-nl-klas13:38
OerHeksDe basis uitwerken kost veel tijd. en met een goede werkzame basis, zal de overhead/organisatiestruktuur minder tijd kosten, en kan die tijd gestopt worden in begeleiden.13:38
StefandeVriesVerder..zie ik niet echt nut.13:38
RawChidStefandeVries, nou dan is dat LP-team prima toch...13:39
StefandeVriesMja. Maar het moet ook allemaal worden bijgehouden.13:41
RawChidDan nog zie ik het nut niet helemaal. Je kunt gewoon een paar oppers hebben zoals jij, commandline en leo ofzo die anderen weer voice geven13:42
StefandeVriesJa.13:42
StefandeVriesDat denk ik dus ook.13:43
RawChidGewoon een paar vaste lui die regelmatig online zijn13:43
StefandeVriesLeoquant en ik.13:43
StefandeVriesDa's al genoeg.13:43
RawChidMaargoed, ik was bezig de wiki op te schonen. Dingen verplaatsen, korter maken etc.13:43
RawChidNouhja, als jullie toevallig allebei niet kunnen zou het handig zijn iets meer te hebben13:43
RawChidEn dit is nou ook geen top security shizzle, een +v zetten in een #-klas13:43
StefandeVriesWel icm met +m13:44
RawChidVertrouw je daar vaste IRC-ers die nu in -team zitten niet mee?13:45
StefandeVriesJawel.13:45
StefandeVriesMaar we hebben niet meer ops nodig.13:45
StefandeVriesJanC, ik, leoquant en commandoline kunnen alles uitdelen.13:45
StefandeVriesEn minstens één van die mensen is op normale cursustijden wel online13:45
RawChidOh, dat zijn er dus al 4 ;)13:45
RawChidEn ik bedoelde niet algemene ops, alleen voor #-klas13:46
RawChidMaargoed, niet boeiend verder. Ik ga weer ff aan de wiki sleutelen13:46
commandolinekan ik +m setten in -klas? Dat kan volgens mij JFL alleen :P13:46
commandoline(naast de anderen die je noemde)13:47
StefandeVriesVolgens mij jij ook.13:47
commandolineoh, komt op hetzelfde neer, ik heb het jfl nickserv wachtwoord...13:47
commandolinenou ja, maakt ook niet zoveel uit.13:48
StefandeVriesDat bedoel ik. :P13:49
RawChidStefandeVries:  over mwanzobot, er is een wiki-pagina en een PDF14:27
StefandeVriesPDF klopt, wikipagina is aangemaakt door iemand anders.14:28
StefandeVriesAlthans, zonder overleg.14:28
RawChidFYI: Het staat nu beide op 1 pagina: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/MwanzoBot   (misschien wil jij daar nog iets aan veranderen)14:28
RawChidEr waren eerst 2 wiki pagina's. Waarvan 1 alleen met link naar PDF.14:28
RawChidAha14:28
RawChidMooie LaTeX PDF trouwens14:29
StefandeVriesDe PDF is de enige officiële handleiding.14:29
StefandeVriesZiet er veel beter uit :)14:29
RawChidDat wel, maar een wiki is natuurlijk wel veel beter onderhoudbaar.14:29
RawChidWaar is de .tex?  bijv ;)14:29
StefandeVriesHier op mijn pc.14:29
StefandeVriesOmdat ik ook de enige coder ben14:29
StefandeVriesEn de code ligt vast, dus beter onderhoudbaar is geen argument hier ;)14:30
StefandeVriesVoorlopig staan er namelijk geen revisisies op het programma.14:30
RawChidOneens14:30
StefandeVriesVertel. :)14:30
RawChidStel dat je morgen onder de bus komt. Dan moeten wij opnieuw beginnen14:31
StefandeVriesNee, dan hebben jullie de pdf14:31
StefandeVriesen de code14:31
RawChidHet is nu maar iets kleins. Maar toch14:31
hannieStefandeVries, RawChid hi. Ik bekijk net de mwanzobot wiki pagina (mooi). Is de pdf al ergens te vinden?14:32
