/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/18/#ubuntu-no.txt

Huffameghei! etter at eg oppdaterte til precise (eg må berre lære meg å vente.. sukk) så har det trådlause nettet forsvinne heilt. eg har freista å google litt og forstår at det er fleire som har problem med det, men det ser ut for meg som dei fleste har problem med at ein fell ut eller at tilkoplinga er treig. hos meg har trådlaus-alternativet rett og slett blitt borte.. er det nokon som kan hjelpe meg med dette?13:43
RoyKkva seier iwconfig?13:55
HuffamegRoyK: lo        no wireless extensions.14:07
Huffamegeth0      no wireless extensions.14:07
Malinser ikke ut som den finner wlan0 ?14:23
citoyentipper det ikke er drivere til trådløskortet14:32
Huffamegjaha? kvakan eg gjere?14:37
Malinoppgraderte du ved å installere på nytt eller er det en oppgradering av forrige versjon? om det er en helt ny en, så kan du sjekke ved å søke etter drivere i dash15:09
Huffamegnei, oppgraderte førre versjon. er det skilnad?15:24
Huffamegdet er skikkeleg mongo sidan alt funka heilt perfekt før oppgraderinga..15:26
Huffamegog det er faktisk ganske krise ikkje å ha trådlaus15:26
Huffamegt15:26
MalinHuffameg: nei, altså om du har oppgradert fra en tidligere versjon, burde jo ikke driveren forsvinne15:31
HuffamegMalin: er det mogleg å oppdatere den eller reinstallere?15:31
Malinusikker. har du sjekket i hardware drivers om det er tilgjengeige drivere for ditt kort der?15:32
Malinjeg veit ikke hvilket trådløskort du har eller hvor det stod om andre som hadde samme problemet.15:32
RoyKMalin: alle drivere oppgraderes når kjerna oppgraderes15:43
RoyKHuffameg: du kan kanskje prøve å starte opp på ei gammal kjerne?15:44
HuffamegRoyK: ok? korleis gjer eg det?15:44
RoyKHuffameg: i grub-menyen - hald inne (venstre?) shift under oppstart, så skal du få opp ein meny der du kan velje kva kjerne du vil starte på15:45
HuffamegRoyK: ja, nettopp.. og halde fram med å gjere det, eller kan det fikse problemet?15:46
RoyKberre for å sjå om det hjelper. hvis det gjør, så er det ein bug ein stad, og slike feil kan rapporterast og kanhende rettast ;)15:47
MalinRoyK: ja, jeg har selv aldri måttet reinstallere en driver etter en oppgradering av Ubuntu, men bare prøver å sjekke det umulige15:48
RoyKHuffameg: pastebin kva lsof har å seie15:50
HuffamegRoyK: eg veit ikkje om eg fekk med meg alt her, men: http://pastebin.ubuntu.com/994411/15:57
RoyKeh - min feil, lshw ;)15:58
RoyKsudo lshw15:59
Huffameghttp://pastebin.ubuntu.com/994421/16:01
HuffamegRoyK: eg trur ikkje eg fekk alt her heller..16:02
RoyKnei, men nok, har du lest den her? http://askubuntu.com/questions/94021/how-do-i-get-the-broadcom-bcm4313-wireless-working-on-an-asus-1015px16:04
RoyKdu har ein "product: BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller", og det kan verke som at det er problem med styreprogramvaren for den der, litt for mange om beinet...16:05
HuffamegRoyK: hmm.. eg tykkjer det er litt uklart kva eg skal gjere..16:09
Huffamegog er ikkje dette for 11.10? der funka det jo fint16:09
RoyKå..16:09
RoyKhttp://askubuntu.com/questions/127633/how-do-i-get-a-broadcom-bcm4313-wireless-card-working16:10
Huffamegok. eg freistar den fyrste løysinga16:15
RoyKden frå http://askubuntu.com/questions/127633/how-do-i-get-a-broadcom-bcm4313-wireless-card-working ?16:15
RoyKeller "ho frå" (seier han og skjemmast litt for språkfeilen)16:17
Huffameg:)16:18
Huffamegja, den16:18
Huffamegmen.. når eg køyrer sudo echo b43 >> /etc/modules så får eg berre beskjeden bash: /etc/modules: Ikke tilgang16:18
HuffamegRoyK: eg veit ikkje kva som gjekk gale16:19
RoyKja, sidan 'echo b43' er den som blir køyrt av sudo, mens omdirigeringa og skrivinga til /etc/modules blir køyrt av brukaren din16:19
Huffameg?16:20
RoyKmen start eit interaktivt sudo-skall (sudo -i) og gjer der derfrå16:20
RoyKgjer *det* derfrå16:20
Huffamegok. reboot16:21
HuffamegRoyK: nei, ikkje noko hell som eg kan sjå..16:25
RoyKhm.. ikkje noko meir frå iwconfig heller?16:26
Huffamegnope..16:27
Huffamegfaktisk litt krise16:28
RoyKhttps://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/jockey/+bug/98961016:29
lubotu3Ubuntu bug 989610 in jockey (Ubuntu) "Ubuntu 12.04 fails to install broadcom STA drivers" [Undecided,Confirmed]16:29
RoyKHuffameg: noko meir hell med den?16:56
SolskogenRoyK: er du der?20:02
RoyKja20:03
SolskogenRoyK: off-topic, mene, du har jo rotet en del med zfs. størrelse på log-device, har du tanker der?20:04
RoyKstørrelse på SLOG?20:05
RoyKtype, halvparten av ARC er maks som blir brukt20:05
RoyKdvs litt mindre enn halvparten av minne20:05
RoyKi praksis funker mye mindre med mindre du har veldig mye skriving til systemet20:06
Solskogenok - jeg har nemlig 64GB minne i en maskin og en log-device på 15GB - syntes det kanskje er i meste laget20:06
RoyKhva slags SLOG?20:06
SolskogenSSD20:06
RoyKja, men hva slags SSD ;)20:06
Solskogenspørsmålet er om jeg heller skal fjerne hele log-devicen og heller bruke plassen til cache istedenfor (cache allerede på 40GB)20:06
RoyKå bruke roterende ræk for SLOG er litt fåfengt20:07
SolskogenOCZ-AGILITY320:07
Solskogencache og log er altså på samme ssd20:07
RoyKom du har l2arc og slog på samme enhet, vil jeg anbefale kanskje 4GB til slog20:07
RoyKeller mindre20:07
RoyKspørs på hvor mye skriving det er til den20:07
Solskogenkan du forklare hvorfor? :-)20:08
RoyKmaks 30 sekunder skriving blir cacha til slog20:08
Solskogen4GB it is20:08
RoyKspørs hva slags server du har, os, zfs-implementasjon osv20:08
SolskogenFreeBSD 9.0 - v2820:09
Solskogenden er til hjemmebruk så den er ikke i 100% i bruk hele tiden20:10
RoyKjeg vet ikke så mye om fbsd og zfs, men regner med at det stemmer greit med openindiana og solaris - om du har lite skriving til poolen, så kan slogen være ganske liten20:10
RoyKfor en hjemmeserver vil nok 1GB holde lenge20:11
Solskogenok. takk for innspill, det setter jeg pris på :)20:12
RoyK:)20:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!