RawChidDag hannie, de link staat ergens op die pagina14:32
hannieah,  ik moet steeds weer verder kijken dan mijn neus lang is :(14:33
RawChidHehe14:33
hannieMag ik even weten waarom er na een nummering nog een opsomteken staat (bijv. 1)bolletje?14:34
StefandeVriesIn de pdf?14:34
hannienee, wiki14:34
StefandeVriesGeen idee, die hebben anderen gemaakt :)14:34
hannieik kijk even bij Bewerken14:34
StefandeVriesRawChid, commandoline en leoquant hebben die pagina geaakt/bewerkt.14:34
hannieIk zou zelf het opsomteken weghalen14:35
commandolineik heb er een keertje wat toegevoegd over mwanzobot2moinmoin, dat is ondertussen verouderd denk ik.14:35
commandolinemaar wel een goed voorbeeld van waarom een wiki flexibeler zou kunnen zijn voor documentatie als dit ;)14:35
RawChidMaakt me verder niet zoveel wie wat heeft gedaan. ALs het uiteindelijk maar klopt en actueel blijft :P14:36
StefandeVriesDe pdf beschrijft alleen de dingen die onveranderd zijn/blijven.14:37
StefandeVriesNamelijk factoids en meetings.14:37
StefandeVriesAls daar iets in verandert, verander ik de officiële handleiding en plaats ik een vernieuwde pdf.14:37
hanniecommandoline, hi, vind jij nummer gevolgd door opsomteken mooi?14:37
commandolinehannie: ehm, hangt af van de context?14:38
StefandeVriesAls iedereen willekeurig die pdf gaat lopen aanpassen zijn we nog verder van huis.14:38
hannie2)• startmeeting <topic....>:14:38
commandolinehannie: dat kan idd wel mooier.14:38
commandolineStefandeVries: waarom zou iemand die pdf willekeurig willen aanpassen?14:38
StefandeVriesDat snap ik ook niet.14:38
hanniecommandoline, Mag ik het aanpassen, of ga jij daar niet over?14:39
StefandeVriesOok snap ik niet waarom iemand de inhoud van die pdf alsnog op de wiki zet.14:39
StefandeVriesLekker dubbel.14:39
commandolinehannie: het is de wiki, iedereen mag het aanpassen :)14:39
hannieMogen wil nog niet zeggen dat het wenselijk is. Ik wil niet iets wijzigen zonder toestemming van de oorspronkelijke schrijver14:40
commandolinehannie: leoquant heeft die pagina gemaakt, waarschijnlijk met het doel dat die handleiding door anderen geupdate kon worden.14:40
RawChidhannie: gewoon doen. Is niet onwenselijk14:41
hannieok, dan doe ik het14:41
RawChidMaarja, dubbel is wel raar inderdaad14:41
StefandeVriesDie handleiding wordt bijgewerkt als de code wordt bijgewerkt. Ik ben de enige die de code bijwerkt. Ik ben dus ook de enige die de docs aanpast.14:44
StefandeVriesIs dat zo vreemd?14:44
StefandeVriesAnderen hoeven de handleiding niet te updaten, want ze kennen de veranderingen niet voor die op Launchpad staan en voor die tijd heb ik de pdf al bijgewerkt.14:45
RawChidOke, http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo  is flink veranderd14:52
Luckiboyinderdaad, wel veel overzichtelijker zo vind ik14:52
RawChidIk ben nog niet helemaal tevreden, maar het is een begin14:53
timo^ziet er goed uit RawChid!14:53
StefandeVriesTop! :)14:53
RawChidDank u14:56
RawChidVoorstellen en verbetering gewoon in de groep goien14:56
RawChidOf gewoon aanpassen als het niet al te ingrijpend is14:57
* MichaelTel geeft RawChid een pluim14:57
LuckiboyRawChid, waarom staat er bij "persoonlijke wiki" een link naar WerkenMetDeWiki? Hier staat zover ik weet geen informatie op over de persoonlijke wiki14:59
* timo^ zet een pluim hoogstpersoonlijk op RawChid's koppie14:59
timo^staat je goed, jongen14:59
RawChidGoeide vraag Luckiboy, had ik net toegevoegd. Misschien toch niet zo handig dan15:03
LuckiboyBestaat daar überhaupt wel een pagina over?15:04
LuckiboyOf is daar alleen informatie over gegeven op dat ene sticky topic op het forum?15:04
Luckiboyhttp://forum.ubuntu-nl.org/documentatie/informatie-over-homepages-op-de-wiki-van-ubuntu-nl/15:07
RawChidDenk het laatste15:07
LuckiboyOk, is dat goed zo?15:07
RawChidIk moet zo weg15:09
RawChidAls je een idee hebt, laat het weten.15:10
LuckiboyJa, nog eentje15:10
LuckiboyIs het dan handig om die link te wijzigen naar dat topic op het forum?15:10
hanniecommandoline, vraagje over inhoud MwanzoBot-handleiding:15:13
hannieMag alleen de voorzitter de commando's topic en action geven?15:13
commandolinehannie: daar weet StefandeVries meer van, die heeft MwanzoBot gemaakt15:14
hannieok, dan vraag ik het aan hem15:14
hannieStefandeVries, Mag alleen de voorzitter de commando's topic en action geven?15:14
timo^Luckiboy: je kunt ook samenvatten wat er in dat topic gezegd is15:15
timo^cq. wordt15:15
StefandeVrieshannie: Ja, meetingvoorzitters.15:15
Luckiboytimo^, Op een aparte pagina dan?15:16
timo^zoiets15:16
LuckiboyIk zal het op mijn todo-lijstje zetten, als ik tijd heb begin ik eraan15:16
LuckiboyRawChid, wordt het trouwens niet eens een keer tijd voor een mailinglist voor het docuteam? Dat lijkt me voor leden handiger om ons te bereiken15:18
MichaelTelNiet dat ik er wat aan heb, maar op de wiki staat uitleg over anomvote en in de pdf anonvote. Welke is het?15:18
hanniegoed gezien, MichaelTel15:19
MichaelTelDank je :)15:20
hannieIk heb 2 pdf handleidingen, een met anomvote en de andere met anonvote15:21
hannieStefandeVries, moet het anomvote zijn?15:21
StefandeVriesanon15:21
hannieDan ga ik dat meteen wijzigen15:21
StefandeVriesDat krijg je er dus van als mensen twee versies willen aanhouden.15:21
hanniedank aan MichaelTel15:22
hannieIk heb het op de wiki gewijzigd15:23
hannieA factoid is a questionable or spurious (unverified, false, or fabricated) statement presented as a fact, but with no veracity.15:28
hannieOef, hier kan ik geen chocola van maken (in de handleiding)15:29
Luckiboyhe leoquant15:40
leoquantRawChid, formidabel werk15:40
leoquanthoi Luckiboy15:40
leoquantRawChid, veel duidelijker zo. nogmaals: dankbaar15:41
leoquanthannie zou je binnen freenode een cloak kunnen aanvragen bij een staffer: het heet unaffiliated cloak kan via pm aangevraagd worden15:42
leoquantdan ik je +V en15:42
hannieleoquant, goedemiddag! Ay, ay, dat staat nog op mijn lijstje ja.15:42
leoquant /j #freenode15:42
leoquant15:42
hannieleoquant, ik vrees alleen dat ik daar mijn ww voor nodig heb en dat wordt spitten15:43
leoquantrustig aan he..ik kan soms erg drammen ツ15:43
hannieen graven15:43
timo^ /join #freenode dus, en dan MrMist, die is aardig15:43
leoquantjuist15:43
hannieleoquant, dus ik zal eerst maar eens gaan spitten en graven15:43
leoquantRegistered : Mar 01 09:26:48 2011 (1 year, 11 weeks, 2 days, 06:17:16 ago)15:44
leoquantje bent gewoon gereg. bij freenode15:44
hannieaha, dat heb je alvast opgediept15:44
leoquantje hoeft enkel die cloak in dat kanaal aan te vragen15:44
hannieja, een hele poos geleden. toen ik jouw cursust volgde ;)15:44
hannie*cursus15:45
hannieIk zal eerst eens keepass raadplegen15:45
leoquantanders een andere keer...15:45
hanniemoment15:45
leoquantje hebt je pass niet nodig15:45
hannieleoquant, dat scheelt.15:46
timo^hannie: je moet ingelogd zijn :P15:51
timo^anders werkt het niet ;P15:51
leoquantwelke client gebruik je hannie ?16:21
hannieXChat16:21
hannieHeb net opnieuw XChat gestart16:21
leoquant zet eens een server pass hannie:passhannie16:22
leoquantwant waar staat je pass nu?16:22
leoquantbij nickserver?16:22
hannieje zei net dat ik niet aan hoefde te melden16:22
leoquantxchat/netwerklijst16:22
leoquantdat zei freenode...16:23
hannieok, dan probeer ik eerst weer /NickServ identify hannie password, ok?16:23
leoquantwacht daarna:16:23
leoquant /connect irc.freenode.net 6667 hannie:passhannie16:24
leoquant /save16:24
leoquantok?16:24
hannieik ben nu geïdentificeerd16:24
hanniemoet ik nu bij freenode /connect irc.freenode.net 6667 hannie:mijnww doen?16:25
hanniePermission Denied - You're not an IRC operator16:26
hannieleoquant, vergeef mijn mijn gestuntel. Het is allemaal nieuw voor mij16:27
leoquantopnieuw even opstarten?16:27
leoquant16:27
hannieen dan eerst aanmelden bij NickServ?16:28
leoquantfeitelijk moet je pass16:28
leoquantbij serverlijst: bewerken staan16:28
leoquantnetwerklijst16:28
hannieok, dus ik moet de server eerst configureren voordat ik XChat opstart16:28
leoquantja16:29
hannieIk ga mijn best doen. Als je er genoeg van hebt moet je het zeggen, dan doen we het een andere keer verder16:29
leoquant of16:29
leoquantbij serverpass:16:29
leoquanthannie:passwordvanhannie16:30
leoquanteerst maar eens invullen bij nickserver16:30
hanniedat "serverpass" vind ik wsclk bij openingsvenster XChat?16:31
leoquantxchat: netwerklist: bewerken16:31
hannieok, keep your fingers crossed16:31
leoquantoki16:31
MrChrisDruifleoquant; even dat je het weet: ik laat m'n mwanzo-lidmaatschat op launchpad gewoon verlopen16:31
MichaelTeldat typt moeilijk hoor ;)16:32
leoquantgoed MrChrisDruif16:32
MichaelTelGelukt.. Niks meer aan doen16:34
leoquantMrChrisDruif, altijd welkom hier16:34
leoquanttop hannie16:34
hannieleoquant, ik krijg nu:16:34
hannieunaffiliated/hannie :is now your hidden host (set by services.)16:34
StefandeVriesDat is goed :)16:34
leoquant\o/16:34
hanniehe he16:34
StefandeVriesTrouwens, is er iemand van Mwanzo aanwezig op de Open Team Meeting?16:34
hannieik transpireer me de ...16:34
leoquanthihi16:34
MrChrisDruifDat weet ik, daarom laat ik hem ook verlopen. Geen zin in elke twee(?) maanden gezeur terwijl ik nooit bij vergaderingen ben of activiteiten doe16:35
leoquantik ga eten dag16:35
StefandeVriesDat hadden we allemaal de eerste keer, hannie :)16:35
hannieleoquant, is het nu voor de bakker?16:35
MichaelTelja hannie16:35
StefandeVrieshannie: ja :)16:35
MrChrisDruifhannie; nee voor de slager16:35
MichaelTelRechts zie je een geel rondje voor je naam. Dat houdt in dat je voice hebt16:35
hannieOef16:35
MichaelTelBen jij er ook, StefandeVries?16:35
hannieok dan, weer heel veel geleerd16:36
hannieJullie hebben je vast rot gelachen om mijn onwetendheid over cloaks en voices :(16:36
MichaelTelNee16:36
StefandeVriesMichaelTel: nee.16:37
MichaelTelNu je weet dat ik wel gaat, ga jij niet :P16:37
hanniedie leoquant toch! Heeft speciaal voor mij zijn eten uitgesteld. Dat is nog eens community-gedrag16:38
StefandeVriesMwanzoBot o/16:40
StefandeVriesMichaelTel: klopt. :P16:40
MichaelTelwas ie nu weer pleite?16:41
* MichaelTel gaat bij de organisatie vragen of ze nog iemand voor de muziek zoeken. Eerste suggestie van mijn kant: StefandeVries op piano16:42
MichaelTelOh herstel eerste en enige suggestie16:42
StefandeVriesNiet overdrijven.16:44
StefandeVriesEr zijn meer pianisten in de community.16:44
MichaelTelGoed, zetten we er 2 piano's neer :D16:44
StefandeVriesDan kan ik CasW eindelijk L'Orologio Degli Dei bij brengen.16:46
MichaelTelJa, maar dat gaat niet aangezien jij niet naar Apeldoorn komt ;)16:47
hannieStefandeVries, als jullie ooit een concert gaan geven, dan MOET ik er bij zijn16:48
hannieDus wel in de wintermaanden graag ;)16:48
StefandeVriesIk wil best wat arrangeren voor een Mwanzo Band.16:49
StefandeVriesMaar ja, dan moet je wel samen kunnen oefenen :P16:49
StefandeVriesEn een stuk vinden dat iedereen leuk vindt.16:49
hannieJa, dat is niet zo eenvoudig. Niet iedereen houdt van klassiek16:50
StefandeVriesIk doe alle genres. :P16:51
StefandeVriesMaar bijvoorbeeldTimo, die drumt.16:51
StefandeVriesDat past niet overal bij en ik wil hem er graag bij :)16:51
hannieja, timo moet erbij16:52
hannieen wat speelt MichaelTel16:52
MichaelTelIk doe niks op muzikale vlak.16:53
StefandeVriesIK heb nog een nieuwe mondharmonica.16:57
StefandeVriesDaar leer ik je wel wat op.16:57
hannieZelf ben ik ook niet musikaal, maar ik luister wel graag naar muziek16:58
hannie*muzikaal16:58
StefandeVriesDie mensen hebben wij ook nodig.16:59
StefandeVriesAnders spelen we alleen en luistert er niemand :P16:59
StefandeVriesAls MrChrisDruif tijd heeft mag-ie meedoen ^^17:00
MichaelTelDan weet ik het wel.. Ik ga lekker naast hannie zitten17:00
hannieok, gezellig17:00
MrChrisDruifHé wat?17:00
StefandeVriesHaha :P17:00
hannieMrChrisDruif, mag er ook naast zitten, aan de andere kant17:00
MrChrisDruifGezellig ^_^17:01
MrChrisDruifMaar waar gaat het over? Bandje maken?17:01
StefandeVriesJa.17:01
hannieja, we willen nog altijd een keer een optreden meemaken met onze ubuntu-vrienden17:01
MichaelTelHet Ubuntu-nl symphony orkest17:02
StefandeVriesJammer dat we geen strijkers hebben.17:02
StefandeVries.names17:02
hannieMisschien in combinatie met een release party?17:02
MrChrisDruifHarmonie mag ook ;-)17:02
StefandeVriesDaar zit meestal geen piano bij. :P17:02
MrChrisDruifIk vind het goed hannie17:03
StefandeVriesIk vind het ook goed.17:03
MrChrisDruifDetail StefandeVries17:03
StefandeVriesAls er een piano staat.17:03
StefandeVriesMrChrisDruif: :(17:03
hannieNou, dan kijken we daar met z'n allen naar uit17:03
MrChrisDruifIk denk sowieso niet dat we genoeg mensen bij elkaar kunnen krijgen voor een orkest17:03
MichaelTelWe hebben dan ook nog een dirigent nodig. Of wil je dat erbij doen, Stefan?17:03
MrChrisDruifDus dan maar een bandje17:03
MrChrisDruifOw, ik kan wel dirigeren17:03
MichaelTelcasettebandje?17:03
StefandeVriesKan ik ook.17:04
StefandeVriesMaar als MrChrisDruif het wil mag hij.17:04
StefandeVriesKan ik voluit rammen.17:04
hannieStefandeVries, je kan niet en spelen en dirigeren17:04
StefandeVriesHannie, zeker wel.17:04
hanniedat zou ik knap vinden17:04
StefandeVriesMaar beter niet.17:04
MrChrisDruifhannie; tuurlijk wel, alleen niet beide even goed ;-)17:04
StefandeVriesDe eerste tel kan ik aangeven.17:04
StefandeVriesDaar kan ik mijn eigen partijen bijvoorbeeld aanpassen.17:05
StefandeVriesMaar liever niet. :P17:05
MrChrisDruifHet is makkelijker als je een dirigent hebt ;-)17:05
StefandeVriesJa, nou,d aar hebben we twee mogelijke mensen voor :)17:05
hannieNet als Jaap van Zweden17:05
MrChrisDruif¿Twee?17:05
StefandeVriesJij en ik, MrChrisDruif. :P17:05
MrChrisDruifAch so...17:05
MrChrisDruifZal ik dat dan doen? ^_^17:05
StefandeVriesIk vind 't best.17:06
MichaelTel+117:06
MrChrisDruifAl veel te lang niet meer gedaan17:06
StefandeVriesHou ik het bij het schoolorkest :D17:06
StefandeVriesDirigent( en basklarinettist): MrChrisDruif.17:06
MrChrisDruifYup17:06
StefandeVriesAls ik de arrangementen mag maken.17:07
MrChrisDruifTuurlijk17:08
StefandeVriesAnders voel ik me muzikaal lui.17:09
* hannie gaat eten. Tot de volgende keer17:09
MrChrisDruifDag hannie17:09
MrChrisDruif^_^17:09
StefandeVriesBasklarinettist/dirigent, pianist/arrangeur, commandoline speelt hoorn(toch? Vergeet ik steeds :\), Timo drums..17:10
commandolineStefandeVries: bijna, althoorn: http://nl.wikipedia.org/wiki/Althoorn17:11
StefandeVriesDamn.17:12
StefandeVriesIk wist 't.17:12
StefandeVriesEcht. :P17:12
StefandeVriesGestemd in Es. Omdenken kunnen jullie zelf hè?17:12
MichaelTelNee, sorry17:13
StefandeVriesBijna drie octaven bereik.17:15
MrChrisDruifhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Basklarinet17:17
MrChrisDruif^_^17:17
MrChrisDruifvijf octaven!! (Als je een beetje goed bent)17:18
StefandeVriesZeven octaven en een kleine terts!17:21
StefandeVriesHoef ik niks voor te doen. :P17:21
StefandeVriesJij staat in Bes, commandoline in Es, ik in een relatieve C.17:22
MrChrisDruifGrootste bereik onder blaasinstrumenten17:22
StefandeVriesLeuk arrangeren wordt dat. :P17:22
MrChrisDruifDaarom mag jij het doen! ;-)17:22
MrChrisDruifWel een CC stuk hé ;-)17:22
StefandeVriesNiet per se.17:23
StefandeVriesLiever wel, natuurlijk.17:23
StefandeVriesMaar als dat de enige instrumenten zijn, wordt het moeilijk :P17:23
MrChrisDruifOf zelf een stuk schrijven! ^_^17:24
StefandeVriesDat kan ik niet.17:25
MrChrisDruifWaarom niet?17:25
StefandeVriesIk weet niet, maar het mislukt altijd.17:26
MrChrisDruifLeuke uitdaging toch?17:26
StefandeVriesMja, liever een bestaand stuk omschrijven.17:28
MrChrisDruifGhehe17:30
MrChrisDruifMisschien dat ik dan ook nog iets leuks ga proberen, mocht ik tijd en energie ervoor hebben17:31
StefandeVriesJa, precies.17:32
StefandeVriesBestaande stukken omschrijven kan ik beter.17:32
StefandeVriesEigen dingen maken vind ik vaak lastig.17:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!